Catholic liturgical translationGenesis - 28. chapter - Genesis - chapter 28

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Catholic liturgical translation

Český katolický překlad - Nový Zákon čili tzv. "liturgický překlad" (vzniklý pod vedením V. Bognera) vyšel v roce 1988. Překlad vychází z překladu NZ od Ondřeje Petrů.

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Catholic liturgical translation


1Izák si tedy zavolal Jakuba, požehnal mu a přikázal: „Nesmíš si vzít za ženu žádnou z dcer kanaánských.2Hned odejdi do aramejského Paddanu, do domu Betuela, otce tvé matky, a tam si vezmi za manželku některou z dcer tvého strýce Labana.3Kéž ti všemohoucí Bůh požehná, kéž ti dá plodnost a rozmnoží tě, aby z tebe vzešlo shromážděni národů.4Kéž ti také udělí požehnání Abrahámovo, tobě i tvým potomkům, abys přijal jako dědictví zemi svého putování, kterou Bůh dal Abrahámovi.“5Potom Izák poslal Jakuba z domu a ten šel do aramejského Paddanu k Labanovi, synu Aramejce Betuela, bratru Jakubovy a Ezauovy matky Rebeky.6Ezau viděl, že Izák požehnal Jakubovi a poslal ho do aramejského Paddanu, aby si tam našel ženu. Viděl, že mu při požehnání přikázal, aby si nebral za ženu žádnou z dcer kanaánských,7a že Jakub uposlechl otce a matku a odešel do aramejského Paddanu.8Ezau pochopil, že Kanaánky jsou u jeho otce Izáka v nelibosti.9Šel tedy k Izmaelovi a vzal si k ženám, které už měl, ještě Machalatu, dceru Abrahámova syna Izmaela, sestru Nebajotovu. 10Jakub vyšel z Beršeby a ubíral se do Charanu.  11Přišel najedno místo, aby tam přenocoval, protože už zapadlo slunce. Vzal si do záhlaví jeden z kamenů a uložil se na tom místě.  12A zdál se mu sen: na zemi stál žebřík sahající nahoře až do nebe. Po něm vystupovali a sestupovali Boží andělé.  13Najednou nahoře stanul Hospodin. Řekl: „Já jsem Hospodin, Bůh tvého otce Abraháma a Bůh Izáka. Zemi, na které ležíš, dám tobě a tvým potomkům.  14Tvých potomků bude jako prachu země, rozšíříš se na západ a na východ, na sever a na jih. V tobě a tvém potomstvu budou požehnány všechny národy země.  15Já budu s tebou, budu tě chránit, kamkoli půjdeš. Přivedu tě zpátky do této země. Neopustím tě, dokud nesplním, co jsem ti slíbil.“  16Když se Jakub probudil ze sna, usoudil: „Jistě je na tomto místě Hospodin a já jsem to nevěděl.“  17Pojala jej bázeň a řekl: „Je to hrozivé místo! Jisté je to dům Boží a brána nebe.“  18Ráno vstal, vzal kámen, který měl pod hlavou, postavil jej jako posvátný kámen a polil navrchu olejem.  19Nazval to místo Betel, ačkoli jméno toho města bylo předtím Luz.  20Pak Jakub složil slib: „Jestliže bude Hospodin Bůh se mnou a ochrání mě na této cestě, na kterou se vydávám, jestliže mi dopřeje obživu a oděv,  21jestliže se vrátím do otcovského domu v bezpečí, pak bude Hospodin mým Bohem.  22A tento kámen, který jsem postavil jako posvátný sloup, se stane Božím domem. Ze všeho, čím mě obdaříš, odevzdám ti desátek.“ 


Matthew Henry - Concise Commentary
 1   Jacob had blessings promised both as to this world and that which is to come; yet goes out to a hard service. This corrected him for the fraud on his father. The blessing shall be conferred on him, yet he shall smart for the indirect course taken to obtain it. Jacob is dismissed by his father with a solemn charge. He must not take a wife of the daughters of Canaan: those who profess religion, should not marry with those that care not for religion. Also with a solemn blessing. Isaac had before blessed him unwittingly; now he does it designedly. This blessing is more full than the former; it is a gospel blessing. This promise looks as high as heaven, of which Canaan was a type. That was the better country which Jacob and the other patriarchs had in view.

 6   Good examples impress even the profane and malicious. But Esau thought, by pleasing his parents in one thing, to atone for other wrong doings. Carnal hearts are apt to think themselves as good as they should be, because in some one matter they are not so bad as they have been.

 10   Jacob's conduct hitherto, as recorded, was not that of one who simply feared and trusted in God. But now in trouble, obliged to flee, he looked only to God to make him to dwell in safety, and he could lie down and sleep in the open air with his head upon a stone. Any true believer would be willing to take up with Jacob's pillow, provided he might have Jacob's vision. God's time to visit his people with his comforts, is, when they are most destitute of other comforts, and other comforters. Jacob saw a ladder which reached from earth to heaven, the angels going up and coming down, and God himself at the head of it. This represents, 1. The providence of God, by which there is a constant intercourse kept up between heaven and earth. This let Jacob know that he had both a good guide and a good guard. 2. The mediation of Christ. He is this ladder; the foot on earth in his human nature, the top in heaven in his Divine nature. Christ is the Way; all God's favours come to us, and all our services go to him, by Christ, John 1:51. By this way, sinners draw near to the throne of grace with acceptance. By faith we perceive this way, and in prayer we approach by it. In answer to prayer we receive all needful blessings of providence and grace. We have no way of getting to heaven but by Christ. And when the soul, by faith, can see these things, then every place will become pleasant, and every prospect joyful. He will never leave us, until his last promise is accomplished in our everlasting happiness. God now spake comfortably to Jacob. He spake from the head of the ladder. All the glad tidings we receive from heaven come through Jesus Christ. The Messiah should come from Jacob. Christ is the great blessing of the world. All that are blessed, are blessed in him, and none of any family are shut out from blessedness in him, but those that shut out themselves. Jacob had to fear danger from his brother Esau; but God promises to keep him. He had a long journey before him; to an unknown country; but, Behold, I am with thee, and God promises to bring him back again to this land. He seemed to be forsaken of all his friends; but God gives him this assurance, I will not leave thee. Whom God loves, he never leaves.

 16   God manifested himself and his favour, to Jacob, when he was asleep. The Spirit, like the wind, blows when and where it listeth, and God's grace, like the dew, tarrieth not for the sons of men. Jacob sought to improve the visit God had made him. Wherever we are, in the city or in the desert, in the house or in the field, in the shop or in the street, we may keep up our intercourse with Heaven, if it is not our own fault. But the more we see of God, the more cause we see for holy trembling before him.

 20   Jacob made a solemn vow on this occasion. In this observe, 1. Jacob's faith. He trusts that God will be with him, and will keep him; he depends upon it. 2. Jacob's moderation in his desires. He asks not for soft clothing and dainty meat. If God give us much, we are bound to be thankful, and to use it for him; if he gives us but little, we are bound to be content, and cheerfully to enjoy him in it. 3. Jacob's piety, and his regard to God, appear in what he desired, that God would be with him, and keep him. We need desire no more to make us easy and happy. Also his resolution is, to cleave to the Lord, as his God in covenant. When we receive more than common mercy from God, we should abound in gratitude to him. The tenth is a fit proportion to be devoted to God, and employed for him; though it may be more or less, as God prospers us, 1Cor 16:2. Let us then remember our Bethels, how we stand engaged by solemn vows to yield ourselves to the Lord, to take him for our God, and to devote all we have and are to his glory!


Display settings Display settings יהוהיהוה