Catholic liturgical translationNumbers - 6. chapter - Numbers - chapter 6

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Catholic liturgical translation

Český katolický překlad - Nový Zákon čili tzv. "liturgický překlad" (vzniklý pod vedením V. Bognera) vyšel v roce 1988. Překlad vychází z překladu NZ od Ondřeje Petrů.

 

Guestbook 

 Joe   (4.3.2021 - 17:49)
E-mail: joe.jace.mail.de
Hallo und vielen Dank für die hilfreiche Suchfunktion bei den hebräischen Bibeln – ich benutze sie seit Jahren zur Überprüfung der masoretischen Zählungen von Wortpaaren. Ein Schreibfehler am Ende von Josua 11,16 (Elberfelder 1905) "und das ebirge Israel und seine Niederung", es müsste heißen "und das Gebirge Israel und seine Niederung". Grüße aus Zittau / Sachsen

Danke. Natürlich hast du recht - ich habe es bereits behoben.    Libor

Josef   (4.2.2021 - 15:51)
E-mail: pepas74seznam.cz
Tak tohle mě velmi potěšilo. Je to dobře ovladatelné na rozdíl od jiných zdrojů. Děkuji moc! :)

Lukáš   (24.11.2020 - 10:02)
E-mail: lukasnemecek536gmail.com
Chyba v textu Kat. lit. překlad. Zjevení 11, 10. protože tito dva poroci jim způsobili hodně trápení.

Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Catholic liturgical translation


1Hospodin promluvil k Mojžíšovi:2Mluv k Izraelitům a řekni jim: Když muž nebo žena složí nazírský slib a zasvětí se Hospodinu,3ať se vystříhá vína a opojného nápoje. Nebude pít nic kvašeného, víno ani opojný nápoj, nebude pít hroznovou šťávu, nebude jíst čerstvé ani sušené hrozny.4Po celou dobu svého nazírství nebude jíst nic z toho, co pochází z vinné révy, ani semena, ani slupky.5Po celou dobu slibu jeho nazírství nepřejede po jeho hlavě břitva. Dokud se nenaplní dny, po které se zasvětil Hospodinu, bude svatý a nechá si na hlavě volně růst vlasy.6Po celou dobu svého zasvěcení Hospodinu se nepřiblíží k tělu mrtvého.7Neposkvrní se ani tehdy, zemře-li mu otec nebo matka, bratr nebo sestra, neboť má na hlavě zasvěcení svého Boha.8Po všechny dny svého nazírství je svatý Hospodinův.9Zemře-li však náhle někdo vedle něho a poskvrní vlasy jeho zasvěcení, oholí si hlavu v den svého očišťování; sedmého dne šiji oholí.10Osmého dne přinese knězi dvě hrdličky nebo dvě holoubátka ke vchodu do stanu setkávání.11Kněz přinese jedno jako oběť očistnou a druhé jako oběť zápalnou, vykoná nad ním smírčí obřad proto, že se prohřešil při mrtvém; toho dne mu zasvětí hlavu.12On se pak znovu zasvětí Hospodinu po dobu svého nazírství a přinese ročního beránka jako oběť za provinění, avšak předchozí doba bude neplatná, protože jeho nazírství bylo poskvrněno.13Toto je řád pro nazíra v den, kdy se naplní dny jeho zasvěcení: Musí být přiveden ke vchodu do stanu setkávání14a přinést Hospodinu svůj obětní dar; jednoho ročního beránka bez vady k zápalné oběti, jednu roční ovci bez vady k oběti očistné a jednoho berana bez vady k oběti pokojné, 15koš nekvašených koláčů z bílé mouky zadělaných olejem, oplatky pomazané olejem a příslušné obilné oběti a úlitby. 16Kněz to přinese před Hospodina a vykoná za něj oběť očistnou a oběť zápalnou.17Berana bude spolu s košem nekvašených chlebů obětovat jako pokojnou oběť Hospodinu, kněz přinese jeho obilnou oběť a jeho úlitbu.18Nazír si u vchodu do stanu setkávání oholí svou zasvěcenou hlavu, vezme zasvěcené vlasy a dá je na oheň, který bude pod pokojnou obětí.19Kněz vezme uvařenou plec z berana, jeden nekvašený koláč z koše a jednu nekvašenou oplatku. Až si nazír oholí vlasy, vloží mu to do ruky.20Kněz to předloží Hospodinu jako oběť pozdvihování. Je to spolu s hrudí oběti pozdvihování a kýtou danou za podíl svatý příděl pro kněze. Potom už může nazír pít víno.“21Toto je řád pro nazíra, který Hospodinu slíbil obětní dar ke svému nazírství, kromě toho, co dá sám od sebe navíc. Učiní podle svého slibu, který složil, podle zákona svého nazírství.22Hospodin promluvil k Mojžíšovi:23„Promluv k Áronovi a jeho synům: Takto budete žehnat Izraelitům:24Ať tobě Hospodin požehná a ochraňuje tě!25Ať tobě Hospodin ukáže svou jasnou tvář a je ti milostivý!26Ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a daruje ti pokoj!’27Budou vzývat moje jméno nad Izraelity a já jim požehnám.“


