Catholic liturgical translationPsalms - 119. chapter - Psalms - chapter 119

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Catholic liturgical translation

Český katolický překlad - Nový Zákon čili tzv. "liturgický překlad" (vzniklý pod vedením V. Bognera) vyšel v roce 1988. Překlad vychází z překladu NZ od Ondřeje Petrů.

 

Guestbook 

 Joe   (4.3.2021 - 17:49)
E-mail: joe.jace.mail.de
Hallo und vielen Dank für die hilfreiche Suchfunktion bei den hebräischen Bibeln – ich benutze sie seit Jahren zur Überprüfung der masoretischen Zählungen von Wortpaaren. Ein Schreibfehler am Ende von Josua 11,16 (Elberfelder 1905) "und das ebirge Israel und seine Niederung", es müsste heißen "und das Gebirge Israel und seine Niederung". Grüße aus Zittau / Sachsen

Danke. Natürlich hast du recht - ich habe es bereits behoben.    Libor

Josef   (4.2.2021 - 15:51)
E-mail: pepas74seznam.cz
Tak tohle mě velmi potěšilo. Je to dobře ovladatelné na rozdíl od jiných zdrojů. Děkuji moc! :)

Lukáš   (24.11.2020 - 10:02)
E-mail: lukasnemecek536gmail.com
Chyba v textu Kat. lit. překlad. Zjevení 11, 10. protože tito dva poroci jim způsobili hodně trápení.

Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Catholic liturgical translation


