Catholic liturgical translationPsalms - 119. chapter - Psalms - chapter 119

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Catholic liturgical translation

Český katolický překlad - Nový Zákon čili tzv. "liturgický překlad" (vzniklý pod vedením V. Bognera) vyšel v roce 1988. Překlad vychází z překladu NZ od Ondřeje Petrů.

 

Guestbook 

 Joe   (4.3.2021 - 17:49)
E-mail: joe.jace.mail.de
Hallo und vielen Dank für die hilfreiche Suchfunktion bei den hebräischen Bibeln – ich benutze sie seit Jahren zur Überprüfung der masoretischen Zählungen von Wortpaaren. Ein Schreibfehler am Ende von Josua 11,16 (Elberfelder 1905) "und das ebirge Israel und seine Niederung", es müsste heißen "und das Gebirge Israel und seine Niederung". Grüße aus Zittau / Sachsen

Danke. Natürlich hast du recht - ich habe es bereits behoben.    Libor

Josef   (4.2.2021 - 15:51)
E-mail: pepas74seznam.cz
Tak tohle mě velmi potěšilo. Je to dobře ovladatelné na rozdíl od jiných zdrojů. Děkuji moc! :)

Lukáš   (24.11.2020 - 10:02)
E-mail: lukasnemecek536gmail.com
Chyba v textu Kat. lit. překlad. Zjevení 11, 10. protože tito dva poroci jim způsobili hodně trápení.

Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Catholic liturgical translation


1 Blaze těm, jejichž cesta je bezúhonná, kteří kráčejí v zákoně Hospodinově.

2 Blaze těm, kdo dbají na jeho přikázání, hledají ho celým srdcem,

3 kdo nečiní nepravosti, ale chodí po jeho cestách.

