The Jerusalem Bible (CZ)Psalms - 72. chapter - Psalms - chapter 72

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

The Jerusalem Bible (CZ)

Jeruzalémská bible je špičkové dílo katolické biblistiky druhé poloviny 20. století. Vzešla z prací Jeruzalémské biblické školy, založené v roce 1890 z iniciativy dominikánského řádu, v níž se po desítky let převážně francouzští badatelé věnovali studiu a výzkumu na poli biblické filologie, historie a archeologie. Na základě zevrubné a velmi přesné exegetické práce vznikl pak z původních jazyků nejprve francouzský překlad – La Bible de Jérusalem (JB), 1. vydání 1954, definitivní 1973 –, jenž se stal základem pro další edice v hlavních evropských jazycích. Hlavní zásadou jeho tvůrců je nevnášet do biblického překladu literární kvality, které nejsou vlastní originálu. Druhou předností vloženou do tohoto díla jsou úvody k jednotlivým biblickým knihám a pomocný poznámkový aparát, které každému čtenáři Bible dodávají nejdůležitější poznatky interpretační, aniž by ho zbytečně zatěžovaly svým rozsahem. Česká verze Jeruzalémské bible vzniká metodou srovnávacího překladu z francouzštiny (originální znění JB) a původních biblických jazyků (pro přesné rozpoznání předlohy). Její autoři berou v potaz i bohatou tradici českých biblických překladů 20. století, které se můžou stát inspirací, cennou zejména po terminologické stránce. Žádný ale není měřítkem, či dokonce svazujícím břemenem v otázce jazykového stylu. I pro tvůrce české JB je totiž nejdůležitější, aby výsledek jejich práce byl věrný biblickému originálu, s co nejpatrnějším uchováním jeho stylu i literární formy. Manželé Dagmar a František X. Halasovi zahájili práci na českém překladu v roce 1980, v polistopadové době se začalo s publikováním prvních sešitů pracovního vydání. Průběžně pokračují redakční práce, aby česká Jeruzalémská bible vyšla co nejdřív jako celek. Pracovní vydání české verze Jeruzalémské bible je určeno k diskusi mezi odbornou i laickou veřejností. Vyzýváme tedy všechny čtenáře, aby své diskusní příspěvky, připomínky k českému překladu a textové korektury zasílali na adresu redakce: nakladatelství KRYSTAL OP, Husova 8, 110 00 Praha 1, e-mail: krystalop@volny.cz

Copyright: Copyright © František X. a Dagmar Halasovi, Copyright © Krystal OP s.r.o
URL: http://krystal.op.cz/

 

Guestbook 

 Joe   (4.3.2021 - 17:49)
E-mail: joe.jace.mail.de
Hallo und vielen Dank für die hilfreiche Suchfunktion bei den hebräischen Bibeln – ich benutze sie seit Jahren zur Überprüfung der masoretischen Zählungen von Wortpaaren. Ein Schreibfehler am Ende von Josua 11,16 (Elberfelder 1905) "und das ebirge Israel und seine Niederung", es müsste heißen "und das Gebirge Israel und seine Niederung". Grüße aus Zittau / Sachsen

Danke. Natürlich hast du recht - ich habe es bereits behoben.    Libor

Josef   (4.2.2021 - 15:51)
E-mail: pepas74seznam.cz
Tak tohle mě velmi potěšilo. Je to dobře ovladatelné na rozdíl od jiných zdrojů. Děkuji moc! :)

Lukáš   (24.11.2020 - 10:02)
E-mail: lukasnemecek536gmail.com
Chyba v textu Kat. lit. překlad. Zjevení 11, 10. protože tito dva poroci jim způsobili hodně trápení.

Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

The Jerusalem Bible (CZ)

display translators notes

1Šalomounův. Bože, dej králi svou soudnost, královskému synu svou spravedlnost,2ať nad tvým lidem vynáší spravedlivý rozsudek a rozsuzuje tvé slabé.3Přineste, hory, i vy pahorky, pokoj lidu. Spravedlivě4bude soudit drobný lid, zachrání syny ubožáků, rozdrtí jejich katany.5Potrvá pod sluncem a měsícem od věků do věků;6sestoupí jako déšť na otavu, jako mžení pro závlahu země.7V jeho dnech pokvete spravedlnost a veliký mír, dokud nezanikne měsíc;8bude vládnout od moře k moři, od Řeky až do končin země.9Před ním se skloní Zvíře, jeho nepřátelé budou lízat prach;10králové Taršíše a ostrovů odvedou daně. Králové ze Sáby a ze Seby podají obětní dar;11všichni králové se před ním budou klanět, všichni pohané mu budou sloužit.12Neboť on osvobozuje chudáka, když volá, a maličkého, jenž nemá pomocníka;13má soucit se slabým a chudým, zachraňuje duši chudáků. 14Od útlaku, násilí vykupuje jejich duši, drahocenná je v jeho očích jejich krev. 15(Ať žije a ať mu dají zlato ze Sáby!) Modlitby za něho se budou konat bez oddechu, po celý den se mu bude žehnat.16Hojnost pšenice ať je na zemi, ať se vlní na vrcholku hor, jako Libanon, když probouzí své plody a své květy, jako tráva země!17Navěky buď velebeno jeho jméno, stále ať trvá pod sluncem! V něm budou požehnána všechna plemena země, ať ho všichni pohané blahoslaví!18Buď veleben Jahve, Bůh Izraele, jedině On koná divy;19buď navždy velebeno jeho slavné jméno, celá zem ať je plna jeho slávy! Amen! Amen!20Konec modliteb Jišajova syna Davida.


