Catholic liturgical translationPsalms - 119. chapter - Psalms - chapter 119

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Catholic liturgical translation

Český katolický překlad - Nový Zákon čili tzv. "liturgický překlad" (vzniklý pod vedením V. Bognera) vyšel v roce 1988. Překlad vychází z překladu NZ od Ondřeje Petrů.

 

Guestbook 

 Joe   (4.3.2021 - 17:49)
E-mail: joe.jace.mail.de
Hallo und vielen Dank für die hilfreiche Suchfunktion bei den hebräischen Bibeln – ich benutze sie seit Jahren zur Überprüfung der masoretischen Zählungen von Wortpaaren. Ein Schreibfehler am Ende von Josua 11,16 (Elberfelder 1905) "und das ebirge Israel und seine Niederung", es müsste heißen "und das Gebirge Israel und seine Niederung". Grüße aus Zittau / Sachsen

Danke. Natürlich hast du recht - ich habe es bereits behoben.    Libor

Josef   (4.2.2021 - 15:51)
E-mail: pepas74seznam.cz
Tak tohle mě velmi potěšilo. Je to dobře ovladatelné na rozdíl od jiných zdrojů. Děkuji moc! :)

Lukáš   (24.11.2020 - 10:02)
E-mail: lukasnemecek536gmail.com
Chyba v textu Kat. lit. překlad. Zjevení 11, 10. protože tito dva poroci jim způsobili hodně trápení.

Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Catholic liturgical translation


