Catholic liturgical translationPsalms - 119. chapter - Psalms - chapter 119

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Catholic liturgical translation

Český katolický překlad - Nový Zákon čili tzv. "liturgický překlad" (vzniklý pod vedením V. Bognera) vyšel v roce 1988. Překlad vychází z překladu NZ od Ondřeje Petrů.

 

Guestbook 

 Joe   (4.3.2021 - 17:49)
E-mail: joe.jace.mail.de
Hallo und vielen Dank für die hilfreiche Suchfunktion bei den hebräischen Bibeln – ich benutze sie seit Jahren zur Überprüfung der masoretischen Zählungen von Wortpaaren. Ein Schreibfehler am Ende von Josua 11,16 (Elberfelder 1905) "und das ebirge Israel und seine Niederung", es müsste heißen "und das Gebirge Israel und seine Niederung". Grüße aus Zittau / Sachsen

Danke. Natürlich hast du recht - ich habe es bereits behoben.    Libor

Josef   (4.2.2021 - 15:51)
E-mail: pepas74seznam.cz
Tak tohle mě velmi potěšilo. Je to dobře ovladatelné na rozdíl od jiných zdrojů. Děkuji moc! :)

Lukáš   (24.11.2020 - 10:02)
E-mail: lukasnemecek536gmail.com
Chyba v textu Kat. lit. překlad. Zjevení 11, 10. protože tito dva poroci jim způsobili hodně trápení.

Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Catholic liturgical translation