Treasury of Scripture Knowledge
 1   Ps 72:1 David, praying for Solomon, shews the goodness and glory of his kingdom, and in type of Christ's kingdom
Ps 72:18 He blesses God.
A.M. 2989. B.C. 1015. (Title.) A Psalm. This Psalm seems to have been composed by David in his last days, when he had set his beloved son on the throne. "Then," says Calmet, "transported with joy and gratitude, he addressed this Psalm to God, in which he prays Him to pour out His blessings on the young king, and upon the people. He then, wrapped up in a divine enthusiasm, ascends to a higher subject; and sings the glory of the Messiah, and the magnificence of his reign."
for. or, of.
Ps 127:1
; *title
Give.
1Kgs 1:39 - 1Kgs 1:53 1Chr 22:12 1Chr 22:13 1Chr 29:19 2Chr 1:10 Isa 11:2 John 3:34 Heb 1:8 Heb 1:9
the king's.
1Kgs 1:47 1Kgs 1:48 1Kgs 2:1 - 1Kgs 2:4 Jer 23:5 Jer 23:6

 2   He shall.
Ps 72:12 - Ps 72:14 Ps 45:6 Ps 45:7 1Kgs 3:5 - 1Kgs 3:10 Isa 11:3 - Isa 11:5 Isa 32:1 Isa 32:17 Jer 33:15 Rev 19:11
thy poor.
Ps 12:5 Ps 82:3 Ps 82:4 Job 34:19

 3   mountains.
Ps 72:16 Isa 32:16 Isa 32:17 Isa 52:7 Ezek 34:13 Ezek 34:14 Joel 3:18
little.
Ps 65:12
by righteousness.
Ps 85:10 Ps 85:11 Ps 96:11 - Ps 96:13 Ps 98:8 Ps 98:9 Dan 9:24 2Cor 5:19 - 2Cor 5:21

 4   He shall judge.
Ps 72:12 - Ps 72:14 Ps 109:31 Isa 11:4 Ezek 34:15 Ezek 34:16 Zech 11:7 Zech 11:11 Matt 11:5
break.
Ps 2:9 Ps 94:5 Job 19:2 Job 34:24 Pro 20:26 Jer 51:20 - Jer 51:23
the oppressor.
Isa 9:4 Isa 51:12 Isa 51:13 Dan 2:34 Dan 2:35 Zech 9:8 - Zech 9:10 Rev 18:6 - Rev 18:8 Rev 18:20 Rev 18:24 Rev 19:2

 5   They shall.
1Sam 12:18 1Kgs 3:28
as long.
Ps 72:7 Ps 72:17 Ps 89:29 Ps 89:36 Ps 89:37 Isa 9:7 Dan 2:44 Dan 7:14 Dan 7:27 Luke 1:32 Luke 1:33 1Cor 15:24 1Cor 15:25 Eph 3:21 Rev 11:15

 6   like.
Deut 32:2 2Sam 23:4 Pro 16:15 Pro 19:12 Isa 5:6 Isa 14:3 - Isa 14:5 Ezek 34:23 - Ezek 34:26 Hos 6:3 Hos 14:5 - Hos 14:7

 7   In his days.
Ps 132:15 - Ps 132:18 Isa 11:6 - Isa 11:9 Isa 32:3 - Isa 32:8 Isa 32:15 - Isa 32:20 Isa 35:1 - Isa 35:10 Isa 54:11 - Isa 54:17 Isa 55:10 - Isa 55:13 Isa 60:1 Isa 60:22 Isa 61:3 - Isa 61:6 Isa 61:10 Isa 61:11 Mal 4:2 Acts 4:32
abundance.
1Kgs 4:25 1Chr 22:8 1Chr 22:9 Isa 2:4 Isa 9:6 Isa 9:7 Dan 2:44 Luke 1:33 Luke 2:14 Eph 2:14 - Eph 2:17
so long as the moon endureth. Heb. till there be no moon.