1Blaze těm, jejichž cesta je bezúhonná, kteří kráčejí v zákoně Hospodinově.2Blaze těm, kdo dbají na jeho přikázání, hledají ho celým srdcem,3kdo nečiní nepravosti, ale chodí po jeho cestách.4Tys dal svá nařízení, aby se jich dbalo svědomitě.5Kéž jsou pevné mé cesty, abych zachovával tvé příkazy.6Neupadnu do hanby, budu-li si všímat všech tvých předpisů.7Oslavím tě upřímným srdcem, když se naučím tvým spravedlivým rozhodnutím.8Tvé příkazy chci zachovávat, jenom mě neopouštěj!9Jak půjde jinoch svou cestou bez úhony? Bude-li se chovat podle tvého slova.10Celým srdcem tě hledám, nedej, abych se odchýlil od tvých předpisů!11Ve svém srdci uchovávám tvůj výrok, abych se neprohřešil proti tobě.12Veleben jsi, Hospodine, nauč mě svým příkazům!13Svými rty vypočítávám všechna rozhodnutí tvých úst.14Raduji se na cestě tvých přikázání jako z velkého bohatství.15Chci rozjímat o tvých nařízeních, pozor dávat na tvé cesty.16Z tvých příkazů se budu těšit, nezapomenu na tvá slova.17Prokaž dobro svému služebníku, abych byl živ a zachovával tvé slovo.18Otevři mé oči, ať pozoruji divy tvého zákona.19Jsem na zemi jenom hostem, neskrývej přede mnou své předpisy.20Umdlévá má duše, když stále dychtí po tvých rozhodnutích.21Pokáral jsi pyšné: zlořečení, kdo se odchylují od tvých předpisů!22Sejmi ze mě potupu a hanbu, neboť zachovávám tvá přikázání.23I když se knížata ve schůzce proti mě umlouvají, tvůj služebník rozjímá o tvých předpisech.24Vždyť tvá přikázání jsou mým potěšením, tvé příkazy jsou mými rádci.25Přilnula k prachu má duše, navrať mi život podle svého slova.26Vyjevil jsem své osudy, a vyslyšels mě, nauč mě svým příkazům!27Pouč mě o smyslu svých nařízení, a budu rozjímat o tvých divech.28Duše má zármutkem slzí, pozvedni mě podle svého slova!29Odvrať mě od cesty lži, uštědři mi svůj zákon!30Vyvolil jsem si cestu pravdy, dal jsem přednost tvým rozhodnutím.31Lnu k tvým přikázáním, Hospodine, nezahanbuj mě!32Poběžím po cestě tvých předpisů, neboť mi rozšiřuješ srdce.33Ukaž mi, Hospodine, cestu svých příkazů, a budu ji věrně zachovávat.34Pouč mě, ať zachovávám tvůj zákon a chráním ho celým svým srdcem.35Voď mě po stezce svých předpisů, neboť v ní mám zalíbení.36Nakloň mé srdce k svým přikázáním, nikoli však k nespravedlivému zisku.37Odvrať mé oči, ať nevidí marnost, dej mi život na své cestě!38Splň slib svému služebníku, aby se tě všichni báli.39Odvrať mou pohanu, které se děsím, neboť dobrá jsou tvá rozhodnutí.40Hle, toužím po tvých nařízeních, dej mi život pro svou spravedlnost!41Ať se mi dostane tvého slitování, Hospodine, tvé pomoci podle tvého slibu,42abych odpověděl těm, kteří mě tupí, vždyť důvěřuji v tvá slova.43Neodnímej z mých úst slovo pravdy, neboť doufám v tvá rozhodnutí.44Tvůj zákon chci stále střežit, navěky a navždy.45Pak si budu volně kráčet, protože hledám tvá nařízení.46O tvých přikázáních budu mluvit před králi a nebudu se stydět.47Budu se těšit tvými předpisy, které miluji.48Pozvednu své ruce k tvým předpisům a budu rozjímat o tvých příkazech.49Pamatuj na své slovo svému služebníku, kterým jsi mi dal naději.50To je má útěcha v mé bídě, že tvůj výrok mi dává život.51Pyšní mě nadmíru hanobí, ale neuchyluji se od tvého zákona.52Mám na mysli tvá dávná ustanovení, Hospodine, tím se těším.53Pobouření mě jímá pro bezbožníky, kteří opouštějí tvůj zákon.54Tvé příkazy opěvuji v písních v místě svého přebývání.55Vzpomínám v noci na tvé jméno, Hospodine, dbát chci na tvůj zákon.56To se mi stalo, že jsem zachoval tvá nařízení.57Prohlásil jsem za svůj úděl, Hospodine, že budu střežit tvá slova.58Hledám tvou přízeň celým srdcem, smiluj se nade mnou podle svého slibu.59Uvažoval jsem o svých cestách a obrátil jsem své nohy k tvým přikázáním.60Spěchal jsem a neprodléval střežit tvé předpisy.61Ovinuly mě provazy bezbožníků, ale nezapomněl jsem na tvůj zákon.62Uprostřed noci vstávám, abych tě chválil pro tvá spravedlivá