Catholic liturgical translationGenesis - 28. chapter - Genesis - chapter 28

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Catholic liturgical translation

Český katolický překlad - Nový Zákon čili tzv. "liturgický překlad" (vzniklý pod vedením V. Bognera) vyšel v roce 1988. Překlad vychází z překladu NZ od Ondřeje Petrů.

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Catholic liturgical translation


1Izák si tedy zavolal Jakuba, požehnal mu a přikázal: „Nesmíš si vzít za ženu žádnou z dcer kanaánských.2Hned odejdi do aramejského Paddanu, do domu Betuela, otce tvé matky, a tam si vezmi za manželku některou z dcer tvého strýce Labana.3Kéž ti všemohoucí Bůh požehná, kéž ti dá plodnost a rozmnoží tě, aby z tebe vzešlo shromážděni národů.4Kéž ti také udělí požehnání Abrahámovo, tobě i tvým potomkům, abys přijal jako dědictví zemi svého putování, kterou Bůh dal Abrahámovi.“5Potom Izák poslal Jakuba z domu a ten šel do aramejského Paddanu k Labanovi, synu Aramejce Betuela, bratru Jakubovy a Ezauovy matky Rebeky.6Ezau viděl, že Izák požehnal Jakubovi a poslal ho do aramejského Paddanu, aby si tam našel ženu. Viděl, že mu při požehnání přikázal, aby si nebral za ženu žádnou z dcer kanaánských,7a že Jakub uposlechl otce a matku a odešel do aramejského Paddanu.8Ezau pochopil, že Kanaánky jsou u jeho otce Izáka v nelibosti.9Šel tedy k Izmaelovi a vzal si k ženám, které už měl, ještě Machalatu, dceru Abrahámova syna Izmaela, sestru Nebajotovu. 10Jakub vyšel z Beršeby a ubíral se do Charanu.  11Přišel najedno místo, aby tam přenocoval, protože už zapadlo slunce. Vzal si do záhlaví jeden z kamenů a uložil se na tom místě.  12A zdál se mu sen: na zemi stál žebřík sahající nahoře až do nebe. Po něm vystupovali a sestupovali Boží andělé.  13Najednou nahoře stanul Hospodin. Řekl: „Já jsem Hospodin, Bůh tvého otce Abraháma a Bůh Izáka. Zemi, na které ležíš, dám tobě a tvým potomkům.  14Tvých potomků bude jako prachu země, rozšíříš se na západ a na východ, na sever a na jih. V tobě a tvém potomstvu budou požehnány všechny národy země.  15Já budu s tebou, budu tě chránit, kamkoli půjdeš. Přivedu tě zpátky do této země. Neopustím tě, dokud nesplním, co jsem ti slíbil.“  16Když se Jakub probudil ze sna, usoudil: „Jistě je na tomto místě Hospodin a já jsem to nevěděl.“  17Pojala jej bázeň a řekl: „Je to hrozivé místo! Jisté je to dům Boží a brána nebe.“  18Ráno vstal, vzal kámen, který měl pod hlavou, postavil jej jako posvátný kámen a polil navrchu olejem.  19Nazval to místo Betel, ačkoli jméno toho města bylo předtím Luz.  20Pak Jakub složil slib: „Jestliže bude Hospodin Bůh se mnou a ochrání mě na této cestě, na kterou se vydávám, jestliže mi dopřeje obživu a oděv,  21jestliže se vrátím do otcovského domu v bezpečí, pak bude Hospodin mým Bohem.  22A tento kámen, který jsem postavil jako posvátný sloup, se stane Božím domem. Ze všeho, čím mě obdaříš, odevzdám ti desátek.“ 


Jamieson Fausset Brown Bible Commentary
 1   JACOB'S DEPARTURE. (Gen. 28:1-19)
Isaac called Jacob and blessed him--He entered fully into Rebekah's feelings, and the burden of his parting counsel to his son was to avoid a marriage alliance with any but the Mesopotamian branch of the family. At the same time he gave him a solemn blessing--pronounced before unwittingly, now designedly, and with a cordial spirit. It is more explicitly and fully given, and Jacob was thus acknowledged "the heir of the promise."

