SOB (Studijní on-line bible) - Biblický program - free scripture study tool - online bible program

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Webster Concordance - study with Strong numbers

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Webster Concordance - study with Strong numbers

Searching with Strong’s numbers
H1 ~ H8674   (Old Testament)
G1 ~ G5624   (New Testament)
H8059 H8060 H8061 H8062 H8063         H8065H8066H8067H8068H8069

Strong: H8064
Word: שׁמה שׁמים
Transliter: shâmayim shâmeh
Pronounc: shaw-mah'-yim shaw-meh'
The second form being dual of an unused singular; from an unused root meaning to be lofty; the sky (as aloft; the dual perhaps alluding to the visible arch in which the clouds move as well as to the higher ether where the celestial bodies revolve): - air X astrologer heaven (-s).
Strong: H8064 
שׁמה שׁמים

Transliteration: Shamayim
Phonetic: shaw-mah'-yim
Definition:
1) heaven, heavens, sky
a) visible heavens, sky
1. as abode of the stars
2. as the visible universe, the sky, atmosphere, etc
b) Heaven (as the abode of God)

Origin: from an unused root meaning to be lofty
TWOT entry: 2407a
Part(s) of speech: Noun Masculine
Strongs Nummer: H8064
Wort: שׁמה שׁמים
Himmel(399); Himmelsbrot(1)
Strong: H8064
(shamáyim)
dual de singular que no se usa שÑָמֶה shamé; de una raíz que no se usa que significa ser elevado; firmamento (como arriba; el dual tal vez alude al arco visible en el que se mueven las nubes, así como al éter más alto en donde giran los cuerpos celestes):- aire, cielo, contemplador (de las estrellas), nube.
----
Diccionario Chávez

שָׁמַיִם Cielo, cielos (Gén 1:8). — Paus. שָׁמָֽיִם; Const. שְׁמֵי; Suf. שָׁמֶיךָ; Loc. הַשָּׁמַיְמָה.
----
Diccionario Vine AT
shamayim (שָׁמַיִם, H8064)
, «cielos; cielo, bóveda celeste». Este vocablo semítico muy generalizado se encuentra en lenguajes tales como ugarítico, acádico, arameo y arábigo. Se halla 420 veces durante todos los períodos del hebreo bíblico.

Primero, shamayim es la palabra hebrea corriente para la «bóveda celeste» y el «ámbito celeste» donde vuelan las aves. Dios prohíbe a Israel hacer «semejanza de cualquier figura … ni en forma de cualquier animal que esté en la tierra, ni en forma de cualquier ave alada que vuele en los cielos» (Deu 4:17 rva ). Cuando los cabellos de Absalón se enredaron en las ramas de un árbol, quedó suspendido entre «cielo» y tierra (2Sa 18:9). Este ámbito, por encima de la tierra pero debajo de los cuerpos celestes, es a menudo lugar de visiones: «David alzó sus ojos y vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desenvainada en su mano, extendida sobre Jerusalén» (1Cr 21:16).
Segundo, el término representa un ámbito aun más alejado de la superficie terrestre. De aquí es de donde provienen fenómenos como la escarcha (Job 38:29), la nieve (Isa 55:10), el fuego (Gén 19:24), el polvo (Deu 28:24), el granizo (Jos 10:11) y la lluvia: «Fueron cerradas las fuentes del océano y las ventanas de los cielos, y se detuvo la lluvia de los cielos» (Gén 8:2). Este es el depósito de Dios; él es el que administra los recursos y es Señor de este ámbito (Deu 28:12). Este significado de shamayim aparece en Gén 1:7-8 : «E hizo Dios la bóveda, y separó las aguas que están debajo de la bóveda, de las aguas que están sobre la bóveda. Y fue así. Dios llamó a la bóveda Cielos» (rva ).

Tercero, shamayim también representa el ámbito donde el sol, la luna y las estrellas se encuentran: «Entonces dijo Dios: Haya lumbreras en la bóveda del cielo para distinguir el día de la noche» (Gén 1:14). Estas imágenes se repiten a menudo en la narración de la creación y en los pasajes poéticos. Es así que los «cielos» se extienden como una cortina (Sal 104:2) o se plegan como un rollo de pergamino (Isa 34:4 rva ).
Cuarto, la frase «cielo y tierra» puede referirse a toda la creación, como en el caso de Gén 1:1 : «En el principio creó Dios los cielos y la tierra».
Quinto, «el cielo» es la morada de Dios: «El que habita en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos» (Sal 2:4; cf. Deu 4:39). Nótelo de nuevo en Deu 26:15 : «Mira desde tu santa morada, desde el cielo, y bendice a tu pueblo Israel». Otra expresión que representa la morada de Dios es «los cielos de los cielos», lo cual indica un absoluto, es decir, la morada de Dios es un ámbito tan incomparable que no se puede identificar con la creación física: «He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos, y los cielos de los cielos, la tierra y todo lo que en ella hay» (Deu 10:14).
Hомер Стронга: H8064
Оригинал: שָׂמַיִם
Произношение: шамайим шамэ
Часть речи: Существительное мужского рода
Этимология: от не употребляемого корня, обозначающего be lofty - небеса, небо;
Синонимы: H7549 (רָקִיעַ‎).
Numéro de Strong: H8064
Mot: שׁמה שׁמים  (shamayim)
les cieux, le ciel, au dessous du ciel, le ciel entier, toucherau ciel, du haut des cieux, depuis les cieux, votre ciel; 420
Strong: H8064
Word: שׁמה שׁמים
shamayim {shaw-mah'-yim} 單數字根shameh {shaw-meh'}的雙數型
字根已不使用(崇高);陽性名詞
➊天,諸天,天空
ⓐ可見的天,天空①星宿的居所②可見的宇宙,天空,太空,等等
ⓑ天堂(上帝的居所)
Strong: H8064
שָׁמַיִם (shâmayim) {shaw-mah'-yim}
שמים - shamayim dual de um singular nao utilizado שמה shameh procedente de uma raiz nao utilizada significando ser alto ditat - 2407a n m 1 ceu ceus firmamento 1a ceus visiveis firmamento 1a1 como a morada das estrelas 1a2 como o universo visivel o firmamento a atmosfera etc 1b ceus como a morada de deus