rozhodnutí.63Můj přítel je každý, kdo se tě bojí, kdo střeží tvá nařízení.64Země je plná tvé milosti, Hospodine, nauč mě svým příkazům.65Dobro jsi prokázal svému služebníku, Hospodine, podle svého slova.66Nauč mě moudrosti a vědění, neboť důvěřuji tvým předpisům.67Bloudil jsem před svým pokořením, nyní však dbám na tvůj výrok.68Jsi dobrotivý a prokazuješ dobrodiní, nauč mě svým příkazům.69Pyšní mě lživě očerňují, já však celým srdcem zachovávám tvá nařízení.70Necitelností ztučnělo jejich srdce, já se však z tvého zákona těším.71Dobře mi, že jsem byl pokořen, abych se naučil tvým příkazům.72Lepší je pro mě zákon tvých úst než tisíce ve zlatě a stříbře.73Tvé ruce mě učinily a utvořily, pouč mě, abych se naučil tvým předpisům.74Kdo se tě bojí, uzří mě a zaradují se, že jsem spoléhal na tvé slovo.75Vím, Hospodine, že spravedlivá jsou tvá rozhodnutí, že jsi mě pokořil podle práva.76Ať je mi útěchou tvé milosrdenství, jak jsi slíbil svému služebníku.77Ať se mi dostane tvého slitování, abych byl živ, neboť tvůj zákon je mé potěšení.78Ať jsou zahanbeni pyšní, že mě bez důvodu trýzní, já však budu rozjímat o tvých nařízeních.79Ať se obrátí ke mně ti, kdo se tě bojí, kdo zachovávají tvá přikázání!80Nechť je mé srdce dokonalé v tvých příkazech, abych se nemusil hanbit.81Má duše umdlévá touhou po tvé pomoci, doufám v tvé slovo.82Mé oči umdlévají touhou po tvém výroku, kdy mě potěšíš?83I když jsem jako měch v kouři, nezapomínám na tvé příkazy.84Kolik je dnů tvého služebníka? Kdy budeš soudit ty, kdo mě pronásledují?85Pyšní vykopali proti mě jámy, ti, kdo nejednají podle tvého zákona.86Všechny tvé předpisy jsou spolehlivé; stíhají mě bez důvodu, pomoz mi!87Bezmála mě zahubili na zemi, já však jsem neopustil tvá nařízení.88Podle svého milosrdenství mi zachovej život, a budu dbát na přikázání tvých úst.89Navěky, Hospodine, trvá tvé slovo, je pevné jako nebesa.90Od pokolení do pokolení je tvá věrnost, založil jsi zemi, a ona trvá.91Podle tvých rozhodnutí trvá stále, neboť všechno ti slouží.92Kdyby tvůj zákon nebyl mým potěšením, dávno bych zahynul ve své bídě.93Navěky nezapomenu na tvá nařízení, vždyť skrze ně jsi mi dal život.94Jsem tvůj, zachraň mě, neboť jsem hledal tvá nařízení.95Bezbožníci na mě číhají, aby mě zahubili, já však dávám pozor na tvá přikázání.96Viděl jsem, že každá dokonalost má své meze, tvůj zákon však nemá konce.97Jak miluji tvůj Zákon, Hospodine! Po celý den o něm rozjímám.98Moudřejším nad mé nepřátele mě učinil tvůj předpis, neboť navěky je se mnou.99Rozumnější jsem nad všechny své učitele, neboť rozjímám o tvých přikázáních.100Rozvážnější jsem nad starce, neboť zachovávám tvá nařízení.101Zadržuji své nohy od každé zlé cesty, abych dbal na tvá slova.102Neuchyluji se od tvých rozhodnutí, protože tys mě poučil.103Jak sladké jsou na mém patru tvé výroky, nad med jsou sladší pro má ústa.104Tvými nařízeními jsem zmoudřel, proto nenávidím kdejakou neřestnou cestu.105Svítilnou mým nohám je tvé slovo a světlem mé stezce.106Přísahám a pevně si umiňuji, že budu dbát na tvá spravedlivá rozhodnutí.107Jsem velmi soužen, Hospodine, dej mi život podle svého slova.108Sliby mých úst přijmi, Hospodine, a nauč mě svým rozhodnutím!109Můj život je stále v nebezpečí, ale nezapomínám na tvůj zákon.110Bezbožníci pro mě nastrojili léčku, ale nezbloudil jsem od tvých nařízení.111Mým dědictvím navěky jsou tvá přikázání, neboť jsou radostí mého srdce.112Přiměl jsem své srdce plnit tvé příkazy, trvale a přesně.113Nenávidím nestálé lidi, miluji však tvůj zákon.114Jsi má ochrana a můj štít, důvěřuji tvému slovu.115Odstupte ode mě, zločinci, zachovám předpisy svého Boha.116Podporuj mě podle svého slibu, abych byl živ, mou naději nezklam!117Pomoz mi, a budu zachráněn, tvé příkazy budu mít stále na očích.118Pohrdáš všemi, kdo odstupují od tvých příkazů, neboť jejich myšlení je lživé.119Za strusku pokládáš všechny bezbožníky