1Blaze těm, jejichž cesta je bezúhonná, kteří kráčejí v zákoně Hospodinově.2Blaze těm, kdo dbají na jeho přikázání, hledají ho celým srdcem,3kdo nečiní nepravosti, ale chodí po jeho cestách.4Tys dal svá nařízení, aby se jich dbalo svědomitě.5Kéž jsou pevné mé cesty, abych zachovával tvé příkazy.6Neupadnu do hanby, budu-li si všímat všech tvých předpisů.7Oslavím tě upřímným srdcem, když se naučím tvým spravedlivým rozhodnutím.8Tvé příkazy chci zachovávat, jenom mě neopouštěj!9Jak půjde jinoch svou cestou bez úhony? Bude-li se chovat podle tvého slova.10Celým srdcem tě hledám, nedej, abych se odchýlil od tvých předpisů!11Ve svém srdci uchovávám tvůj výrok, abych se neprohřešil proti tobě.12Veleben jsi, Hospodine, nauč mě svým příkazům!13Svými rty vypočítávám všechna rozhodnutí tvých úst.14Raduji se na cestě tvých přikázání jako z velkého bohatství.15Chci rozjímat o tvých nařízeních, pozor dávat na tvé cesty.16Z tvých příkazů se budu těšit, nezapomenu na tvá slova.17Prokaž dobro svému služebníku, abych byl živ a zachovával tvé slovo.18Otevři mé oči, ať pozoruji divy tvého zákona.19Jsem na zemi jenom hostem, neskrývej přede mnou své předpisy.20Umdlévá má duše, když stále dychtí po tvých rozhodnutích.21Pokáral jsi pyšné: zlořečení, kdo se odchylují od tvých předpisů!22Sejmi ze mě potupu a hanbu, neboť zachovávám tvá přikázání.23I když se knížata ve schůzce proti mě umlouvají, tvůj služebník rozjímá o tvých předpisech.24Vždyť tvá přikázání jsou mým potěšením, tvé příkazy jsou mými rádci.25Přilnula k prachu má duše, navrať mi život podle svého slova.26Vyjevil jsem své osudy, a vyslyšels mě, nauč mě svým příkazům!27Pouč mě o smyslu svých nařízení, a budu rozjímat o tvých divech.28Duše má zármutkem slzí, pozvedni mě podle svého slova!29Odvrať mě od cesty lži, uštědři mi svůj zákon!30Vyvolil jsem si cestu pravdy, dal jsem přednost tvým rozhodnutím.31Lnu k tvým přikázáním, Hospodine, nezahanbuj mě!32Poběžím po cestě tvých předpisů, neboť mi rozšiřuješ srdce.33Ukaž mi, Hospodine, cestu svých příkazů, a budu ji věrně zachovávat.34Pouč mě, ať zachovávám tvůj zákon a chráním ho celým svým srdcem.35Voď mě po stezce svých předpisů, neboť v ní mám zalíbení.36Nakloň mé srdce k svým přikázáním, nikoli však k nespravedlivému zisku.37Odvrať mé oči, ať nevidí marnost, dej mi život na své cestě!38Splň slib svému služebníku, aby se tě všichni báli.39Odvrať mou pohanu, které se děsím, neboť dobrá jsou tvá rozhodnutí.40Hle, toužím po tvých nařízeních, dej mi život pro svou spravedlnost!41Ať se mi dostane tvého slitování, Hospodine, tvé pomoci podle tvého slibu,42abych odpověděl těm, kteří mě tupí, vždyť důvěřuji v tvá slova.43Neodnímej z mých úst slovo pravdy, neboť doufám v tvá rozhodnutí.44Tvůj zákon chci stále střežit, navěky a navždy.45Pak si budu volně kráčet, protože hledám tvá nařízení.46O tvých přikázáních budu mluvit před králi a nebudu se stydět.47Budu se těšit tvými předpisy, které miluji.48Pozvednu své ruce k tvým předpisům a budu rozjímat o tvých příkazech.49Pamatuj na své slovo svému služebníku, kterým jsi mi dal naději.50To je má útěcha v mé bídě, že tvůj výrok mi dává život.51Pyšní mě nadmíru hanobí, ale neuchyluji se od tvého zákona.52Mám na mysli tvá dávná ustanovení, Hospodine, tím se těším.53Pobouření mě jímá pro bezbožníky, kteří opouštějí tvůj zákon.54Tvé příkazy opěvuji v písních v místě svého přebývání.55Vzpomínám v noci na tvé jméno, Hospodine, dbát chci na tvůj zákon.56To se mi stalo, že jsem zachoval tvá nařízení.57Prohlásil jsem za svůj úděl, Hospodine, že budu střežit tvá slova.58Hledám tvou přízeň celým srdcem, smiluj se nade mnou podle svého slibu.59Uvažoval jsem o svých cestách a obrátil jsem své nohy k tvým přikázáním.60Spěchal jsem a neprodléval střežit tvé předpisy.61Ovinuly mě provazy bezbožníků, ale nezapomněl jsem na tvůj zákon.62Uprostřed noci vstávám, abych tě chválil pro tvá spravedlivá rozhodnutí.63Můj přítel je každý, kdo se tě bojí, kdo střeží tvá nařízení.64Země je plná tvé milosti, Hospodine, nauč mě svým příkazům.65Dobro jsi prokázal svému služebníku, Hospodine, podle svého slova.66Nauč mě moudrosti a vědění, neboť důvěřuji tvým předpisům.67Bloudil jsem před svým pokořením, nyní však dbám na tvůj výrok.68Jsi dobrotivý a prokazuješ dobrodiní, nauč mě svým příkazům.69Pyšní mě lživě očerňují, já však celým srdcem zachovávám tvá nařízení.70Necitelností ztučnělo jejich srdce, já se však z tvého zákona těším.71Dobře mi, že jsem byl pokořen, abych se naučil tvým příkazům.72Lepší je pro mě zákon tvých úst než tisíce ve zlatě a stříbře.73Tvé ruce mě učinily a utvořily, pouč mě, abych se naučil tvým předpisům.74Kdo se tě bojí, uzří mě a zaradují se, že jsem spoléhal na tvé slovo.75Vím, Hospodine, že spravedlivá jsou tvá rozhodnutí, že jsi mě pokořil podle práva.76Ať je mi útěchou tvé milosrdenství, jak jsi slíbil svému služebníku.77Ať se mi dostane tvého slitování, abych byl živ, neboť tvůj zákon je mé potěšení.78Ať jsou zahanbeni pyšní, že mě bez důvodu trýzní, já však budu rozjímat o tvých nařízeních.79Ať se obrátí ke mně ti, kdo se tě bojí, kdo zachovávají tvá přikázání!80Nechť je mé srdce dokonalé v tvých příkazech, abych se nemusil hanbit.81Má duše umdlévá touhou po tvé pomoci, doufám v tvé slovo.82Mé oči umdlévají touhou po tvém výroku, kdy mě potěšíš?83I když jsem jako měch v kouři, nezapomínám na tvé příkazy.84Kolik je dnů tvého služebníka? Kdy budeš soudit ty, kdo mě pronásledují?85Pyšní vykopali proti mě jámy, ti, kdo nejednají podle tvého zákona.86Všechny tvé předpisy jsou spolehlivé; stíhají mě bez důvodu, pomoz mi!87Bezmála mě zahubili na zemi, já však jsem neopustil tvá nařízení.88Podle svého milosrdenství mi zachovej život, a budu dbát na přikázání tvých úst.89Navěky, Hospodine, trvá tvé slovo, je pevné jako nebesa.90Od pokolení do pokolení je tvá věrnost, založil jsi zemi, a ona trvá.91Podle tvých rozhodnutí trvá stále, neboť všechno ti slouží.92Kdyby tvůj zákon nebyl mým potěšením, dávno bych zahynul ve své bídě.93Navěky nezapomenu na tvá nařízení, vždyť skrze ně jsi mi dal život.94Jsem tvůj, zachraň mě, neboť jsem hledal tvá nařízení.95Bezbožníci na mě číhají, aby mě zahubili, já však dávám pozor na tvá přikázání.96Viděl jsem, že každá dokonalost má své meze, tvůj zákon však nemá konce.97Jak miluji tvůj Zákon, Hospodine! Po celý den o něm rozjímám.98Moudřejším nad mé nepřátele mě učinil tvůj předpis, neboť navěky je se mnou.99Rozumnější jsem nad všechny své učitele, neboť rozjímám o tvých přikázáních.100Rozvážnější jsem nad starce, neboť zachovávám tvá nařízení.101Zadržuji své nohy od každé zlé cesty, abych dbal na tvá slova.102Neuchyluji se od tvých rozhodnutí, protože tys mě poučil.103Jak sladké jsou na mém patru tvé výroky, nad med jsou sladší pro má ústa.104Tvými nařízeními jsem zmoudřel, proto nenávidím kdejakou neřestnou cestu.105Svítilnou mým nohám je tvé slovo a světlem mé stezce.106Přísahám a pevně si umiňuji, že budu dbát na tvá spravedlivá rozhodnutí.107Jsem velmi soužen, Hospodine, dej mi život podle svého slova.108Sliby mých úst přijmi, Hospodine, a nauč mě svým rozhodnutím!109Můj život je stále v nebezpečí, ale nezapomínám na tvůj zákon.110Bezbožníci pro mě nastrojili léčku, ale nezbloudil jsem od tvých nařízení.111Mým dědictvím navěky jsou tvá přikázání, neboť jsou radostí mého srdce.112Přiměl jsem své srdce plnit tvé příkazy, trvale a přesně.113Nenávidím nestálé lidi, miluji však tvůj zákon.114Jsi má ochrana a můj štít, důvěřuji tvému slovu.115Odstupte ode mě, zločinci, zachovám předpisy svého Boha.116Podporuj mě podle svého slibu, abych byl živ, mou naději nezklam!117Pomoz mi, a budu zachráněn, tvé příkazy budu mít stále na očích.118Pohrdáš všemi, kdo odstupují od tvých příkazů, neboť jejich myšlení je lživé.119Za strusku pokládáš všechny bezbožníky země, proto miluji tvá přikázání.120Strachem před tebou se děsí mé tělo a bojím se tvých rozhodnutí.121Jednal jsem podle práva a spravedlnosti, nevydávej mě mým trýznitelům!122Zaruč se ve prospěch svého služebníka, ať mě neutlačují pyšní!123Mé oči umdlévají touhou po tvé pomoci, po tvém spravedlivém slibu.124Jednej se svým služebníkem podle svého milosrdenství a svým příkazům mě nauč!125Jsem tvůj služebník, pouč mě, abych poznal tvá přikázání.126Je čas, aby Hospodin jednal: zrušili tvůj zákon!127Proto miluji tvé předpisy víc než zlato, než ryzí zlato.128Proto jsem si vyvolil všechna tvá nařízení, nenávidím každou falešnou cestu.129Podivuhodná jsou tvá přikázání, proto je zachovává má duše.130Výklad tvých slov osvěcuje, poučuje prosté lidi.131Otvírám ústa a nabírám dech, neboť toužím po tvých předpisech.132Obrať se ke mně a smiluj se nade mnou, jak činíváš těm, kdo milují tvé jméno.133Veď mé kroky podle svého výroku, ať mi nevládne žádná nepravost!134Vysvoboď mě z útisku lidí, chci dbát na tvá nařízení.135Jasnou tvář ukaž svému služebníku a nauč mě svým příkazům!136Proudy slz mé oči prolévají pro ty, kteří nedbají na tvůj zákon.137Jsi spravedlivý, Hospodine, a správné je tvé rozhodnutí.138Se spravedlností jsi uložil svá přikázání, s pevností svrchovanou.139Má horlivost mě stravuje, neboť moji protivníci zapomněli na tvá slova.140Dokonale se osvědčil tvůj výrok a tvůj služebník ho miluje.141Jsem maličký a v nevážnosti, nezapomínám však na tvá nařízení.142Tvá spravedlnost je spravedlnost věčná, pevný je tvůj zákon.143Dostihly mě úzkost a útisk, tvé předpisy jsou mým potěšením.144Spravedlnost tvých přikázání trvá navěky, pouč mě, abych mohl žíti.145Volám z celého srdce: vyslyš mě, Hospodine, tvé příkazy chci zachovávat.146Volám k tobě: zachraň mě, a budu plnit tvá přikázání.147Přicházím na úsvitě a o pomoc volám, spoléhám na tvá slova.148Horlivější jsou mé oči než oči noční hlídky, abych rozjímal o tvém výroku.149Slyš můj hlas podle svého milosrdenství, Hospodine, a dej mi život podle svého rozhodnutí!150Blíží se ti, kdo mě lstivě pronásledují, daleko jsou od tvého zákona.151Blízko jsi, Hospodine, a všechny tvé předpisy jsou věrné.152Již dlouho vím z tvých přikázání, žes je ustanovil na věčné časy.153Pohleď na mou bídu a vysvoboď mě, neboť jsem nezapomněl na tvůj zákon.154Ujmi se mé pře a vykup mě, podle svého výroku mi dej život!155Daleko je od bezbožníků spása, neboť tvé příkazy nehledají.156Hojné je tvé slitování, Hospodine, dej mi život podle svých rozhodnutí!157Mnozí mě stíhají a tísní, od tvých přikázání neustoupím.158Viděl jsem odpadlíky a zhnusili se mi, poněvadž nedbali na tvůj výrok.159Hleď, miluji tvá nařízení, Hospodine, dej mi život podle svého milosrdenství!160Základem tvého slova je stálost, věčná jsou všechna tvá spravedlivá rozhodnutí.161Knížata mě stíhají bez důvodu, mé srdce má úctu k tvým slovům.162Raduji se z tvých výroků jako ten, kdo nalezl velkou kořist.163Nenávidím nepravost a protiví se mi, miluji však tvůj zákon.164Sedmkrát za den tě chválím pro tvá spravedlivá rozhodnutí.165Hojný pokoj těm, kdo milují tvůj zákon, nic zlého je nemůže potkat.166Očekávám tvou pomoc, Hospodine, a plním tvé předpisy.167Má duše uchovává tvá přikázání, velmi je miluji.168Střežím tvá nařízení a přikázání, neboť před tebou jsou všechny mé cesty.169Kéž k tobě přijde mé volání, Hospodine, pouč mě podle svého slova!170Má úpěnlivá prosba ať k tobě dojde, vysvoboď mě podle svého slibu!171Ať oplývají mé rty chvalozpěvem, žes mě naučil svým příkazům.172Ať můj jazyk opěvuje tvůj výrok, neboť všechny tvé předpisy jsou spravedlivé.173Kéž mi pomůže tvá ruka, vždyť jsem si vyvolil tvá nařízení.174Toužím po tvé spáse, Hospodine, a tvůj zákon je mým potěšením.175Kéž jsem živ, abych tě chválil, a tvá rozhodnutí ať mi pomáhají!176Bloudím jako ztracená ovce, hledej svého služebníka, neboť na tvé předpisy jsem nezapomněl.


