SOB (Studijní on-line bible) - Biblický program - free scripture study tool - online bible program

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Webster Concordance - study with Strong numbers

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Webster Concordance - study with Strong numbers

Searching with Strong’s numbers
H1 ~ H8674   (Old Testament)
G1 ~ G5624   (New Testament)
G4288 G4289 G4290 G4291 G4292         G4294G4295G4296G4297G4298

Cognate Strong's numbers: G1229, G31, G1804, G518, G2604, G312, G2605

Strong: G4293
προκαταγγέλλω  [prokatangelló]
(aor. προκατήγγειλα, pf. pas. προκατήγγελμαι) zvěstovat / ohlásit předem (*Sk 3:18 *Sk 7:52) [2]
Strong: G4293
Word: προκαταγγελλω
Pronounc: prok-at-ang-ghel'-lo
Orig: from 4253 and 2605; to anounce beforehand, i.e. predict, promise:--foretell, have notice, (shew) before. G4253 G2605
Use: TDNT-1:70,10 Verb
HE Strong:

1) to announce beforehand (that a thing will be)
1a) of prophecies
2) to preannounce in the sense of to promise
Strong: G4293
Word: προκαταγγέλλω
Transliter: prokataggellō
Pronounc: prok-at-ang-ghel'-lo
From G4253 and G2605; to announce beforehand that is predict promise: - foretell have notice (shew) before.
Copyright, Abkürzungsverzeichnis samt grammatikalischen Erklärungen... Strongs Nummer: G4293
pro-kataggello < 4253 + 2605; Vb. (4)
 
 I.) zuvor verkündigen
  1) etw. im vorhinein bekanntmachen bzw. bekanntgeben; prophezeien, daß etw. eintreten wird; zuvor ankündigen. Ac 3:18 7:52 3:24 2Co 9:5
Strong: G4293
(prokatangélo)
de G4253 y G2605; anunciar de antemano, i.e. predecir, prometer:- anunciar de antemano, anunciar.
----
Diccionario Tuggy
προκαταγγέλλω
. (fut. προκαταγγελῶ; 1 tiempo aoristo προκατήγγειλα). Anunciar anticipadamente, anunciar en tiempos pasados : Hch 3:18; T.R., Hch 3:24; T.R., 2Co 9:5.
----
Diccionario Vine NT
prokatangello (προκαταγγέλλω, G4293)
, anunciar de antemano (pro , antes; katangello , proclamar). Se traduce «había antes anunciado» en Hch 3:18 (rv , rvr ); y en 7:52: «que anunciaron de antemano» (rvr ; rv : «los que antes anunciaron»). En el tr aparece también en Hch 3:24 («han anunciado»), y en 2Co 9:5 : «antes prometida» (lit: antes anunciada). Véanse ANTES, ANUNCIAR, PROMETER.¶

prokatangello (προκαταγγέλλω, G4293) , anunciar algo de antemano. Véase ANTEMANO, Nº 4. Véase también ANUNCIAR, PROMETER.

prokatangelo (προκαταγγέλλω, G4293) , véase ANUNCIAR, aparece en tr en 2Co 9:5 en lugar del Nº 2, donde la traducción es «antes prometida» en seguimiento del dicho verbo Nº 2. Para el tratamiento de este término, véase ANUNCIAR, Nº 7.

prokatangelo (προκαταγγέλλω, G4293) , anunciar de antemano (pro , antes; katangelo , proclamar) se traduce «anunciar» en Hch 3:18 : «había antes anunciado»; Hch 3:24, «han anunciado» (tr ); Hch 7:52, «anunciaron de antemano»; 2Co 9:5 (tr ): «antes prometida» (lit: «antes anunciada»). Véanse ANTEMANO, ANTES, PROMETER.¶
----
Diccionario Swanson

(Swanson 4615)
προκαταγγέλλω (prokatangellō): vb.; ≡ Strong 4293; TDNT 1.70-LN 33.283 predecir, pronosticar, anunciar de antemano (Hch 3:18; Hch 7:52+; Hch 3:24 v.l. TR; 2Co 9:5 v.l. TR)
Hомер Стронга: G4293
Оригинал: προκαταγγελλω
Транслитерация: прокатаггелло
Произношение: прοкатангэ́лло
Часть речи: Глагол
Этимология: от G4253 и G2605 - предвозвещать, возвещать прежде. Словарь Дворецкого: προ-καταγγελλω предвозвещать Пр.: (δια στοματος των προφητων Новый Завет)
Numéro de Strong: G4293
Mot: προκαταγγέλλω  (prokataggello)
annoncé d'avance, annoncé, déjà promis ; 4
Strong: G4293
Word: προκαταγγέλλω
prokataggello {prok-at-ang-ghel'-lo}
源自G4253G2605;動詞
➊預先宣告,預言
Strong: G4293
προκαταγγέλλω (prokatangéllō) {prok-at-ang-ghel'-lo}
προκατ-αγγελλω - prokataggello de G4253 e G2605 tdnt - 1 70 10 v 1 anunciar de antemao que algo sera 1a de profecias 2 preanunciar no sentido de prometer


Webster Concordance (1833)
Strong: G4293
Transliter & Pronounc: prokataggello {prok-at-ang-ghel'-lo}
Total Webster Occurrences: 5

before, 2
Acts 7:52; 2Cor 9:5

foretold, 1
Acts 3:24

have, 1
Acts 3:24

shown, 1
Acts 3:18Display settings Display settings
/ / 0.151 s.