SOB (Studijní on-line bible) - Biblický program - free scripture study tool - online bible program

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Webster Concordance - study with Strong numbers

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Webster Concordance - study with Strong numbers

Searching with Strong’s numbers
H1 ~ H8674   (Old Testament)
G1 ~ G5624   (New Testament)
H7302 H7303 H7304 H7305 H7306         H7308H7309H7310H7311H7312

Cognate Strong's numbers: H7381, H7306

Strong: H7307
Word: רוּח
Transliter: rûach
Pronounc: roo'-akh
From H7306; wind; by resemblance breath that is a sensible (or even violent) exhalation; figuratively life anger6
unsubstantiality; by extension a region of the sky; by resemblance spirit but only of a rational being (including its expression and functions): - air anger blast breath X cool courage mind X quarter X side spirit ([-ual]) tempest X vain ([whirl-]) wind (-y).
Strong: H7307 
רוּח

Transliteration: Ruwach
Phonetic: roo'-akh
Definition:
1) wind, breath, mind, spirit
a) breath
b) wind
1. of heaven
2. quarter (of wind), side
3. breath of air
4. air, gas
5. vain, empty thing
c) spirit (as that which breathes quickly in animation or agitation)
1. spirit, animation, vivacity, vigour
2. courage
3. temper, anger
4. impatience, patience
5. spirit, disposition (as troubled, bitter, discontented)
6. disposition (of various kinds), unaccountable or uncontrollable impulse
7. prophetic spirit
d) spirit (of the living, breathing being in man and animals)
1. as gift, preserved by God, God's spirit, departing at death, disembodied being
e) spirit (as seat of emotion)
1. desire
2. sorrow, trouble
f) spirit
1. as seat or organ of mental acts
2. rarely of the will
3. as seat especially of moral character
g) Spirit of God, the third person of the triune God, the Holy Spirit, coequal, coeternal with the Father and the Son
1. as inspiring ecstatic state of prophecy
2. as impelling prophet to utter instruction or warning
3. imparting warlike energy and executive and administrative power
4. as endowing men with various gifts
5. as energy of life
6. as manifest in the Shekinah glory
7. never referred to as a depersonalised force

Origin: from H7306
TWOT entry: 2131a
Part(s) of speech: Noun Feminine
Strongs Nummer: H7307
Wort: רוּח
Geist(198); Wind(61); der(23); ich(20); Odem(13); Hauch(11); Winde(11); Schnauben(5); Ich(4); Zorn(3); Luft(3); Mut(2); Der(1); "Ich(1)
Strong: H7307
(rúakj)
de H7306; viento; por semejanza aliento, i.e. una exhalación sensible (o incluso violenta); figurativamente vida, ira, insustancial; por extens. región del cielo; por semejanza espíritu, pero solo de un ser racional (incl. su expresión y funciones):- aire, aliento, ánimo, enojo, espíritu, hálito, ímpetu, ira, lado, respiración, soplar, soplo, tempestuoso, vacío, en vano, viento.
----
Diccionario Chávez