Treasury of Scripture Knowledge
 1   Ps 119:1 This psalm contains sundry prayers, praises, and professions of obedience.
A.M. 3560. B.C. 444. (Title.)This Psalm, which was probably composed by Ezra, is another of the alphabetical Psalms: it consists of twenty-two parts, answering to the number of the Hebrew letters; every part being divided into eight verses, and each verse beginning with that letter which forms the title of the part; that is, the first part of eight verses with [Aleph,] the second with [Bęyth,] etc. It is an elegant, important, and useful composition; the chief subjects of which are the excellence of God's laws, and the happiness of those who observe them.
ALEPH
Blessed.
Ps 1:1 - Ps 1:3 Ps 32:1 Ps 32:2 Ps 112:1 Ps 128:1 Matt 5:3 - Matt 5:12 Luke 11:28 John 13:17 Jas 1:25 Rev 22:14
undefiled. or, perfect, or sincere.
2Kgs 20:3 2Chr 31:20 2Chr 31:21 Job 1:1 Job 1:8 John 1:47 Acts 24:16 2Cor 1:12 Titus 2:11 Titus 2:12
walk.
Ezek 11:20 Hos 14:9 Luke 1:6 1Thess 4:1 1Thess 4:2

 2   keep.
Ps 119:22 Ps 119:146 Ps 25:10 Ps 105:45 Deut 6:17 1Kgs 2:3 Pro 23:26 Ezek 36:27 John 14:23 1John 3:20
seek.
Ps 119:10 Deut 4:29 2Chr 31:21 Jer 29:13

 3   1John 3:9 1John 5:18

 4   Deut 4:1 Deut 4:9 Deut 5:29 - Deut 5:33 Deut 6:17 Deut 11:13 Deut 11:22 Deut 12:32 Deut 28:1 - Deut 28:14 Deut 30:16 Josh 1:7 Jer 7:23 Matt 28:20 John 14:15 John 14:21 Phil 4:8 Phil 4:9 1John 5:3

 5   Ps 119:32 Ps 119:36 Ps 119:44 Ps 119:45 Ps 119:131 Ps 119:159 Ps 119:173 Ps 51:10 Jer 31:33 Rom 7:22 - Rom 7:24 2Thess 3:5 Heb 13:21

 6   shall I.
Ps 119:31 Ps 119:80 Job 22:26 Dan 12:2 Dan 12:3 1John 2:28 1John 3:20 1John 3:21
I have.
Ps 119:128 John 15:14 Jas 2:10

 7   I will.
Ps 119:171 Ps 9:1 Ps 86:12 Ps 86:13 1Chr 29:13 - 1Chr 29:17
when.
Ps 119:12 Ps 119:18 Ps 119:19 Ps 119:27 Ps 119:33 Ps 119:34 Ps 119:64 Ps 119:73 Ps 119:124 Ps 25:4 Ps 25:5 Ps 25:8 - Ps 25:10 Ps 143:10 Isa 48:17 John 6:45
thy righteous judgments. Heb. judgments of thy righteousness.
Ps 119:138

 8   I will.
Ps 119:16 Ps 119:106 Ps 119:115 Josh 24:15
O forsake.
Ps 119:116 Ps 119:117 Ps 119:176 Ps 38:21 Ps 38:22 Ps 51:11 Phil 4:13

 9   BETH
shall.
Ps 25:7 Ps 34:11 Job 1:5 Job 13:26 Pro 1:4 Pro 1:10 Pro 4:1 Pro 4:10 - Pro 4:17 Pro 5:7 - Pro 5:23 Pro 6:20 - Pro 6:35 Pro 7:7 Eccl 11:9 Eccl 11:10 Eccl 12:1 Luke 15:13 2Tim 2:22 Titus 2:4 - Titus 2:6
by taking.
Ps 119:11 Ps 119:97 - Ps 119:105 Ps 1:1 - Ps 1:3 Ps 19:7 - Ps 19:11 Ps 78:4 - Ps 78:8 Deut 6:6 - Deut 6:9 Deut 17:18 Josh 1:7 John 15:3 2Tim 3:15 - 2Tim 3:17 Jas 1:21 - Jas 1:25

