Webster (1833) Concordance (англ.)

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Webster (1833) Concordance (англ.)

... Информация об этом модулю отсутствует ...

 

Гостевая книга

 

 

Гостевая книга 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Webster (1833) Concordance (англ.)

Поиск с номерами Стронга
H1 ~ H8674   (Ветхий Завет)
G1 ~ G5624   (Новый Завет)
H8029 H8030 H8031 H8032 H8033         H8035H8036H8037H8038H8039

Родственные номера Стронга: H8061, H8033, H8050, H8035, H8062, H8038, H3074, H8070

Strongovo číslo: H8034
Slovo: שֵׁם
jméno; reputace; pověst; sláva; památník; pomník
Strong: H8034
Word: שׁם
Transliter: shêm
Pronounc: shame
A primitive word (perhaps rather from H7760 through the idea of definite and conspicuous position; compare H8064); an appellation as a mark or memorial of individuality; by implication honor authority character: - + base [in-] fame [-ous] name (-d) renown report.
Strong: H8034 
שׁם

Transliteration: Shem
Phonetic: shame
Definition:
1) name
a) name
b) reputation, fame, glory
c) the Name (as designation of God)
d) memorial, monument

Origin: a primitive word [perhaps rather from H7760 through the idea of definite and conspicuous position
TWOT entry: 2405
Part(s) of speech: Noun Masculine
Strongs Nummer: H8034
Wort: שׁם
Name(792); namens(47); heißen(5); werden(4); dich(2); Gerücht(1)
Strong: H8034
(shem)
palabra primaria [tal vez más bien de H7760 mediante la idea de def. y posición conspicua; Compárese con H8064]; apelación, como marca o memorial de individualidad; por impl. honor, autoridad, carácter:- célebre, conocido, fama, famoso, ilustre, lista, nombrar, nombre, renombre.
----
Diccionario Chávez