רוּחַ A) Sentidos básicos:
1) Viento, brisa, aire en movimiento (Gén 3:8; Éxo 10:13; Éxo 14:6).
2) Aliento, respiración, soplo (1Re 10:5; Job 4:9; Isa 11:4).
3) Hálito, espíritu como factor vital de todas las criaturas que respiran (Núm 16:22; Job 27:3; Eze 37:5, Eze 37:7 — Ver la nota RVA; Sal 104:29 — La RVA tiene "aliento") 4) Espíritu, distinto e independiente del factor material (Pro 16:2; 1Sa 10:10; Isa 31:3; Isa 63:10; Núm 11:17; Eze 2:2).
B) Sentidos secundarios:
1) Viento, lado, es decir, cada uno de los puntos cardinales (Eze 42:16, Eze 42:20).
2) Espíritu, con referencia a la mente, al ánimo (Sal 32:2; 1Re 21:5).
3) Inclinación, tendencia, capacidad:
a) rúaj raáh = espíritu malo (1Sa 16:14). b) rúaj shéqer = espíritu de mentira (1Re 22:22). c) rúaj mishpát = espíritu de juicio (Isa 4:4).
3) Soplo, nada, en el sentido de ser algo efímero (Job 7:7; Sal 78:39; Jer 5:13; Pro 11:29).
C) Frases y modismos:
1) va-táshav rujó eláv = volvió su espíritu a él, es decir, recobró su ánimo o fuerzas (1Sa 30:12).
2) lo yitnéni hashév rují = no me deja cobrar aliento, o recobrar mi aliento (Job 9:18).
3) moshél be-rujó = el que domina su espíritu, es decir, el que se controla a símismo (Pro 16:32; Ver nota RVA). — Pl. רוּחוֹת.
----
Diccionario Vine AT
rûaj (רוּחַ, H7307)
, «aliento; hálito, aire; viento; brisa; espíritu; coraje; temperamento; Espíritu». Este nombre tiene cognados en ugarítico, arameo y arábigo. El término se encuentra unas 378 veces en todos los períodos del hebreo bíblico.
Primero, el vocablo significa «hálito» o «aliento», el «aire» que se respira. Esta acepción se destaca en Jer 14:6 : «Los asnos monteses se ponen sobre los cerros y aspiran el viento como los chacales» (rva ). «Recobrar el aliento» es revivirse: «Cuando [Sansón] bebió [agua], recobró sus fuerzas [aliento] y se reanimó» (Jue 15:19 lba ). «Quedar sin aliento» es sentir asombro: «Y cuando la reina de Sabá vió toda la sabiduría de Salomón, y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa … se quedó asombrada» (1Re 10:4-5 rvr ; «sin aliento» rva , lba ). Rûaj también puede referirse a hablar o al «hálito» de la boca: «Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca» (Sal 33:6; «soplo» rva ; «espíritu» rv ; cf. Éxo 15:8; Job 4:9; Job 19:17).
Segundo, el término se usa con un énfasis particular en la calidad invisible, intangible y fugaz del «aire»: «Acuérdate de que mi vida es un soplo; mis ojos no volverán a ver el bien» (Job 7:7). A veces rûaj puede sugeir falta de propósito o inutilidad, aun vanidad (vacuidad): «Los profetas serán convertidos en viento, puesto que la palabra no está en ellos» (Jer 15:13). Las «palabras ventosas» (Job 16:3 rv ) son «palabras vacías» (rvr ); de la misma manera en que el «conocimiento ventoso» es «conocimiento vacío» (Job 15:2; cf. Ecl 1:14, Ecl 1:17)«correr tras el viento» (lba ); «aflicción de espíritu» (rva , rv-95 ). En Pro 11:29 rûaj significa «nada»: «El que turba su casa heredará viento». Este matiz se percibe muy claramente en Ecl 5:15-16 : «Como salió del vientre de su madre, desnudo, así volverá; tal como vino, se irá. Nada de su duro trabajo llevará en su mano cuando se vaya. Este también es un grave mal: que de la misma manera que vino, así vuelva. ¿Y de qué le aprovecha afanarse para el viento?» (rva ).

Tercero, rûaj significa «viento». En Gén 3:8 el término parece referirse a la brisa suave y refrescante del atardecer que es muy propia del Oriente Medio: «Oyeron la voz de Jehovah Dios que se paseaba en el jardín en el fresco [literalmente, «aire» rvr ] del día» (rva ). Puede significar un viento fuerte y constante: «Y el Señor hizo soplar un viento del oriente sobre la tierra todo aquel día y toda aquella noche» (Éxo 10:13 lba ). También puede referirse a un viento sumamente fuerte: «Jehovah hizo soplar un fortísimo viento del occidente» (Éxo 10:19 rva ). En Jer 4:11 el término parece referirse a un vendaval o tornado (cf. Ose 8:7). Dios es el Creador (Amó 4:13) y soberano Controlador de los vientos (Gén 8:1; Núm 11:31; Jer 10:13).
Cuarto, el viento representa orientación. En Jer 49:36 los cuatro vientos son los cuatro confines de la tierra, es decir, los cuatro puntos cardinales: «Sobre Elam traeré los cuatro vientos [gentes de los cuatro puntos cardinales] de los cuatro extremos del cielo, y los dispersaré en todas las direcciones. No habrá nación a donde no vayan los desplazados de Elam» (Jer 49:36 rva ). Esta misma frase, con el mismo significado, se ha encontrado en acádico; a decir verdad, la expresión comienza a aparecer en hebreo durante el período en que se hace más frecuente el contacto con los pueblos de lengua acádica.

Quinto, rûaj a menudo indica el elemento de vida en el ser humano, su «espíritu» natural: «Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra … Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices» (Gén 7:21-22). En estos versículos los animales tienen «espíritu» (cf. Sal 104:29). Por otro lado, en Pro 16:2 el vocablo parece significar más que el simple «hálito» de la vida; tal vez el «alma»: «Todo camino del hombre es limpio en su propia opinión, pero Jehovah es el que examina los espíritus» (rva ; «intenciones» lvp ). Por esto, Isa 26:9 usa nepesh , «alma», y rûaj paralelamente como sinónimos: «Mi alma te espera en la noche; mientras haya aliento en mí, madrugaré a buscarte» (rva . El «espíritu» de la persona regresa a Dios (Ecl 12:7).

