Catholic liturgical translationNumbers - 6. chapter - Numbers - chapter 6

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Catholic liturgical translation

Český katolický překlad - Nový Zákon čili tzv. "liturgický překlad" (vzniklý pod vedením V. Bognera) vyšel v roce 1988. Překlad vychází z překladu NZ od Ondřeje Petrů.

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Catholic liturgical translation


1Hospodin promluvil k Mojžíšovi:2Mluv k Izraelitům a řekni jim: Když muž nebo žena složí nazírský slib a zasvětí se Hospodinu,3ať se vystříhá vína a opojného nápoje. Nebude pít nic kvašeného, víno ani opojný nápoj, nebude pít hroznovou šťávu, nebude jíst čerstvé ani sušené hrozny.4Po celou dobu svého nazírství nebude jíst nic z toho, co pochází z vinné révy, ani semena, ani slupky.5Po celou dobu slibu jeho nazírství nepřejede po jeho hlavě břitva. Dokud se nenaplní dny, po které se zasvětil Hospodinu, bude svatý a nechá si na hlavě volně růst vlasy.6Po celou dobu svého zasvěcení Hospodinu se nepřiblíží k tělu mrtvého.7Neposkvrní se ani tehdy, zemře-li mu otec nebo matka, bratr nebo sestra, neboť má na hlavě zasvěcení svého Boha.8Po všechny dny svého nazírství je svatý Hospodinův.9Zemře-li však náhle někdo vedle něho a poskvrní vlasy jeho zasvěcení, oholí si hlavu v den svého očišťování; sedmého dne šiji oholí.10Osmého dne přinese knězi dvě hrdličky nebo dvě holoubátka ke vchodu do stanu setkávání.11Kněz přinese jedno jako oběť očistnou a druhé jako oběť zápalnou, vykoná nad ním smírčí obřad proto, že se prohřešil při mrtvém; toho dne mu zasvětí hlavu.12On se pak znovu zasvětí Hospodinu po dobu svého nazírství a přinese ročního beránka jako oběť za provinění, avšak předchozí doba bude neplatná, protože jeho nazírství bylo poskvrněno.13Toto je řád pro nazíra v den, kdy se naplní dny jeho zasvěcení: Musí být přiveden ke vchodu do stanu setkávání14a přinést Hospodinu svůj obětní dar; jednoho ročního beránka bez vady k zápalné oběti, jednu roční ovci bez vady k oběti očistné a jednoho berana bez vady k oběti pokojné, 15koš nekvašených koláčů z bílé mouky zadělaných olejem, oplatky pomazané olejem a příslušné obilné oběti a úlitby. 16Kněz to přinese před Hospodina a vykoná za něj oběť očistnou a oběť zápalnou.17Berana bude spolu s košem nekvašených chlebů obětovat jako pokojnou oběť Hospodinu, kněz přinese jeho obilnou oběť a jeho úlitbu.18Nazír si u vchodu do stanu setkávání oholí svou zasvěcenou hlavu, vezme zasvěcené vlasy a dá je na oheň, který bude pod pokojnou obětí.19Kněz vezme uvařenou plec z berana, jeden nekvašený koláč z koše a jednu nekvašenou oplatku. Až si nazír oholí vlasy, vloží mu to do ruky.20Kněz to předloží Hospodinu jako oběť pozdvihování. Je to spolu s hrudí oběti pozdvihování a kýtou danou za podíl svatý příděl pro kněze. Potom už může nazír pít víno.“21Toto je řád pro nazíra, který Hospodinu slíbil obětní dar ke svému nazírství, kromě toho, co dá sám od sebe navíc. Učiní podle svého slibu, který složil, podle zákona svého nazírství.22Hospodin promluvil k Mojžíšovi:23„Promluv k Áronovi a jeho synům: Takto budete žehnat Izraelitům:24Ať tobě Hospodin požehná a ochraňuje tě!25Ať tobě Hospodin ukáže svou jasnou tvář a je ti milostivý!26Ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a daruje ti pokoj!’27Budou vzývat moje jméno nad Izraelity a já jim požehnám.“


Comentario de la Biblia de Matthew Henry
Versículos 1-21. La ley del nazareo. 22-27. La forma de bendecir al pueblo.