4 Tys dal svá nařízení, aby se jich dbalo svědomitě.

5 Kéž jsou pevné mé cesty, abych zachovával tvé příkazy.

6 Neupadnu do hanby, budu-li si všímat všech tvých předpisů.

7 Oslavím tě upřímným srdcem, když se naučím tvým spravedlivým rozhodnutím.

8 Tvé příkazy chci zachovávat, jenom mě neopouštěj!

9 Jak půjde jinoch svou cestou bez úhony? Bude-li se chovat podle tvého slova.

10 Celým srdcem tě hledám, nedej, abych se odchýlil od tvých předpisů!

11 Ve svém srdci uchovávám tvůj výrok, abych se neprohřešil proti tobě.

12 Veleben jsi, Hospodine, nauč mě svým příkazům!

13 Svými rty vypočítávám všechna rozhodnutí tvých úst.

14 Raduji se na cestě tvých přikázání jako z velkého bohatství.

15 Chci rozjímat o tvých nařízeních, pozor dávat na tvé cesty.

16 Z tvých příkazů se budu těšit, nezapomenu na tvá slova.

17 Prokaž dobro svému služebníku, abych byl živ a zachovával tvé slovo.

18 Otevři mé oči, ať pozoruji divy tvého zákona.

19 Jsem na zemi jenom hostem, neskrývej přede mnou své předpisy.

20 Umdlévá má duše, když stále dychtí po tvých rozhodnutích.

21 Pokáral jsi pyšné: zlořečení, kdo se odchylují od tvých předpisů!

22 Sejmi ze mě potupu a hanbu, neboť zachovávám tvá přikázání.

23 I když se knížata ve schůzce proti mě umlouvají, tvůj služebník rozjímá o tvých předpisech.

24 Vždyť tvá přikázání jsou mým potěšením, tvé příkazy jsou mými rádci.

25 Přilnula k prachu má duše, navrať mi život podle svého slova.

26 Vyjevil jsem své osudy, a vyslyšels mě, nauč mě svým příkazům!

27 Pouč mě o smyslu svých nařízení, a budu rozjímat o tvých divech.

28 Duše má zármutkem slzí, pozvedni mě podle svého slova!

29 Odvrať mě od cesty lži, uštědři mi svůj zákon!

30 Vyvolil jsem si cestu pravdy, dal jsem přednost tvým rozhodnutím.

31 Lnu k tvým přikázáním, Hospodine, nezahanbuj mě!

32 Poběžím po cestě tvých předpisů, neboť mi rozšiřuješ srdce.

33 Ukaž mi, Hospodine, cestu svých příkazů, a budu ji věrně zachovávat.

34 Pouč mě, ať zachovávám tvůj zákon a chráním ho celým svým srdcem.

35 Voď mě po stezce svých předpisů, neboť v ní mám zalíbení.

36 Nakloň mé srdce k svým přikázáním, nikoli však k nespravedlivému zisku.

37 Odvrať mé oči, ať nevidí marnost, dej mi život na své cestě!

38 Splň slib svému služebníku, aby se tě všichni báli.

39 Odvrať mou pohanu, které se děsím, neboť dobrá jsou tvá rozhodnutí.

40 Hle, toužím po tvých nařízeních, dej mi život pro svou spravedlnost!

41 Ať se mi dostane tvého slitování, Hospodine, tvé pomoci podle tvého slibu,

42 abych odpověděl těm, kteří mě tupí, vždyť důvěřuji v tvá slova.