 10   my whole.
Ps 119:2 Ps 119:34 Ps 119:58 Ps 119:69 Ps 78:37 1Sam 7:3 2Chr 15:15 Jer 3:10 Hos 10:2 Zeph 1:5 Zeph 1:6 Matt 6:24 Col 3:22 1John 2:15
O let me.
Ps 119:21 Ps 119:118 Ps 119:133 Ps 119:176 Ps 23:3 Ps 125:5 Ps 143:8 - Ps 143:10 Pro 2:13 Pro 21:16 Isa 35:8 Ezek 34:6 2Pet 2:15 - 2Pet 2:22

 11   Thy word.
Ps 119:97 Ps 1:2 Ps 37:31 Ps 40:8 Job 22:22 Pro 2:1 Pro 2:10 Pro 2:11 Isa 51:7 Jer 15:16 Luke 2:19 Luke 2:51 Col 3:16
that I.
Ps 19:13

 12   Blessed.
1Tim 1:11 1Tim 6:15
teach.
Ps 119:26 Ps 119:27 Ps 119:33 Ps 119:64 Ps 119:66 Ps 119:68 Ps 119:71 Ps 119:72 Ps 119:108 Ps 119:124 Ps 25:4 Ps 25:5 Ps 86:11 Ps 143:10 Luke 24:45 John 14:26 1John 2:27

 13   I declared.
Ps 119:46 Ps 119:172 Ps 34:11 Ps 37:30 Ps 40:9 Ps 40:10 Ps 71:15 - Ps 71:18 Ps 118:17 Matt 10:27 Matt 12:34 Acts 4:20

 14   rejoiced.
Ps 119:47 Ps 119:72 Ps 119:77 Ps 119:111 Ps 119:127 Ps 119:162 Ps 19:9 Ps 19:10 Ps 112:1 Job 23:12 Jer 15:16 Matt 13:44 Acts 2:41 - Acts 2:47

 15   meditate.
Ps 119:23 Ps 119:48 Ps 119:78 Ps 119:97 Ps 119:131 Ps 119:148 Ps 1:2 Jas 1:25
have respect.
Ps 119:6 Ps 119:117

 16   delight.
Ps 119:14 Ps 119:24 Ps 119:35 Ps 119:47 Ps 119:70 Ps 119:77 Ps 119:92 Ps 40:8 Rom 7:22 Heb 10:16 Heb 10:17
not forget.
Ps 119:11 Ps 119:83 Ps 119:93 Ps 119:109 Ps 119:141 Ps 119:176 Pro 3:1 Jas 1:23 Jas 1:24

 17   GIMEL
Deal. Gemol, "reward" thy servant: let him have the return of his faith and prayers. From this word is derived the name of [Gimel,] gimmel, the third letter of the alphabet, which is prefixed to every verse in this part: this is a stroke of the Psalmist's art and ingenuity.
Ps 119:65 Ps 119:124 Ps 119:132 Ps 13:6 Ps 116:7 John 1:16 2Cor 9:7 - 2Cor 9:11 Phil 4:19
I may live.
Rom 8:2 - Rom 8:4 Eph 2:4 Eph 2:5 Eph 2:10 Titus 2:11 Titus 2:12 1John 2:29 1John 5:3 1John 5:4

 18   Open. Heb. Reveal.
Isa 29:10 - Isa 29:12 Isa 29:18 Isa 32:3 Isa 35:5 Matt 13:13 Matt 16:17 John 9:39 Acts 26:18 2Cor 3:14 - 2Cor 3:18 2Cor 4:4 - 2Cor 4:6 Eph 1:17 Eph 1:18 Rev 3:18
wondrous.
Ps 119:96 Hos 8:12 2Cor 3:13 Heb 8:5 Heb 10:1

 19   a stranger.
Ps 39:12 Gen 47:9 1Chr 29:15 2Cor 5:6 Heb 11:13 - Heb 11:16 1Pet 2:11
hide.
Ps 119:10 Job 39:17 Isa 63:17 Luke 9:45 Luke 24:45

 20   soul.
Ps 119:40 Ps 119:131 Ps 119:174 Ps 42:1 Ps 63:1 Ps 84:2 Pro 13:12 Song 5:8 Rev 3:15 Rev 3:16
at all times.
Ps 106:3 Job 23:11 Job 23:12 Job 27:10 Pro 17:17

 21   rebuked.
Ps 119:78 Ps 138:6 Exod 10:3 Exod 18:11 Job 40:11 Job 40:12 Isa 2:11 Isa 2:12 Isa 10:12 Ezek 28:2 - Ezek 28:10 Dan 4:37 Dan 5:22 - Dan 5:24 Mal 4:1 Luke 14:11 Luke 18:14 Jas 4:6 1Pet 5:5
cursed.
Ps 119:10 Ps 119:110 Ps 119:118 Deut 27:15 - Deut 27:26 Deut 28:15 Deut 30:19 Neh 9:16 Neh 9:29 Isa 42:24 Isa 43:28 Jer 44:9 - Jer 44:11 Jer 44:16 Jer 44:28 Jer 44:29 Gal 3:13

 22   Remove.
Ps 119:39 Ps 119:42 Ps 39:8 Ps 42:10 Ps 68:9 - Ps 68:11 Ps 68:19 Ps 68:20 Ps 123:3 Ps 123:4 1Sam 25:10 1Sam 25:39 2Sam 16:7 2Sam 16:8 Job 16:20 Job 19:2 Job 19:3 Heb 13:13
for I have.
Ps 37:3 Ps 37:6 1Pet 2:20 1Pet 3:16 1Pet 3:17 1Pet 4:14 - 1Pet 4:16

 23   Princes.
Ps 2:1 Ps 2:2 1Sam 20:31 1Sam 22:7 - 1Sam 22:13 Luke 22:66 Luke 23:1 Luke 23:2 Luke 23:10 Luke 23:11
thy servant.
Ps 119:15

 24   testimonies.
Ps 119:16 Ps 119:77 Ps 119:92 Ps 119:143 Ps 119:162 Job 27:10 Jer 6:10
my counsellors. Heb. men of my counsel.
Ps 119:97 - Ps 119:100 Ps 119:104 Ps 119:105 Ps 19:11 Deut 17:18 - Deut 17:20 Josh 1:8 Pro 6:20 - Pro 6:23 Isa 8:20 Col 3:16 2Tim 3:15 - 2Tim 3:17

 25   DALETH
soul.
Ps 22:15 Ps 44:25 Isa 65:25 Matt 16:23 Rom 7:22 - Rom 7:24 Phil 3:19 Col 3:2
quicken.
Ps 119:37 Ps 119:40 Ps 119:88 Ps 119:93 Ps 119:107 Ps 119:149 Ps 119:156 Ps 119:159 Ps 71:20 Ps 80:18 Ps 143:11 Rom 8:2 Rom 8:3
according.
Deut 30:6 2Sam 7:27 - 2Sam 7:29