země, proto miluji tvá přikázání.120Strachem před tebou se děsí mé tělo a bojím se tvých rozhodnutí.121Jednal jsem podle práva a spravedlnosti, nevydávej mě mým trýznitelům!122Zaruč se ve prospěch svého služebníka, ať mě neutlačují pyšní!123Mé oči umdlévají touhou po tvé pomoci, po tvém spravedlivém slibu.124Jednej se svým služebníkem podle svého milosrdenství a svým příkazům mě nauč!125Jsem tvůj služebník, pouč mě, abych poznal tvá přikázání.126Je čas, aby Hospodin jednal: zrušili tvůj zákon!127Proto miluji tvé předpisy víc než zlato, než ryzí zlato.128Proto jsem si vyvolil všechna tvá nařízení, nenávidím každou falešnou cestu.129Podivuhodná jsou tvá přikázání, proto je zachovává má duše.130Výklad tvých slov osvěcuje, poučuje prosté lidi.131Otvírám ústa a nabírám dech, neboť toužím po tvých předpisech.132Obrať se ke mně a smiluj se nade mnou, jak činíváš těm, kdo milují tvé jméno.133Veď mé kroky podle svého výroku, ať mi nevládne žádná nepravost!134Vysvoboď mě z útisku lidí, chci dbát na tvá nařízení.135Jasnou tvář ukaž svému služebníku a nauč mě svým příkazům!136Proudy slz mé oči prolévají pro ty, kteří nedbají na tvůj zákon.137Jsi spravedlivý, Hospodine, a správné je tvé rozhodnutí.138Se spravedlností jsi uložil svá přikázání, s pevností svrchovanou.139Má horlivost mě stravuje, neboť moji protivníci zapomněli na tvá slova.140Dokonale se osvědčil tvůj výrok a tvůj služebník ho miluje.141Jsem maličký a v nevážnosti, nezapomínám však na tvá nařízení.142Tvá spravedlnost je spravedlnost věčná, pevný je tvůj zákon.143Dostihly mě úzkost a útisk, tvé předpisy jsou mým potěšením.144Spravedlnost tvých přikázání trvá navěky, pouč mě, abych mohl žíti.145Volám z celého srdce: vyslyš mě, Hospodine, tvé příkazy chci zachovávat.146Volám k tobě: zachraň mě, a budu plnit tvá přikázání.147Přicházím na úsvitě a o pomoc volám, spoléhám na tvá slova.148Horlivější jsou mé oči než oči noční hlídky, abych rozjímal o tvém výroku.149Slyš můj hlas podle svého milosrdenství, Hospodine, a dej mi život podle svého rozhodnutí!150Blíží se ti, kdo mě lstivě pronásledují, daleko jsou od tvého zákona.151Blízko jsi, Hospodine, a všechny tvé předpisy jsou věrné.152Již dlouho vím z tvých přikázání, žes je ustanovil na věčné časy.153Pohleď na mou bídu a vysvoboď mě, neboť jsem nezapomněl na tvůj zákon.154Ujmi se mé pře a vykup mě, podle svého výroku mi dej život!155Daleko je od bezbožníků spása, neboť tvé příkazy nehledají.156Hojné je tvé slitování, Hospodine, dej mi život podle svých rozhodnutí!157Mnozí mě stíhají a tísní, od tvých přikázání neustoupím.158Viděl jsem odpadlíky a zhnusili se mi, poněvadž nedbali na tvůj výrok.159Hleď, miluji tvá nařízení, Hospodine, dej mi život podle svého milosrdenství!160Základem tvého slova je stálost, věčná jsou všechna tvá spravedlivá rozhodnutí.161Knížata mě stíhají bez důvodu, mé srdce má úctu k tvým slovům.162Raduji se z tvých výroků jako ten, kdo nalezl velkou kořist.163Nenávidím nepravost a protiví se mi, miluji však tvůj zákon.164Sedmkrát za den tě chválím pro tvá spravedlivá rozhodnutí.165Hojný pokoj těm, kdo milují tvůj zákon, nic zlého je nemůže potkat.166Očekávám tvou pomoc, Hospodine, a plním tvé předpisy.167Má duše uchovává tvá přikázání, velmi je miluji.168Střežím tvá nařízení a přikázání, neboť před tebou jsou všechny mé cesty.169Kéž k tobě přijde mé volání, Hospodine, pouč mě podle svého slova!170Má úpěnlivá prosba ať k tobě dojde, vysvoboď mě podle svého slibu!171Ať oplývají mé rty chvalozpěvem, žes mě naučil svým příkazům.172Ať můj jazyk opěvuje tvůj výrok, neboť všechny tvé předpisy jsou spravedlivé.173Kéž mi pomůže tvá ruka, vždyť jsem si vyvolil tvá nařízení.174Toužím po tvé spáse, Hospodine, a tvůj zákon je mým potěšením.175Kéž jsem živ, abych tě chválil, a tvá rozhodnutí ať mi pomáhají!176Bloudím jako ztracená ovce, hledej svého služebníka, neboť na tvé předpisy jsem nezapomněl.