1Blaze těm, jejichž cesta je bezúhonná, kteří kráčejí v zákoně Hospodinově.2Blaze těm, kdo dbají na jeho přikázání, hledají ho celým srdcem,3kdo nečiní nepravosti, ale chodí po jeho cestách.4Tys dal svá nařízení, aby se jich dbalo svědomitě.5Kéž jsou pevné mé cesty, abych zachovával tvé příkazy.6Neupadnu do hanby, budu-li si všímat všech tvých předpisů.7Oslavím tě upřímným srdcem, když se naučím tvým spravedlivým rozhodnutím.8Tvé příkazy chci zachovávat, jenom mě neopouštěj!9Jak půjde jinoch svou cestou bez úhony? Bude-li se chovat podle tvého slova.10Celým srdcem tě hledám, nedej, abych se odchýlil od tvých předpisů!11Ve svém srdci uchovávám tvůj výrok, abych se neprohřešil proti tobě.12Veleben jsi, Hospodine, nauč mě svým příkazům!13Svými rty vypočítávám všechna rozhodnutí tvých úst.14Raduji se na cestě tvých přikázání jako z velkého bohatství.15Chci rozjímat o tvých nařízeních, pozor dávat na tvé cesty.16Z tvých příkazů se budu těšit, nezapomenu na tvá slova.17Prokaž dobro svému služebníku, abych byl živ a zachovával tvé slovo.18Otevři mé oči, ať pozoruji divy tvého zákona.19Jsem na zemi jenom hostem, neskrývej přede mnou své předpisy.20Umdlévá má duše, když stále dychtí po tvých rozhodnutích.21Pokáral jsi pyšné: zlořečení, kdo se odchylují od tvých předpisů!22Sejmi ze mě potupu a hanbu, neboť zachovávám tvá přikázání.23I když se knížata ve schůzce proti mě umlouvají, tvůj služebník rozjímá o tvých předpisech.24Vždyť tvá přikázání jsou mým potěšením, tvé příkazy jsou mými rádci.25Přilnula k prachu má duše, navrať mi život podle svého slova.26Vyjevil jsem své osudy, a vyslyšels mě, nauč mě svým příkazům!27Pouč mě o smyslu svých nařízení, a budu rozjímat o tvých divech.28Duše má zármutkem slzí, pozvedni mě podle svého slova!29Odvrať mě od cesty lži, uštědři mi svůj zákon!30Vyvolil jsem si cestu pravdy, dal jsem přednost tvým rozhodnutím.31Lnu k tvým přikázáním, Hospodine, nezahanbuj mě!32Poběžím po cestě tvých předpisů, neboť mi rozšiřuješ srdce.33Ukaž mi, Hospodine, cestu svých příkazů, a budu ji věrně zachovávat.34Pouč mě, ať zachovávám tvůj zákon a chráním ho celým svým srdcem.35Voď mě po stezce svých předpisů, neboť v ní mám zalíbení.36Nakloň mé srdce k svým přikázáním, nikoli však k nespravedlivému zisku.37Odvrať mé oči, ať nevidí marnost, dej mi život na své cestě!38Splň slib svému služebníku, aby se tě všichni báli.39Odvrať mou pohanu, které se děsím, neboť dobrá jsou tvá rozhodnutí.40Hle, toužím po tvých nařízeních, dej mi život pro svou spravedlnost!41Ať se mi dostane tvého slitování, Hospodine, tvé pomoci podle tvého slibu,42abych odpověděl těm, kteří mě tupí, vždyť důvěřuji v tvá slova.43Neodnímej z mých úst slovo pravdy, neboť doufám v tvá rozhodnutí.44Tvůj zákon chci stále střežit, navěky a navždy.45Pak si budu volně kráčet, protože hledám tvá nařízení.46O tvých přikázáních budu mluvit před králi a nebudu se stydět.47Budu se těšit tvými předpisy, které miluji.48Pozvednu své ruce k tvým předpisům a budu rozjímat o tvých příkazech.49Pamatuj na své slovo svému služebníku, kterým jsi mi dal naději.50To je má útěcha v mé bídě, že tvůj výrok mi dává život.51Pyšní mě nadmíru hanobí, ale neuchyluji se od tvého zákona.52Mám na mysli tvá dávná ustanovení, Hospodine, tím se těším.53Pobouření mě jímá pro bezbožníky, kteří opouštějí tvůj zákon.54Tvé příkazy opěvuji v písních v místě svého přebývání.55Vzpomínám v noci na tvé jméno, Hospodine, dbát chci na tvůj zákon.56To se mi stalo, že jsem zachoval tvá nařízení.57Prohlásil jsem za svůj úděl, Hospodine, že budu střežit tvá slova.58Hledám tvou přízeň celým srdcem, smiluj se nade mnou podle svého slibu.59Uvažoval jsem o svých cestách a obrátil jsem své nohy k tvým přikázáním.60Spěchal jsem a neprodléval střežit tvé předpisy.61Ovinuly mě provazy bezbožníků, ale nezapomněl jsem na tvůj zákon.62Uprostřed noci vstávám, abych tě chválil pro tvá spravedlivá rozhodnutí.63Můj přítel je každý, kdo se tě bojí, kdo střeží tvá nařízení.64Země je plná tvé milosti, Hospodine, nauč mě svým příkazům.65Dobro jsi prokázal svému služebníku, Hospodine, podle svého slova.66Nauč mě moudrosti a vědění, neboť důvěřuji tvým předpisům.67Bloudil jsem před svým pokořením, nyní však dbám na tvůj výrok.68Jsi dobrotivý a prokazuješ dobrodiní, nauč mě svým příkazům.69Pyšní mě lživě očerňují, já však celým srdcem zachovávám tvá nařízení.70Necitelností ztučnělo jejich srdce, já se však z tvého zákona těším.71Dobře mi, že jsem byl pokořen, abych se naučil tvým příkazům.72Lepší je pro mě zákon tvých úst než tisíce ve zlatě a stříbře.73Tvé ruce mě učinily a utvořily, pouč mě, abych se naučil tvým předpisům.74Kdo se tě bojí, uzří mě a zaradují se, že jsem spoléhal na tvé slovo.75Vím, Hospodine, že spravedlivá jsou tvá rozhodnutí, že jsi mě pokořil podle práva.76Ať je mi útěchou tvé milosrdenství, jak jsi slíbil svému služebníku.77Ať se mi dostane tvého slitování, abych byl živ, neboť tvůj zákon je mé potěšení.78Ať jsou zahanbeni pyšní, že mě bez důvodu trýzní, já však budu rozjímat o tvých nařízeních.79Ať se obrátí ke mně ti, kdo se tě bojí, kdo zachovávají tvá přikázání!80Nechť je mé srdce dokonalé v tvých příkazech, abych se nemusil hanbit.81Má duše umdlévá touhou po tvé pomoci, doufám v tvé slovo.82Mé oči umdlévají touhou po tvém výroku, kdy mě potěšíš?83I když jsem jako měch v kouři, nezapomínám na tvé příkazy.84Kolik je dnů tvého služebníka? Kdy budeš soudit ty, kdo mě pronásledují?85Pyšní vykopali proti mě jámy, ti, kdo nejednají podle tvého zákona.86Všechny tvé předpisy jsou spolehlivé; stíhají mě bez důvodu, pomoz mi!87Bezmála mě zahubili na zemi, já však jsem neopustil tvá nařízení.88Podle svého milosrdenství mi zachovej život, a budu dbát na přikázání tvých úst.89Navěky, Hospodine, trvá tvé slovo, je pevné jako nebesa.90Od pokolení do pokolení je tvá věrnost, založil jsi zemi, a