 26   declared.
Ps 119:106 Ps 32:5 Ps 38:18 Ps 51:1 - Ps 51:19 Pro 28:13
teach.
Ps 119:12 Ps 25:4 Ps 25:8 Ps 25:9 Ps 27:11 Ps 86:11 Ps 143:8 - Ps 143:10 1Kgs 8:36

 27   so shall I talk.
Ps 71:17 Ps 78:4 Ps 105:2 Ps 111:4 Ps 145:5 Ps 145:6 Exod 13:14 Exod 13:15 Josh 4:6 Josh 4:7 Acts 2:11 Rev 15:3

 28   soul.
Ps 22:14 Ps 107:26 Josh 2:11 Josh 2:24
melteth. Heb. droppeth. strengthen.
Ps 27:14 Ps 29:11 Deut 33:25 Isa 40:29 Isa 40:31 Zech 10:12 Eph 3:16 Phil 4:13

 29   Remove.
Ps 119:37 Ps 119:104 Ps 119:128 Ps 119:163 Ps 141:3 Ps 141:4 Pro 30:8 Isa 44:20 Jer 16:19 Jonah 2:8 Eph 4:22 - Eph 4:25 1John 1:8 1John 2:4 Rev 22:15
grant me.
Ps 119:5 Jer 31:33 Jer 31:34 Heb 8:10 Heb 8:11

 30   chosen.
Ps 119:29 Ps 119:111 Ps 119:173 Josh 24:15 Pro 1:29 Luke 10:42 John 3:19 - John 3:21 John 8:45 1Pet 2:2 2John 1:4
thy judgments.
Ps 119:24 Ps 119:52 Deut 11:18 - Deut 11:20

 31   stuck.
Ps 119:48 Ps 119:115 Deut 4:4 Deut 10:20 Pro 23:23 John 8:31 Acts 11:23
put me.
Ps 119:6 Ps 119:80 Ps 25:2 Ps 25:20 Isa 45:17 Isa 49:23 Jer 17:18 Rom 5:5 1John 2:28

 32   run.
Song 1:4 Isa 40:31 1Cor 9:24 - 1Cor 9:26 Heb 12:1
enlarge.
Ps 119:45 Ps 18:36 1Kgs 4:29 Job 36:15 Job 36:16 Isa 60:5 Isa 61:1 Luke 1:74 Luke 1:75 John 8:32 John 8:36 2Cor 3:17 2Cor 6:11 1Pet 2:16

 33   HE
Teach.
Ps 119:12 Ps 119:26 Ps 119:27 Isa 54:13 John 6:45
I shall keep.
Ps 119:8 Ps 119:112 Matt 10:22 Matt 24:13 1Cor 1:7 1Cor 1:8 Phil 1:6 1John 2:19 1John 2:20 1John 2:27 Rev 2:26

 34   Give me.
Ps 119:73 Ps 111:10 Job 28:28 Pro 2:5 Pro 2:6 John 7:17 Jas 1:5 Jas 3:13 - Jas 3:18
I shall.
Deut 4:6 Matt 5:19 Matt 7:24 Jas 1:25 Jas 2:8 - Jas 2:12 Jas 4:11
observe.
Ps 119:10 Ps 119:58 Ps 119:69

 35   Make me.
Ps 119:27 Ps 119:36 Ps 119:173 Ezek 36:26 Ezek 36:27 Phil 2:13 Heb 13:21
the path.
Ps 23:3 Pro 3:17 Pro 4:11 Pro 4:18 Pro 8:20 Isa 2:3 Isa 48:17
therein.
Ps 119:16 Isa 58:13 Isa 58:14 Rom 7:22 1John 5:3

 36   Incline.
Ps 51:10 Ps 141:4 1Kgs 8:58 Jer 32:39 Ezek 11:19 Ezek 11:20
and not to.
Ps 10:3 Exod 18:21 Ezek 33:31 Hab 2:9 Mark 7:21 Mark 7:22 Luke 12:15 Luke 16:14 Eph 5:3 Col 3:5 1Tim 6:9 1Tim 6:10 1Tim 6:17 Heb 13:5 2Pet 2:3 2Pet 2:14

 37   Turn. Heb. Make to pass.
Num 15:39 Josh 7:21 2Sam 11:2 Job 31:1 Pro 4:25 Pro 23:5 Isa 33:15 Matt 5:28 1John 2:16
quicken.
Ps 119:25 Ps 119:40

 38   Stablish.
Ps 119:49 2Sam 7:25 - 2Sam 7:29 2Cor 1:20
who is devoted.
Ps 103:11 Ps 103:13 Ps 103:17 Ps 145:19 Ps 147:11 Jer 32:39 - Jer 32:41

 39   Turn.
Ps 119:22 Ps 119:31 Ps 39:8 Ps 57:3 2Sam 12:14 1Tim 3:7 1Tim 5:14 Titus 2:8
for thy.
Ps 119:20 Ps 119:43 Ps 119:75 Ps 119:123 Ps 119:131 Ps 19:9 Deut 4:8 Isa 26:8 Rom 2:2 Rev 19:2

 40   I have.
Ps 119:5 Ps 119:20 Matt 26:41 Rom 7:24 2Cor 7:1 Gal 5:17 Phil 3:13 Phil 3:14
quicken.
Ps 119:25 Ps 119:37 Ps 119:88 Ps 119:107 Ps 119:149 Ps 119:156 Ps 119:159 Mark 9:24 John 5:21 John 10:10 1Cor 15:45 Eph 2:5 3John 1:2

 41   VAU
Ps 119:58 Ps 119:76 Ps 119:77 Ps 119:132 Ps 69:16 Ps 106:4 Ps 106:5 Luke 2:28 - Luke 2:32

 42   So shall.
Ps 3:2 Ps 42:10 Ps 71:10 Ps 71:11 Ps 109:25 Matt 27:40 - Matt 27:43 Matt 27:63
have wherewith, etc. or, answer him that reproacheth me in athing.
2Sam 16:7 2Sam 16:8 2Sam 19:18 - 2Sam 19:20
for I trust.
Ps 119:49 Ps 119:74 Ps 119:81 Ps 56:4 Ps 56:10 Ps 56:11 Ps 89:19 - Ps 89:37 2Sam 7:12 - 2Sam 7:16 1Chr 28:3 - 1Chr 28:6 Acts 27:25

 43   take not.
Ps 119:13 Ps 50:16 Ps 51:14 Ps 51:15 Ps 71:17 Ps 71:18 Isa 59:21 Eph 1:13 Jas 1:18
for I have.
Ps 119:52 Ps 119:120 Ps 119:175 Ps 7:6 - Ps 7:9 Ps 9:4 Ps 9:16 Ps 43:1 1Pet 2:23

