Catholic liturgical translationGenesis - 28. chapter - Genesis - chapter 28

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Catholic liturgical translation

Český katolický překlad - Nový Zákon čili tzv. "liturgický překlad" (vzniklý pod vedením V. Bognera) vyšel v roce 1988. Překlad vychází z překladu NZ od Ondřeje Petrů.

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Catholic liturgical translation


1Izák si tedy zavolal Jakuba, požehnal mu a přikázal: „Nesmíš si vzít za ženu žádnou z dcer kanaánských.2Hned odejdi do aramejského Paddanu, do domu Betuela, otce tvé matky, a tam si vezmi za manželku některou z dcer tvého strýce Labana.3Kéž ti všemohoucí Bůh požehná, kéž ti dá plodnost a rozmnoží tě, aby z tebe vzešlo shromážděni národů.4Kéž ti také udělí požehnání Abrahámovo, tobě i tvým potomkům, abys přijal jako dědictví zemi svého putování, kterou Bůh dal Abrahámovi.“5Potom Izák poslal Jakuba z domu a ten šel do aramejského Paddanu k Labanovi, synu Aramejce Betuela, bratru Jakubovy a Ezauovy matky Rebeky.6Ezau viděl, že Izák požehnal Jakubovi a poslal ho do aramejského Paddanu, aby si tam našel ženu. Viděl, že mu při požehnání přikázal, aby si nebral za ženu žádnou z dcer kanaánských,7a že Jakub uposlechl otce a matku a odešel do aramejského Paddanu.8Ezau pochopil, že Kanaánky jsou u jeho otce Izáka v nelibosti.9Šel tedy k Izmaelovi a vzal si k ženám, které už měl, ještě Machalatu, dceru Abrahámova syna Izmaela, sestru Nebajotovu. 10Jakub vyšel z Beršeby a ubíral se do Charanu.  11Přišel najedno místo, aby tam přenocoval, protože už zapadlo slunce. Vzal si do záhlaví jeden z kamenů a uložil se na tom místě.  12A zdál se mu sen: na zemi stál žebřík sahající nahoře až do nebe. Po něm vystupovali a sestupovali Boží andělé.  13Najednou nahoře stanul Hospodin. Řekl: „Já jsem Hospodin, Bůh tvého otce Abraháma a Bůh Izáka. Zemi, na které ležíš, dám tobě a tvým potomkům.  14Tvých potomků bude jako prachu země, rozšíříš se na západ a na východ, na sever a na jih. V tobě a tvém potomstvu budou požehnány všechny národy země.  15Já budu s tebou, budu tě chránit, kamkoli půjdeš. Přivedu tě zpátky do této země. Neopustím tě, dokud nesplním, co jsem ti slíbil.“  16Když se Jakub probudil ze sna, usoudil: „Jistě je na tomto místě Hospodin a já jsem to nevěděl.“  17Pojala jej bázeň a řekl: „Je to hrozivé místo! Jisté je to dům Boží a brána nebe.“  18Ráno vstal, vzal kámen, který měl pod hlavou, postavil jej jako posvátný kámen a polil navrchu olejem.  19Nazval to místo Betel, ačkoli jméno toho města bylo předtím Luz.  20Pak Jakub složil slib: „Jestliže bude Hospodin Bůh se mnou a ochrání mě na této cestě, na kterou se vydávám, jestliže mi dopřeje obživu a oděv,  21jestliže se vrátím do otcovského domu v bezpečí, pak bude Hospodin mým Bohem.  22A tento kámen, který jsem postavil jako posvátný sloup, se stane Božím domem. Ze všeho, čím mě obdaříš, odevzdám ti desátek.“ 


Treasury of Scripture Knowledge
 1   Gen 28:1 Isaac blesses Jacob, and sends him to Padan-aram.
Gen 28:6 Esau marries Mahalath the daughter of Ishmael.
Gen 28:10 Jacob journeys, and has a vision of a ladder.
Gen 28:18 The stone of Beth-el.
Gen 28:20 Jacob's vow.
blessed.
Gen 28:3 Gen 28:4 Gen 27:4 Gen 27:27 - Gen 27:33 Gen 48:15 Gen 49:28 Deut 33:1 Josh 22:7
Thou shalt.
Gen 6:2 Gen 24:3 Gen 24:37 Gen 26:34 Gen 26:35 Gen 27:46 Gen 34:9 Gen 34:16 Exod 34:15 Exod 34:16 2Cor 6:14 - 2Cor 6:16