 6   when Esau saw that Isaac had blessed Jacob, &c.--Desirous to humor his parents and, if possible, get the last will revoked, he became wise when too late (see Matt 25:10), and hoped by gratifying his parents in one thing to atone for all his former delinquencies. But he only made bad worse, and though he did not marry a "wife of the daughters of Canaan," he married into a family which God had rejected. It showed a partial reformation, but no repentance, for he gave no proofs of abating his vindictive purposes against his brother, nor cherishing that pious spirit that would have gratified his father--he was like Micah (see Judg 17:13).

 10   Jacob went out, &c.--His departure from his father's house was an ignominious flight; and for fear of being pursued or waylaid by his vindictive brother, he did not take the common road, but went by lonely and unfrequented paths, which increased the length and dangers of the journey.

 11   he lighted upon a certain place--By a forced march he had reached Beth-el, about forty-eight miles from Beer-sheba, and had to spend the night in the open field.
he took of the stones, etc.--"The nature of the soil is an existing comment on the record of the stony territory where Jacob lay" [CLARKE'S Travels].

 12   he dreamed . . . and behold a ladder--Some writers are of opinion that it was not a literal ladder that is meant, as it is impossible to conceive any imagery stranger and more unnatural than that of a ladder, whose base was on earth, while its top reached heaven, without having any thing on which to rest its upper extremity. They suppose that the little heap of stones, on which his head reclined for a pillow, being the miniature model of the object that appeared to his imagination, the latter was a gigantic mountain pile, whose sides, indented in the rock, gave it the appearance of a scaling ladder. There can be no doubt that this use of the original term was common among the early Hebrews; as JOSEPHUS, describing the town of Ptolemais (Acre), says it was bounded by a mountain, which, from its projecting sides, was called "the ladder," and the stairs that led down to the city are, in the original, termed a ladder (Neh 3:15) though they were only a flight of steps cut in the side of the rock. But whether the image presented to the mental eye of Jacob were a common ladder, or such a mountain pile as has been described, the design of this vision was to afford comfort, encouragement, and confidence to the lonely fugitive, both in his present circumstances and as to his future prospects. His thoughts during the day must have been painful--he would be his own self-accuser that he had brought exile and privation upon himself--and above all, that though he had obtained the forgiveness of his father, he had much reason to fear lest God might have forsaken him. Solitude affords time for reflection; and it was now that God began to bring Jacob under a course of religious instruction and training. To dispel his fears and allay the inward tumult of his mind, nothing was better fitted than the vision of the gigantic ladder, which reached from himself to heaven, and on which the angels were continually ascending and descending from God Himself on their benevolent errands (John 1:51).

 13   The Lord stood above it, and said--That Jacob might be at no loss to know the purport of the vision, he heard the divine voice; and the announcement of His name, together with a renewal of the covenant, and an assurance of personal protection, produced at once the most solemnizing and inspiriting effect on his mind.

 16   Jacob awaked out of his sleep--His language and his conduct were alike that of a man whose mind was pervaded by sentiments of solemn awe, of fervent piety, and lively gratitude (Jer 31:36).

 18   Jacob set up a stone, etc.--The mere setting up of the stone might have been as a future memorial to mark the spot; and this practice is still common in the East, in memory of a religious vow or engagement. But the pouring oil upon it was a consecration. Accordingly he gave it a new name, Beth-el, "the house of God" (Hos 12:4); and it will not appear a thing forced or unnatural to call a stone a house, when one considers the common practice in warm countries of sitting in the open air by or on a stone, as are those of this place, "broad sheets of bare rock, some of them standing like the cromlechs of Druidical monuments" [STANLEY].

 20   JACOB'S VOW. (Gen 28:20-Gen 28:22)
Jacob vowed a vow--His words are not to be considered as implying a doubt, far less as stating the condition or terms on which he would dedicate himself to God. Let "if" be changed into "since," and the language will appear a proper expression of Jacob's faith--an evidence of his having truly embraced the promise. How edifying often to meditate on Jacob at Beth-el.


Display settings Display settings יהוהיהוה