 8   He shall.
Ps 2:8 Ps 80:11 Ps 89:25 Ps 89:36 Exod 23:31 1Kgs 4:21 - 1Kgs 4:24 Zech 9:10 Rev 11:15
the ends.
Ps 22:27 Ps 22:28

 9   They that.
1Kgs 9:18 1Kgs 9:20 1Kgs 9:21 Isa 35:1 Isa 35:2
his enemies.
Ps 2:9 Ps 21:8 Ps 21:9 Ps 110:1 Ps 110:6 Luke 19:27
lick.
Isa 49:23 Mic 7:17

 10   Ps 45:12 Ps 68:29 1Kgs 10:1 1Kgs 10:10 1Kgs 10:25 2Chr 9:21 Isa 43:6 Isa 49:7 Isa 60:3 Isa 60:6 Isa 60:9 Matt 2:11

 11   all kings.
Ps 2:10 - Ps 2:12 Ps 138:4 Ps 138:5 Isa 49:22 Isa 49:23 Rev 11:15 Rev 17:14 Rev 21:24 Rev 21:26
all nations.
Ps 86:9 Isa 11:9 Isa 54:5 Rom 11:25 Rev 20:1 - Rev 20:6

 12   For.
Ps 72:4 Ps 10:17 Ps 82:3 Ps 82:4 Ps 102:17 Ps 102:20 Job 29:12 Isa 41:17 Luke 4:18 Luke 7:22 2Cor 8:9 Heb 7:25 Rev 3:17 Rev 3:18
him.
Eccl 4:1 Isa 63:4 Isa 63:5

 13   shall save.
Ps 109:31 Job 5:15 Job 5:16 Ezek 34:16 Matt 5:3 Matt 18:11 Jas 2:5 Jas 2:6

 14   he shall.
Ps 25:22 Ps 130:8 Gen 48:16 2Sam 4:9 Luke 1:68 - Luke 1:75 Titus 2:14
precious.
Ps 116:15 Matt 23:30 - Matt 23:36 1Thess 2:15 1Thess 2:16 Rev 6:9 - Rev 6:11 Rev 17:6 Rev 18:20 - Rev 18:24 Rev 19:2

 15   And he.
Ps 21:4 John 11:25 John 14:19 1John 1:2 Rev 1:18
to him.
1Kgs 10:14 Matt 2:11
shall be given. Heb. one shall give. prayer.
Ps 72:19 Ps 45:4 Matt 6:10 Matt 21:9 John 16:23 John 16:24 1Cor 1:2 1Cor 1:3 2Cor 13:14 1Thess 3:11 2Tim 4:22 Heb 10:19 - Heb 10:22
daily.
2Chr 2:11 2Chr 2:12 2Chr 9:1 2Chr 9:4 - 2Chr 9:8 2Chr 9:23 2Chr 9:24 John 5:23 Phil 2:11 2Pet 3:18 Jude 1:25 Rev 1:5 Rev 1:6 Rev 5:8 - Rev 5:14

 16   There.
Job 8:7 Isa 30:23 Isa 32:15 Isa 32:20 Matt 13:31 - Matt 13:33 Mark 16:15 Mark 16:16 Acts 1:15 Acts 2:41 Acts 4:4 1Cor 3:6 - 1Cor 3:9 Rev 7:9
upon.
Isa 2:2 Isa 2:3
the fruit.
Ps 92:12 - Ps 92:14 Isa 29:17 Isa 35:2 Hos 14:5 - Hos 14:7
of the city.
Ps 72:6 1Kgs 4:20 Isa 44:3 - Isa 44:5 Jer 33:22 Rev 7:14

 17   His name.
Ps 45:17 Ps 89:36 Isa 7:14 Matt 1:21 Matt 1:23 Luke 1:31 - Luke 1:33 Phil 2:10
shall endure. Heb. shall be. his name, etc. Heb. shall beas a son to continue his father's name for ever.
Eph 3:14 Col 1:3 1Pet 1:3
men.
Gen 12:3 Gen 22:18 Acts 3:16 Gal 3:14 Eph 1:3
all nations.
Jer 4:2 Luke 1:48 Rev 15:4

 18   Blessed.
Ps 41:13 Ps 68:35 Ps 106:48 1Chr 29:10 1Chr 29:20
who only.
Ps 77:14 Ps 86:10 Ps 136:4 Exod 15:11 Job 9:10 Dan 4:2 Dan 4:3

 19   blessed.
Neh 9:5 Rev 5:13
and let.
Num 14:21 Isa 6:3 Isa 11:9 Hab 2:14 Zech 14:9 Mal 1:11 Matt 6:10 Matt 6:13
Amen.
Ps 41:13 Ps 89:52 Num 5:22 1Kgs 1:36 Jer 28:6 Rev 1:18 Rev 22:20

 20   The prayers. This was probably the last Psalm he ever wrote; and with it ends the second book of the Psalter.
2Sam 23:1 Job 31:40 Jer 51:64 Luke 24:51


Display settings Display settings