43 Neodnímej z mých úst slovo pravdy, neboť doufám v tvá rozhodnutí.

44 Tvůj zákon chci stále střežit, navěky a navždy.

45 Pak si budu volně kráčet, protože hledám tvá nařízení.

46 O tvých přikázáních budu mluvit před králi a nebudu se stydět.

47 Budu se těšit tvými předpisy, které miluji.

48 Pozvednu své ruce k tvým předpisům a budu rozjímat o tvých příkazech.

49 Pamatuj na své slovo svému služebníku, kterým jsi mi dal naději.

50 To je má útěcha v mé bídě, že tvůj výrok mi dává život.

51 Pyšní mě nadmíru hanobí, ale neuchyluji se od tvého zákona.

52 Mám na mysli tvá dávná ustanovení, Hospodine, tím se těším.

53 Pobouření mě jímá pro bezbožníky, kteří opouštějí tvůj zákon.

54 Tvé příkazy opěvuji v písních v místě svého přebývání.

55 Vzpomínám v noci na tvé jméno, Hospodine, dbát chci na tvůj zákon.

56 To se mi stalo, že jsem zachoval tvá nařízení.

57 Prohlásil jsem za svůj úděl, Hospodine, že budu střežit tvá slova.

58 Hledám tvou přízeň celým srdcem, smiluj se nade mnou podle svého slibu.

59 Uvažoval jsem o svých cestách a obrátil jsem své nohy k tvým přikázáním.

60 Spěchal jsem a neprodléval střežit tvé předpisy.

61 Ovinuly mě provazy bezbožníků, ale nezapomněl jsem na tvůj zákon.

62 Uprostřed noci vstávám, abych tě chválil pro tvá spravedlivá rozhodnutí.

63 Můj přítel je každý, kdo se tě bojí, kdo střeží tvá nařízení.

64 Země je plná tvé milosti, Hospodine, nauč mě svým příkazům.

65 Dobro jsi prokázal svému služebníku, Hospodine, podle svého slova.

66 Nauč mě moudrosti a vědění, neboť důvěřuji tvým předpisům.

67 Bloudil jsem před svým pokořením, nyní však dbám na tvůj výrok.

68 Jsi dobrotivý a prokazuješ dobrodiní, nauč mě svým příkazům.

69 Pyšní mě lživě očerňují, já však celým srdcem zachovávám tvá nařízení.

70 Necitelností ztučnělo jejich srdce, já se však z tvého zákona těším.

71 Dobře mi, že jsem byl pokořen, abych se naučil tvým příkazům.

72 Lepší je pro mě zákon tvých úst než tisíce ve zlatě a stříbře.

73 Tvé ruce mě učinily a utvořily, pouč mě, abych se naučil tvým předpisům.

74 Kdo se tě bojí, uzří mě a zaradují se, že jsem spoléhal na tvé slovo.

75 Vím, Hospodine, že spravedlivá jsou tvá rozhodnutí, že jsi mě pokořil podle práva.

76 Ať je mi útěchou tvé milosrdenství, jak jsi slíbil svému služebníku.

77 Ať se mi dostane tvého slitování, abych byl živ, neboť tvůj zákon je mé potěšení.

78 Ať jsou zahanbeni pyšní, že mě bez důvodu trýzní, já však budu rozjímat o tvých nařízeních.

79 Ať se obrátí ke mně ti, kdo se tě bojí, kdo zachovávají tvá přikázání!

80 Nechť je mé srdce dokonalé v tvých příkazech, abych se nemusil hanbit.

81 Má duše umdlévá touhou po tvé pomoci, doufám v tvé slovo.

82 Mé oči umdlévají touhou po tvém výroku, kdy mě potěšíš?

83 I když jsem jako měch v kouři, nezapomínám na tvé příkazy.

84 Kolik je dnů tvého služebníka? Kdy budeš soudit ty, kdo mě pronásledují?

85 Pyšní vykopali proti mě jámy, ti, kdo nejednají podle tvého zákona.

86 Všechny tvé předpisy jsou spolehlivé; stíhají mě bez důvodu, pomoz mi!

87 Bezmála mě zahubili na zemi, já však jsem neopustil tvá nařízení.

88 Podle svého milosrdenství mi zachovej život, a budu dbát na přikázání tvých úst.

89 Navěky, Hospodine, trvá tvé slovo, je pevné jako nebesa.

90 Od pokolení do pokolení je tvá věrnost, založil jsi zemi, a ona trvá.

91 Podle tvých rozhodnutí trvá stále, neboť všechno ti slouží.

92 Kdyby tvůj zákon nebyl mým potěšením, dávno bych zahynul ve své bídě.

93 Navěky nezapomenu na tvá nařízení, vždyť skrze ně jsi mi dal život.

94 Jsem tvůj, zachraň mě, neboť jsem hledal tvá nařízení.

95 Bezbožníci na mě číhají, aby mě zahubili, já však dávám pozor na tvá přikázání.

96 Viděl jsem, že každá dokonalost má své meze, tvůj zákon však nemá konce.

97 Jak miluji tvůj Zákon, Hospodine! Po celý den o něm rozjímám.

98 Moudřejším nad mé nepřátele mě učinil tvůj předpis, neboť navěky je se mnou.

99 Rozumnější jsem nad všechny své učitele, neboť rozjímám o tvých přikázáních.

100 Rozvážnější jsem nad starce, neboť zachovávám tvá nařízení.

101 Zadržuji své nohy od každé zlé cesty, abych dbal na tvá slova.

102 Neuchyluji se od tvých rozhodnutí, protože tys mě poučil.

103 Jak sladké jsou na mém patru tvé výroky, nad med jsou sladší pro má ústa.

104 Tvými nařízeními jsem zmoudřel, proto nenávidím kdejakou neřestnou cestu.

105 Svítilnou mým nohám je tvé slovo a světlem mé stezce.

106 Přísahám a pevně si umiňuji, že budu dbát na tvá spravedlivá rozhodnutí.

107 Jsem velmi soužen, Hospodine, dej mi život podle svého slova.

108 Sliby mých úst přijmi, Hospodine, a nauč mě svým rozhodnutím!

109 Můj život je stále v nebezpečí, ale nezapomínám na tvůj zákon.

