The Jerusalem Bible (CZ)Psalms - 72. chapter - Psalms - chapter 72

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

The Jerusalem Bible (CZ)

Jeruzalémská bible je špičkové dílo katolické biblistiky druhé poloviny 20. století. Vzešla z prací Jeruzalémské biblické školy, založené v roce 1890 z iniciativy dominikánského řádu, v níž se po desítky let převážně francouzští badatelé věnovali studiu a výzkumu na poli biblické filologie, historie a archeologie. Na základě zevrubné a velmi přesné exegetické práce vznikl pak z původních jazyků nejprve francouzský překlad – La Bible de Jérusalem (JB), 1. vydání 1954, definitivní 1973 –, jenž se stal základem pro další edice v hlavních evropských jazycích. Hlavní zásadou jeho tvůrců je nevnášet do biblického překladu literární kvality, které nejsou vlastní originálu. Druhou předností vloženou do tohoto díla jsou úvody k jednotlivým biblickým knihám a pomocný poznámkový aparát, které každému čtenáři Bible dodávají nejdůležitější poznatky interpretační, aniž by ho zbytečně zatěžovaly svým rozsahem. Česká verze Jeruzalémské bible vzniká metodou srovnávacího překladu z francouzštiny (originální znění JB) a původních biblických jazyků (pro přesné rozpoznání předlohy). Její autoři berou v potaz i bohatou tradici českých biblických překladů 20. století, které se můžou stát inspirací, cennou zejména po terminologické stránce. Žádný ale není měřítkem, či dokonce svazujícím břemenem v otázce jazykového stylu. I pro tvůrce české JB je totiž nejdůležitější, aby výsledek jejich práce byl věrný biblickému originálu, s co nejpatrnějším uchováním jeho stylu i literární formy. Manželé Dagmar a František X. Halasovi zahájili práci na českém překladu v roce 1980, v polistopadové době se začalo s publikováním prvních sešitů pracovního vydání. Průběžně pokračují redakční práce, aby česká Jeruzalémská bible vyšla co nejdřív jako celek. Pracovní vydání české verze Jeruzalémské bible je určeno k diskusi mezi odbornou i laickou veřejností. Vyzýváme tedy všechny čtenáře, aby své diskusní příspěvky, připomínky k českému překladu a textové korektury zasílali na adresu redakce: nakladatelství KRYSTAL OP, Husova 8, 110 00 Praha 1, e-mail: krystalop@volny.cz

Copyright: Copyright © František X. a Dagmar Halasovi, Copyright © Krystal OP s.r.o
URL: http://krystal.op.cz/

 

Guestbook 

 Joe   (4.3.2021 - 17:49)
E-mail: joe.jace.mail.de
Hallo und vielen Dank für die hilfreiche Suchfunktion bei den hebräischen Bibeln – ich benutze sie seit Jahren zur Überprüfung der masoretischen Zählungen von Wortpaaren. Ein Schreibfehler am Ende von Josua 11,16 (Elberfelder 1905) "und das ebirge Israel und seine Niederung", es müsste heißen "und das Gebirge Israel und seine Niederung". Grüße aus Zittau / Sachsen

Danke. Natürlich hast du recht - ich habe es bereits behoben.    Libor

Josef   (4.2.2021 - 15:51)
E-mail: pepas74seznam.cz
Tak tohle mě velmi potěšilo. Je to dobře ovladatelné na rozdíl od jiných zdrojů. Děkuji moc! :)

Lukáš   (24.11.2020 - 10:02)
E-mail: lukasnemecek536gmail.com
Chyba v textu Kat. lit. překlad. Zjevení 11, 10. protože tito dva poroci jim způsobili hodně trápení.

Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

The Jerusalem Bible (CZ)

display translators notes

1Šalomounův. Bože, dej králi svou soudnost, královskému synu svou spravedlnost,2ať nad tvým lidem vynáší spravedlivý rozsudek a rozsuzuje tvé slabé.3Přineste, hory, i vy pahorky, pokoj lidu. Spravedlivě4bude soudit drobný lid, zachrání syny ubožáků, rozdrtí jejich katany.5Potrvá pod sluncem a měsícem od věků do věků;6sestoupí jako déšť na otavu, jako mžení pro závlahu země.7V jeho dnech pokvete spravedlnost a veliký mír, dokud nezanikne měsíc;8bude vládnout od moře k moři, od Řeky až do končin země.9Před ním se skloní Zvíře, jeho nepřátelé budou lízat prach;10králové Taršíše a ostrovů odvedou daně. Králové ze Sáby a ze Seby podají obětní dar;11všichni králové se před ním budou klanět, všichni pohané mu budou sloužit.12Neboť on osvobozuje chudáka, když volá, a maličkého, jenž nemá pomocníka;13má soucit se slabým a chudým, zachraňuje duši chudáků. 14Od útlaku, násilí vykupuje jejich duši, drahocenná je v jeho očích jejich krev. 15(Ať žije a ať mu dají zlato ze Sáby!) Modlitby za něho se budou konat bez oddechu, po celý den se mu bude žehnat.16Hojnost pšenice ať je na zemi, ať se vlní na vrcholku hor, jako Libanon, když probouzí své plody a své květy, jako tráva země!17Navěky buď velebeno jeho jméno, stále ať trvá pod sluncem! V něm budou požehnána všechna plemena země, ať ho všichni pohané blahoslaví!18Buď veleben Jahve, Bůh Izraele, jedině On koná divy;19buď navždy velebeno jeho slavné jméno, celá zem ať je plna jeho slávy! Amen! Amen!20Konec modliteb Jišajova syna Davida.