ona trvá.91Podle tvých rozhodnutí trvá stále, neboť všechno ti slouží.92Kdyby tvůj zákon nebyl mým potěšením, dávno bych zahynul ve své bídě.93Navěky nezapomenu na tvá nařízení, vždyť skrze ně jsi mi dal život.94Jsem tvůj, zachraň mě, neboť jsem hledal tvá nařízení.95Bezbožníci na mě číhají, aby mě zahubili, já však dávám pozor na tvá přikázání.96Viděl jsem, že každá dokonalost má své meze, tvůj zákon však nemá konce.97Jak miluji tvůj Zákon, Hospodine! Po celý den o něm rozjímám.98Moudřejším nad mé nepřátele mě učinil tvůj předpis, neboť navěky je se mnou.99Rozumnější jsem nad všechny své učitele, neboť rozjímám o tvých přikázáních.100Rozvážnější jsem nad starce, neboť zachovávám tvá nařízení.101Zadržuji své nohy od každé zlé cesty, abych dbal na tvá slova.102Neuchyluji se od tvých rozhodnutí, protože tys mě poučil.103Jak sladké jsou na mém patru tvé výroky, nad med jsou sladší pro má ústa.104Tvými nařízeními jsem zmoudřel, proto nenávidím kdejakou neřestnou cestu.105Svítilnou mým nohám je tvé slovo a světlem mé stezce.106Přísahám a pevně si umiňuji, že budu dbát na tvá spravedlivá rozhodnutí.107Jsem velmi soužen, Hospodine, dej mi život podle svého slova.108Sliby mých úst přijmi, Hospodine, a nauč mě svým rozhodnutím!109Můj život je stále v nebezpečí, ale nezapomínám na tvůj zákon.110Bezbožníci pro mě nastrojili léčku, ale nezbloudil jsem od tvých nařízení.111Mým dědictvím navěky jsou tvá přikázání, neboť jsou radostí mého srdce.112Přiměl jsem své srdce plnit tvé příkazy, trvale a přesně.113Nenávidím nestálé lidi, miluji však tvůj zákon.114Jsi má ochrana a můj štít, důvěřuji tvému slovu.115Odstupte ode mě, zločinci, zachovám předpisy svého Boha.116Podporuj mě podle svého slibu, abych byl živ, mou naději nezklam!117Pomoz mi, a budu zachráněn, tvé příkazy budu mít stále na očích.118Pohrdáš všemi, kdo odstupují od tvých příkazů, neboť jejich myšlení je lživé.119Za strusku pokládáš všechny bezbožníky země, proto miluji tvá přikázání.120Strachem před tebou se děsí mé tělo a bojím se tvých rozhodnutí.121Jednal jsem podle práva a spravedlnosti, nevydávej mě mým trýznitelům!122Zaruč se ve prospěch svého služebníka, ať mě neutlačují pyšní!123Mé oči umdlévají touhou po tvé pomoci, po tvém spravedlivém slibu.124Jednej se svým služebníkem podle svého milosrdenství a svým příkazům mě nauč!125Jsem tvůj služebník, pouč mě, abych poznal tvá přikázání.126Je čas, aby Hospodin jednal: zrušili tvůj zákon!127Proto miluji tvé předpisy víc než zlato, než ryzí zlato.128Proto jsem si vyvolil všechna tvá nařízení, nenávidím každou falešnou cestu.129Podivuhodná jsou tvá přikázání, proto je zachovává má duše.130Výklad tvých slov osvěcuje, poučuje prosté lidi.131Otvírám ústa a nabírám dech, neboť toužím po tvých předpisech.132Obrať se ke mně a smiluj se nade mnou, jak činíváš těm, kdo milují tvé jméno.133Veď mé kroky podle svého výroku, ať mi nevládne žádná nepravost!134Vysvoboď mě z útisku lidí, chci dbát na tvá nařízení.135Jasnou tvář ukaž svému služebníku a nauč mě svým příkazům!136Proudy slz mé oči prolévají pro ty, kteří nedbají na tvůj zákon.137Jsi spravedlivý, Hospodine, a správné je tvé rozhodnutí.138Se spravedlností jsi uložil svá přikázání, s pevností svrchovanou.139Má horlivost mě stravuje, neboť moji protivníci zapomněli na tvá slova.140Dokonale se osvědčil tvůj výrok a tvůj služebník ho miluje.141Jsem maličký a v nevážnosti, nezapomínám však na tvá nařízení.142Tvá spravedlnost je spravedlnost věčná, pevný je tvůj zákon.143Dostihly mě úzkost a útisk, tvé předpisy jsou mým potěšením.144Spravedlnost tvých přikázání trvá navěky, pouč mě, abych mohl žíti.145Volám z celého srdce: vyslyš mě, Hospodine, tvé příkazy chci zachovávat.146Volám k tobě: zachraň mě, a budu plnit tvá přikázání.147Přicházím na úsvitě a o pomoc volám, spoléhám na tvá slova.148Horlivější jsou mé oči než oči noční hlídky, abych rozjímal o tvém výroku.149Slyš můj hlas podle svého milosrdenství, Hospodine, a dej mi život podle svého rozhodnutí!150Blíží se ti, kdo mě lstivě pronásledují, daleko jsou od tvého zákona.151Blízko jsi, Hospodine, a všechny tvé předpisy jsou věrné.152Již dlouho vím z tvých přikázání, žes je ustanovil na věčné časy.153Pohleď na mou bídu a vysvoboď mě, neboť jsem nezapomněl na tvůj zákon.154Ujmi se mé pře a vykup mě, podle svého výroku mi dej život!155Daleko je od bezbožníků spása, neboť tvé příkazy nehledají.156Hojné je tvé slitování, Hospodine, dej mi život podle svých rozhodnutí!157Mnozí mě stíhají a tísní, od tvých přikázání neustoupím.158Viděl jsem odpadlíky a zhnusili se mi, poněvadž nedbali na tvůj výrok.159Hleď, miluji tvá nařízení, Hospodine, dej mi život podle svého milosrdenství!160Základem tvého slova je stálost, věčná jsou všechna tvá spravedlivá rozhodnutí.161Knížata mě stíhají bez důvodu, mé srdce má úctu k tvým slovům.162Raduji se z tvých výroků jako ten, kdo nalezl velkou kořist.163Nenávidím nepravost a protiví se mi, miluji však tvůj zákon.164Sedmkrát za den tě chválím pro tvá spravedlivá rozhodnutí.165Hojný pokoj těm, kdo milují tvůj zákon, nic zlého je nemůže potkat.166Očekávám tvou pomoc, Hospodine, a plním tvé předpisy.167Má duše uchovává tvá přikázání, velmi je miluji.168Střežím tvá nařízení a přikázání, neboť před tebou jsou všechny mé cesty.169Kéž k tobě přijde mé volání, Hospodine, pouč mě podle svého slova!170Má úpěnlivá prosba ať k tobě dojde, vysvoboď mě podle svého slibu!171Ať oplývají mé rty chvalozpěvem, žes mě naučil svým příkazům.172Ať můj jazyk opěvuje tvůj výrok, neboť všechny tvé předpisy jsou spravedlivé.173Kéž mi pomůže tvá ruka, vždyť jsem si vyvolil tvá nařízení.174Toužím po tvé spáse, Hospodine, a tvůj zákon je mým potěšením.175Kéž jsem živ, abych tě chválil, a tvá rozhodnutí ať mi pomáhají!176Bloudím jako ztracená ovce, hledej svého služebníka, neboť na tvé předpisy jsem nezapomněl.


