Analytic Septuagint - ConcordancePsalms - 1. chapter - Psalms - chapter 1

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Analytic Septuagint - Concordance

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Analytic Septuagint - Concordance

Searching with Strong’s numbers
G1 ~ G5624
G27 G28 G29 G30 G31         G33G34G35G36G37

Total Occurrences in Analytical Septuagint : 219

Cognate Strong's numbers: G743, G2465

Expand all dictionaries
Strong: G32
ἄγγελος, ου, ὁ  [angelos]
1. vyslanec, posel 2. anděl (i přen.) [175]
Strong: G32
ἄγγος, ους, τό  [angos]
nádoba (na ryby: *Mt 13:48) [1]
Strong: G32
Word: αγγελος
Pronounc: ang'-el-os
Orig: from aggello (probably derived from 71; compare 34) (to bring tidings); a messenger; especially an "angel"; by implication, a pastor:--angel, messenger. G71 G34
Use: TDNT-1:74,12 Noun Masculine
HE Strong: H46 H410 H426 H582 H1121 H2719 H3027 H4397 H4397 H4400 H5650 H5678 H5892 H6735 H8269 H3619 H3627

1) a messenger, envoy, one who is sent, an angel, a messenger from God
Strong: G32
Word: ἄγγελος
Transliter: aggelos
Pronounc: ang'-el-os
From ἀγγέλλω aggellō (probably derived from G71; compare G34; to bring tidings); a messenger; especially an "angel"; by implication a pastor: - angel messenger.
Copyright, Abkürzungsverzeichnis samt grammatikalischen Erklärungen... Strongs Nummer: G32
aggelos < ai.: angiras, bzw. pers.: angaros (d. Götterbote); wahrsch.
 verwandt mit 29; Subst.mask. (176)
 Gräz.: sowohl von menschlichen Boten als Vermittler, als auch
 von den (vermittelnden) Boten der Götter; d. Verkündiger.
 LXX: besonders von Engeln. Ge 31:11 Ex 3:2* uva.
 I.) d. Bote
  1) von menschlichen Boten:
   1a) ein Abgesandter d. jmdm. Bericht erstattet, ein Berichterstatter. Ge 32:4,7 Jas 2:25* ua.
   1b) ein abgesandter Bote d. Gemeinde als auch zugleich d. personifizierte Verantwortlichkeit d. Gemeinde. Re 1:20 2:1,8,12,18 3:1,7,14
   1c) von d. Jüngern d. Johannes. Lu 7:24
  2) von menschlichen Boten Gottes: besonders vom Vorläufer d. Messias. Ex 23:20 Mal 3:1 Mt 11:10 Mr 1:2 Lu 7:27
  3) von göttlichen Boten: von Jesus. Lu 9:52
 II.) d. Engel
  1) besonders von himmlischen Gottesboten; d. (vor allem guten) Engel. Ge 16:10,11 Ex 3:2 De 32:43 Job 5:1 Mt 1:20 1Co 11:10* uva.
  2) von gefallenen Engeln; d. Dämonen. Job 1:6 2:1 Mt 25:41 2Co 12:7 Col 2:18 2Pe 2:4 Jud 1:6 Re 9:11 12:7,9
 Wortfamilie:
 743 archaggelos
 I.) d. Oberengel
 2465 isaggelos
 I.) engelgleich
 31 aggelia
 I.) d. Botschaft
 518 apaggello
 I.) etw. melden
 312 anaggello
 I.) berichten
 1861 epaggellomai
 I.) versprechen
 1860 epaggelia
 I.) d. Versprechen
 1862 epaggelma
 I.) d. Versprochene
 4279 proepaggellomai
 I.) vorherversprechen
 1229 diaggello
 I.) etw. überall berichten
 1804 exaggello
 I.) hinausverkündigen
 2605 kataggello
 I.) etw. feierlich verkündigen
 4293 prokataggello
 I.) etw. vorankündigen
 2604 kataggeleus
 I.) Ankündiger
 3853 paraggello
 I.) anweisen
 3852 paraggelia
 I.) d. Anweisung
 2097 euaggelizo
 I.) evangelisieren
 4283 proeuaggelizomai
 I.) im voraus evangelisieren
 2098 euaggelion
 I.) d. Evangelium
 2099 euaggelistes
 I.) d. Evangelist
Strong: G32
(ángelos)
de ἀíγέλλω angélo [probablemente derivado de G71; Compare G34] (traer nuevas); mensajero; especialmente «ángel»; por implicación pastor:- mensajero, ángel.
----
Diccionario Tuggy
ἄγγελος
, ου, . Mensajero, persona enviada, ángel. A.T. מַלְאָךְ , Gén 32:3; Gén 32:7. מַלִאָךְ , מַלְאָבוּת , Hag. 1:13; מַלְאָךְ , Mal 3:1; N.T.
A) De mensajeros humanos.
1) Enviados por los hombres: Luc 7:24.
2) Enviados por Dios: Mat 11:10; Mar 1:2; Luc 7:27; Luc 9:52.
B) Mensajeros sobrenaturales sin relación a Dios directamente expresada: Rom 8:38; 1Co 4:9.
C) Espíritus malos, demonios: Mat 25:41; 2Co 12:7; 2Pe 2:4; Jud 1:6; Rev 12:9; Rev 9:11. ἄγγος, ver ἀγγεῖον, 30.
----
Diccionario Vine NT
angelos (ἄγγελος, G32)
, mensajero, ángel, enviado. Se traduce «mensajero», de Juan el Bautista (Mat 11:10 ; Mar 1:2; Luc 7:27); en plural, de los men sajeros de Juan (Luc 7:24); de aquellos que Cristo envió delante de sí cuando se dirigió a Jerusalén (Luc 9:52); del «aguijón en la carne» de Pablo (2Co 12:7); de los espías recibidos por Rahab (Stg 2:25). Véase .
angelos (ἄγγελος, G32) , mensajero (de angelo , entregar un mensaje), ya sea enviado por Dios, por el hombre, o por Satanás; se usa también de un guardián o representante en Rev 1:20 (cf. Mat 18:10 ; Hch 12:15 , donde se entiende mejor como «fantasma»), pero más frecuentemente se refiere a un orden de seres creados, superiores a los hombres (Heb 2:7 ; Sal 8:5), que pertenecen al cielo (Mat 24:36 ; Mar 12:25), y a Dios (Luc 12:8), y dedicados a su servicio (Sal 103:20). Los ángeles son espíritus (Heb 1:14), esto es, no tienen cuerpos materiales como los humanos, pero su forma es humana o pueden asumir la forma humana cuando es necesario. Cf. Luc 24:4 , con el v. 23, Hch 10:3 con el v. 30).
«Son llamados «santos» en Mar 8:38, y «elegidos» en 1Ti 5:21 , en contraste con algunos de su número (Mat 25:41), que «pecaron» (2Pe 2:4), «abandonaron su propia morada» (Jud 1:6 , oiketerion ), palabra esta que solo vuelve a aparecer, en el NT, en 2Co 5:2. Los ángeles siempre son mencionados en género masculino; la forma femenina de la palabra no aparece» (de Notes on Thessalonians , por Hogg y Vine, p. 229). Véase MENSAJERO.
----
Diccionario Swanson