Treasury of Scripture Knowledge
 1   Num 6:1 The law of the Nazarite in the days of his separation;
Num 6:13 and after their completion.
Num 6:22 The form of blessing the people.
Num 6:1

 2   When.
Num 6:5 Num 6:6 Exod 33:16 Lev 20:26 Pro 18:1 Rom 1:1 2Cor 6:16 Gal 1:15 Heb 7:27
separate themselves. The word yaphli, rendered "shall separate themselves," signifies, "the doing of something extraordinary," and is the same word as is used concerning the making a singular vow. (Lev 27:2|); it seems to convey the idea of a person's acting from extraordinary zeal for God and religion.
to vow.
Lev 27:2 Judg 13:5 1Sam 1:28 Amos 2:11 Amos 2:12 Luke 1:15 Acts 21:23 Acts 21:24
to separate themselves. or, to make themselves Nazarites. Lahazzir, from nazar, to be separate; hence nazir, a Nazarite, i.e., a person separated; one peculiarly devoted to the service of God by being separated from all servile employments. The Nazarites were of two kinds: such as were devoted to God by their parents in their infancy, or even sometimes before they were born; and such as devoted themselves. The former were Nazarites for life; and the latter commonly bound themselves to observe the laws of the Nazarites for a limited time. The Nazarites for life were not bound to the same strictness as the others, concerning whom the laws relate.


 3   Besides the religious nature of this institution, it seems to have been partly of a civil and prudential use. The sobriety and temperance which the Nazarites were obliged to observe were very conducive to health. Accordingly, they were celebrated for their fair and ruddy complexion; being said to be both whiter than milk and more ruddy than rubies (Lam 4:7); the sure signs of a sound and healthy constitution. It may here be observed, that when God intended to raise up Samson, by his strength of body, to scourge the enemies of Israel, he ordered, that from his infancy he should drink no wine, but live by the rule of the Nazarites, because that would greatly contribute to make him strong and healthy; intending, after nature had done her utmost to form this extraordinary instrument of his providence, to supply her defect by his own supernatural power. See Jenning's Jewish Antiquities, B. I. c. 8.
Lev 10:9 Judg 13:14 Pro 31:4 Pro 31:5 Jer 35:6 - Jer 35:8 Amos 2:12 Luke 1:15 Luke 7:33 Luke 7:34 Luke 21:34 Eph 5:18 1Thess 5:22 1Tim 5:23

 4   separation. or, Nazariteship.
Num 6:5 Num 6:8 Num 6:9 Num 6:12 Num 6:13 Num 6:18 Num 6:19 Num 6:21
vine tree. Heb. vine of the wine.


 5   razor.
Judg 13:5 Judg 16:17 Judg 16:19 1Sam 1:11 Lam 4:7 Lam 4:8 1Cor 11:10 - 1Cor 11:15

 6   he shall come.
Num 19:11 - Num 19:16 Lev 19:28 Jer 16:5 Jer 16:6 Ezek 24:16 - Ezek 24:18 Matt 8:21 Matt 8:22 Luke 9:59 Luke 9:60 2Cor 5:16

 7   unclean.
Num 9:6 Lev 21:1 Lev 21:2 Lev 21:10 - Lev 21:12 Ezek 44:25
consecration. Heb. separation. This expression, "the consecration, or separation, of God is on his head," denotes his hair, which was the proof and emblem of his separation, and of his subjection to God through all the peculiarities of his Nazarate. St. Paul probably alludes to this circumstance in 1 Co 11:10 1Cor 11:10 by considering a married woman as a Nazarite for life, i.e., separated from all others, and united to her husband, to whom she is subject.


 8   2Cor 6:17 2Cor 6:18

 9   and he.
Num 19:14 - Num 19:19
shave.
Num 6:18 Acts 18:18 Acts 21:23 Acts 21:24 Phil 3:8 Phil 3:9

 10   Lev 1:14 Lev 5:7 - Lev 5:10 Lev 9:1 - Lev 9:21 Lev 12:6 Lev 14:22 Lev 14:23 Lev 14:31 Lev 15:14 Lev 15:29 Rom 4:25 John 2:1 John 2:2

 11   offer.
Lev 5:8 - Lev 5:10 Lev 14:30 Lev 14:31
and shall.
Num 6:5

 12   a trespass.
Lev 5:6 Lev 14:24
but the.
Ezek 18:24 Matt 3:15 Matt 24:13 John 8:29 - John 8:31 Jas 2:10 2John 1:8
lost. Heb. fall.


