Catholic liturgical translationNumbers - 7. chapter - Numbers - chapter 7

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Catholic liturgical translation

Český katolický překlad - Nový Zákon čili tzv. "liturgický překlad" (vzniklý pod vedením V. Bognera) vyšel v roce 1988. Překlad vychází z překladu NZ od Ondřeje Petrů.

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Lukáš   (24.11.2020 - 10:02)
E-mail: lukasnemecek536gmail.com
Chyba v textu Kat. lit. překlad. Zjevení 11, 10. protože tito dva poroci jim způsobili hodně trápení.

Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Catholic liturgical translation


1V den, kdy Mojžíš dokončil stavbu příbytku, pomazal a posvětil jej i všechno jeho náčiní, stejně tak i oltář s veškerým náčiním; pomazal a posvětil jej.2A izraelští vůdci přinesli obětní dary; byli to představitelé otcovských rodů, kmenoví vůdci, kteří dohlíželi na sčítání.3Přivedli svůj dar před Hospodina, šest krytých vozů a dvanáct kusů skotu, po jednom vozu od dvou vůdců a od každého vůdce jednoho býka. Přivedli je před příbytek.4Hospodin řekl Mojžíšovi:5„Vezmi je od nich. Budou pro službu při stanu setkávání. Dáš je levijcům, každému podle jeho služby.“6Mojžíš přijal vozy a skot a dal je levijcům.7Dva vozy a čtyři kusy skotu dal Geršonovým potomkům pro jejich službu.8Čtyři vozy a osm kusů skotu dal Merariovým potomkům pro jejich službu pod vedením Itamara, syna kněze Árona.9Kehatovým potomkům nedal nic, protože jejích služba se týkala svatých předmětů, které se nosily na ramenou.10Vůdci přinesli dar k posvěcení oltáře. V den jeho pomazání přinesli svůj obětní dar před oltář.11Hospodin řekl Mojžíšovi: „Každý den přinese jeden z vůdců svůj dar k posvěcení oltáře.“12První den přinesl svůj dar Nachšon, syn Amminadabův z kmene Judova.13Jeho dar: jedna stříbrná mísa o váze sto třiceti šekelů, jedna stříbrná kropenka o sedmdesáti šekelech podle šekelu stanoveného svatyní, obojí naplněné pšeničnou krupicí zadělanou olejem k obilné oběti,14jedna zlatá pánev o deseti šekelech, plná kadidla,15jeden býček, jeden beran, jeden roční beránek k zápalné oběti,16jeden kozel k očistné oběti,17k pokojné oběti dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků. To byl obětní dar Amminadabova syna Nachšona.18Druhý den přinesl svůj dar Netaneel, syn Suarův, vůdce Isacharův.19Přinesl svůj obětní dar: jednu stříbrnou mísu o váze sto třiceti šekelů, jednu stříbrnou kropenku o sedmdesáti šekelech podle šekelu stanoveného svatyní, obě nádoby plné pšeničné krupice zadělané olejem k obilné oběti,20jednu zlatou pánev o deseti šekelech, plnou kadidla,21jednoho býčka, jednoho berana, jednoho ročního beránka k zápalné oběti,22jednoho kozla k očistné oběti,23k pokojné oběti dva býky, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků. To byl obětní dar Suarova syna Netaneela.24Třetí den přišel vůdce potomků Zabulonových Eliab, syn Chelonův.25Jeho dar: jedna stříbrná mísa o váze sto třiceti šekelů, jedna stříbrná kropenka o sedmdesáti šekelech podle šekelu stanoveného svatyní, obojí plné pšeničné krupice zadělané olejem k obilné oběti,26jedna zlatá pánev o deseti šekelech, plná kadidla,27jeden býček, jeden beran, jeden roční beránek k zápalné oběti,28jeden kozel k očistné oběti,29k pokojné oběti dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků. To byl obětní dar Chelonova syna Eliaba.30Čtvrtý den přišel vůdce potomků Rubenových Elisur, syn Šedeurův.31Jeho dar: jedna stříbrná mísa o váze sto třiceti šekelů, jedna stříbrná kropenka o sedmdesáti šekelech podle šekelu stanoveného svatyní, obojí plné pšeničné krupice zadělané olejem k obilné oběti,32jedna zlatá pánev o deseti šekelech, plná kadidla,33jeden býček, jeden beran, jeden roční beránek k zápalné oběti,34jeden kozel k očistné oběti,35k pokojné oběti dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků. To byl obětní dar Šedeurova syna Elisura.36Pátý den přišel vůdce potomků Simeonových Šelumiel, syn Surišaddajův.37Jeho dar: jedna stříbrná mísa o váze sto třiceti šekelů, jedna stříbrná kropenka o sedmdesáti šekelech podle šekelu stanoveného svatyní, obojí plné pšeničné krupice zadělané olejem k obilné oběti,38jedna zlatá pánev o deseti šekelech, plná kadidla,39jeden býček, jeden beran, jeden roční beránek k zápalné oběti,40jeden kozel k očistné oběti,41k pokojné oběti dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků. To byl dar Surišaddajova syna Šelumiela.42Šestý den přišel vůdce potomků Gadových Eljasaf, syn Deuelův.43Jeho dar: jedna stříbrná mísa o váze sto třiceti