Catholic liturgical translationGenesis - 29. chapter - Genesis - chapter 29

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Catholic liturgical translation

Český katolický překlad - Nový Zákon čili tzv. "liturgický překlad" (vzniklý pod vedením V. Bognera) vyšel v roce 1988. Překlad vychází z překladu NZ od Ondřeje Petrů.

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Catholic liturgical translation


1Jakub se vydal na cestu a šel do východní země.2V pusté krajině uviděl studnu. Při ní ležela tři stáda ovcí, protože je z této studny pastevci napájeli. Otvor studny byl přikryt velkým kamenem.3Když se všechna stáda shromáždila kolem, pastevci odvalili ze studny kámen, napojili ovce a pak vrátili kámen zpátky na místo.4Jakub je oslovil: „Odkud jste, bratři?“ Řekli: „Jsme z Charanu.“5„Znáte Nachorova syna Labana?“ zeptal se jich. Řekli: „Známe.“6„Daří se mu dobře?“ vyptával se. Řekli: „Dobře. Zrovna sem jde jeho dcera Ráchel s ovcemi.“7„Den je ještě jasný,“ mínil Jakub. „Není čas svolávat stáda. Napojte ovce a jděte ještě pást.“8„To nejde,“ odpověděli. „Musíme počkat, až se všechna stáda sejdou, pak se odvalí kámen ze studny a napojíme ovce.“9Když s nimi ještě mluvil, přišla Ráchel s ovcemi svého otce – byla to pastýřka.10Sotva Jakub uviděl Ráchel, dceru Labana, bratra své matky, a jeho ovce, hned přistoupil, odvalil kámen ze studny a napojil stádo svého strýce Labana.11Pak Jakub políbil Ráchel a hlasitě zaplakal.12Sdělil jí, že je příbuzný jejího otce, syn Rebeky. Ona to běžela povědět otci.13Jakmile Laban uslyšel zprávu o svém synovci Jakubovi, běžel mu naproti, objal jej, políbil a přivedl do domu. Jakub pak vyprávěl Labanovi všechno, co se stalo.14Laban mu řekl: „Jsi přece z mé krve!“ A Jakub u něho zůstal celý měsíc.15Potom řekl Laban Jakubovi: „Máš mi sloužit zadarmo jen proto, že jsi můj příbuzný? Řekni, jakou chceš odměnu?“16Laban měl dvě dcery. Starší se jmenovala Lea, mladší byla Ráchel.17Lea měla matný zrak, ale Ráchel byla krásného vzhledu, hezká napohled.18Jakub si zamiloval Ráchel, a proto řekl: „Budu ti sloužit sedm let za tvou mladší dceru Ráchel.“19„Lépe když ji dám tobě, než kdybych ji měl dát někomu jinému,“ odpověděl Laban. „Zůstaň u mě.“20Jakub tedy sloužil sedm let za Ráchel a připadalo mu to jen jako pár dní, protože ji miloval.21Po nějakém čase Jakub řekl Labanovi: „Dej mi mou ženu. Už přišel čas, abych k ní vešel.22Laban tedy svolal všechny sousedy a uspořádal hostinu.23Ale večer vzal svou dceru Leu a přivedl ji k němu. Jakub k ní vešel.24Laban dal Lei i služebnici – svou otrokyni Zilpu.25Ráno Jakub vidí – je to Lea! „Co jsi mi to udělal?“ stěžoval si. „Sloužil jsem ti přece kvůli Ráchel! Proč jsi mě podvedl?“26Laban mu řekl: „U nás není zvykem vdávat mladší dceru dřív než prvorozenou.27Zůstaň s touhle do konce týdne a dáme ti i tu druhou za službu, kterou mi odvedeš ještě sedm let.“28Jakub s ní tedy zůstal do konce týdne a Laban mu dal za manželku i svou dceru Ráchel.29I jí dal služebnici – svou otrokyni Bilhu.30Jakub vešel také k Ráchel. Miloval Ráchel víc než Leu a sloužil u něho dalších sedm let.31Hospodin viděl, že Lea je nemilovaná, a otevřel její lůno, zatímco Ráchel zůstala neplodná.32Lea počala a porodila syna. Dala mu jméno Ruben, neboť řekla: „Hospodin viděl mé ponížení. Teď mě můj muž bude mít rád.“33A znovu počala a porodila syna. Řekla: „Hospodin slyšel, že nejsem milována, a dal mi ještě tohoto syna. Proto dostal jméno Simeon.“34Znovu počala a porodila syna. Řekla: „Teď už ke mně můj muž jistě přilne, když jsem mu porodila tři syny. Proto mu dala jméno Levi.35Znovu počala a porodila syna a řekla: „Teď budu chválit Hospodina!“ A dala mu jméno Juda. Pak přestala rodit.

Display settings Display settings יהוהיהוה