Sexto, con frecuencia se usa rûaj para hablar de la mente (intención), disposición o «temperamento» de alguna persona: «Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño» (Sal 32:2 rv-95 ). En Eze 13:3 la palabra se usa en el sentido de «inclinación»: «¡Ay de los profetas necios que siguen su propio espíritu y no han visto nada!» (lba ; cf. Pro 29:11). Rûaj puede indicar ciertos estados de ánimo, como en el caso de Jos 2:11 : «Al oír esto, nuestro corazón desfalleció. No ha quedado más aliento en ninguno a causa de vosotros» (rva ; cf. Jos 5:1; Job 15:13). El «temperamento» (mal genio) de una persona es otro uso de rûaj : «Si el ánimo del gobernante se excita contra ti, no abandones tu puesto; porque la serenidad apacigua grandes ofensas» (Ecl 10:4 rva ). David oró para que Dios le devolviera «el gozo de tu salvación, y un espíritu generoso me sustente» (Sal 51:12 rva ). En este versículo, «gozo de salvación» y «espíritu generoso» («libre» rv ; «noble» rvr ; rv-95 ; «de poder» lba ) están en paralelo, o sea, son sinónimos. Por tanto, «espíritu» se refiere al ánimo interior así como «gozo» alude a una emoción interna.

Séptimo, la Biblia habla a menudo acerca del «Espíritu» de Dios, la tercera persona de la Trinidad. Este es el significado de rûaj la primera vez que aparece el término: «Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas» (Gén 1:2 rvr ). Isa 63:10-11 y Sal 51:12 hablan específicamente del «Espíritu Santo o libre».
Octavo, a los seres inmateriales (ángeles) en el cielo se les llama a veces «espíritus»: «Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová, y dijo: Yo le induciré» (1Re 22:21; cf. 1Sa 16:14).
Noveno, también se usa «espíritu» para expresar la capacidad o dotación de alguna persona para cierta tarea o bien la esencia de una de sus cualidades: «Y Josué hijo de Nun estaba lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él» (Deu 34:9 rva ). Eliseo pidió a Elías una doble porción de su «espíritu» (2Re 2:9) y lo recibió.
Hомер Стронга: H7307
Оригинал: רוּחַ
Произношение: руах
Часть речи: Существительное женского рода
Этимология: от H7306 - 1. дух; 2. ветер, дуновение; 3. воздух; 4. дыхание.
Numéro de Strong: H7307
Mot: רוּח  (ruwach)
Esprit ou esprit, souffle, respiration, vent, coeur, haleine, animé, être consterné, colère, forces, âme, vain, en l'air, humeur, orgueil, s'emporter, ardeur, s'irriter, être inspiré, côté, imaginer, ...; 378
Strong: H7307
Word: רוּח
ruwach {roo'-akh}
源自H7306;陰性名詞
➊風,氣息,靈
ⓐ氣息
ⓑ風①天的②風向,風側③空氣④(母腹的)空氣,氣體⑤空虛,虛無
ⓒ靈①靈,生氣,活力②勇氣③脾氣,怒氣④急躁,忍耐⑤靈,情緒(如苦惱,苦毒,不滿)⑥(各樣的)性情,無法控制的衝動⑦先知的靈
ⓓ靈(活物的,人與動物的氣息)①神恩賜予受造物的②神所保存的③神的靈④離開死者⑤無形體的存有
ⓔ靈(情緒之所在)①欲望②憂傷,苦惱
ⓕ靈:心智行動的所在或器官
ⓖ靈:少數指意志
ⓗ靈:道德特質的所在
ⓘ神的靈①激發先知預言狀態②推動先知發言或教導或警告③賦予戰爭般的力量,包括執行並行政能力④賜人各樣的恩賜⑤生命力⑥彰顯在神居所的榮耀
Strong: H7307
רוּחַ (rûwach) {roo'-akh}
רוח - ruwach procedente de H7306 ditat - 2131a n f 1 vento halito mente espirito 1a halito 1b vento 1b1 dos ceus 1b2 pontos cardeais rosa-dos-ventos lado 1b3 folego de ar 1b4 ar gas 1b5 vao coisa vazia 1c espirito quando se respira rapidamente em estado de animacao ou agitacao 1c1 espirito entusiasmo vivacidade vigor 1c2 coragem 1c3 temperamento raiva 1c4 impaciencia paciencia 1c5 espirito disposicao como por exemplo de preocupacao amargura descontentamento 1c6 disposicao de varios tipos impulso irresponsavel ou incontrolavel 1c7 espirito profetico 1d espirito dos seres vivos a respiracao do ser humano e dos animias 1d1 como dom preservado por deus espirito de deus que parte na morte ser desencarnado 1e espirito como sede da emocao 1e1 desejo 1e2 pesar preocupacao 1f espirito 1f1 como sede ou orgao dos atos mentais 1f2 raramente como sede da vontade 1f3 como sede especialmente do carater moral 1g espirito de deus a terceira pessoa do deus triuno o espirito santo igual e coeterno com o pai e o filho 1g1 que inspira o estado de profecia extatico 1g2 que impele o profeta a instruir ou admoestar 1g3 que concede energia para a guerra e poder executivo e administrativo 1g4 que capacita os homens com varios dons 1g5 como energia vital 1g6 manifestado na gloria da sua habitacao 1g7 jamais referido como forca despersonalizada


