SOB (Studijní on-line bible) - Biblický program - free scripture study tool - online bible program

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Webster Concordance - study with Strong numbers

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Webster Concordance - study with Strong numbers

Searching with Strong’s numbers
H1 ~ H8674   (Old Testament)
G1 ~ G5624   (New Testament)
G4286 G4287 G4288 G4289 G4290         G4292G4293G4294G4295G4296

Strong: G4291
προΐσταμαι  [projstamaj]
(part. προϊστάμενος, inf. aor. προστῆναι, pf. προέστηκα) 1. být v čele, vést (τινός koho), spravovat 2. starat se (τινός o koho) [8]
Strong: G4291
Word: προιστημι
Pronounc: pro-is'-tay-mee
Orig: from 4253 and 2476; to stand before, i.e. (in rank) to preside, or (by implication) to practise:--maintain, be over, rule. G4253 G2476
Use: TDNT-6:700,* Verb
HE Strong:

1) to set or place before
1a) to set over
1b) to be over, to superintend, preside over
1c) to be a protector or guardian
1c1) to give aid
1d) to care for, give attention to
1d1) profess honest occupations
Strong: G4291
Word: προΐ́στημι
Transliter: proistēmi
Pronounc: pro-is'-tay-mee
From G4253 and G2476; to stand before that is (in rank) to preside or (by implication) to practise: - maintain be over rule.
Copyright, Abkürzungsverzeichnis samt grammatikalischen Erklärungen... Strongs Nummer: G4291
pro-istemi < 4253 + 2476, (w. sich [schützend/öffentlich? da]vor-stellen/stehen); Vb. (8)
 I.) intr.: vorstehen
  1) Akt.: über jmdn. gesetzt sein; an d. Spitze treten um zu leiten, zu lenken bzw. zu verwalten - nicht notwendigerweise ein t.t. für ein offizielles Amt, z.B. für Älteste (8,541); allg.: sich kümmern (um...). Am 6:10 Ro 12:8 1Th 5:12 1Ti 3:4,5,12 5:17
  2) Med.: etw. vor sich hinstellen (und sich darum kümmern), jmdm. helfen, für jmdn. sorgen, sich mit etw. beschäftigen; sich einer Sache widmen; Sorge tragen um...; Pr 26:17 Tit 3:8,14
Strong: G4291
(proístemi)
de G4253 y G2476; estar delante, i.e. (en rango) presidir, o (por implicación) practicar:- gobernar, ocuparse, presidir.
----
Diccionario Tuggy
προΐστημι
.(imperf. προΐστην; tiempo futuro προστήσω; 1 tiempo aoristo προέστησα; tiempo perfecto προέστηκα; tiempo pluscuamperfecto προειστήκειν). Tener autoridad sobre, cuidar, ayudar, ocuparse en, practicar, dirigir, ser jefe : Rom 12:8; 1Ts 5:12; 1Ti 3:4-5; 1Ti 3:12; 1Ti 5:17; título 3:8; título 3:14.
----
Diccionario Vine NT
proistemi (προΐστημι, G4291)
, presidir, gobernar; significa también mantener, y se traduce «ocuparse en buenas obras» (Tit 3:8, Tit 3:14, rvr , rvr77 , lba ; rv : «gobernarse»; vm : «pongan solicitud»; Besson: «presidir»). La utilización de la frase kala erga , buenas obras, en las Epístolas Pastorales es decisiva para la traducción aquí de «buenas obras». Véanse GOBERNAR, PRESIDIR.

proistemi (προΐστημι, G4291) , lit., «estar de pie ante» y, de ahí, conducir, dirigir, ocuparse en. Se traduce «presidir» con referencia a la iglesia (Rom 12:8 , 1Ts 5:12); véase GOBERNAR, Nº 6, OCUPAR(SE).
proistemi (προίστημι, G4291) , lit. «estar de pie ante», y, de ahí, conducir, ocuparse de; indicándose atención y diligencia. Se traduce «gobernar», voz media, con referencia a una iglesia local (Rom 12:8 : «el que preside»); en activa perfecta en 1Ti 5:17 : «que gobiernen»; con referencia a una familia [1Ti 3:4 y 12: «que gobierne» voz media; v. 5, 2 (aoristo) activa]. Véanse OCUPARSE, PRESIDIR.
Nota : El término katarthoma se usa en Hch 24:2 (tr ), y se traduce «cosas … bien gobernadas»; los mss. convencionalmente aceptados tienen diorthoma en este pasaje, que significa una reforma, corrección, lit: hacer recto, (dia , a través; orthoo , hacer recto), lit: «reformas tienen lugar»; así lo traducen: «reformas» (Besson, vha , vm , rvr77 , lba ).¶ Cf. diorthosis ,«de reformar» (rvr ; rv : «corrección»; Besson: «reformación»).¶ Véase REFORMA, REFORMAR.
----
Diccionario Swanson

