SOB (Studijní on-line bible) - Biblický program - free scripture study tool - online bible program

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Webster Concordance - study with Strong numbers

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Lukáš   (24.11.2020 - 10:02)
E-mail: lukasnemecek536gmail.com
Chyba v textu Kat. lit. překlad. Zjevení 11, 10. protože tito dva poroci jim způsobili hodně trápení.

Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Webster Concordance - study with Strong numbers

Searching with Strong’s numbers
H1 ~ H8674   (Old Testament)
G1 ~ G5624   (New Testament)
G1485 G1486 G1487 G1488 G1489         G1491G1492G1493G1494G1495

Strong: G1490
εἰδέα, ας, ἡ  [ejdea]
vzhled, zjev, vzezření, podoba (*Mt 28:3) [1]
Strong: G1490
Word: ειδεμηγε
Pronounc: i deh may'-(gheh)
Orig: from 1487, 1161, and 3361 (sometimes with 1065 added); but if not:--(or) else, if (not, otherwise), otherwise. G1487 G1161 G3361 G1065
Use: Conjunction
HE Strong:

1) otherwise, but if not
Strong: G1490
Word: εἰ δὲ μή(γε)
Transliter: ei de mē(ge)
Pronounc: i deh may'-(gheh)
From G1487 G1161 and G3361 (sometimes with G1065 added);
but if not: - (or) else if (not otherwise) otherwise.
Copyright, Abkürzungsverzeichnis samt grammatikalischen Erklärungen... Strongs Nummer: G1490
ei de me (ge) < G1487 + 1161 + 3361, (manchmal noch mit 1065);
 Part. (14)
 