Matthew Henry - Concise Commentary
 1   This psalm may be considered as the statement of a believer's experience. As far as our views, desires, and affections agree with what is here expressed, they come from the influences of the Holy Spirit, and no further. The pardoning mercy of God in Christ, is the only source of a sinner's happiness. And those are most happy, who are preserved most free from the defilement of sin, who simply believe God's testimonies, and depend on his promises. If the heart be divided between him and the world, it is evil. But the saints carefully avoid all sin; they are conscious of much evil that clogs them in the ways of God, but not of that wickedness which draws them out of those ways. The tempter would make men think they are at them out of those ways. The tempter would make men think they are at liberty to follow the word of God or not, as they please. But the desire and prayer of a good man agree with the will and command of God. If a man expects by obedience in one thing to purchase indulgence for disobedience in others, his hypocrisy will be detected; if he is not ashamed in this world, everlasting shame will be his portion. The psalmist coveted to learn the laws of God, to give God the glory. And believers see that if God forsakes them, the temper will be too hard for them.

 9   To original corruption all have added actual sin. The ruin of the young is either living by no rule at all, or choosing false rules: let them walk by Scripture rules. To doubt of our own wisdom and strength, and to depend upon God, proves the purpose of holiness is sincere. God's word is treasure worth laying up, and there is no laying it up safe but in our hearts, that we may oppose God's precepts to the dominion of sin, his promises to its allurements, and his threatenings to its violence. Let this be our plea with Him to teach us his statutes, that, being partakers of his holiness, we may also partake of his blessedness. And those whose hearts are fed with the bread of life, should with their lips feed many. In the way of God's commandments there is the unsearchable riches of Christ. But we do not meditate on God's precepts to good purpose, unless our good thoughts produce good works. I will not only think of thy statutes, but do them with delight. And it will be well to try the sincerity of our obedience by tracing the spring of it; the reality of our love by cheerfulness in appointed duties.