Webster Concordance (1833)
Strong: H8064
Transliter & Pronounc: shamayim {shaw-mah'-yim} dual of an unused singular shameh
Total Webster Occurrences: 420

air, 21
Gen 1:26; Gen 1:28; Gen 1:30; Gen 2:19; Gen 2:20; Gen 6:7; Gen 7:3; Gen 9:2; Deut 4:17; Deut 28:26; 1Sam 17:44; 1Sam 17:46; 2Sam 21:10; 1Kgs 14:11; 1Kgs 16:4; 1Kgs 21:24; Job 12:7; Job 28:21; Ps 8:8; Pro 30:19; Eccl 10:20

astrologers, 1
Isa 47:13

heaven, 288
Gen 1:1; Gen 1:8; Gen 1:9; Gen 1:14; Gen 1:15; Gen 1:17; Gen 1:20; Gen 6:17; Gen 7:11; Gen 7:19; Gen 7:23; Gen 8:2(2); Gen 11:4; Gen 14:19; Gen 14:22; Gen 15:5; Gen 19:24; Gen 21:17; Gen 22:11; Gen 22:15; Gen 22:17; Gen 24:3; Gen 24:7; Gen 26:4; Gen 27:28; Gen 27:39; Gen 28:12; Gen 28:17; Gen 49:25; Deut 9:8; Deut 9:10; Deut 9:22; Deut 9:23; Deut 10:21; Deut 10:22; Deut 16:4; Deut 17:14; Deut 20:4; Deut 20:11; Deut 20:22; Deut 24:10; Deut 31:17; Deut 32:13; Lev 26:19; Deut 1:10; Deut 1:28; Deut 2:25; Deut 3:24; Deut 4:11; Deut 4:19(3); Deut 4:26; Deut 4:32; Deut 4:36; Deut 4:39; Deut 5:8; Deut 7:24; Deut 9:1; Deut 9:14; Deut 10:14(2); Deut 10:22; Deut 11:11; Deut 11:17; Deut 11:21; Deut 17:3; Deut 25:19; Deut 26:15; Deut 28:12; Deut 28:23; Deut 28:24; Deut 28:62; Deut 29:20; Deut 30:4; Deut 30:12(2); Deut 30:19; Deut 31:28; Deut 32:40; Deut 33:13; Deut 33:26; Josh 2:11; Josh 8:20; Josh 10:11; Josh 10:13; Judg 5:20; Judg 13:20; Judg 20:40; 1Sam 2:10; 1Sam 5:12; 2Sam 18:9; 2Sam 21:10; 2Sam 22:8; 2Sam 22:14; 1Kgs 8:22; 1Kgs 8:23; 1Kgs 8:27(2); 1Kgs 8:30; 1Kgs 8:32; 1Kgs 8:34; 1Kgs 8:35; 1Kgs 8:36; 1Kgs 8:39; 1Kgs 8:43; 1Kgs 8:45; 1Kgs 8:49; 1Kgs 8:54; 1Kgs 18:45; 1Kgs 22:19; 2Kgs 1:10(2); 2Kgs 1:12(2); 2Kgs 1:14; 2Kgs 2:1; 2Kgs 2:11; 2Kgs 7:2; 2Kgs 7:19; 2Kgs 14:27; 2Kgs 17:16; 2Kgs 19:15; 2Kgs 21:3; 2Kgs 21:5; 2Kgs 23:4; 2Kgs 23:5; 1Chr 21:16; 1Chr 21:26; 1Chr 29:11; 2Chr 2:6(2); 2Chr 2:12; 2Chr 6:13; 2Chr 6:14; 2Chr 6:18(2); 2Chr 6:21; 2Chr 6:23; 2Chr 6:26; 2Chr 6:27; 2Chr 6:30; 2Chr 7:1; 2Chr 7:13; 2Chr 7:14; 2Chr 18:18; 2Chr 20:6; 2Chr 28:9; 2Chr 30:27; 2Chr 32:20; 2Chr 33:3; 2Chr 33:5; 2Chr 36:23; Ezra 1:2; Neh 1:4; Neh 1:5; Neh 1:9; Neh 2:4; Neh 2:20; Neh 9:6(3); Neh 9:13; Neh 9:15; Neh 9:23; Neh 9:27; Neh 9:28; Job 1:16; Job 2:12; Job 11:8; Job 16:19; Job 20:27; Job 22:12; Job 22:14; Job 26:11; Job 28:24; Job 35:11; Job 37:3; Job 38:29; Job 38:33; Job 38:37; Job 41:11; Ps 11:4; Ps 14:2; Ps 19:6; Ps 20:6; Ps 33:13; Ps 53:2; Ps 57:3; Ps 69:34; Ps 73:25; Ps 76:8; Ps 78:23; Ps 78:24; Ps 78:26; Ps 79:2; Ps 80:14; Ps 85:11; Ps 89:29; Ps 102:19; Ps 103:11; Ps 104:12; Ps 105:40; Ps 107:26; Ps 113:6; Ps 115:15; Ps 115:16; Ps 119:89; Ps 121:2; Ps 124:8; Ps 134:3; Ps 135:6; Ps 136:26; Ps 139:8; Ps 146:6; Ps 147:8; Ps 148:13; Pro 23:5; Pro 25:3; Pro 30:4; Eccl 1:13; Eccl 2:3; Eccl 3:1; Eccl 5:2; Isa 13:5; Isa 13:10; Isa 14:12; Isa 14:13; Isa 34:4; Isa 34:5; Isa 37:16; Isa 40:12; Isa 55:10; Isa 63:15; Isa 66:1; Jer 7:18; Jer 7:33; Jer 8:2; Jer 8:7; Jer 10:2; Jer 15:3; Jer 16:4; Jer 19:7; Jer 19:13; Jer 23:24; Jer 31:37; Jer 32:17; Jer 33:22; Jer 33:25; Jer 34:20; Jer 44:17; Jer 44:18; Jer 44:19; Jer 44:25; Jer 49:36; Jer 51:9; Jer 51:15; Jer 51:48; Jer 51:53; Lam 2:1; Lam 3:50; Lam 4:19; Ezek 8:3; Ezek 29:5; Ezek 31:6; Ezek 31:13; Ezek 32:4; Ezek 32:7; Ezek 32:8; Ezek 38:20; Dan 8:8; Dan 8:10; Dan 9:12; Dan 11:4; Dan 12:7; Hos 2:18; Hos 4:3; Hos 7:12; Amos 9:2; Amos 9:6; Jonah 1:9; Nah 3:16; Zeph 1:3; Zeph 1:5; Zech 2:6; Zech 5:9; Mal 3:10