šekelů, jedna stříbrná kropenka o sedmdesáti šekelech podle šekelu stanoveného svatyní, obojí plné pšeničné krupice zadělané olejem k obilné oběti,44jedna zlatá pánev o deseti šekelech, plná kadidla,45jeden býček, jeden beran, jeden roční beránek k zápalné oběti,46jeden kozel k očistné oběti,47k pokojné oběti dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků. To byl obětní dar Deuelova syna Eljasafa.48Sedmý den přišel vůdce potomků Efraimových Elišama, syn Ammihudův.49Jeho dar: jedna stříbrná mísa o váze sto třiceti šekelů, jedna stříbrná kropenka o sedmdesáti šekelech podle šekelu stanoveného svatyní, obojí plné pšeničné krupice zadělané olejem k obilné oběti,50jedna zlatá pánev o deseti šekelech, plná kadidla,51jeden býček, jeden beran, jeden roční beránek k zápalné oběti,52jeden kozel k očistné oběti,53k pokojné oběti dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků. To byl dar Ammihudova syna Elišamy.54Osmý den přišel vůdce potomků Manasesových Gamliel, syn Pedasurův.55Jeho dar: jedna stříbrná mísa o váze sto třiceti šekelů, jedna stříbrná kropenka o sedmdesáti šekelech podle šekelu stanoveného svatyní, obojí plné pšeničné krupice zadělané olejem k obilné oběti,56jedna zlatá pánev o deseti šekelech, plná kadidla,57jeden býček, jeden beran, jeden roční beránek k zápalné oběti,58jeden kozel k očistné oběti,59k pokojné oběti dva býci, pět beranil, pět kozlů a pět ročních beránků. To byl dar Pedasurova syna Gamliela.60Devátý den přišel vůdce potomků Benjamínových Abidan, syn Gideoniho.61Jeho dar: jedna stříbrná mísa o váze sto třiceti šekelů, jedna stříbrná kropenka o sedmdesáti šekelech podle šekelu stanoveného svatyní, obojí plné pšeničné krupice zadělané olejem k obilné oběti,62jedna zlatá pánev o deseti šekelech, plná kadidla,63jeden býček, jeden beran, jeden roční beránek k zápalné oběti,64jeden kozel k očistné oběti,65k pokojné oběti dva býci, pět beránků, pět kozlů a pět ročních beránků. To byl dar Gideoniho syna Abidana.66Devátý den přišel vůdce potomků Danových Achiezer, syn Ammišaddajův.67Jeho dar: jedna stříbrná mísa o váze sto třiceti šekelů, jedna stříbrná kropenka o sedmdesáti šekelech podle šekelu stanoveného svatyní, obojí plné pšeničné krupice zadělané olejem k obilné oběti,68jedna zlatá pánev o deseti šekelech, plná kadidla,69jeden býček, jeden beran, jeden roční beránek k zápalné oběti,70jeden kozel k očistné oběti,71k pokojné oběti dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků. To byl dar Ammišaddajova syna Achiezera.72Jedenáctý den přišel vůdce potomků Ašerových Pagiel, syn Okranův.73Jeho dar: jedna stříbrná mísa o váze sto třiceti šekelů, jedna stříbrná kropenka o sedmdesáti šekelech podle šekelu stanoveného svatyní, obojí plné pšeničné krupice zadělané olejem k obilné oběti,74jedna zlatá pánev o deseti šekelech, plná kadidla,75jeden býček, jeden beran, jeden roční beránek k zápalné oběti,76jeden kozel k očistné oběti,77k pokojné oběti dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků. To byl dar Okranova syna Pagiela.78Dvanáctý den přišel vůdce potomků Naftaliových Achira, syn Enanův.79Jeho dar: jedna stříbrná mísa o váze sto třiceti šekelů, jedna stříbrná kropenka o sedmdesáti šekelech podle šekelu stanoveného svatyní, obojí plné pšeničné krupice zadělané olejem k obilné oběti,80jedna zlatá pánev o deseti šekelech, plná kadidla,81jeden býček, jeden beran, jeden roční beránek k zápalné oběti,82jeden kozel k očistné oběti,83k pokojné oběti dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků. To byl dar Enanova syna Achiry.84Toto je dar k posvěcení oltáře od vůdců Izraele v den, kdy byl pomazán: dvanáct stříbrných mis, dvanáct stříbrných kropenek, dvanáct zlatých pánví.85Sto třicet šekelů stříbra vážila jedna mísa a jedna kropenka sedmdesát; všeho stříbra bylo dva tisíce čtyři sta šekelů podle šekelu stanoveného svatyní.86Dvanáct zlatých pánví plných kadidla, každá pánev vážila deset šekelů podle šekelu stanoveného svatyní; všeho zlata pánví bylo sto dvacet šekelů.87Všech kusů dobytka k zápalné oběti: dvanáct býčků, dvanáct beranů, dvanáct ročních beránků s jejich obilnými oběťmi a dvanáct kozlů k oběti očistné;88všech kusů skotu k pokojné oběti: čtyřiadvacet býků, šedesát beranů, šedesát kozlů a šedesát ročních beránků. To byly dary k posvěcení oltáře poté, co byl pomazán.89Když vcházel Mojžíš do stanu setkávání, aby mluvil s Bohem, slyšel hlas, který k němu mluvil shora z příkrovu, který byl na arše svědectví mezi oběma cheruby. A Bůh k němu promlouval.

Display settings Display settings יהוהיהוה