 17   If God deals in strict justice with us, we all perish. We ought to spend our lives in his service; we shall find true life in keeping his word. Those that would see the wondrous things of God's law and gospel, must beg him to give them understanding, by the light of his Spirit. Believers feel themselves strangers on earth; they fear missing their way, and losing comfort by erring from God's commandments. Every sanctified soul hungers after the word of God, as food which there is no living without. There is something of pride at the bottom of every wilful sin. God can silence lying lips; reproach and contempt may humble and do us good, and then they shall be removed. Do we find the weight of the cross is above that we are able to bear? He that bore it for us will enable us to bear it; upheld by him we cannot sink. It is sad when those who should protect the innocent, are their betrayers. The psalmist went on in duty, and he found comfort in the word of God. The comforts of the word of God are most pleasant to a gracious soul, when other comforts are made bitter; and those that would have God's testimonies to be their delight, must be advised by them. May the Lord direct us in exercising repentance of sin, and faith in Christ.

 25   While the souls of the children of this world cleave to the earth as their portion, the children of light are greatly burdened, because of the remains of carnal affections in their hearts. It is unspeakable comfort to a gracious soul, to think with what tenderness all its complaints are received by a gracious God. We can talk of the wonders of redeeming love, when we understand the way of God's precepts, and walk in that way. The penitent melts in sorrow for sin: even the patient spirit may melt in the sense of affliction, it is then its interest to pour out its soul before God. The way of lying means all false ways by which men deceive themselves and others, or are deceived by Satan and his instruments. Those who know and love the law of the Lord, desire to know it more, and love it better. The way of serious godliness is the way of truth; the only true way to happiness: we must always have actual regard to it. Those who stick to the word of God, may in faith expect and pray for acceptance with God. Lord, never leave me to do that by which I shall shame myself, and do not thou reject my services. Those that are going to heaven, should still press forward. God, by his Spirit, enlarges the hearts of his people when he gives them wisdom. The believer prays to be set free from sin.

 33   Teach me thy statutes, not the mere words, but the way of applying them to myself. God, by his Spirit, gives a right understanding. But the Spirit of revelation in the word will not suffice, unless we have the Spirit of wisdom in the heart. God puts his Spirit within us, causing us to walk in his statutes. The sin here prayed against is covetousness. Those that would have the love of God rooted in them, must get the love of the world rooted out; for the friendship of the world is enmity with God. Quicken me in thy way; to redeem time, and to do every duty with liveliness of spirit. Beholding vanity deadens us, and slackens our pace; a traveller must not stand gazing upon every object that presents itself to his view. The promises of God's word greatly relate to the preservation of the true believer. When Satan has drawn a child of God into worldly compliances, he will reproach him with the falls into which he led him. Victory must come from the cross of Christ. When we enjoy the sweetness of God's precepts, it will make us long for more acquaintance with them. And where God has wrought to will, he will work to do.

 41   Lord, I have by faith thy mercies in view; let me by prayer prevail to obtain them. And when the salvation of the saints is completed, it will plainly appear that it was not in vain to trust in God's word. We need to pray that we may never be afraid or ashamed to own God's truths and ways before men. And the psalmist resolves to keep God's law, in a constant course of obedience, without backsliding. The service of sin is slavery; the service of God is liberty. There is no full happiness, or perfect liberty, but in keeping God's law. We must never be ashamed or afraid to own our religion. The more delight we take in the service of God, the nearer we come to perfection. Not only consent to his law as good, but take pleasure in it as good for us. Let me put forth all the strength I have, to do it. Something of this mind of Christ is in every true disciple.