 44   So shall. The language of this verse is very emphatic. Perfect obedience will constitute a large proportion of heavenly happiness to all eternity; and the nearer we approach to it on earth, the more we anticipate the felicity of heaven.
keep.
Ps 119:33 Ps 119:34 Rev 7:15 Rev 22:11

 45   And I will.
Ps 119:133 Luke 4:18 John 8:30 - John 8:36 Jas 1:25 Jas 2:12 2Pet 2:19
at liberty. Heb. at large.
Ps 119:32
for I seek.
Ps 119:19 Ps 119:71 Ps 119:94 Ps 119:148 Ps 119:162 Pro 2:4 Pro 2:5 Pro 18:1 Eccl 1:13 John 5:39 Eph 5:17

 46   speak.
Ps 138:1 Dan 3:16 - Dan 3:18 Dan 4:1 - Dan 4:3 Dan 4:25 - Dan 4:27 Matt 10:18 Matt 10:19 Acts 26:1 Acts 26:2 Acts 26:24 - Acts 26:29
will not.
Mark 8:38 Rom 1:16 Phil 1:20 2Tim 1:8 2Tim 1:16 1Pet 4:14 - 1Pet 4:16 1John 2:28

 47   I will delight.
Ps 119:16 Ps 119:24 Ps 112:1 John 4:34 Phil 2:5 1Pet 2:21
which.
Ps 119:48 Ps 119:97 Ps 119:127 Ps 119:140 Ps 119:167 Ps 119:174 Ps 19:7 - Ps 19:10 Job 23:11 Job 23:12 Rom 7:12 Rom 7:16 Rom 7:22

 48   hands.
Ps 10:12 Ezek 44:12 Mic 5:9
unto thy.
Matt 7:21 John 13:17 John 15:14 Jas 1:22 - Jas 1:25
and I will.
Ps 119:15 Ps 1:2

 49   ZAIN
Remember.
Ps 105:2 Ps 105:42 Ps 106:4 Ps 106:45 Gen 8:1 Gen 32:9 Job 7:7 Isa 62:6
*marg:
Ps 119:49
upon which.
Ps 119:43 Ps 119:74 Ps 119:81 Ps 119:147 Ps 71:14 2Sam 5:2 2Sam 7:25 Rom 15:13 1Pet 1:13 1Pet 1:21

 50   This.
Ps 27:13 Ps 28:7 Ps 42:8 Ps 42:11 Ps 94:19 Jer 15:16 Rom 5:3 - Rom 5:5 Rom 15:4 Heb 6:17 - Heb 6:19 Heb 12:11 Heb 12:12
for thy.
Ps 119:25 Ezek 37:10 John 6:63 Jas 1:18 1Pet 1:3 1Pet 2:2

 51   proud.
Ps 119:21 Ps 119:69 Ps 123:3 Ps 123:4 Jer 20:7 Luke 16:14 Luke 16:15 Luke 23:35
yet have.
Ps 119:31 Ps 119:157 Ps 44:18 Job 23:11 Isa 38:3 Isa 42:4 Acts 20:23 Acts 20:24 Heb 12:1 - Heb 12:3

 52   remembered.
Ps 77:5 Ps 77:11 Ps 77:12 Ps 105:5 Ps 143:5 Exod 14:29 Exod 14:30 Num 16:3 - Num 16:35 Deut 1:35 Deut 1:36 Deut 4:3 Deut 4:4 2Pet 2:4 - 2Pet 2:9

 53   horror. Zilâphah properly signifies the pestilential burning wind called by the Arabs Simoom, (see Ps 11:6.) It is here used in a figurative sense for the most horrid mental distress; and strongly marks the idea the Psalmist had of the corrupting, pestilential, and destructive nature of sin.
Ps 119:136 Ps 119:158 Ezra 9:3 Ezra 9:14 Ezra 10:6 Jer 13:17 Dan 4:19 Hab 3:16 Luke 19:41 Luke 19:42 Rom 9:1 - Rom 9:3 2Cor 12:21 Phil 3:18

 54   Ps 89:1 Ps 10:1 Gen 47:9 Heb 11:13 - Heb 11:16

 55   night.
Ps 42:8 Ps 63:6 Ps 77:6 Ps 139:18 Gen 32:24 - Gen 32:28 Job 35:9 Job 35:10 Isa 26:9 Luke 6:12 Acts 16:25
kept.
Ps 119:17 Ps 119:34 John 14:21 John 15:10

 56   because.
Ps 119:165 Ps 18:18 - Ps 18:22 1John 3:19 - 1John 3:24

 57   CHETH
my portion.
Ps 16:5 Ps 73:26 Ps 142:5 Jer 10:16 Lam 3:24
I have.
Ps 119:106 Ps 119:115 Ps 66:14 Deut 26:17 Deut 26:18 Josh 24:15 Josh 24:18 Josh 24:21 Josh 24:24 - Josh 24:27 Neh 10:29 - Neh 10:39

 58   I intreated.
Ps 119:10 Ps 4:6 Ps 51:1 - Ps 51:3 Ps 86:1 - Ps 86:3 Hos 7:14 Heb 10:22
favour. Heb. face.
Ps 27:8 Job 11:19
*marg:
Ps 119:58
be merciful.
Ps 119:41 Ps 119:65 Ps 119:76 Ps 119:170 Ps 56:4 Ps 56:10 Ps 138:2 Matt 24:35

 59   thought.
Lam 3:40 Ezek 18:28 Ezek 18:30 Hag 1:5 Hag 1:7 Luke 15:17 - Luke 15:20 2Cor 13:5
turned.
Deut 4:30 Deut 4:31 Jer 8:4 - Jer 8:6 Jer 31:18 Jer 31:19 Ezek 33:14 - Ezek 33:16 Ezek 33:19 Joel 2:13 2Cor 12:21

 60   made.
Ps 95:7 Ps 95:8 Ezek 10:6 - Ezek 10:8 Pro 27:1 Eccl 9:10 Gal 1:16

 61   The bands. or, The companies.
Ps 119:95 Ps 3:1 1Sam 30:3 - 1Sam 30:5 Job 1:17 Hos 6:9
but I.
Ps 119:176 1Sam 24:9 - 1Sam 24:11 1Sam 26:9 - 1Sam 26:11 Pro 24:29 Rom 12:17 - Rom 12:21

 62   midnight.
Ps 119:147 Ps 119:164 Ps 42:8 Mark 1:35 Acts 16:25
thy.
Ps 119:7 Ps 119:75 Ps 119:106 Ps 119:137 Ps 19:9 Deut 4:8 Rom 7:12

 63   a companion.
Ps 119:79 Ps 119:115 Ps 16:3 Ps 101:6 Ps 142:7 Pro 13:20 Mal 3:16 - Mal 3:18 2Cor 6:14 - 2Cor 6:17 1John 1:3 1John 3:14