(Swanson 4613)
προΐσταμαι (proistamai), προΐστημι (proistēmi): vb.; ≡ Strong 4291; TDNT 6.700-1. 259 LN 36.1 guiar, conducir, dirigir (Rom 12:8; 1Ts 5:12; 1Ti 3:4-5, 1Ti 3:12; 1Ti 5:17); 2. LN 35.12 ser activos en cuanto a ayudar, comprometerse en ayudar (Tit 3:8, Tit 3:14+), para otra interpretación, ver siguiente; 3. LN 68.67 luchar por (Tit 3:8, Tit 3:14+)
Hомер Стронга: G4291
Оригинал: προιστημι
Транслитерация: проистэми
Произношение: при́стымьй
Часть речи: Глагол
Этимология: от G4253 и G2476 - 1. становиться во главе, управлять; 2. заботиться, быть прилежным, упражняться. Словарь Дворецкого: προ-ιστημι 1) (impf. προιστην, fut. προστησω, aor. 1 προεστησα - стяж. προυστησα, pf. προεστηκα - стяж. προυστηκα; med. : impf. προισταμην, fut. προστησομαι, aor. 1 προεστησαμην) ставить впереди или во главе Пр.: (τινα του κερατος Полибий (ок. 200-120 до н. э.); τινα της πολεως Платон (427-347 до н. э.); τινα Τρωση μαχεσθαι Гомер (X-IX вв. до н. э.)) 2) (формы как в 1) выставлять вперед, выдвигать Пр.: προστησαμενος τα αρματα Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.) — расставив впереди колесницы; π. της εναντιας γνωμης Полибий (ок. 200-120 до н. э.) — выдвигать противоположное мнение; καλων εργων προιστασθαι Новый Завет — творить добрые дела; προιστασθαι τινα στρατηγον Демосфен (384-322 до н. э.) — назначать кого-л. своим полководцем 3) (aor. 2 προεστην, pf. προεστηκα, ppf. προειστηκειν) становиться впереди, представать Пр.: (τινι Геродот (ок. 484-425 до н. э.) и τινα Софокл (ок. 496-406 до н. э.)) η σοη πολεμιος προυστη ποτε ; Софокл (ок. 496-406 до н. э.) — разве (Эант) представал когда-л. перед тобой как враг?; ως δε μιν προστηναι τουτο Геродот (ок. 484-425 до н. э.) — (говорят, что) когда это вспомнилось ему 4) (формы как в 1) заслонять собой, становиться на защиту, защищать Пр.: π. τινος Геродот (ок. 484-425 до н. э.), Плутарх (ок. 46-126) — защищать кого-л. ; π. αναγκαιας τυχης Софокл (ок. 496-406 до н. э.) — защищать от роковой судьбы; προ του φωτος προστησαμενος τον χειρα Аристотель (384-322 до н. э.) — заслонившись рукой от света; προστησασθαι τινα αυτου Демосфен (384-322 до н. э.) — взять кого-л. себе в заступники (опекуном); τα των Αμφικτυονων δογματα προστησασθαι Демосфен (384-322 до н. э.) — сослаться в свою защиту на амфиктионийские положения 5) (формы как в 3) становиться во главе Пр.: (της πολεως Платон (427-347 до н. э.)) οι εν ταις πολεσι προσταντες Лисий (ок. 445-380 до н. э.) — первые граждане (руководящие лица) городов; οι προεστωτες, ион. προεστεωτες Геродот (ок. 484-425 до н. э.), Лисий (ок. 445-380 до н. э.) — руководители, старейшины; οι του δημου προεστηκοτες Лисий (ок. 445-380 до н. э.) и προισταμενοι Плутарх (ок. 46-126) — вожди народа; τοις εχθροις π. φονου Софокл (ок. 496-406 до н. э.) — нести смерть врагам; προειστηκει (των ταραξαντων) Καλλιμαχος Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.) — во главе мятежников стал Каллимах; π. εαυτου ορθως Геродот (ок. 484-425 до н. э.) или καλως Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.) — хорошо вести себя 6) (формы как в 3) ставить впереди или выше, предпочитать Пр.: (τα ωτα του νου Платон (427-347 до н. э.)) 7) (формы как в 3) опережать, превосходить Пр.: (τινος ευψυχια Платон (427-347 до н. э.))
Numéro de Strong: G4291
Mot: προΐ́στημι  (proistemi)
diriger, présider, pratiquer ; 8
Strong: G4291
Word: προΐ́στημι
proistemi {pro-is'-tay-mee}
源自G4253G2476;動詞
➊治理,指導,為首
➋關切,襄助
Strong: G4291
προΐστημι (proḯstēmi) {pro-is'-tay-mee}
προισθημι - proistemi de G4253 e G2476 tdnt - 6 700 * v 1 estar a frente 1a colocar sobre 1b estar sobre superintender presidir sobre 1c ser um protetor ou guardiao 1c1 dar ajuda 1d cuidar dar atencao a 1d1 professar ocupacoes honestas


Webster Concordance (1833)
Strong: G4291
Transliter & Pronounc: proistemi {pro-is'-tay-mee}
Total Webster Occurrences: 8

maintain, 2
Titus 3:8; Titus 3:14

over, 1
1Thess 5:12

rule, 2
1Tim 3:5; 1Tim 5:17

ruleth, 2
Rom 12:8; 1Tim 3:4

ruling, 1
1Tim 3:12
Analytic Septuagint with Strong numbers and morphology (v. יהוה)
Strong: G4291 - προΐσταμαι - [5 x]
Display settings Display settings
/ / 0.112 s.