Webster Concordance (1833)
Strong: H7307
Transliter & Pronounc: ruwach {roo'-akh}
Total Webster Occurrences: 378

air, 1
Job 41:16

anger, 1
Judg 8:3

blast, 2
Deut 15:8; Isa 25:4

breath, 29
Gen 6:17; Gen 7:15; Gen 7:22; 2Sam 22:16; Job 4:9; Job 7:7; Job 9:18; Job 12:10; Job 15:30; Job 17:1; Job 19:17; Ps 18:15; Ps 33:6; Ps 104:29; Ps 135:17; Ps 146:4; Eccl 3:19; Isa 11:4; Isa 30:28; Isa 33:11; Jer 10:14; Jer 51:17; Lam 4:20; Ezek 37:5; Ezek 37:6; Ezek 37:8; Ezek 37:9; Ezek 37:10; Hab 2:19

cool, 1
Gen 3:8

courage, 1
Josh 2:11

mind, 5
Gen 26:35; Pro 29:11; Ezek 11:5; Ezek 20:32; Hab 1:11

quarters, 1
1Chr 9:24

side, 5
Jer 52:23; Ezek 42:16; Ezek 42:17; Ezek 42:18; Ezek 42:19

sides, 1
Ezek 42:20

spirit, 228
Gen 1:2; Gen 6:3; Gen 41:8; Gen 41:38; Gen 45:27; Deut 6:9; Deut 28:3; Deut 31:3; Deut 35:21; Deut 35:31; Num 5:14(2); Num 5:30; Num 11:17; Num 11:25(2); Num 11:26; Num 11:29; Num 14:24; Num 24:2; Num 27:18; Deut 2:30; Deut 34:9; Josh 5:1; Judg 3:10; Judg 6:34; Judg 9:23; Judg 11:29; Judg 13:25; Judg 14:6; Judg 14:19; Judg 15:14; Judg 15:19; 1Sam 1:15; 1Sam 10:6; 1Sam 10:10; 1Sam 11:6; 1Sam 16:13; 1Sam 16:14(2); 1Sam 16:15; 1Sam 16:16; 1Sam 16:23(2); 1Sam 18:10; 1Sam 19:9; 1Sam 19:20; 1Sam 19:23; 1Sam 30:12; 2Sam 23:2; 1Kgs 10:5; 1Kgs 18:12; 1Kgs 21:5; 1Kgs 22:21; 1Kgs 22:22; 1Kgs 22:23; 1Kgs 22:24; 2Kgs 2:9; 2Kgs 2:15; 2Kgs 2:16; 2Kgs 19:7; 1Chr 5:26(2); 1Chr 12:18; 1Chr 28:12; 2Chr 9:4; 2Chr 15:1; 2Chr 18:20; 2Chr 18:21; 2Chr 18:22; 2Chr 18:23; 2Chr 20:14; 2Chr 21:16; 2Chr 24:20; 2Chr 36:22; Ezra 1:1; Ezra 1:5; Neh 9:20; Neh 9:30; Job 4:15; Job 6:4; Job 7:11; Job 10:12; Job 15:13; Job 20:3; Job 21:4; Job 26:13; Job 27:3; Job 32:8; Job 32:18; Job 33:4; Job 34:14; Ps 31:5; Ps 32:2; Ps 34:18; Ps 51:10; Ps 51:11; Ps 51:12; Ps 51:17; Ps 76:12; Ps 77:3; Ps 77:6; Ps 78:8; Ps 104:30; Ps 106:33; Ps 139:7; Ps 142:3; Ps 143:4; Ps 143:7; Ps 143:10; Pro 1:23; Pro 11:13; Pro 14:29; Pro 15:4; Pro 15:13; Pro 16:18; Pro 16:19; Pro 16:32; Pro 17:22; Pro 17:27; Pro 18:14(2); Pro 25:28; Pro 29:23; Eccl 1:14; Eccl 1:17; Eccl 2:11; Eccl 2:17; Eccl 2:26; Eccl 