(Swanson 34)
ἄγγελος (angelos), ου (ou),(ho): s.masc.; ≡ DBLHebr 4855; Strong 32; TDNT 1.74-1. LN 33.195 mensajero (Mat 11:10; Mar 1:2; Luc 7:24, Luc 7:27; Luc 9:52; 2Co 12:7; posiblemente Rev 2-3); 2. LN 12.28 ángel, es decir, una clase de ser que sirve al Señor y actúa como mensajero (Mat 1:20; Luc 1:28 v.l.; Luc 22:43 v.l.)
----
(Swanson 35)
ἄγγος (angos), ους (ous), τό (to): s.neu.-LN 6.120 contenedor, una cesta para el pescado (Mat 13:48+)
Hомер Стронга: G32
Оригинал: αγγελος
Транслитерация: аггелос
Произношение: а́нгэлοс
Часть речи: Существительное мужского рода
Этимология: от aggello [вероятно получается от G71, сравн. G34] (to bring tidings) - ангел, посланник, вестник, гонец, соглядатай;
LXX: H4397 (מַלְאָךְ‎). Словарь Дворецкого: αγγελος ο и η 1) вестник, посланец, гонец Гомер (X-IX вв. до н. э.), Геродот (ок. 484-425 до н. э.), Трагики (Эсхил, Софокл, Эврипид) Пр.: α. τινος Софокл (ок. 496-406 до н. э.) — вестник чей-л. или чего-л. ; λευκαη εθειραι, συνετης αγγελοι ηλικιης «Antologia palatina» - сборник греческих эпиграмм — седые волосы, вестники сознательного возраста 2) весть, известие, сообщение Полибий (ок. 200-120 до н. э.) 3) ангел Новый Завет
Numéro de Strong: G32
Mot: ἄγγελος  (aggelos)
ange 91, anges 78, messager(s) 5, envoyés 1; 175
Strong: G32
Word: ἄγγελος
aggelos {ang'-el-os}
源自aggello[可能源自G71,參G34](捎來信息);陽性名詞
➊天使
Strong: G32
ἄγγελος (ángelos) {ang'-el-os}
αγγελος - aggelos de aggello [provavelmente derivado de G71 cf G34] trazer noticias tdnt 1 74 12 n m 1 um mensageiro embaixador alguem que e enviado um anjo um mensageiro de deus