 64   earth.
Ps 33:5 Ps 104:13 Ps 145:9
teach.
Ps 119:12 Ps 119:26 Ps 27:11 Isa 2:3 Isa 48:17 Isa 48:18 Matt 11:29

 65   TETH
dealt well.
Ps 119:17 Ps 13:6 Ps 16:5 Ps 16:6 Ps 18:35 Ps 23:5 Ps 23:6 Ps 30:11 Ps 116:7 1Chr 29:14

 66   Teach me.
Ps 119:34 Ps 72:1 Ps 72:2 1Kgs 3:9 1Kgs 3:28 Pro 2:1 - Pro 2:9 Pro 8:20 Isa 11:2 - Isa 11:4 Judg 3:15 Matt 13:11 Phil 1:9 Jas 3:13 - Jas 3:18
I Have.
Ps 119:128 Ps 119:160 Ps 119:172 Neh 9:13 Neh 9:14

 67   Before.
Ps 119:176 Ps 73:5 - Ps 73:28 Deut 32:15 2Sam 10:19 2Sam 11:2 - 2Sam 11:27 2Chr 33:9 - 2Chr 33:13 Pro 1:32 Jer 22:21
but now.
Ps 119:71 Ps 119:75 Jer 31:18 Jer 31:19 Hos 2:6 Hos 2:7 Hos 5:15 Hos 6:1 Heb 12:10 Heb 12:11 Rev 3:10

 68   good.
Ps 86:5 Ps 106:1 Ps 107:1 Ps 145:7 - Ps 145:9 Exod 33:18 Exod 33:19 Exod 34:6 Exod 34:7 Isa 63:7 Matt 5:45 Matt 19:17 Mark 10:18 Luke 18:19
teach.
Ps 119:12 Ps 119:26 Ps 25:8 Ps 25:9

 69   proud.
Ps 35:11 Ps 109:2 Ps 109:3 Job 13:4 Jer 43:2 Jer 43:3 Matt 5:11 Matt 5:12 Matt 26:59 - Matt 26:68 Acts 24:5 Acts 24:13
I will.
Ps 119:51 Ps 119:157
with my whole.
Ps 119:34 Ps 119:58 Matt 6:24 Jas 1:8

 70   heart is as fat.
Ps 17:10 Ps 73:7 Isa 6:10 Acts 28:27
but I.
Ps 119:16 Ps 119:35 Ps 40:8 Rom 7:22

 71   good.
Ps 119:67 Ps 94:12 Ps 94:13 Isa 27:9 1Cor 11:32 Heb 12:10 Heb 12:11

 72   better.
Ps 119:14 Ps 119:111 Ps 119:127 Ps 119:162 Ps 19:10 Pro 3:14 Pro 3:15 Pro 8:10 Pro 8:11 Pro 8:19 Pro 16:16 Matt 13:44 - Matt 13:46

 73   JOD
Thy hands.
Ps 100:3 Ps 111:10 Ps 138:8 Ps 139:14 - Ps 139:16 Job 10:8 - Job 10:11
give me.
Ps 119:34 Ps 119:125 Ps 119:144 Ps 119:169 1Chr 22:12 2Chr 2:12 Job 32:8 2Tim 2:7 1John 5:20
that I may.
Ps 111:10 Jas 3:18

 74   fear thee.
Ps 119:79 Ps 34:2 - Ps 34:6 Ps 66:16 Mal 3:16
I have.
Ps 119:42 Ps 119:147 Ps 108:7 Gen 32:11 Gen 32:12 Luke 21:33

 75   I know.
Ps 119:7 Ps 119:62 Ps 119:128 Ps 119:160 Deut 32:4 Job 34:23 Jer 12:1
right. Heb. righteousness.
Gen 18:25 Rom 3:4 Rom 3:5
thou in.
Ps 25:10 Ps 89:30 - Ps 89:33 Heb 12:10 Heb 12:11 Rev 3:19

 76   merciful.
Ps 86:5 Ps 106:4 Ps 106:5 2Cor 1:3 - 2Cor 1:5
for my comfort. Heb. to comfort me.


 77   thy tender.
Ps 119:41 Ps 51:1 - Ps 51:3 Lam 3:22 Lam 3:23 Dan 9:18
for thy.
Ps 119:24 Ps 119:47 Ps 119:174 Ps 1:2 Heb 8:10 - Heb 8:12

 78   the proud.
Ps 119:21 Ps 119:51 Ps 119:85 Ps 35:26
without.
Ps 119:86 Ps 7:3 - Ps 7:5 Ps 25:3 Ps 35:7 Ps 69:4 Ps 109:3 1Sam 24:10 - 1Sam 24:12 1Sam 24:17 1Sam 26:18 John 15:25 1Pet 2:20
but I will.
Ps 119:23 Ps 1:2

 79   Let those.
Ps 119:63 Ps 119:74 Ps 7:7 Ps 142:7

 80   sound.
Ps 25:21 Ps 32:2 Deut 26:16 2Chr 12:14 2Chr 15:17 2Chr 25:2 2Chr 31:20 2Chr 31:21 Pro 4:23 Ezek 11:9 John 1:47 2Cor 1:12
that I be.
Ps 119:6 Ps 25:2 Ps 25:3 1John 2:28

 81   CAPH
fainteth.
Ps 119:20 Ps 119:40 Ps 42:1 Ps 42:2 Ps 73:26 Ps 84:2 Song 5:8 Rev 3:15 Rev 3:16
but I.
Ps 119:42 Ps 119:74 Ps 119:77 Ps 119:114

 82   eyes.
Ps 119:123 Ps 69:3 Deut 28:32 Pro 13:12 Isa 38:11
When wilt.
Ps 86:17 Ps 90:13 - Ps 90:15

 83   like a bottle in the smoke. As the bottles in the East are made of skin, it is evident that one of these hung up in the smoke must soon be parched, shrivelled up, lose all its strength, and become unsightly and useless. Thus the Psalmist appeared to himself to have become useless and despicable, through the exhausted state of his body and mind, by long bodily afflictions and mental distress.
Ps 22:15 Ps 102:3 Ps 102:4 Job 30:30
yet do I.
Ps 119:16 Ps 119:61 Ps 119:176

 84   How.
Ps 39:4 Ps 39:5 Ps 89:47 Ps 89:48 Ps 90:12 Job 7:6 - Job 7:8
when.
Ps 7:6 Rev 6:10 Rev 6:11

 85   The proud. This metaphor is taken from the mode in which wild beasts are caught in the East: deep pits are dug in the earth, and slightly covered over with reeds, turf, etc., so as not to be discerned from the solid ground; and the animals attempting to walk over them, the surface breaks, they fall in, and are taken alive. Thus the Psalmist's enemies employed craft as well as power in order to effect his ruin.
Ps 119:78 Ps 7:15 Ps 35:7 Ps 36:11 Pro 16:27 Jer 18:20
which.
Ps 58:1 Ps 58:2