Betrachtungen über die Bücher der Bibel (Synopsis) - J. N. Darby (DE)
Psalm 119

Dieser Psalm ist im allgemeinen das im Herzen eingeschriebene Gesetz; daher nimmt er einen wichtigen Platz unter den Psalmen ein; auch steht er deutlich in Verbindung mit Israels Drangsalen in den letzten Tagen und ihrem vorhergegangenen Abweichen von Gott. Die verschiedenen Abschnitte des Psalmes (jedes Mal 8 Verse) zeigen uns, wie ich denke, die verschiedenen Arten der Herzensübungen des Überrestes in Verbindung mit dem Gesetz, das auf ihr Herz geschrieben ist, obgleich der allgemeine Grundsatz selbstverständlich durch den ganzen Psalm geht. Ich will ganz kurz auf die hauptsächliche Bedeutung jedes einzelnen dieser Abschnitte hinweisen.

Der erste Abschnitt (V. 1 - 8) macht uns natürlich mit dem allgemeinen Grundsatz bekannt. Wir finden hier zum drittenmal in den Psalmen den Ausdruck: „Glückselig ist der Mann“ - ein Beweis, dass die Seele unter schmerzlichen Prüfungen und Drangsalen zu der großen Wahrheit zurückgekehrt ist, die der erste Psalm entfaltet, wo die Folgen der praktischen Gerechtigkeit in Verbindung mit dem Gesetz Jehovas unter der unmittelbaren Regierung Gottes dargestellt werden. Psalm 32  weist auf die Glückseligkeit der Vergebung hin, und unser Psalm hier auf die Glückseligkeit eines Wandels mit Gott, nachdem der Abgeirrte trotz aller Schwierigkeiten und Schmähungen zurückgekehrt ist. Allerdings finden wir am Ende des ersten Buches der Psalmen (in Ps 41), wo Christus so klar eingeführt wird, auch eine Seligpreisung besonderer Art. Dort wird derjenige glückselig gepriesen, der die Stellung der Niedrigkeit, die Christus hienieden einnahm, versteht und darauf acht hat - sei es im Blick auf Ihn Selbst oder auf diejenigen, die in Seinen Fußstapfen wandeln. Denn der 1. Psalm ließ voraussetzen, dass der Gerechte unter der Regierung Gottes gesegnet sein würde, indem Gott Seinen ganzen Willen in bezug auf Ihn ausführte. Aber das Gegenteil schien wahr zu sein; ja, tatsächlich ist, wie wir wissen, vor den Augen des Menschen jene Erwartung gar nicht eingetreten, indem eine himmlische und göttliche Gerechtigkeit und Erlösung herbeigeführt wurde.

Daher besteht die wahre Glückseligkeit in der Erkenntnis und dem Verständnis der Stellung, in der Er, der wahre Glückselige, als der von Menschen Verworfene Sich befand - Er, der wahre Arme, der Selbst praktisch den Platz einnahm, den Er als einen glückseligen bezeichnet, wie wir dies in der Bergpredigt sehen, in der die große Wahrheit von dem „Gesetz im Inneren des Herzens“ niedergelegt ist. Doch auch der Umstände, in denen sich der Gerechte befindet, wird in diesem ersten Abschnitt mit den Worten gedacht: „Verlass mich nicht ganz und gar.“

Der zweite Abschnitt (V. 9 - 16) geht weiter. Das Wort bringt die Seele in Verbindung mit Gott. Wer dasselbe in seinem Herzen verwahrt, ist nicht nur glückselig, sondern das Wort übt auch eine reinigende Wirkung aus; die Seele verlangt wirklich nach dem Worte und wird darin befestigt. Man beachte die Verbindung zwischen Jehova und Seinem Worte (V. 10. 11).