110 Bezbožníci pro mě nastrojili léčku, ale nezbloudil jsem od tvých nařízení.

111 Mým dědictvím navěky jsou tvá přikázání, neboť jsou radostí mého srdce.

112 Přiměl jsem své srdce plnit tvé příkazy, trvale a přesně.

113 Nenávidím nestálé lidi, miluji však tvůj zákon.

114 Jsi má ochrana a můj štít, důvěřuji tvému slovu.

115 Odstupte ode mě, zločinci, zachovám předpisy svého Boha.

116 Podporuj mě podle svého slibu, abych byl živ, mou naději nezklam!

117 Pomoz mi, a budu zachráněn, tvé příkazy budu mít stále na očích.

118 Pohrdáš všemi, kdo odstupují od tvých příkazů, neboť jejich myšlení je lživé.

119 Za strusku pokládáš všechny bezbožníky země, proto miluji tvá přikázání.

120 Strachem před tebou se děsí mé tělo a bojím se tvých rozhodnutí.

121 Jednal jsem podle práva a spravedlnosti, nevydávej mě mým trýznitelům!

122 Zaruč se ve prospěch svého služebníka, ať mě neutlačují pyšní!

123 Mé oči umdlévají touhou po tvé pomoci, po tvém spravedlivém slibu.

124 Jednej se svým služebníkem podle svého milosrdenství a svým příkazům mě nauč!

125 Jsem tvůj služebník, pouč mě, abych poznal tvá přikázání.

126 Je čas, aby Hospodin jednal: zrušili tvůj zákon!

127 Proto miluji tvé předpisy víc než zlato, než ryzí zlato.

128 Proto jsem si vyvolil všechna tvá nařízení, nenávidím každou falešnou cestu.

129 Podivuhodná jsou tvá přikázání, proto je zachovává má duše.

130 Výklad tvých slov osvěcuje, poučuje prosté lidi.

131 Otvírám ústa a nabírám dech, neboť toužím po tvých předpisech.

132 Obrať se ke mně a smiluj se nade mnou, jak činíváš těm, kdo milují tvé jméno.

133 Veď mé kroky podle svého výroku, ať mi nevládne žádná nepravost!

134 Vysvoboď mě z útisku lidí, chci dbát na tvá nařízení.

135 Jasnou tvář ukaž svému služebníku a nauč mě svým příkazům!

136 Proudy slz mé oči prolévají pro ty, kteří nedbají na tvůj zákon.

137 Jsi spravedlivý, Hospodine, a správné je tvé rozhodnutí.

138 Se spravedlností jsi uložil svá přikázání, s pevností svrchovanou.

139 Má horlivost mě stravuje, neboť moji protivníci zapomněli na tvá slova.

140 Dokonale se osvědčil tvůj výrok a tvůj služebník ho miluje.

141 Jsem maličký a v nevážnosti, nezapomínám však na tvá nařízení.

142 Tvá spravedlnost je spravedlnost věčná, pevný je tvůj zákon.

143 Dostihly mě úzkost a útisk, tvé předpisy jsou mým potěšením.

144 Spravedlnost tvých přikázání trvá navěky, pouč mě, abych mohl žíti.

145 Volám z celého srdce: vyslyš mě, Hospodine, tvé příkazy chci zachovávat.

146 Volám k tobě: zachraň mě, a budu plnit tvá přikázání.

147 Přicházím na úsvitě a o pomoc volám, spoléhám na tvá slova.

148 Horlivější jsou mé oči než oči noční hlídky, abych rozjímal o tvém výroku.

149 Slyš můj hlas podle svého milosrdenství, Hospodine, a dej mi život podle svého rozhodnutí!

150 Blíží se ti, kdo mě lstivě pronásledují, daleko jsou od tvého zákona.

151 Blízko jsi, Hospodine, a všechny tvé předpisy jsou věrné.

152 Již dlouho vím z tvých přikázání, žes je ustanovil na věčné časy.

153 Pohleď na mou bídu a vysvoboď mě, neboť jsem nezapomněl na tvůj zákon.

154 Ujmi se mé pře a vykup mě, podle svého výroku mi dej život!

155 Daleko je od bezbožníků spása, neboť tvé příkazy nehledají.

156 Hojné je tvé slitování, Hospodine, dej mi život podle svých rozhodnutí!

157 Mnozí mě stíhají a tísní, od tvých přikázání neustoupím.

158 Viděl jsem odpadlíky a zhnusili se mi, poněvadž nedbali na tvůj výrok.

159 Hleď, miluji tvá nařízení, Hospodine, dej mi život podle svého milosrdenství!

160 Základem tvého slova je stálost, věčná jsou všechna tvá spravedlivá rozhodnutí.

161 Knížata mě stíhají bez důvodu, mé srdce má úctu k tvým slovům.

162 Raduji se z tvých výroků jako ten, kdo nalezl velkou kořist.

163 Nenávidím nepravost a protiví se mi, miluji však tvůj zákon.

164 Sedmkrát za den tě chválím pro tvá spravedlivá rozhodnutí.

165 Hojný pokoj těm, kdo milují tvůj zákon, nic zlého je nemůže potkat.

166 Očekávám tvou pomoc, Hospodine, a plním tvé předpisy.

167 Má duše uchovává tvá přikázání, velmi je miluji.

168 Střežím tvá nařízení a přikázání, neboť před tebou jsou všechny mé cesty.

169 Kéž k tobě přijde mé volání, Hospodine, pouč mě podle svého slova!

170 Má úpěnlivá prosba ať k tobě dojde, vysvoboď mě podle svého slibu!

171 Ať oplývají mé rty chvalozpěvem, žes mě naučil svým příkazům.

172 Ať můj jazyk opěvuje tvůj výrok, neboť všechny tvé předpisy jsou spravedlivé.

173 Kéž mi pomůže tvá ruka, vždyť jsem si vyvolil tvá nařízení.

174 Toužím po tvé spáse, Hospodine, a tvůj zákon je mým potěšením.

175 Kéž jsem živ, abych tě chválil, a tvá rozhodnutí ať mi pomáhají!

176 Bloudím jako ztracená ovce, hledej svého služebníka, neboť na tvé předpisy jsem nezapomněl.


Display settings Display settings יהוהיהוה