 49   Those that make God's promises their portion, may with humble boldness make them their plea. He that by his Spirit works faith in us, will work for us. The word of God speaks comfort in affliction. If, through grace, it makes us holy, there is enough in it to make us easy, in all conditions. Let us be certain we have the Divine law for what we believe, and then let not scoffers prevail upon us to decline from it. God's judgments of old comfort and encourage us, for he is still the same. Sin is horrible in the eyes of all that are sanctified. Ere long the believer will be absent from the body, and present with the Lord. In the mean time, the statutes of the Lord supply subjects for grateful praise. In the season of affliction, and in the silent hours of the night, he remembers the name of the Lord, and is stirred up to keep the law. All who have made religion the first thing, will own that they have been unspeakable gainers by it.

 57   True believers take the Lord for the portion of their inheritance, and nothing less will satisfy them. The psalmist prayed with his whole heart, knowing how to value the blessing he prayed for: he desired the mercy promised, and depended on the promise for it. He turned from by-paths, and returned to God's testimonies. He delayed not. It behoves sinners to hasten to escape; and the believer will be equally in haste to glorify God. No care or grief should take away God's word out of our minds, or hinder the comfort it bestows. There is no situation on earth in which a believer has not cause to be thankful. Let us feel ashamed that others are more willing to keep from sleep to spend the time in sinful pleasures, than we are to praise God. And we should be more earnest in prayer, that our hearts may be filled with his mercy, grace, and peace.

 65   However God has dealt with us, he has dealt with us better than we deserve; and all in love, and for our good. Many have knowledge, but little judgment; those who have both, are fortified against the snares of Satan, and furnished for the service of God. We are most apt to wander from God, when we are easy in the world. We should leave our concerns to the disposal of God, seeing we know not what is good for us. Lord, thou art our bountiful Benefactor; incline our hearts to faith and obedience. The psalmist will go on in his duty with constancy and resolution. The proud are full of the world, and its wealth and pleasures; these make them senseless, secure, and stupid. God visits his people with affliction, that they may learn his statutes. Not only God's promises, but even his law, his percepts, though hard to ungodly men, are desirable, and profitable, because they lead us with safety and delight unto eternal life.

 73   God made us to serve him, and enjoy him; but by sin we have made ourselves unfit to serve him, and to enjoy him. We ought, therefore, continually to beseech him, by his Holy Spirit, to give us understanding. The comforts some have in God, should be matter of joy to others. But it is easy to own, that God's judgments are right, until it comes to be our own case. All supports under affliction must come from mercy and compassion. The mercies of God are tender mercies; the mercies of a father, the compassion of a mother to her son. They come to us when we are not able to go to them. Causeless reproach does not hurt, and should not move us. The psalmist could go on in the way of his duty, and find comfort in it. He valued the good will of saints, and was desirous to keep up his communion with them. Soundness of heart signifies sincerity in dependence on God, and devotedness to him.

 81   The psalmist sought deliverance from his sins, his foes, and his fears. Hope deferred made him faint; his eyes failed by looking out for this expected salvation. But when the eyes fail, yet faith must not. His affliction was great. He was become like a leathern bottle, which, if hung up in the smoke, is dried and shrivelled up. We must ever be mindful of God's statutes. The days of the believer's mourning shall be ended; they are but for a moment, compared with eternal happiness. His enemies used craft as well as power for his ruin, in contempt of the law of God. The commandments of God are true and faithful guides in the path of peace and safety. We may best expect help from God when, like our Master, we do well and suffer for it. Wicked men may almost consume the believer upon earth, but he would sooner forsake all than forsake the word of the Lord. We should depend upon the grace of God for strength to do every good work. The surest token of God's good-will toward us, is his good work in us.

 89   The settling of God's word in heaven, is opposed to the changes and revolutions of the earth. And the engagements of God's covenant are established more firmly than the earth itself. All the creatures answer the ends of their creation: shall man, who alone is endued with reason, be the only unprofitable burden of the earth? We may make the Bible a pleasant companion at any time. But the word, without the grace of God, would not quicken us. See the best help for bad memories, namely, good affections; and though the exact words be lost, if the meaning remain, that is well. I am thine, not my own, not the world's; save me from sin, save me from ruin. The Lord will keep the man in peace, whose mind is stayed on him. It is poor perfection which one sees and end of. Such are all things in this world, which pass for perfections. The glory of man is but as the flower of the grass. The psalmist had seen the fulness of the word of God, and its sufficiency. The word of the Lord reaches to all cases, to all times. It will take us from all confidence in man, or in our own wisdom, strength, and righteousness. Thus shall we seek comfort and happiness from Christ alone.