Im dritten Abschnitt (V. 17-24) sehen wir, wie der, der das Wort im Herzen verwahrt, sich in der Prüfung auf die göttliche Barmherzigkeit stützt. Der fromme Israelit fleht, dass Jehova an ihm wohl tun möge; williger Gehorsam wird die Folge sein. In Vers 19 finden wir seine Lage gekennzeichnet. Vers 21 beweist, was wir in diesem ganzen fünften Buche der Psalmen gefunden haben, dass der Überrest schon Jehovas Einschreiten zu seiner Befreiung erfahren hat, obwohl die volle Segnung noch nicht erreicht ist. Die Verse 22 und 23 deuten hin auf die Verachtung, unter der der arme Überrest in den letzten Tagen leidet; Jehovas Gesetz ist in dieser Lage sein Trost und seine Wonne.

Der vierte Abschnitt (V. 25-32) enthält mehr innere Übungen. Die Seele klebt am Staube, doch bittet sie, dass Gott sie nach Seinem Worte beleben möge; sie möchte ihr Verlangen gestillt sehen durch dieses lebendige Wasser von Gott. Vor Gott ist sie offenbar geworden; sie hat ihre Wege erzählt. So ist es stets. Sie wünscht, dass Gott jeden Weg des Bösen von ihr abwende. Sie hängt an Seinen Zeugnissen und fleht: „Lass mich nicht beschämt werden!“ Die völlige Befreiung ist noch nicht da, aber der Psalmist sehnt sich nach derselben, um frei und ungehindert auf den Wegen Gottes gehen zu können; das ist die sichere Wirkung der Zucht Gottes. Eine Seele, die ihre Wonne an Seinen Geboten und an Seiner Heiligkeit gefunden hat, sehnt sich danach, frei und ungehindert in Seinen Wegen wandeln zu können. Obwohl auch hier das Wort im Herzen verwahrt wird, handelt es sich in diesem Abschnitt doch mehr um den bestimmt ausgedrückten Willen Gottes, um Seine Gebote, so wie Zacharias und Elisabeth „untadelig wandelten in allen Geboten und Satzungen des Herrn“ - eine liebliche und treue Darstellung des Überrestes! Bei dem Christen wird dies alles unbeschränkter und mehr innerlich sein; es wird sich bei ihm mehr um Heiligkeit als um einzelne Gebote handeln (obwohl es vielleicht mit diesen begonnen hat), sei es nun bei seiner ersten Berufung von Seiten Gottes, oder später unter der Zucht. Für den Christen handelt es sich darum, „im Licht zu wandeln, wie Gott im Lichte ist“, nicht um „Gebote und Satzungen Jehovas“. Doch dem Grundsatz nach ist die Sache wesentlich dieselbe. Diesen Psalm jedoch direkt auf den Christen anwenden, hieße von der Höhe der göttlichen Gedanken auf einen niedrigeren Standpunkt herabsteigen. Ihrer Natur nach sind indessen die in diesem Psalm dargestellten inneren Übungen voll Unterweisung für uns; denn Unterwürfigkeit und Vertrauen inmitten der Prüfung sind immer am Platz, obwohl die Formen, in denen diese Eigenschaften sich zeigen, bei einem Israeliten weit niedriger stehen als bei einem Christen. (Man vergleiche hiermit den Philipperbrief, der uns die christliche Erfahrung zeigt.)

Im fünften Abschnitt (V. 33 - 40) fleht der Psalmist um göttliche Leitung und Unterweisung in den Wegen Gottes und in Seinem Gesetz;

im sechsten (V. 41- 48) um die sichtbare Erweisung der Gütigkeiten Jehovas auf diesem Pfade, damit er den Feinden gegenüber Zuversicht haben und an dem Gesetz Gottes festhalten könne.

Im siebenten Abschnitt (V. 49 - 56) stützt sich der Psalmist, da er durch das Wort Jehovas belebt worden ist, auf dieses Wort; denn Gott hat ihn gelehrt, darauf zu vertrauen, weil es Sein Wort ist, so dass er sich nun auf alle Seine Zusagen verlässt. In den Bedrängnissen, in denen es an jeder Ermunterung von außen her fehlte, trösteten die Rechte Jehovas das Herz.