Vv. 1-21. La palabra nazareo significa separación. Algunos eran elegidos por Dios, desde antes de su nacimiento, para ser nazareos toda su vida, como Sansón y Juan el Bautista. Pero, en general, era un voto de separación del mundo y de consagración a los servicios de la religión por un tiempo limitado, y bajo ciertas reglas, que cualquier persona podía hacer si le agradaba. Se dice que el nazareo era bien conocido; pero su obligación se describe con mayor certeza que antes. Para que la fantasía de los hombres supersticiosos no multiplique las restricciones interminablemente, Dios da las reglas. Ellos no deben beber vino, bebidas alcohólicas ni comer uvas. Los que se apartan para Dios no deben gratificar los deseos del cuerpo, sino mantenerlo bajo dominio. Que todos los cristianos sean muy moderados en el uso del vino y de las bebidas alcohólicas; pues si el amor por ellas llega a dominar una vez al hombre, éste se vuelve presa fácil de Satanás. Los nazareos no tenían que comer nada que proceda de la vid; esto enseña que se debe tener sumo cuidado para evitar el pecado, y todo lo que lo rodea, y lo que conduzca a ello o que sea una tentación para nosotros.
No tenían que cortarse el pelo. No debían pasar navajas sobre sus cabezas ni afeitarse las barbas; esta fue la marca de Sansón al ser un nazareo. Esto significa desprecio por el cuerpo y de aquello que lo mejore u ornamente. Aquellos que se apartan a sí mismos para Dios deben mantener puras sus conciencias tocante a obras muertas y no tocar cosas inmundas. Todos los días de su separación deben ser santos para el Señor. Este era el significado de aquellas apariencias externas y sin esto ellos no contaban para nada. No había castigo ni sacrificio designado para aquellos que voluntariamente rompían su voto de ser nazareos; ellos deberían responder en otro día por esa profana liviandad con el Señor su Dios; pero aquellos que no pecaban voluntariamente serían aliviados.
Nada hay en la Escritura que tenga el menor parecido con las órdenes religiosas de la iglesia de Roma, salvo estos nazareos. Pero note la diferencia o, más bien, ¡note cuán completamente contrarias son! Se prohíbe casarse a los religiosos de esa iglesia pero no se impone esa restricción a los nazareos. A aquellos se les manda abstenerse de las carnes pero los nazareos podían comer todo alimento permitido a los israelitas. Por lo general no se les prohíbe el vino ni siquiera en sus días de ayuno, pero los nazareos no podían beber vino en ningún momento. El voto de aquellos es por siempre hasta el fin de sus vidas; el voto de los nazareos era solamente por un tiempo limitado a su propia voluntad, y, en ciertos casos no lo era a menos que fuera permitido por maridos o padres. Hay una diferencia tan completa entre las reglas inventadas por el hombre y las reglas mandadas en la Escritura.
No olvidemos que el Señor Jesús no es solamente nuestra Seguridad sino también nuestro ejemplo. Por amor a Él debemos renunciar a los placeres mundanos, abstenernos de las lujurias carnales, estar apartados de los pecadores, hacer profesión honesta de nuestra fe, morigerar los afectos naturales, estar orientado a lo espiritual y consagrado al servicio de Dios y deseosos de ser un ejemplo en nuestro rededor.

Vv. 22–27. Los sacerdotes tenían que bendecir solemnemente al pueblo en el nombre del Señor. Estar bajo la omnipotente protección de Dios nuestro Salvador; disfrutar su favor como la sonrisa de un Padre amante o como los tibios rayos del sol; mientras que Él perdona misericordiosamente nuestros pecados, suple nuestras necesidades, consuela el corazón y nos prepara por su gracia para la gloria eterna; estas cosas forman la sustancia de esta bendición y la suma total de todas las bendiciones. En una lista tan rica de misericordias ni siquiera son dignos de mencionarse los gozos mundanos.
Aquí hay una forma de oración. Se repite tres veces el nombre Jehová. Los judíos piensan que eso es un misterio y nosotros sabemos qué es, al haberlo explicado el Nuevo Testamento. Ahí somos dirigidos a esperar la bendición de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, 2 Corintios xiii, 14; siendo Jehová cada una de esas Personas y, sin embargo, no son tres Señores sino un solo Señor.

Display settings Display settings יהוהיהוה