שֵׁם
1) Nombre (Gén 2:19; Gén 3:20; 1Re 16:24).
2) Reputación:
tov shem = buen nombre, es decir, buena reputación (Ecl 7:1).
3) Renombre (2Sa 7:23; Sof 3:19).
4) Fama (Eze 16:14).
5) Memoria del nombre de una persona fallecida (Deu 25:7; 2Sa 14:7).
6) El Nombre de Dios, como tal shem remplaza el nombre de Dios en fórmulas piadosas (Lev 24:11). — Const. שֶׁם; Suf. שְׁמוֹ; Pl. שֵׁמוֹת; Const. שְׁמוֹת; Suf. שְׁמוֹתָם.
----
Diccionario Vine AT
shem (שֵׁם, H8034)
, «nombre; reputación; memoria; renombre». Hay cognados de este vocablo en acádico, ugarítico, fenicio, arameo y arábigo. El vocablo aparece unas 864 veces a través del Antiguo Testamento hebreo.
No siempre es el caso que los «nombres» personales revelaban la esencia de un individuo. Ciertos nombres asimilan palabras de otras lenguas o términos muy antiguos cuyo significado se desconocía. Por cierto, nombres como «perro» (Caleb) y «abeja» (Débora) no tenían nada que ver con la personalidad de sus dueños. Tal vez algunos nombres indicaban alguna característica sobresaliente del que lo llevaba. En otros casos, un «nombre» conmemora un hecho o sentimiento que experimentaron los padres en torno al nacimiento del niño o cuando le pusieron el nombre. Otros nombres dicen algo acerca de quien lo recibe que sirve para identificarlo. Este sentido del nombre como identificación aparece en Gén 2:19 (uno de los primeros casos en la Biblia): «Todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre». Por otro lado, los nombres por los que Dios se autorrevela (, , îm ) sí reflejan algo de su persona y obra.
Shem puede ser un sinónimo de «reputación» o «fama»: «Venid, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Hagámonos un nombre, no sea que nos dispersemos sobre la faz de toda la tierra» (Gén 11:4 rva ). «Darse renombre» es hacerse «famoso»: «¿Y qué otra nación hay en la tierra como tu pueblo Israel, al cual Dios fue para rescatarlo como pueblo para sí, a fin de darse renombre y hacer a favor de él hechos grandes y temibles?» (2Sa 7:23 rva ). «Dar renombre» es dar a conocer su reputación y fama: «Y salió tu renombre [«tu fama se difundió rva »] entre las naciones a causa de tu hermosura» (Eze 16:14 rvr ). La fama puede estar acompañada de poder: «Y este blandió su lanza contra trescientos y los mató, y tuvo tanto renombre como los tres» (2Sa 23:18 lba ). La expresión «hombres de reputación» se encuentra en Gén 6:4 : «Ellos eran los héroes que desde la antigüedad fueron hombres de renombre» (lba ).
A veces el vocablo es sinónimo de «memoria» o «reputación» (lo que permanece): «¡Así extinguirán el carbón encendido que me queda, no dejando a mi marido nombre ni descendencia sobre la tierra!» (2Sa 14:7 rva ). En este caso «nombre» puede incluir propiedad o una heredad: «¿Por qué ha de ser quitado el nombre de nuestro padre de su clan, por no haber tenido un hijo varón? Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre» (Núm 27:4 rva ).
Shem puede indicar «renombre» y «continuidad» (los que siguen después de uno): «Y se levantaron contra Moisés, junto con 250 hombres de los hijos de Israel, dirigentes de la congregación, nombrados de la asamblea y hombres de renombre» (Núm 16:2 rva ). Las mismas implicaciones se encuentran en la frase «restaurar el nombre»: «El mismo día que adquieras el campo de manos de Noemí, deberás también adquirir a Rut la moabita, mujer del difunto, para restaurar el nombre del difunto a su heredad» (Rut 4:5 rva ; cf. Deu 9:14; Deu 25:6).
Hомер Стронга: H8034
Оригинал: שׂם
Произношение: шэм
Часть речи: Существительное мужского рода
Этимология: примитивное слово [возможно скорее от H7760 through the idea женский род definite и conspicuous position - имя.
Numéro de Strong: H8034
Mot: שׁם  (shem)
le nom, des noms, il donna, qui furent fameux, nommée, appelé, on t'appellera, les mêmes (noms); 863
Strong: H8034
Word: שׁם
shem {shame}
基本字型 [相當可能源自H7760,顯然因字母確切的位置;陽性名詞
➊名字
ⓐ名字
ⓑ名聲,名望,榮耀
ⓒ名字(指上帝)
ⓓ紀念的名號
Strong: H8034
שֵׁם (shêm) {shame}
שם - shem uma palavra primitiva [talvez procedente de H7760 com a ideia de posicao definida e conspicua ditat - 2405 n m 1 nome 1a nome 1b reputacao fama gloria 1c o nome como designacao de deus 1d memorial monumento


Webster Concordance (1833)
Strong: H8034
Transliter & Pronounc: shem {shame}
Total Webster Occurrences: 858