 2   Arise.
Hos 12:12
Padan-aram.
Gen 28:5 Gen 22:20 - Gen 22:23 Gen 24:10 Gen 24:15 - Gen 24:24 Gen 25:20 Gen 29:1 Gen 31:18 Gen 32:10 Gen 35:9 Gen 46:15
Laban.
Gen 24:29 Gen 24:50

 3   God.
Gen 17:1 - Gen 17:6 Gen 22:17 Gen 22:18 Gen 35:11 Gen 43:14 Gen 48:3 Exod 6:3 Ps 127:1 2Cor 6:18 Rev 21:22
and make.
Gen 1:28 Gen 9:1 Gen 13:16 Gen 24:60 Gen 41:52 Ps 127:3 - Ps 127:5 Ps 128:1 - Ps 128:6
a multitude. Heb. an assembly.


 4   the blessing.
Gen 12:1 - Gen 12:3 Gen 12:7 Gen 15:5 - Gen 15:7 Gen 17:6 - Gen 17:8 Gen 22:17 Gen 22:18 Ps 72:17 Rom 4:7 Rom 4:8 Gal 3:8 Gal 3:14 Eph 1:3
wherein thou art a stranger. Heb. of thy sojournings.
Gen 17:8
which.
Gen 12:7 Gen 13:14 - Gen 13:17 Gen 15:18 - Gen 15:21 Ps 39:12 Ps 105:6 - Ps 105:12 Heb 11:9 - Heb 11:13

 5   sent away Jacob. Whoever observes Jacob's life, after he had surreptitiously obtained his father's blessing, will perceive that he enjoyed very little worldly felicity. His brother purposed to murder him, to avoid which he was forced to flee from his father's house; his uncle Laban deceived him, as he had deceived his father, and treated him with great rigour; after a servitude of 21 years, he was obliged to leave him in a clandestine manner, not without danger of being brought back, or murdered by his enraged brother; no sooner were these fears over, than he experienced the baseness of his son Reuben, in defiling his bed; he had next to bewail the treachery and cruelty of Simeon and Levi toward the Shechemites; then he had to feel the loss of his beloved wife; he was next imposed upon by his own sons, and had to lament the supposed untimely end of Joseph; and to complete all, he was forced by famine to go into Egypt, and there died, in a strange land. So just, wonderful, and instructive are all the ways of Providence!
Padan-aram.
Gen 28:2

 6   Esau.
Gen 27:33
Thou.
Gen 28:1

 7   Gen 27:43 Exod 20:12 Lev 19:3 Pro 1:8 Pro 30:17 Eph 6:1 Eph 6:3 Col 3:20

 8   the daughters.
Gen 28:1 Gen 24:3 Gen 26:34 Gen 26:35
pleased not. Heb. were evil in the eyes.
1Sam 8:6

 9   unto Ishmael.
Gen 25:13 - Gen 25:17 Gen 36:3 Gen 36:13 Gen 36:18
Mahalath. called also, Bashemath.
Gen 36:3
the sister.


 10   Gen 11:31 Gen 32:10 Hos 12:12 Acts 7:2 Acts 25:13

 11   took.
Gen 28:18 Gen 31:46 Matt 8:20 2Cor 1:5
put them. This should be "put it;" for we find (ver. 18) it was only one stone.


 12   he dreamed.
Gen 15:1 Gen 15:12 Gen 20:3 Gen 20:6 Gen 20:7 Gen 37:5 - Gen 37:11 Gen 40:1 - Gen 41:57 Num 12:6 Job 4:12 - Job 4:21 Job 33:15 Job 33:16 Dan 2:1 - Dan 2:49 Dan 4:1 - Dan 4:37 Dan 7:1 Matt 1:20 Matt 2:12 Matt 2:13 Matt 2:19 Heb 1:1
ladder.
Gen 32:1 Gen 32:2 2Chr 16:9 Isa 41:10 John 1:51 2Tim 4:16 2Tim 4:17 Heb 1:14