 97   What we love, we love to think of. All true wisdom is from God. A good man carries his Bible with him, if not in his hands, yet in his head and in his heart. By meditation on God's testimonies we understand more than our teachers, when we understand our own hearts. The written word is a more sure guide to heaven, than all the fathers, the teachers, and ancients of the church. We cannot, with any comfort or boldness, attend God in holy duties, while under guilt, or in any by-way. It was Divine grace in his heart, that enabled the psalmist to receive these instructions. The soul has its tastes as well as the body. Our relish for the word of God will be greatest, when that for the world and the flesh is least. The way of sin is a wrong way; and the more understanding we get by the precepts of God, the more rooted will be our hatred of sin; and the more ready we are in the Scriptures, the better furnished we are with answers to temptation.

 105   The word of God directs us in our work and way, and a dark place indeed the world would be without it. The commandment is a lamp kept burning with the oil of the Spirit, as a light to direct us in the choice of our way, and the steps we take in that way. The keeping of God's commands here meant, was that of a sinner under a dispensation of mercy, of a believer having part in the covenant of grace. The psalmist is often afflicted; but with longing desires to become more holy, offers up daily prayers for quickening grace. We cannot offer any thing to God, that he will accept but what he is pleased to teach us to do. To have our soul or life continually in our hands, implies constant danger of life; yet he did not forget God's promises nor his precepts. Numberless are the snares laid by the wicked; and happy is that servant of God, whom they have not caused to err from his Master's precepts. Heavenly treasures are a heritage for ever; all the saints accept them as such, therefore they can be content with little of this world. We must look for comfort only in the way of duty, and that duty must be done. A good man, by the grace of God, brings his heart to his work, then it is done well.

 113   Here is a dread of the risings of sin, and the first beginnings of it. The more we love the law of God, the more watchful we shall be, lest vain thoughts draw us from what we love. Would we make progress in keeping God's commands, we must be separate from evil-doers. The believer could not live without the grace of God; but, supported by his hand, his spiritual life shall be maintained. Our holy security is grounded on Divine supports. All departure from God's statutes is error, and will prove fatal. Their cunning is falsehood. There is a day coming which will put the wicked into everlasting fire, the fit place for the dross. See what comes of sin Surely we who fall so low in devout affections, should fear, lest a promise being left us of entering into heavenly rest, any of us should be found to come short of it, Hebre 4:1.

 121   Happy is the man, who, acting upon gospel principles, does justice to all around. Christ our Surety, having paid our debt and ransom, secures all the blessings of salvation to every true believer. The psalmist expects the word of God's righteousness, and no other salvation than what is secured by that word, which cannot fall to the ground. We deserve no favour form God; we are most easy when we cast ourselves upon God's mercy, and refer ourselves to it. If any man resolve to do God's will as his servant, he shall be made to know his testimonies. We must do what we can for the support of religion, and, after all, must beg of God to take the work into his own hands. It is hypocrisy to say we love God's commandments more than our worldly interests. The way of sin is a false way, being directly contrary to God's precepts, which are right: those that love and esteem God's law, hate sin, and will not be reconciled to it.

 129   The wonders of redeeming love will fix the heart in adoration of them. The Scriptures show us what we were, what we are, and what we shall be. They show us the mercy and the justice of the Lord, the joys of heaven, and the pains of hell. Thus they give to the simple, in a few days, understanding of those matters, which philosophers for ages sought in vain. The believer, wearied with the cares of life and his conflicts with sin, pants for the consolations conveyed to him by means of the sacred word. And every one may pray, Look thou upon me, and be merciful unto me as thou usest to do unto those that love thy name. We must beg that the Holy Spirit would order our steps. The dominion of sin is to be dreaded and prayed against by every one. The oppression of men is often more than flesh and blood can bear; and He who knoweth our frame, will not refuse to remove it in answer to the prayers of his people. Whatever obscurity may appear as to the faith of the Old Testament believers, their confidence at the throne of grace can only be explained by their having obtained more distinct views of gospel privileges, through the sacrifices and services of their law, than is generally imagined. Go to the same place, plead the name and merits of Jesus, and you will not, you cannot plead in vain. Commonly, where there is a gracious heart, there is a weeping eye. Accept, O Lord, the tears our blessed Redeemer shed in the days of his flesh, for us who should weep for our brethren or ourselves.