3:21(2); Eccl 4:4; Eccl 4:6; Eccl 4:16; Eccl 6:9; Eccl 7:8(2); Eccl 7:9; Eccl 8:8(2); Eccl 10:4; Eccl 11:5; Eccl 12:7; Isa 4:4(2); Isa 11:2(4); Isa 19:3; Isa 19:14; Isa 26:9; Isa 28:6; Isa 29:10; Isa 29:24; Isa 30:1; Isa 31:3; Isa 32:15; Isa 34:16; Isa 38:16; Isa 40:7; Isa 40:13; Isa 42:1; Isa 42:5; Isa 44:3; Isa 48:16; Isa 54:6; Isa 57:15(2); Isa 57:16; Isa 59:19; Isa 59:21; Isa 61:1; Isa 61:3; Isa 63:10; Isa 63:11; Isa 63:14; Isa 65:14; Isa 66:2; Jer 51:11; Ezek 1:12; Ezek 1:20(3); Ezek 1:21; Ezek 2:2; Ezek 3:12; Ezek 3:14(2); Ezek 3:24; Ezek 8:3; Ezek 10:17; Ezek 11:1; Ezek 11:5; Ezek 11:19; Ezek 11:24(2); Ezek 13:3; Ezek 18:31; Ezek 21:7; Ezek 36:26; Ezek 36:27; Ezek 37:1; Ezek 37:14; Ezek 39:29; Ezek 43:5; Dan 2:1; Dan 2:3; Hos 4:12; Hos 5:4; Joel 2:28; Joel 2:29; Mic 2:7; Mic 2:11; Mic 3:8; Hag 1:14(3); Hag 2:5; Zech 4:6; Zech 6:8; Zech 7:12; Zech 12:1; Zech 12:10; Zech 13:2; Mal 2:15(2); Mal 2:16

spirits, 5
Num 16:22; Num 27:16; Ps 104:4; Pro 16:2; Zech 6:5

spiritual, 1
Hos 9:7

tempest, 1
Ps 11:6

vain, 2
Job 15:2; Job 16:3

whirlwind, 1
Ezek 1:4

wind, 81
Gen 8:1; Deut 10:13(2); Deut 10:19; Deut 14:21; Deut 15:10; Num 11:31; 2Sam 22:11; 1Kgs 18:45; 1Kgs 19:11(3); 2Kgs 3:17; Job 1:19; Job 6:26; Job 8:2; Job 21:18; Job 30:15; Job 30:22; Job 37:21; Ps 1:4; Ps 18:10; Ps 18:42; Ps 35:5; Ps 48:7; Ps 78:39; Ps 83:13; Ps 103:16; Ps 104:3; Ps 107:25; Ps 135:7; Ps 147:18; Ps 148:8; Pro 11:29; Pro 25:14; Pro 25:23; Pro 27:16; Pro 30:4; Eccl 1:6(2); Eccl 5:16; Eccl 11:4; Isa 7:2; Isa 11:15; Isa 17:13; Isa 26:18; Isa 27:8; Isa 32:2; Isa 37:7; Isa 41:16; Isa 41:29; Isa 57:13; Isa 64:6; Jer 2:24; Jer 4:11; Jer 4:12; Jer 5:13; Jer 10:13; Jer 13:24; Jer 14:6; Jer 18:17; Jer 22:22; Jer 51:1; Jer 51:16; Ezek 5:2; Ezek 12:14; Ezek 13:11; Ezek 13:13; Ezek 17:10; Ezek 19:12; Ezek 27:26; Ezek 37:9(2); Hos 4:19; Hos 8:7; Hos 12:1; Hos 13:15; Amos 4:13; Jonah 1:4; Jonah 4:8; Zech 5:9

winds, 11
Job 28:25; Jer 49:32; Jer 49:36(2); Ezek 5:10; Ezek 5:12; Ezek 17:21; Ezek 37:9; Dan 8:8; Dan 11:4; Zech 2:6

windy, 1
Ps 55:8Display settings Display settings