byword, 1
Иез 23:10

fame, 4
3Цар 4:31; 1Пар 14:17; 1Пар 22:5; Соф 3:19

famous, 3
Руф 4:11; 1Пар 5:24; 1Пар 12:30

infamous, 1
Иез 22:5

it, 4
Быт 11:9; Быт 26:21; Быт 26:22; Быт 50:11

men, 1
Иов 30:8

name, 732
Быт 2:11; Быт 2:13; Быт 2:14; Быт 2:19; Быт 3:20; Быт 4:17(2); Быт 4:19(2); Быт 4:21; Быт 4:25; Быт 4:26(2); Быт 5:2; Быт 5:3; Быт 5:29; Быт 10:25(2); Быт 11:4; Быт 11:29(2); Быт 12:2; Быт 12:8; Быт 13:4; Быт 16:1; Быт 16:11; Быт 16:13; Быт 16:15; Быт 17:5(2); Быт 17:15(2); Быт 17:19; Быт 19:22; Быт 19:37; Быт 19:38; Быт 21:3; Быт 21:33; Быт 22:14; Быт 22:24; Быт 24:29; Быт 25:1; Быт 25:25; Быт 25:26; Быт 25:30; Быт 26:20; Быт 26:25; Быт 26:33; Быт 28:19(2); Быт 29:16(2); Быт 29:32; Быт 29:33; Быт 29:34; Быт 29:35; Быт 30:6; Быт 30:8; Быт 30:11; Быт 30:13; Быт 30:18; Быт 30:20; Быт 30:21; Быт 30:24; Быт 31:48; Быт 32:2; Быт 32:27; Быт 32:28; Быт 32:29(2); Быт 32:30; Быт 33:17; Быт 35:8; Быт 35:10(4); Быт 35:15; Быт 35:18; Быт 36:32; Быт 36:35; Быт 36:39(2); Быт 38:1; Быт 38:2; Быт 38:3; Быт 38:4; Быт 38:5; Быт 38:6; Быт 38:29; Быт 38:30; Быт 41:45; Быт 41:51; Быт 41:52; Быт 48:6; Быт 48:16(2); Втор 1:15(2); Втор 2:10; Втор 2:22; Втор 3:13; Втор 3:15; Втор 5:23; Втор 6:3; Втор 9:16; Втор 15:3; Втор 15:23; Втор 16:31; Втор 17:7; Втор 17:15; Втор 18:3; Втор 18:4; Втор 20:7(2); Втор 20:24; Втор 23:21; Втор 28:21; Втор 31:2; Втор 33:12; Втор 33:17; Втор 33:19; Втор 34:5; Втор 34:14; Втор 35:30; Втор 39:14; Лев 18:21; Лев 19:12(2); Лев 20:3; Лев 21:6; Лев 22:2; Лев 22:32; Лев 24:11(2); Лев 24:16(2); Чис 4:32; Чис 6:27; Чис 11:3; Чис 11:26(2); Чис 11:34; Чис 17:2; Чис 17:3; Чис 21:3; Чис 25:14; Чис 25:15; Чис 26:46; Чис 26:59; Чис 27:4; Втор 3:14; Втор 5:11(2); Втор 6:13; Втор 7:24; Втор 9:14; Втор 10:8; Втор 10:20; Втор 12:5; Втор 12:11; Втор 12:21; Втор 14:23; Втор 14:24; Втор 16:2; Втор 16:6; Втор 16:11; Втор 18:5; Втор 18:7; Втор 18:19; Втор 18:20(2); Втор 18:22; Втор 21:5; Втор 22:14; Втор 22:19; Втор 25:6(2); Втор 25:7; Втор 25:10; Втор 26:2; Втор 26:19; Втор 28:10; Втор 28:58; Втор 29:20; Втор 32:3; Навин 5:9; Навин 7:9(2); Навин 7:26; Навин 9:9; Навин 14:15; Навин 15:15; Навин 19:47; Навин 21:9; Навин 23:7; Суд 1:10; Суд 1:11; Суд 1:17; Суд 1:23; Суд 1:26(2); Суд 2:5; Суд 8:31; Суд 13:2; Суд 13:6; Суд 13:17; Суд 13:18; Суд 13:24; Суд 15:19; Суд 16:4; Суд 17:1; Суд 18:29(3); Руф 1:2(3); Руф 1:4(2); Руф 2:1; Руф 2:19; Руф 4:5; Руф 4:10(2); Руф 4:14; Руф 4:17(2); 1Цар 1:1; 1Цар 1:2(2); 1Цар 1:20; 1Цар 7:12; 1Цар 8:2(2); 1Цар 9:1; 1Цар 9:2; 1Цар 14:4(2); 1Цар 