 137   God never did, and never can do wrong to any. The promises are faithfully performed by Him that made them. Zeal against sin should constrain us to do what we can against it, at least to do more in religion ourselves. Our love to the word of God is evidence of our love to God, because it is designed to make us partake his holiness. Men's real excellency always makes them low in their own eyes. When we are small and despised, we have the more need to remember God's precepts, that we may have them to support us. The law of God is the truth, the standard of holiness, the rule of happiness; but the obedience of Christ alone justifies the believer. Sorrows are often the lot of saints in this vale of tears; they are in heaviness through manifold temptations. There are delights in the word of God, which the saints often most sweetly enjoy when in trouble and anguish. This is life eternal, to know God and Jesus Christ whom he has sent, John 17:3. May we live the life of faith and grace here, and be removed to the life of glory hereafter.

 145   Supplications with the whole heart are presented only by those who desire God's salvation, and who love his commandments. Whither should the child go but to his father? Save me from my sins, my corruptions, my temptations, all the hinderances in my way, that I may keep thy testimonies. Christians who enjoy health, should not suffer the early hours of the morning to glide away unimproved. Hope in God's word encourages us to continue in prayer. It is better to take time from sleep, than not to find time for prayer. We have access to God at all hours; and if our first thoughts in the morning are of God, they will help to keep us in his fear all the day long. Make me lively and cheerful. God knows what we need and what is good for us, and will quicken us. If we are employed in God's service, we need not fear those who try to set themselves as far as they can out of the reach of the convictions and commands of his law. When trouble is near, God is near. He is never far to seek. All his commandments are truth. And God's promises will be performed. All that ever trusted in God have found him faithful.

 153   The closer we cleave to the word of God, both as our rule and as our stay, the more assurance we have of deliverance. Christ is the Advocate of his people, their Redeemer. Those who were quickened by his Spirit and grace, when they were dead in trespasses and sins, often need to have the work of grace revived in them, according to the word of promise. The wicked not only do not God's statutes, but they do not even seek them. They flatter themselves that they are going to heaven; but the longer they persist in sin, the further it is from them. God's mercies are tender; they are a fountain that can never be exhausted. The psalmist begs for God's reviving, quickening grace. A man, steady in the way of his duty, though he may have many enemies, needs to fear none. Those that hate sin truly, hate it as sin, as a transgression of the law of God, and a breaking of his word. Our obedience is only pleasing to God, and pleasant to ourselves, when it comes from a principle of love. All, in every age, who receive God's word in faith and love, find every saying in it faithful.

 161   Those whose hearts stand in awe of God's word, will rather endure the wrath of man, than break the law of God. By the word of God we are unspeakable gainers. Every man hates to have a lie told him, but we should more hate telling a lie; by the latter we give an affront to God. The more we see the beauty of truth, the more we shall see the hateful deformity of a lie. We are to praise God even for afflictions; through grace we get good from them. Those that love the world have great vexation, for it does not answer what they expect; those that love God's word have great peace, for it outdoes what they expect. Those in whom this holy love reigns, will not perplex themselves with needless scruples, or take offence at their brethren. A good hope of salvation will engage the heart in doing the commandments. And our love to the word of God must subdue our lusts, and root out carnal affections: we must make heart work of it, or we make nothing of it. We must keep the commandments of God by obedience to them, and his promises by reliance on them. God's eye is on us at all times; this should make us very careful to keep his commandments.

 169   The psalmist desired grace and strength to lift up his prayers, and that the Lord would receive and notice them. He desired to know more of God in Christ; to know more of the doctrines of the word, and the duties of religion. He had a deep sense of unworthiness, and holy fear that his prayer should not come before God; Lord, what I pray for is, what thou hast promised. We have learned nothing to purpose, if we have not learned to praise God. We should always make the word of God the rule of our discourse, so as never to transgress it by sinful speaking, or sinful silence. His own hands are not sufficient, nor can any creature lend him help; therefore he looks up to God, that the hand that had made him may help him. He had made religion his deliberate choice. There is an eternal salvation all the saints long for, and therefore they pray that God would help their way to it. Let thy judgments help me; let all ordinances and all providences, (both are God's judgments,) further me in glorifying God; let them help me for that work. He often looks back with shame and gratitude to his lost estate. He still prays for the tender care of Him who purchased his flock with his own blood, that he may receive from him the gift of eternal life. Seek me, that is, Find me; for God never seeks in vain. Turn me, and I shall be turned. Let this psalm be a touchstone by which to try our hearts, and our lives. Do our hearts, cleansed in Christ's blood, make these prayers, resolutions and confessions our own? Is God's word the standard of our faith, and the law of our practice? Do we use it as pleas with Christ for what we need? Happy those who live in such delightful exercises.


Display settings Display settings יהוהיהוה