heavens, 110
Gen 2:1; Gen 2:4(2); Deut 10:14; Deut 32:1; Deut 33:28; Judg 5:4; 2Sam 22:10; 1Kgs 8:27; 1Chr 16:26; 1Chr 16:31; 1Chr 27:23; 2Chr 2:6; 2Chr 6:18; 2Chr 6:25; 2Chr 6:33; 2Chr 6:35; 2Chr 6:39; Ezra 9:6; Neh 9:6; Job 9:8; Job 14:12; Job 15:15; Job 20:6; Job 26:13; Job 35:5; Ps 2:4; Ps 8:1; Ps 8:3; Ps 18:9; Ps 18:13; Ps 19:1; Ps 33:6; Ps 36:5; Ps 50:4; Ps 50:6; Ps 57:5; Ps 57:10; Ps 57:11; Ps 68:8; Ps 68:33(2); Ps 73:9; Ps 89:2; Ps 89:5; Ps 89:11; Ps 96:5; Ps 96:11; Ps 97:6; Ps 102:25; Ps 103:19; Ps 104:2; Ps 108:4; Ps 108:5; Ps 113:4; Ps 115:3; Ps 115:16; Ps 123:1; Ps 136:5; Ps 144:5; Ps 148:1; Ps 148:4(3); Pro 3:19; Pro 8:27; Isa 1:2; Isa 13:13; Isa 34:4; Isa 40:22; Isa 42:5; Isa 44:23; Isa 44:24; Isa 45:8; Isa 45:12; Isa 45:18; Isa 48:13; Isa 49:13; Isa 50:3; Isa 51:6(2); Isa 51:13; Isa 51:16; Isa 55:9; Isa 64:1; Isa 65:17; Isa 66:22; Jer 2:12; Jer 4:23; Jer 4:25; Jer 4:28; Jer 9:10; Jer 10:12; Jer 10:13; Jer 14:22; Jer 51:16; Lam 3:41; Lam 3:66; Ezek 1:1; Hos 2:21; Joel 2:10; Joel 2:30; Joel 3:16; Hab 3:3; Hag 1:10; Hag 2:6; Hag 2:21; Zech 6:5; Zech 8:12; Zech 12:1Display settings Display settings
/ / 0.109 s.