14:49(2); 1Цар 14:50(2); 1Цар 17:12; 1Цар 17:23; 1Цар 17:45; 1Цар 18:30; 1Цар 20:42; 1Цар 21:7; 1Цар 24:21; 1Цар 25:3(2); 1Цар 25:5; 1Цар 25:9; 1Цар 25:25(2); 2Цар 3:7; 2Цар 4:2(2); 2Цар 4:4; 2Цар 5:20; 2Цар 6:2(2); 2Цар 6:18; 2Цар 7:9(2); 2Цар 7:13; 2Цар 7:23; 2Цар 7:26; 2Цар 8:13; 2Цар 9:2; 2Цар 9:12; 2Цар 12:24; 2Цар 12:25; 2Цар 12:28; 2Цар 13:1; 2Цар 13:3; 2Цар 14:7; 2Цар 14:27; 2Цар 16:5; 2Цар 17:25; 2Цар 18:18(2); 2Цар 20:1; 2Цар 20:21; 2Цар 22:50; 2Цар 23:18; 2Цар 23:22; 3Цар 1:47(2); 3Цар 3:2; 3Цар 5:3; 3Цар 5:5(2); 3Цар 7:21(2); 3Цар 8:16; 3Цар 8:17; 3Цар 8:18; 3Цар 8:19; 3Цар 8:20; 3Цар 8:29; 3Цар 8:33; 3Цар 8:35; 3Цар 8:42; 3Цар 8:43(2); 3Цар 8:44; 3Цар 8:48; 3Цар 9:3; 3Цар 9:7; 3Цар 10:1; 3Цар 11:26; 3Цар 11:36; 3Цар 13:2; 3Цар 14:21(2); 3Цар 14:31; 3Цар 15:2; 3Цар 15:10; 3Цар 16:24(2); 3Цар 18:24(2); 3Цар 18:25; 3Цар 18:26; 3Цар 18:31; 3Цар 18:32; 3Цар 21:8; 3Цар 22:16; 3Цар 22:42; 4Цар 2:24; 4Цар 5:11; 4Цар 8:26; 4Цар 12:1; 4Цар 14:2; 4Цар 14:7; 4Цар 14:27; 4Цар 15:2; 4Цар 15:33; 4Цар 18:2; 4Цар 21:1; 4Цар 21:4; 4Цар 21:7; 4Цар 21:19; 4Цар 22:1; 4Цар 23:27; 4Цар 23:31; 4Цар 23:34; 4Цар 23:36; 4Цар 24:8; 4Цар 24:17; 4Цар 24:18; 1Пар 1:19(2); 1Пар 1:43; 1Пар 1:46; 1Пар 1:50(2); 1Пар 2:26; 1Пар 2:29; 1Пар 2:34; 1Пар 4:3; 1Пар 4:9; 1Пар 4:41; 1Пар 7:15(2); 1Пар 7:16(2); 1Пар 7:23; 1Пар 8:29; 1Пар 9:35; 1Пар 11:20; 1Пар 11:24; 1Пар 12:31; 1Пар 13:6; 1Пар 14:11; 1Пар 16:2; 1Пар 16:8; 1Пар 16:10; 1Пар 16:29; 1Пар 16:35; 1Пар 16:41; 1Пар 17:8(2); 1Пар 17:21; 1Пар 17:24; 1Пар 21:19; 1Пар 22:7; 1Пар 22:8; 1Пар 22:9; 1Пар 22:10; 1Пар 22:19; 1Пар 23:13; 1Пар 28:3; 1Пар 29:13; 1Пар 29:16; 2Пар 2:1; 2Пар 2:4; 2Пар 3:17(2); 2Пар 6:5; 2Пар 6:6; 2Пар 6:7; 2Пар 6:8; 2Пар 6:9; 2Пар 6:10; 2Пар 6:20; 2Пар 6:24; 2Пар 6:26; 2Пар 6:33(2); 2Пар 6:34; 2Пар 6:38; 2Пар 7:14; 2Пар 7:16; 2Пар 7:20; 2Пар 12:13(2); 2Пар 13:2; 2Пар 14:11; 2Пар 18:15; 2Пар 20:8; 2Пар 20:9; 2Пар 20:26; 2Пар 20:31; 2Пар 22:2; 2Пар 24:1; 2Пар 25:1; 2Пар 26:3; 2Пар 26:8; 2Пар 26:15; 2Пар 27:1; 2Пар 28:9; 2Пар 28:15; 2Пар 29:1; 2Пар 31:19; 2Пар 33:4; 2Пар 33:7; 2Пар 33:18; 2Пар 36:4; Езд 2:61; Езд 8:20; Неем 1:9; Неем 1:11; Неем 7:63; Неем 9:5; Неем 9:7; Неем 9:10; Есф 2:5; Есф 2:14; Есф 2:22; Есф 3:12; Есф 8:8(2); Есф 8:10; Есф 9:26; Иов 1:1; Иов 1:21; Иов 18:17; Иов 42:14(3); Псал 5:11; Псал 7:17; Псал 8:1; Псал 8:9; Псал 9:2; Псал 9:5; Псал 9:10; Псал 18:49; Псал 20:1; Псал 20:5; Псал 20:7; Псал 22:22; Псал 29:2; Псал 33:21; Псал 34:3; Псал 41:5; Псал 44:5; Псал 44:8; Псал 44:20; Псал 45:17; Псал 48:10; Псал 