Dies führt weiter zu dem achten Abschnitt (V. 57-64). Das Teil des Psalmisten war Jehova; er hatte Ihn gesucht, Selbstgericht geübt und seine Füße zu Seinen Zeugnissen gekehrt. Er vertraut auf Jehova und preist Ihn in den stillen Stunden der Nacht, wo das Herz mit sich allein ist. Er ist der Gefährte derer, die Jehova fürchten. So werden seine Gedanken freudiger gestimmt, und er sieht schon um sich her die Entfaltung der Güte Jehovas in Macht. Wahrlich, eine liebliche Äußerung der Übungen und Gefühle des Herzens.

Der neunte Abschnitt (V. 65-72) macht uns mit den Umständen des Psalmisten bekannt. Getröstet durch die Güte Jehovas, wie wir im vorigen Abschnitt sahen, kann er nun die ihn umgebenden Umstände mit den Augen Gottes und nach Seinen Gedanken betrachten. Es handelt sich in diesem Abschnitt, wie wir schon sagten, wesentlich um die Umstände, d. h. wir erfahren die Gefühle des Psalmisten über dieselben. Schon hat Jehova Gutes an ihm getan nach Seinem Worte, und er trachtet nach weiterer göttlicher Unterweisung, um die Absichten Gottes völlig zu verstehen. Er ist gedemütigt worden; vorher war er irregegangen, jetzt aber geht er voran in dem Geist und auf dem Pfade des Gehorsams. Die Übermütigen haben Lügen wider ihn erdichtet, und ihr Herz ist dick geworden wie Fett; sie stehen nicht in Verbindung mit Jehova, nicht im Gehorsam Ihm gegenüber. Der Psalmist erkennt, wie gut es für ihn ist, dass er gedemütigt worden ist, um die Satzungen Jehovas zu lernen. Nichts kennzeichnet klarer die richtige innere Stellung der Seele als dieses Sichhinwenden zu den Vorschriften Jehovas („Herr, was willst du, dass ich tun soll?“); man heißt dann alles willkommen, was dahin führt, und gibt dem Willen Gottes den richtigen Platz im Herzen, indem man ihn in seiner Autorität und Vollkommenheit anerkennt.

Der zehnte Abschnitt (V. 73 - 80) enthält zwei Hauptgedanken, der Psalmist wendet sich erstens zu Jehova als zu seinem Schöpfer: „Deine Hände haben mich gemacht und bereitet“, und er bittet Ihn, Sein armes Geschöpf als ein treuer Schöpfer zu leiten. Die, welche Jehova fürchten, werden ihn sehen und sich freuen, denn sie haben auf Sein Wort geharrt. Zweitens weiß der Psalmist, dass es die Treue Jehovas ist, die ihn gedemütigt hat; aber er bittet nun, dass Seine Erbarmungen über ihn kommen und die Übermütigen beschämt werden möchten, und dass die, welche Jehova fürchten, sich zu Ihm kehren möchten. Dies alles ist verbunden mit dem Begehren, dass das eigene Herz in den Satzungen Jehovas untadelig sein möge.

Im elften Abschnitt (V. 81 - 88) wird der Ruf dringlicher. Die Seele ist unter dem Druck der Prüfung und schmachtet nach Befreiung; sie erwartet, dass Jehova Gericht übe, denn sie wandelt in Seinen Vorschriften; von den Übermütigen, die Jehova und Sein Gesetz verachten, wird sie ohne Ursache verfolgt.

Der zwölfte Abschnitt (V. 89 - 96) erblickt in der Schöpfung einen Beweis von der unwandelbaren Treue Gottes: Sein Wort steht fest in den Himmeln, wo nichts dasselbe antasten oder erschüttern kann. Wäre nicht das Gesetz Jehovas die Wonne der Seele und ihr Trost gewesen, so wäre sie dem Druck der Prüfung erlegen. Wahrlich, ein kostbarer Besitz ist das Wort inmitten einer solchen Welt! Wir besitzen mehr als nur Gebote. Doch wir können sagen: „Von aller Vollkommenheit habe ich ein Ende gesehen.“

Ein anderer tröstlicher Gedanke erwächst aus all diesen Übungen: „Ich bin dein.“

Im dreizehnten Abschnitt (V. 97 - 104) gibt der Psalmist seiner Wonne an dem Gesetz Jehovas Ausdruck; es wirkt geistliche Einsicht im Herzen.

