The Jerusalem Bible (CZ)Psalms - 72. chapter - Psalms - chapter 72

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

The Jerusalem Bible (CZ)

Jeruzalémská bible je špičkové dílo katolické biblistiky druhé poloviny 20. století. Vzešla z prací Jeruzalémské biblické školy, založené v roce 1890 z iniciativy dominikánského řádu, v níž se po desítky let převážně francouzští badatelé věnovali studiu a výzkumu na poli biblické filologie, historie a archeologie. Na základě zevrubné a velmi přesné exegetické práce vznikl pak z původních jazyků nejprve francouzský překlad – La Bible de Jérusalem (JB), 1. vydání 1954, definitivní 1973 –, jenž se stal základem pro další edice v hlavních evropských jazycích. Hlavní zásadou jeho tvůrců je nevnášet do biblického překladu literární kvality, které nejsou vlastní originálu. Druhou předností vloženou do tohoto díla jsou úvody k jednotlivým biblickým knihám a pomocný poznámkový aparát, které každému čtenáři Bible dodávají nejdůležitější poznatky interpretační, aniž by ho zbytečně zatěžovaly svým rozsahem. Česká verze Jeruzalémské bible vzniká metodou srovnávacího překladu z francouzštiny (originální znění JB) a původních biblických jazyků (pro přesné rozpoznání předlohy). Její autoři berou v potaz i bohatou tradici českých biblických překladů 20. století, které se můžou stát inspirací, cennou zejména po terminologické stránce. Žádný ale není měřítkem, či dokonce svazujícím břemenem v otázce jazykového stylu. I pro tvůrce české JB je totiž nejdůležitější, aby výsledek jejich práce byl věrný biblickému originálu, s co nejpatrnějším uchováním jeho stylu i literární formy. Manželé Dagmar a František X. Halasovi zahájili práci na českém překladu v roce 1980, v polistopadové době se začalo s publikováním prvních sešitů pracovního vydání. Průběžně pokračují redakční práce, aby česká Jeruzalémská bible vyšla co nejdřív jako celek. Pracovní vydání české verze Jeruzalémské bible je určeno k diskusi mezi odbornou i laickou veřejností. Vyzýváme tedy všechny čtenáře, aby své diskusní příspěvky, připomínky k českému překladu a textové korektury zasílali na adresu redakce: nakladatelství KRYSTAL OP, Husova 8, 110 00 Praha 1, e-mail: krystalop@volny.cz

Copyright: Copyright © František X. a Dagmar Halasovi, Copyright © Krystal OP s.r.o
URL: http://krystal.op.cz/

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Joe   (4.3.2021 - 21:40)
E-mail: joe.jace.mail.de
Hallo und vielen Dank für die hilfreiche Suchfunktion bei den hebräischen Bibeln – ich benutze sie seit Jahren zur Überprüfung der masoretischen Zählungen von Wortpaaren. Ein Schreibfehler am Ende von Josua 11,16 (Elberfelder 1905) "und das ebirge Israel und seine Niederung", es müsste heißen "und das Gebirge Israel und seine Niederung". Grüße aus Zittau / Sachsen

Joe   (4.3.2021 - 17:49)
E-mail: joe.jace.mail.de
Hallo und vielen Dank für die hilfreiche Suchfunktion bei den hebräischen Bibeln – ich benutze sie seit Jahren zur Überprüfung der masoretischen Zählungen von Wortpaaren. Ein Schreibfehler am Ende von Josua 11,16 (Elberfelder 1905) "und das ebirge Israel und seine Niederung", es müsste heißen "und das Gebirge Israel und seine Niederung". Grüße aus Zittau / Sachsen

Josef   (4.2.2021 - 15:51)
E-mail: pepas74seznam.cz
Tak tohle mě velmi potěšilo. Je to dobře ovladatelné na rozdíl od jiných zdrojů. Děkuji moc! :)

Lukáš   (24.11.2020 - 10:02)
E-mail: lukasnemecek536gmail.com
Chyba v textu Kat. lit. překlad. Zjevení 11, 10. protože tito dva poroci jim způsobili hodně trápení.

Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

The Jerusalem Bible (CZ)

display translators notes

1Šalomounův. Bože, dej králi svou soudnost, královskému synu svou spravedlnost,2ať nad tvým lidem vynáší spravedlivý rozsudek a rozsuzuje tvé slabé.3Přineste, hory, i vy pahorky, pokoj lidu. Spravedlivě4bude soudit drobný lid, zachrání syny ubožáků, rozdrtí jejich katany.5Potrvá pod sluncem a měsícem od věků do věků;6sestoupí jako déšť na otavu, jako mžení pro závlahu země.7V jeho dnech pokvete spravedlnost a veliký mír, dokud nezanikne měsíc;8bude vládnout od moře k moři, od Řeky až do končin země.9Před ním se skloní Zvíře, jeho nepřátelé budou lízat prach;10králové Taršíše a ostrovů odvedou daně. Králové ze Sáby a ze Seby podají obětní dar;11všichni králové se před ním budou klanět, všichni pohané mu budou sloužit.12Neboť on osvobozuje chudáka, když volá, a maličkého, jenž nemá pomocníka;13má soucit se slabým a chudým, zachraňuje duši chudáků. 14Od útlaku, násilí vykupuje jejich duši, drahocenná je v jeho očích jejich krev. 15(Ať žije a ať mu dají zlato ze Sáby!) Modlitby za něho se budou konat bez oddechu, po celý den se mu bude žehnat.16Hojnost pšenice ať je na zemi, ať se vlní na vrcholku hor, jako Libanon, když probouzí své plody a své květy, jako tráva země!17Navěky buď velebeno jeho jméno, stále ať trvá pod sluncem! V něm budou požehnána všechna plemena země, ať ho všichni pohané blahoslaví!18Buď veleben Jahve, Bůh Izraele, jedině On koná divy;19buď navždy velebeno jeho slavné jméno, celá zem ať je plna jeho slávy! Amen! Amen!20Konec modliteb Jišajova syna Davida.


Comentario de la Biblia de Matthew Henry
Versículos 1. David empieza con una oración por Salomón. 2-17. Pasa a profetizar las glorias de sureinado y del reino de Cristo. 18-20. Alabanza a Dios.

V. 1. Este salmo corresponde en parte a Salomón, pero a Cristo con más propiedad y claridad. Salomón era rey e hijo de rey, y su piadoso padre deseaba que la sabiduría de Dios estuviera en él, que su reino pudiera rememorar el reino del Mesías. Es la oración de un padre por su hijo; una bendición al morir. Lo mejor que podemos pedir a Dios para nuestros hijos es que Dios les dé sabiduría y gracia para saber y cumplir su deber.

Vv. 2-17. Esta es una profecía del reinado de Cristo; mucho de esta profecía no se puede aplicar al reino de Salomón. Hubo justicia y paz al comienzo de la administración de su gobierno, pero hubo problemas e injusticia antes de terminar su reinado. El reinado del cual se habla aquí va a durar como el sol, pero el de Salomón llegó pronto a su fin. Hasta los expositores judíos entendieron que esto se refería al reino del Mesías.
Obsérvese las muchas promesas grandes y preciosas que aquí se hacen, las cuales se iban a cumplir plenamente en el reinado de Cristo. En cuanto su reino se establece, cesan la discordia y las contenciones en las familias, las iglesias y las naciones. La ley de Cristo, escrita en el corazón, dispone a los hombres a ser honestos y justos, y a rendir lo debido a todos; igualmente dispone a los hombres para vivir con amor y, así, producir abundancia de paz. La santidad y el amor serán eternos en el reino de Cristo.
El reinado de Cristo se sostendrá a sí mismo a través de todos los cambios del mundo, y de todos los cambios de la vida. Él descenderá, por las gracias y las consolaciones de su Espíritu, como la lluvia sobre el pasto cortado; no sobre el cortado, sino sobre lo que queda, para que brote otra vez. Su evangelio fue o será predicado a todas las naciones. Aunque no necesita los servicios de nadie, sin embargo, debe ser servido con lo mejor. Los que tienen la riqueza de este mundo deben servir a Cristo con ella, hacer el bien con ella. La oración debe hacerse por medio de Él o por amor a Él; lo que pidamos del Padre debe ser en su nombre. Se ofrecerán alabanzas a Él: estamos obligados con Él hasta lo sumo. Sólo Cristo será temido por todas las generaciones. Su nombre será alabado hasta el fin del tiempo y por la eternidad. Todas las naciones lo llamarán bienaventurado.

Vv. 18-20. Se nos enseña a bendecir a Dios en Cristo por todo lo que ha hecho por nosotros por medio de Él. David ora fervoroso por el cumplimiento de esta profecía y su promesa. Entristece pensar cuán vacía está la tierra de la gloria de Dios, cuán poco servicio y honor tiene de parte de un mundo con el cual Él es tan generoso. Que nosotros, como David, nos sometamos a la autoridad de Cristo y participemos de su justicia y su paz. Bendigámosle por las maravillas de su amor redentor. Pasemos nuestros días y terminemos nuestra vida orando por la difusión de su evangelio.

Display settings Display settings