52:9; Псал 54:1; Псал 54:6; Псал 61:5; Псал 61:8; Псал 63:4; Псал 66:2; Псал 66:4; Псал 68:4(2); Псал 69:30; Псал 69:36; Псал 72:17(2); Псал 72:19; Псал 74:7; Псал 74:10; Псал 74:18; Псал 74:21; Псал 75:1; Псал 76:1; Псал 79:6; Псал 79:9; Псал 80:18; Псал 83:4; Псал 83:16; Псал 83:18; Псал 86:9; Псал 86:11; Псал 86:12; Псал 89:12; Псал 89:16; Псал 89:24; Псал 91:14; Псал 92:1; Псал 96:2; Псал 96:8; Псал 99:3; Псал 99:6; Псал 100:4; Псал 102:15; Псал 102:21; Псал 103:1; Псал 105:1; Псал 105:3; Псал 106:47; Псал 109:13; Псал 111:9; Псал 113:1; Псал 113:2; Псал 113:3; Псал 115:1; Псал 116:4; Псал 116:13; Псал 116:17; Псал 118:10; Псал 118:11; Псал 118:12; Псал 118:26; Псал 119:55; Псал 119:132; Псал 122:4; Псал 124:8; Псал 129:8; Псал 135:1; Псал 135:3; Псал 135:13; Псал 138:2(2); Псал 140:13; Псал 142:7; Псал 145:1; Псал 145:2; Псал 145:21; Псал 148:5; Псал 148:13(2); Псал 149:3; Прит 10:7; Прит 18:10; Прит 21:24; Прит 22:1; Прит 30:4(2); Прит 30:9; Екк 6:4; Екк 7:1; Песн 1:3; Ис 4:1; Ис 7:14; Ис 8:3; Ис 9:6; Ис 12:4(2); Ис 14:22; Ис 18:7; Ис 24:15; Ис 25:1; Ис 26:8; Ис 26:13; Ис 29:23; Ис 30:27; Ис 41:25; Ис 42:8; Ис 43:1; Ис 43:7; Ис 44:5(2); Ис 45:3; Ис 45:4; Ис 47:4; Ис 48:1(2); Ис 48:2; Ис 48:19; Ис 49:1; Ис 50:10; Ис 51:15; Ис 52:5; Ис 52:6; Ис 54:5; Ис 55:13; Ис 56:5(2); Ис 56:6; Ис 57:15; Ис 59:19; Ис 60:9; Ис 62:2; Ис 63:12; Ис 63:14; Ис 63:16; Ис 63:19; Ис 64:2; Ис 64:7; Ис 65:1; Ис 65:15(2); Ис 66:22; Иер 3:17; Иер 7:10; Иер 7:11; Иер 7:12; Иер 7:14; Иер 7:30; Иер 10:6; Иер 10:16; Иер 10:25; Иер 11:16; Иер 11:19; Иер 11:21; Иер 12:16; Иер 13:11; Иер 14:9; Иер 14:14; Иер 14:15; Иер 15:16; Иер 16:21; Иер 20:3; Иер 20:9; Иер 23:6; Иер 23:25; Иер 23:27(2); Иер 25:29; Иер 26:9; Иер 26:16; Иер 26:20; Иер 27:15; Иер 29:9; Иер 29:21; Иер 29:23; Иер 29:25; Иер 31:35; Иер 32:18; Иер 32:20; Иер 32:34; Иер 33:2; Иер 33:9; Иер 34:15; Иер 34:16; Иер 37:13; Иер 44:16; Иер 44:26(2); Иер 46:18; Иер 48:15; Иер 48:17; Иер 50:34; Иер 51:19; Иер 51:57; Иер 52:1; Плач 3:55; Иез 20:29; Иез 20:39; Иез 24:2; Иез 36:20; Иез 36:21; Иез 36:23; Иез 39:7(2); Иез 39:16; Иез 39:25; Иез 43:7; Иез 43:8; Иез 48:35; Дан 9:6; Дан 9:18; Дан 9:19; Дан 10:1; Ос 1:4; Ос 1:6; Ос 1:9; Ос 2:17; Иоил 2:26; Иоил 2:32; Амос 2:7; Амос 4:13; Амос 5:8; Амос 5:27; Амос 6:10; Амос 9:6; Амос 9:12; Мих 4:5(2); Мих 5:4; Мих 6:9; Наум 1:14; Соф 1:4; Соф 3:9; Соф 3:12; Соф 3:20; Зах 5:4; Зах 6:12; Зах 10:12; Зах 13:3; Зах 13:9; Зах 14:9; Мал 1:6(2); Мал 1:11(3); Мал 1:14; Мал 2:2; Мал 2:5; Мал 3:16; Мал 4:2