 I.) wenn aber nicht
  1) andernfalls; wo nicht; sonst. Ge 30:1 Mt 6:1 Lu 10:6 13:9* ua.
Strong: G1490
(ei dé me(gue))
de G1487, G1161, y G3361 (a veces con G1065 añadido); pero si no:- (si lo) hace.
----
Diccionario Tuggy
εἰδέμή
(γε). De otros modos, de lo contrario : Mat 6:1; Mat 9:17; Luc 5:36; Luc 10:6; Luc 13:9; 2Co 11:16. εἶδον.Ver εἴδω, 1492. y ὁράω, 3708.
Hомер Стронга: G1490
Оригинал: ει
Транслитерация: еи
Произношение: и дэ̀ ми́(е)
Часть речи: Союз
Этимология: от G1487, G1161, и G3361 (sometimes with G1065 added) - иначе, а если не. Словарь Дворецкого: ει эп. -дор. тж. αι (in crasi: εαν и ην = ει αν; κει = και ει) 1) (conj. в условных предложениях, с ind. , conjct. или opt. ) если, если бы Пр.: ει βουλει, ερου αυτον Платон (427-347 до н. э.) — если хочешь, спроси его; ουκ αν νησων εκρατει, ει μη τι καη ναυτικον ειχεν Лисий (ок. 445-380 до н. э.) — (Агамемнон) не владел бы островами, если бы не имел хоть какого-нибудь флота; τα αγωγιμα, ει τι ηγον Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.) — груз, если таковой был (досл. если что-л. перевозили); ει δ΄ αναγκαιον ειη Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.) — если же оказалось бы необходимым; ει τις αντειποι Лисий (ок. 445-380 до н. э.) — всякий, кто стал бы возражать; иногда — обусловленное следствие опускается: ει μεν συ τι εχεις προς ημας λεγειν, (sc. λεγε) - ει δε μη, ημεις προς σε εχομεν Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.) — если у тебя есть, что сказать нам, говори, - если же нет, то у нас есть, что сказать тебе; в — сочетании с другими словами, преимущ. частицами: ει μη (лат. nisi) — если не, разве только; ει με ει τις υπολαβοι … Платон (427-347 до н. э.) — разве только если предположить …; ει με δια τεν εκεινου μελλησιν Лисий (ок. 445-380 до н. э.) — если бы не его медлительность; ει δε — если же, а то: ει δε συ μεν μευ ακουσον Гомер (X-IX вв. до н. э.) — а то вот послушай меня; ει δε μη Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.), Демосфен (384-322 до н. э.) — если же нет, а (не) то, в противном случае; ει δ΄ αγε(τε) Гомер (X-IX вв. до н. э.) — ну же, ну-ка, давай(те), итак; ει και — даже если, хотя (бы) и: φησουσι με σοφον ειναι, ει καη μη ειμι Платон (427-347 до н. э.) — станут говорить, что я мудр, хотя я и не таков; καη ει — если (бы) даже; καη ει βουλοιντο απιεναι Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.) — если бы даже они захотели уйти; ει τις (αλλος) — кое-кто, кто-л. ; οι αλλοι απωλοντο υπο των πολεμιων, καη ει τις νοσω Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.) — одни погибли от рук неприятеля, иные от болезни; ει τις αλλη δυστυχεστατη γυνη Эврипид (ок. 480-406 до н. э.) — несчастнейшая из женщин, какая когда-л. существовала; ει τι αλλο χρησιμον ην Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.) — все, что только могло оказаться полезным 2) (conj. в косвенных вопросах - простых) ли, не …ли (и двойных) ли …или Пр.: (ει …η или ειτε) ηρωτησεν, ει ηδη αποκεκριμενοι ειεν Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.) — он спросил, дали ли они уже ответ; τι γαρ ηδειν, ει τι κακεινος ειχε σιδηριον ; Лисий (ок. 445-380 до н. э.) — почем я знал, не было ли и у него какого-л. оружия?; иногда — с опущением подчиняющего глагола или оборота: εδοκει καλεσαι εκεινους, ει βουλοιντο ξυμμαχιαν ποιησασθαι Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.) — было решено пригласить их (чтобы выяснить или спросить), не хотят ли они заключить военный союз 3) (conj. после глаголов, выражающих удивление, негодование и т. п. = οτι) что Пр.: αγανακτω, ει, α νοω, με οιος τ΄ ειμη ειπειν Платон (427-347 до н. э.) — мне досадно, что я не в состоянии выразить того, что думаю; συ δ΄ ουκ επαιδει, τωνδε χωρης ει φρονεις ; Софокл (ок. 496-406 до н. э.) — и тебе не стыдно, что ты думаешь иначе, чем они? 4) (частица в пожеланиях) о, если бы Пр.: ει γαρ τοσαυτην δυναμιν ειχον, ωστε … Эврипид (ок. 480-406 до н. э.) — о, если бы я имел такую силу, чтобы ….
Numéro de Strong: G1490
Mot: εἰ δὲ μή(γε)  (ei de me (ge))
autrement, car, sinon, tandis, si cela n'était pas, du moins ; 14
Strong: G1490
Word: εἰ δὲ μή(γε)
ei de me(ge) {i deh may'-(gheh)}
源自G1487,G1161,與G3361(有時又加上G1065);連接詞
➊否則,若是不能
Strong: G1490
εἰ δὲ μή(γε) (ei dè mḗ(ge)) {i deh may'-(gheh)}
ει - δε μη γε ei de me ge de G1487 G1161 e G3361 algumas vezes com G1065 adicionado conj 1 caso contrario mas senao


Webster Concordance (1833)
Strong: G1490
Transliter & Pronounc: ei de me(ge) {i deh may'-(gheh)}
Total Webster Occurrences: 14

else, 8
Matt 9:17; Mark 2:21; Mark 2:22; Luke 5:37; Luke 14:32; John 14:11; Rev 2:5; Rev 2:16

not, 3
Luke 10:6; Luke 13:9; John 14:2

otherwise, 2
Matt 6:1; 2Cor 11:16

then, 1
Luke 5:36Display settings Display settings