The Jerusalem Bible (CZ)Psalms - 72. chapter - Psalms - chapter 72

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

The Jerusalem Bible (CZ)

Jeruzalémská bible je špičkové dílo katolické biblistiky druhé poloviny 20. století. Vzešla z prací Jeruzalémské biblické školy, založené v roce 1890 z iniciativy dominikánského řádu, v níž se po desítky let převážně francouzští badatelé věnovali studiu a výzkumu na poli biblické filologie, historie a archeologie. Na základě zevrubné a velmi přesné exegetické práce vznikl pak z původních jazyků nejprve francouzský překlad – La Bible de Jérusalem (JB), 1. vydání 1954, definitivní 1973 –, jenž se stal základem pro další edice v hlavních evropských jazycích. Hlavní zásadou jeho tvůrců je nevnášet do biblického překladu literární kvality, které nejsou vlastní originálu. Druhou předností vloženou do tohoto díla jsou úvody k jednotlivým biblickým knihám a pomocný poznámkový aparát, které každému čtenáři Bible dodávají nejdůležitější poznatky interpretační, aniž by ho zbytečně zatěžovaly svým rozsahem. Česká verze Jeruzalémské bible vzniká metodou srovnávacího překladu z francouzštiny (originální znění JB) a původních biblických jazyků (pro přesné rozpoznání předlohy). Její autoři berou v potaz i bohatou tradici českých biblických překladů 20. století, které se můžou stát inspirací, cennou zejména po terminologické stránce. Žádný ale není měřítkem, či dokonce svazujícím břemenem v otázce jazykového stylu. I pro tvůrce české JB je totiž nejdůležitější, aby výsledek jejich práce byl věrný biblickému originálu, s co nejpatrnějším uchováním jeho stylu i literární formy. Manželé Dagmar a František X. Halasovi zahájili práci na českém překladu v roce 1980, v polistopadové době se začalo s publikováním prvních sešitů pracovního vydání. Průběžně pokračují redakční práce, aby česká Jeruzalémská bible vyšla co nejdřív jako celek. Pracovní vydání české verze Jeruzalémské bible je určeno k diskusi mezi odbornou i laickou veřejností. Vyzýváme tedy všechny čtenáře, aby své diskusní příspěvky, připomínky k českému překladu a textové korektury zasílali na adresu redakce: nakladatelství KRYSTAL OP, Husova 8, 110 00 Praha 1, e-mail: krystalop@volny.cz

Copyright: Copyright © František X. a Dagmar Halasovi, Copyright © Krystal OP s.r.o
URL: http://krystal.op.cz/

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Josef   (4.2.2021 - 15:51)
E-mail: pepas74seznam.cz
Tak tohle mě velmi potěšilo. Je to dobře ovladatelné na rozdíl od jiných zdrojů. Děkuji moc! :)

Lukáš   (24.11.2020 - 10:02)
E-mail: lukasnemecek536gmail.com
Chyba v textu Kat. lit. překlad. Zjevení 11, 10. protože tito dva poroci jim způsobili hodně trápení.

Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

The Jerusalem Bible (CZ)

display translators notes

1Šalomounův. Bože, dej králi svou soudnost, královskému synu svou spravedlnost,2ať nad tvým lidem vynáší spravedlivý rozsudek a rozsuzuje tvé slabé.3Přineste, hory, i vy pahorky, pokoj lidu. Spravedlivě4bude soudit drobný lid, zachrání syny ubožáků, rozdrtí jejich katany.5Potrvá pod sluncem a měsícem od věků do věků;6sestoupí jako déšť na otavu, jako mžení pro závlahu země.7V jeho dnech pokvete spravedlnost a veliký mír, dokud nezanikne měsíc;8bude vládnout od moře k moři, od Řeky až do končin země.9Před ním se skloní Zvíře, jeho nepřátelé budou lízat prach;10králové Taršíše a ostrovů odvedou daně. Králové ze Sáby a ze Seby podají obětní dar;11všichni králové se před ním budou klanět, všichni pohané mu budou sloužit.12Neboť on osvobozuje chudáka, když volá, a maličkého, jenž nemá pomocníka;13má soucit se slabým a chudým, zachraňuje duši chudáků. 14Od útlaku, násilí vykupuje jejich duši, drahocenná je v jeho očích jejich krev. 15(Ať žije a ať mu dají zlato ze Sáby!) Modlitby za něho se budou konat bez oddechu, po celý den se mu bude žehnat.16Hojnost pšenice ať je na zemi, ať se vlní na vrcholku hor, jako Libanon, když probouzí své plody a své květy, jako tráva země!17Navěky buď velebeno jeho jméno, stále ať trvá pod sluncem! V něm budou požehnána všechna plemena země, ať ho všichni pohané blahoslaví!18Buď veleben Jahve, Bůh Izraele, jedině On koná divy;19buď navždy velebeno jeho slavné jméno, celá zem ať je plna jeho slávy! Amen! Amen!20Konec modliteb Jišajova syna Davida.