named, 6
Быт 27:36; Навин 2:1; 1Цар 17:4; 1Цар 22:20; 4Цар 17:34; Екк 6:10

names, 79
Быт 2:20; Быт 25:13(2); Быт 25:16; Быт 26:18(2); Быт 36:10; Быт 36:40(2); Быт 46:8; Втор 1:1; Втор 6:16; Втор 23:13; Втор 28:9; Втор 28:10(2); Втор 28:11; Втор 28:12; Втор 28:21(2); Втор 28:29; Втор 39:6; Втор 39:14(2); Чис 1:2; Чис 1:5; Чис 1:17; Чис 1:18; Чис 1:20; Чис 1:22; Чис 1:24; Чис 1:26; Чис 1:28; Чис 1:30; Чис 1:32; Чис 1:34; Чис 1:36; Чис 1:38; Чис 1:40; Чис 1:42; Чис 3:2; Чис 3:3; Чис 3:17; Чис 3:18; Чис 3:40; Чис 3:43; Чис 13:4; Чис 13:16; Чис 26:33; Чис 26:53; Чис 26:55; Чис 27:1; Втор 12:3; Навин 17:3; 1Цар 14:49; 1Цар 17:13; 2Цар 5:14; 2Цар 23:8; 3Цар 4:8; 1Пар 4:38; 1Пар 6:17; 1Пар 6:65; 1Пар 8:38; 1Пар 9:44; 1Пар 14:4; 1Пар 23:24; Езд 8:13; Езд 10:16; Псал 16:4; Псал 49:11; Псал 147:4; Ис 40:26; Иез 23:4(2); Иез 48:1; Иез 48:31; Дан 1:7; Ос 2:17; Зах 13:2

name’s, 19
1Цар 12:22; 3Цар 8:41; 2Пар 6:32; Псал 23:3; Псал 25:11; Псал 31:3; Псал 79:9; Псал 106:8; Псал 109:21; Псал 143:11; Ис 48:9; Ис 66:5; Иер 14:7; Иер 14:21; Иез 20:9; Иез 20:14; Иез 20:22; Иез 20:44; Иез 36:22

renown, 7
Быт 6:4; Чис 16:2; Иез 16:14; Иез 16:15; Иез 34:29; Иез 39:13; Дан 9:15

report, 1
Неем 6:13Display settings Display settings