Jamieson Fausset Brown Bible Commentary
 1   For, or literally, "of Solomon." The closing verse rather relates to the second book of Psalms, of which this is the last, and was perhaps added by some collector, to intimate that the collection, to which, as chief author, David's name was appended, was closed. In this view, these may consistently be the productions of others included, as of Asaph, sons of Korah, and Solomon; and a few of David's may be placed in the latter series. The fact that here the usual mode of denoting authorship is used, is strongly conclusive that Solomon was the author, especially as no stronger objection appears than what has been now set aside. The Psalm, in highly wrought figurative style, describes the reign of a king as "righteous, universal, beneficent, and perpetual." By the older Jewish and most modern Christian interpreters, it has been referred to Christ, whose reign, present and prospective, alone corresponds with its statements. As the imagery of the second Psalm was drawn from the martial character of David's reign, that of this is from the peaceful and prosperous state of Solomon's. (Psa. 72:1-19)
Give the king, &c.--a prayer which is equivalent to a prediction.
judgments--the acts, and (figuratively) the principles of a right government (John 5:22; John 9:39).
righteousness--qualifications for conducting such a government.
king's son--same person as a king--a very proper title for Christ, as such in both natures.

 2   The effects of such a government by one thus endowed are detailed.
thy people . . . and thy poor--or, "meek," the pious subjects of his government.

 3   As mountains and hills are not usually productive, they are here selected to show the abundance of peace, being represented as
bringing--or, literally, "bearing" it as a produce.
by righteousness--that is, by means of his eminently just and good methods of ruling.

 4   That peace, including prosperity, as an eminent characteristic of Christ's reign (Isa 2:4; Isa 9:6; Isa 11:9), will be illustrated in the security provided for the helpless and needy, and the punishment inflicted on oppressors, whose power to injure or mar the peace of others will be destroyed (compare Isa 65:25; Zech 9:10).
children of the needy--for the needy (compare sons of strangers, Ps 18:45 [Margin]).

 5   as long as . . . endure--literally, "with the sun," coeval with its existence, and before, or, in presence of the moon, while it lasts (compare Gen 11:28, "before Terah," literally, "in presence of," while he lived).

 6   A beautiful figure expresses the grateful nature of His influence;

 7   and, carrying out the figure, the results are described in an abundant production

 8   The foreign nations mentioned (Ps 72:9-Ps 72:10) could not be included in the limits, if designed to indicate the boundaries of Solomon's kingdom. The terms, though derived from those used (Exod 23:31; Deut 11:24) to denote the possessions of Israel, must have a wider sense. Thus, "ends of the earth" is never used of Palestine, but always of the world (compare Margin).

 9   The extent of the conquests.
They that dwell in the wilderness--the wild, untutored tribes of deserts.
bow . . . dust--in profound submission. The remotest and wealthiest nations shall acknowledge Him (compare Ps 45:12).

 12   They are not the conquests of arms, but the influences of humane and peaceful principles (compare Isa 9:7; Isa 11:1-Isa 11:9; Zech 9:9-Zech 9:10).

 15   In his prolonged life he will continue to receive the honorable gifts of the rich, and the prayers of his people shall be made for him, and their praises given to him.

 16   The spiritual blessings, as often in Scripture, are set forth by material, the abundance of which is described by a figure, in which a "handful" (or literally, "a piece," or small portion) of corn in the most unpropitious locality, shall produce a crop, waving in the wind in its luxuriant growth, like the forests of Lebanon.
they of the city . . . earth--This clause denotes the rapid and abundant increase of population--
of--or, "from"
the city--Jerusalem, the center and seat of the typical kingdom.
flourish--or, glitter as new grass--that is, bloom. This increase corresponds with the increased productiveness. So, as the gospel blessings are diffused, there shall arise increasing recipients of them, out of the Church in which Christ resides as head.

 17   His name--or, "glorious perfections."
as long as the sun--(Compare Ps 72:5).
men shall be blessed-- (Gen 12:3; Gen 18:18).

 18   These words close the Psalm in terms consistent with the style of the context, while Ps 72:20 is evidently, from its prosaic style, an addition for the purpose above explained [see on Ps 72:1].

 20   ended--literally, "finished," or completed; the word never denotes fulfilment, except in a very late usage, as in Ezra 1:1; Dan 12:7.


Display settings Display settings