Carl Heinrich Riegers - Comments (GER)
(1-20) - Der 72. Psalm hat die Überschrift: Des Salomo. Nicht deswegen, daß er von Salomo selbst wäre gemacht worden, sondern daß ihn David in Absicht auf den Salomo gestellt, denselben Salomo übergeben, und so auch bei der öffentlichen Einweihung Salomos zum König publiziert, 1Chron. 29, und hiermit seine Freude an diesem auserwählten Thronfolger, noch mehr aber, seine Hoffnung auf das Reich GOttes und Christi bezeugt, wovon Salomos Regiment ein Bild sein sollte. Darum findet sich im Psalmen ein Wunsch und Gebet für Salomo und sein Volk, V.1-4. David hat in seiner Regierung wohl erfahren, daß er nicht immer konnte, wie er wollte, und daß ihm, die Gerechtigkeit unter das Volk zu bringen, noch viel zurückgeblieben sei. Darum bittet er nun so für Salomo, daß GOtt ihm es auszurichten verleihen wolle. Was im überfluß anzutreffen, was man ohne Mühe haben kann, davon sagt die Schrift: daß es aus der Erde wachse, und Berge und Hügel es bringen. Eben so sollte nun von Frieden und Gerechtigkeit ein solcher überfluß sein. Auch der Arme und Elende sollte es so ohne Mühe und Kosten haben können, als ob es auf jedem Berg oder Hügel wachse. Und das gibt dann den guten Grund zu einer dauerhaften Ehrfurcht in den Herzen der Untertanen ab. Keinen gefährlicheren Stoß kann ein Regent seinem eigenen Ansehen geben, als durch Ungerechtigkeit. Durch alle Strenge und Tyrannen wird nicht so viel Furcht zuwege gebracht, und erhalten, als durch Gericht und Gerechtigkeit. Sodann breitet sich David aus in eine Weissagung von dem weit herrlicheren Reich Christi, wovon aber doch Salomos Regierung eine Abbildung sein sollte. Daher sind die Ausdrücke so, daß sie sich bald auf Christum, bald auf Salomo merklicher beziehen, V.6-17, In dieser Weissagung hat David Alles zusammen gefaßt, was nur immer Herrliches gesagt werden konnte von Christo nach seinem himmlischen Ursprung und von seiner erquickenden Kraft, V.6.; nach dem blühenden Zustand des Volks, unter dem Friedens=Regiment, V.7, nach der weiteren Ausbreitung dieses Recht, V.8, nach der allgemeinen Unterwerfung der Willigen und Widerspenstigen unter dasselbe, V.9-11, nach dem überfluß an Gutem, und dessen fröhlichem Austeilen, V.15, nach der wachstümlichen Kraft, von welcher es sich vom kleinen Anfang ins große Zunehmen und in beständigen Flor und Frucht treibt. Dieses Alles hat David hier zusammen gefaßt, und angerühmt. Viel davon ist unserm Glauben und unserer Hoffnung noch jetzt vorgehalten. Zum Beschluß bezeugt er mit Lob GOttes seine Freude an all diesem Guten, und sein Verlangen nach dessen ungehinderter Erfüllung, V.18-20. Beim Glauben an das Reich Christi, und im Beten um dasselbe ist David entschlafen, und hat sich wohl begnügen lassen. Wenn nun auch wir in unsern Tagen nicht Alles erleben und erlangen, was wir vom Reich GOttes erwarten, so wollen wir uns begnügen lassen an dem, was uns GOtt in unsern sagen von seinem Werk zeigt, und die weiteren Wunder, die Er in der Ausbreitung seines Reichs zu tun verheißen hat, dem Volk, das geboren soll werden, mit Freuden gönnen. Bei der herrlichen Offenbarung unseres HErrn JEsu Christi werden wir samt Allen, die vor uns und nach uns auf das Reich GOttes gewartet haben, unsere Gebete darum in reichlicher Erfüllung sehen und genießen dürfen. Amen


Display settings Display settings