 13   the Lord stood.
Gen 35:1 Gen 35:6 Gen 35:7 Gen 48:3
I am.
Gen 15:1 Gen 17:6 Gen 17:7 Gen 26:24 Gen 31:42 Gen 32:9 Gen 46:3 Exod 3:6 Exod 3:15 Exod 3:16 Matt 22:32 Heb 11:16
the land.
Gen 28:4 Gen 12:7 Gen 13:15 Gen 35:12 Gen 35:15 Gen 35:17 Ps 105:11 Ezek 37:24 Ezek 37:25 Acts 7:5

 14   thy seed.
Gen 13:16 Gen 32:12 Gen 35:11 Gen 35:12 Num 23:10 Acts 3:25 Rev 7:4 Rev 7:9
spread abroad. Heb. break forth. to the west.
Gen 13:14 Deut 12:20 Matt 8:11
and in thee.
Gen 12:3 Gen 18:18 Gen 22:18 Gen 26:4 Ps 72:17 Acts 3:25 Gal 3:8 Gal 3:16 Eph 1:3

 15   I am.
Gen 28:20 Gen 28:21 Gen 26:24 Gen 31:3 Gen 32:9 Gen 39:2 Gen 39:21 Gen 46:4 Exod 3:12 Judg 6:16 Ps 46:7 Ps 46:11 Isa 7:14 Isa 8:10 Isa 41:10 Isa 43:2 Jer 1:19 Matt 18:20 Matt 28:20 Rom 8:31 Rom 8:32 1Tim 4:8
keep.
Gen 48:16 Ps 121:5 - Ps 121:8
bring.
Gen 35:6 Gen 35:7
for I.
Deut 31:6 Josh 1:5 1Kgs 8:57 John 10:28 John 10:29 Heb 13:5 Heb 13:6 Jude 1:1
until.
Num 23:19 Josh 23:14 - Josh 23:16 Matt 24:35

 16   and I.
Exod 3:5 Exod 15:11 Josh 5:15 1Sam 3:4 - 1Sam 3:7 Job 9:11 Job 33:14 Ps 68:35 Isa 8:13

 17   he was.
Exod 3:6 Judg 13:22 Matt 17:6 Luke 2:9 Luke 8:35 Rev 1:17
the house.
Gen 28:22 Gen 35:1 - Gen 35:13 2Chr 5:14 Eccl 5:1 1Tim 3:15 Heb 10:21 1Pet 4:17

 18   rose up.
Gen 22:3 Ps 119:60 Eccl 9:10
and took. The practice of setting up stones as a memorial by travellers still exists in Persia, and other parts of the East.
set it.
Gen 31:13 Gen 31:45 Gen 35:14 Gen 35:20 Josh 24:26 Josh 24:27 1Sam 7:12 2Sam 18:18 Isa 19:19
poured.
Lev 8:10 - Lev 8:12 Num 7:1

 19   the name.
Gen 12:8 Gen 35:1 Gen 48:3 Judg 1:22 - Judg 1:26 1Kgs 12:29 Hos 4:15 Hos 12:4 Hos 12:5
Beth-el. i.e., the house of God.


 20   vowed.
Gen 31:13 Lev 27:1 - Lev 27:34 Num 6:1 - Num 6:20 Num 21:2 Num 21:3 Judg 11:30 Judg 11:31 1Sam 1:11 1Sam 1:28 1Sam 14:24 2Sam 15:8 Neh 9:1 - Neh 10:39 Ps 22:25 Ps 56:12 Ps 61:5 Ps 61:8 Ps 66:13 Ps 76:11 Ps 116:14 Ps 116:18 Ps 119:106 Ps 132:2 Eccl 5:1 - Eccl 5:7 Isa 19:21 John 1:16 Acts 18:18 Acts 23:12 - Acts 23:15
If God.
Gen 28:15
will give.
1Tim 6:8

 21   I come.
Judg 11:31 2Sam 19:24 2Sam 19:30
then.
Exod 15:2 Deut 26:17 2Sam 15:8 2Kgs 5:17

 22   God's.
Gen 28:17 Gen 12:8 Gen 21:33 Gen 33:20 Gen 35:1 Gen 35:15
I will.
Gen 14:20 Lev 27:30 - Lev 27:33 Deut 14:22 Deut 14:23


Display settings Display settings יהוהיהוה