Analytic Septuagint with Strong numbers and morphology (v. יהוה)
Strong: G32 - ἄγγελος, ου, ὁ; ἄγγος, ους, τό - [219 x]

Gen 16:7; Gen 16:8; Gen 16:9; Gen 16:10; Gen 16:11; Gen 19:1; Gen 19:15; Gen 19:16; Gen 21:17; Gen 22:11; Gen 22:15; Gen 24:7; Gen 24:40; Gen 28:12; Gen 31:11; Gen 32:1; Gen 32:3; Gen 32:6; Gen 48:16; Exod 3:2; Exod 4:24; Exod 14:19; Exod 23:20; Exod 23:23; Exod 32:34; Exod 33:2; Num 20:14; Num 20:16; Num 22:22; Num 22:23; Num 22:24; Num 22:25; Num 22:26; Num 22:27; Num 22:31; Num 22:32; Num 22:34; Num 22:35; Num 24:12; Deut 32:8; Deut 32:43; Deut 33:2; Josh 7:22; Judg 2:1; Judg 2:4; Judg 4:8; Judg 5:23; Judg 6:11; Judg 6:12; Judg 6:14; Judg 6:16; Judg 6:20; Judg 6:21; Judg 6:22; Judg 6:35; Judg 7:24; Judg 9:31; Judg 11:12; Judg 11:13; Judg 11:14; Judg 11:17; Judg 11:19; Judg 13:3; Judg 13:6; Judg 13:9; Judg 13:11; Judg 13:13; Judg 13:15; Judg 13:16; Judg 13:17; Judg 13:18; Judg 13:20; Judg 13:21; 1Sam 6:21; 1Sam 11:3; 1Sam 11:4; 1Sam 11:7; 1Sam 11:9; 1Sam 16:19; 1Sam 19:11; 1Sam 19:14; 1Sam 19:16; 1Sam 19:20; 1Sam 19:21; 1Sam 23:27; 1Sam 25:14; 2Sam 2:5; 2Sam 3:12; 2Sam 3:14; 2Sam 3:26; 2Sam 5:11; 2Sam 11:4; 2Sam 11:19; 2Sam 11:22; 2Sam 11:23; 2Sam 11:25; 2Sam 12:27; 2Sam 14:17; 2Sam 14:20; 2Sam 19:27; 2Sam 24:16; 2Sam 24:17; 1Kgs 13:18; 1Kgs 19:7; 1Kgs 20:5; 1Kgs 20:9; 1Kgs 22:13; 2Kgs 1:2; 2Kgs 1:3; 2Kgs 1:5; 2Kgs 1:15; 2Kgs 1:16; 2Kgs 5:10; 2Kgs 6:32; 2Kgs 6:33; 2Kgs 7:15; 2Kgs 7:17; 2Kgs 9:18; 2Kgs 10:8; 2Kgs 14:8; 2Kgs 16:7; 2Kgs 17:4; 2Kgs 18:14; 2Kgs 19:9; 2Kgs 19:14; 2Kgs 19:23; 2Kgs 19:35; 1Chr 14:1; 1Chr 19:2; 1Chr 19:16; 1Chr 21:12; 1Chr 21:15; 1Chr 21:16; 1Chr 21:18; 1Chr 21:27; 1Chr 21:30; 2Chr 18:12; 2Chr 32:21; 2Chr 35:21; 2Chr 36:15; 2Chr 36:16; Neh 6:3; Esth 5:2; Job 1:6; Job 1:14; Job 1:16; Job 1:17; Job 1:18; Job 2:1; Job 4:18; Job 5:1; Job 20:15; Job 33:23; Job 36:14; Job 38:7; Job 40:11; Job 40:19; Job 41:33; Ps 8:5; Ps 34:7; Ps 35:5; Ps 35:6; Ps 78:25; Ps 78:49; Ps 91:11; Ps 97:7; Ps 103:20; Ps 104:4; Ps 138:1; Ps 148:2; Ps 150:6; Pro 13:17; Pro 16:14; Pro 17:11; Pro 25:13; Pro 26:6; Isa 9:6; Isa 18:2; Isa 30:4; Isa 33:7; Isa 37:9; Isa 37:14; Isa 37:24; Isa 37:36; Isa 44:26; Isa 63:9; Jer 27:3; Jer 49:14; Ezek 17:15; Ezek 23:16; Ezek 23:40; Ezek 30:9; Dan 3:28; Dan 6:22; Hos 12:4; Hag 1:13; Zech 1:9; Zech 1:11; Zech 1:12; Zech 1:13; Zech 1:14; Zech 1:17; Zech 1:19; Zech 2:3; Zech 3:1; Zech 3:3; Zech 3:5; Zech 3:6; Zech 4:1; Zech 4:4; Zech 4:5; Zech 5:5; Zech 5:10; Zech 6:4; Zech 6:5; Zech 12:8; Mal 1:1; Mal 2:7; Mal 3:1Display settings Display settings