Im vierzehnten Abschnitt (V. 105 - 112) ist es das Wort, das die Seele auf ihrem Pfade leitet; bekümmert und niedergebeugt schaut sie nach Trost aus von Dem, in dessen Vorschriften sie wandelt trotz aller Feinde und ihrer Schlingen.

Im fünfzehnten Abschnitt (V. 113 - 120) sagt der Psalmist: „Die Doppelherzigen hasse ich.“ Gott ist sein Bergungsort, die Übeltäter weist er von sich. Er ruft Jehova an, ihn zu unterstützen, damit er nicht beschämt werde in seiner Hoffnung. Im Blick auf das sichere Gericht der Gesetzlosen empfindet er eine heilige Furcht.

Im sechzehnten Abschnitt (V. 121 - 128) fleht er ernstlicher um das Einschreiten Jehovas zu seiner Befreiung. Dass die Bösen das Gesetz Jehovas gebrochen haben, dient nur dazu, dass er selbst sich um so fester an dasselbe klammert. Es ist Zeit für Jehova, zu handeln.

In den folgenden fünf Abschnitten (V. 129 - 168) zeigen sich die Folgen dieses Sich-Anklammerns des Gläubigen an das Gesetz und die Zeugnisse Jehovas sowie der Wert, den diese in jeder Hinsicht für sein Herz haben. Wir finden die Prüfung, in der er sich noch auf dem Pfade der Gerechtigkeit befindet, und das Verlangen, nach seiner Befreiung aus derselben in den Wegen Jehovas zu wandeln, zugleich auch den Ausdruck seines tiefen Schmerzes darüber, dass die Treulosen das Gesetz nicht halten. Er wartet auf Unterweisung, Belebung und Bewahrung, und erinnert sich des ewigen Charakters der Zeugnisse Gottes, so dass er daran festhält, obwohl er von den Bösen unterdrückt wird.

Der zweiundzwanzigste Abschnitt (V. 169 - 176) trägt, da er den Schluss des Psalmes bildet, einen mehr allgemeinen Charakter; er bringt sozusagen eine kurze Wiederholung des Inhalts aller vorhergehenden Abschnitte. Der Bedrängte, der seine Wonne an dem Gesetz hat, fleht: „Lass mein Schreien nahe vor dich kommen“; er begehrt Einsicht nach dem Worte Jehovas und Errettung nach Seiner Zusage; er will Sein Lob hervorströmen lassen, wenn Er ihn Seine Satzungen gelehrt hat. Seine Zunge soll laut reden von Seinem Worte. Er hat das Bewusstsein, dass alle Gebote Jehovas Gerechtigkeit sind; er erwartet Hilfe von der Hand Jehovas, weil er Seine Vorschriften erwählt hat; er sehnt sich nach Seiner Rettung, denn er hat kein Vertrauen auf Menschen; er hat seine Wonne an dem Gesetz Jehovas, nicht an seinem eigenen Willen oder an den Wegen des Übermütigen. „Lass meine Seele leben“, so bittet er, damit sie Gott preise. Er sagt. „Deine Rechte mögen mir helfen“, denn die Macht des Todes umgibt ihn, und er ist von den Bösen bedrängt. Schließlich erkennt er an, dass er umhergeirrt ist wie ein verlorenes Schaf, und er fleht zu Jehova, dem Hirten Israels: „Suche deinen Knecht, denn ich habe deine Gebote nicht vergessen.“ Das ist der innere Zustand Israels in den letzten Tagen, wenn (bei der Rückkehr ins Land, denke ich) das Gesetz im Innern ihres Herzens eingeschrieben, aber ihre volle Befreiung und endgültige Segnung noch nicht gekommen ist. Der 119. Psalm beschreibt in der Tat den inneren Zustand der Gottesfürchtigen in den Umständen, die der 118. Psalm prophetisch darstellt.


Display settings Display settings יהוהיהוה