 13   are fulfilled.
Acts 21:26

 14   one he.
Lev 1:10 - Lev 1:13 1Chr 15:26 1Chr 15:28 1Chr 15:29
one ewe.
Lev 4:2 Lev 4:3 Lev 4:27 Lev 4:32 Mal 1:13 Mal 1:14 1Pet 1:19
one ram.
Lev 3:6

 15   a basket.
Lev 2:4 Lev 8:2 Lev 9:4 John 6:50 - John 6:59
anointed.
Exod 29:2
drink.
Num 15:5 Num 15:7 Num 15:10 Isa 62:9 Joel 1:9 Joel 1:13 Joel 2:14 1Cor 10:31 1Cor 11:26

 16   Num 6:16

 17   Num 6:17

 18   shave the head. The hair, which was permitted to grow for this purpose, was shaven off, as a token that the vow was accomplished.
Num 6:5 Num 6:9 Acts 18:18 Acts 21:24 Acts 21:26
and put it.
Luke 17:10 Eph 1:6

 19   the sodden.
Lev 8:31 1Sam 2:15
put them.
Exod 29:23 - Exod 29:28 Lev 7:30 Lev 8:27

 20   the priest shall.
Num 5:25 Exod 29:27 Exod 29:28 Lev 9:21 Lev 10:15 Lev 23:11
with the wave.
Num 18:18 Lev 7:31 Lev 7:34
and after.
Ps 16:10 Ps 16:11 Eccl 9:7 Isa 25:6 Isa 35:10 Isa 53:10 - Isa 53:12 Zech 9:15 Zech 9:17 Zech 10:7 Matt 26:29 Mark 14:25 John 17:4 John 17:5 John 19:30 2Tim 4:7 2Tim 4:8

 21   the law.
Num 5:29
beside that.
Ezra 2:69 Gal 6:6 Heb 13:16

 22   Num 6:22

 23   Gen 14:19 Gen 14:20 Gen 24:60 Gen 27:27 - Gen 27:29 Gen 28:3 Gen 28:4 Gen 47:7 Gen 47:10 Gen 48:20 Lev 9:22 Lev 9:23 Deut 10:8 Deut 21:5 Deut 33:1 Josh 8:33 1Chr 23:13 Luke 24:50 Luke 24:51 Rom 1:7 1Cor 1:3 2Cor 13:14 Heb 7:1 Heb 7:7 Heb 11:20 Heb 11:21 1Pet 1:2 2Pet 1:2 2Pet 1:3 2John 1:3

 24   The Lord.
Ruth 2:4 Ps 134:3 1Cor 14:16 Eph 6:24 Phil 4:23 Rev 1:4 Rev 1:5
keep thee.
Ps 91:11 Ps 121:4 - Ps 121:7 Isa 27:3 Isa 42:6 John 17:11 Phil 4:7 1Thess 5:23 1Pet 1:5 Jude 1:24

 25   The Lord.
Ps 21:6 Ps 31:16 Ps 67:1 Ps 80:1 - Ps 80:3 Ps 80:7 Ps 80:19 Ps 119:135 Dan 9:17
gracious.
Gen 43:29 Exod 33:19 Mal 1:9 John 1:17

 26   lift up.
Ps 4:6 Ps 42:5 Ps 89:15 Acts 2:28
give thee.
Ps 29:11 Isa 26:3 Isa 26:12 Isa 57:19 Mic 5:5 Luke 2:14 John 14:27 John 16:33 John 20:21 John 20:26 Acts 10:36 Rom 5:1 Rom 15:13 Rom 15:33 Eph 2:14 - Eph 2:17 Eph 6:23 Phil 4:7 2Thess 3:16

 27   put my.
Exod 3:13 - Exod 3:15 Exod 6:3 Exod 34:5 - Exod 34:7 Deut 28:10 2Chr 7:14 Isa 43:7 Jer 14:9 Dan 9:18 Dan 9:19 Matt 28:19
and I will.
Num 23:20 Gen 12:2 Gen 12:3 Gen 32:26 Gen 32:29 1Chr 4:10 Ps 5:12 Ps 67:7 Ps 115:12 Ps 115:13 Eph 1:3


Display settings Display settings יהוהיהוה