 86   All thy.
Ps 119:128 Ps 119:138 Ps 119:142 Ps 119:151 Ps 19:9 Rom 7:12
faithful. Heb. faithfulness. they.
Ps 119:78 Ps 7:1 - Ps 7:5 Ps 35:7 Ps 35:19 Ps 38:19 Ps 59:3 Ps 59:4 Jer 18:20
help.
Ps 70:5 Ps 142:4 - Ps 142:6 Ps 143:9

 87   almost.
1Sam 20:3 1Sam 23:26 1Sam 23:27 2Sam 17:16 Matt 10:28
but I forsook.
Ps 119:51 Ps 119:61 1Sam 24:6 1Sam 24:7 1Sam 26:9 1Sam 26:24

 88   Quicken.
Ps 119:25 Ps 119:40 Ps 119:159
so shall I.
Ps 119:2 Ps 119:146 Ps 25:10 Ps 78:5 Ps 132:12

 89   LAMED
For ever.
Ps 119:152 Ps 119:160 Ps 89:2 Matt 5:18 Matt 24:34 Matt 24:35 1Pet 1:25 2Pet 3:13

 90   faithfulness.
Deut 7:9 Mic 7:20
unto all generations. Heb. to generation and generation.
Ps 89:1 Ps 89:2 Ps 100:5
thou hast
Ps 89:11 Ps 93:1 Ps 104:5 Job 38:4 - Job 38:7 2Pet 3:5 - 2Pet 3:7
abideth. Heb. standeth.


 91   They continue this.
Ps 148:5 Ps 148:6 Gen 8:22 Isa 48:13 Jer 33:25
all are.
Deut 4:19 Josh 10:12 Josh 10:13 Judg 5:20 Matt 5:45 Matt 8:9

 92   thy law.
Ps 119:24 Ps 119:77 Ps 119:143 Rom 15:4
I should.
Ps 27:13 Ps 94:18 Ps 94:19 Pro 6:22 Pro 6:23

 93   will never.
Ps 119:16 Ps 119:50 John 6:63 1Pet 1:23

 94   I am thine.
Ps 86:2 Josh 10:4 - Josh 10:6 Isa 41:8 - Isa 41:10 Isa 44:2 Isa 44:5 Isa 64:8 - Isa 64:10 Zeph 3:17 Acts 27:23 Acts 27:24
for I have.
Ps 119:27 Ps 119:40 Ps 119:173

 95   wicked.
Ps 119:61 Ps 119:69 Ps 119:85 - Ps 119:87 Ps 10:8 - Ps 10:10 Ps 27:2 Ps 37:32 Ps 38:12 1Sam 23:20 - 1Sam 23:23 2Sam 17:1 - 2Sam 17:4 Matt 26:3 - Matt 26:5 Acts 12:11 Acts 23:21 Acts 25:3
but I.
Ps 119:24 Ps 119:31 Ps 119:111 Ps 119:125 Ps 119:129 Ps 119:167

 96   I have seen. That is, I have seen that all human wisdom or knowledge, however extensive, noble, and excellent, has it bounds, and limits, and end; but Thy law, a transcript of Thine own mind, is infinite, and extends to eternity.
Ps 39:5 Ps 39:6 1Sam 9:2 1Sam 17:8 1Sam 17:49 - 1Sam 17:51 1Sam 31:4 1Sam 31:5 2Sam 14:25 2Sam 16:23 2Sam 17:23 2Sam 18:14 2Sam 18:17 Eccl 1:2 Eccl 1:3 Eccl 2:11 Eccl 7:20 Eccl 12:8 Matt 5:18 Matt 24:35
but thy.
Ps 19:7 Ps 19:8 Matt 5:28 Matt 22:37 - Matt 22:40 Mark 12:29 - Mark 12:34 Rom 7:7 - Rom 7:12 Rom 7:14 Heb 4:12 Heb 4:13

 97   MEM
O how.
Ps 119:48 Ps 119:113 Ps 119:127 Ps 119:159 Ps 119:165 Ps 119:167 Ps 1:2 Deut 6:6 - Deut 6:9 Deut 17:19 Josh 1:8 Pro 2:10 Pro 18:1

 98   through.
Ps 119:104 Deut 4:6 Deut 4:8 1Sam 18:5 1Sam 18:14 1Sam 18:30 Pro 2:6 Col 3:16
they are ever. Heb. it is ever.
Ps 119:11 Ps 119:30 Ps 119:105 Jas 1:25

 99   than all.
Deut 4:6 - Deut 4:8 2Sam 15:24 - 2Sam 15:26 1Chr 15:11 - 1Chr 15:13 2Chr 29:15 - 2Chr 29:36 2Chr 30:22 Jer 2:8 Jer 8:8 Jer 8:9 Matt 11:25 Matt 13:11 Matt 15:6 - Matt 15:9 Matt 15:14 Matt 23:24 - Matt 23:36 Heb 5:12
for thy.
Ps 119:24 2Tim 3:15 - 2Tim 3:17

 100   understand.
1Kgs 12:6 - 1Kgs 12:15 Job 12:12 Job 15:9 Job 15:10 Job 32:4 Job 32:10
because.
Ps 111:10 Job 28:28 Jer 8:8 Jer 8:9 Matt 7:24 Jas 3:13

 101   refrained.
Ps 119:59 Ps 119:60 Ps 119:104 Ps 119:126 Ps 18:23 Pro 1:15 Isa 53:6 Isa 55:7 Jer 2:36 Titus 2:11 Titus 2:12 1Pet 2:1 1Pet 2:2 1Pet 3:10 1Pet 3:11

 102   departed.
Ps 18:21 Pro 5:7 Jer 32:40
for thou.
Eph 4:20 - Eph 4:24 1Thess 2:13 1John 2:19 1John 2:27

 103   sweet.
Ps 19:10 Ps 63:5 Job 23:12 Pro 3:17 Pro 8:11 Pro 24:13 Pro 24:14 Song 1:2 - Song 1:4 Song 5:1
taste. Heb. palate.


 104   Through.
Ps 119:98 Ps 119:100
therefore.
Ps 119:128 Ps 36:4 Ps 97:10 Ps 101:3 Pro 8:13 Amos 5:15 Rom 12:9
false way.
Ps 119:29 Ps 119:30 Pro 14:12 Matt 7:13

 105   NUN
word.
Ps 19:8 Ps 43:3 Pro 6:23 Eph 5:13 2Pet 1:19
lamp. or, candle.
Ps 18:28 Job 29:3

 106   sworn.
Ps 56:12 Ps 66:13 Ps 66:14 2Chr 15:13 2Chr 15:14 Neh 10:29 Eccl 5:4 Eccl 5:5 Matt 5:33 2Cor 8:5
that I will.
Ps 119:115 2Kgs 23:3

 107   afflicted.
Ps 6:1 Ps 22:14 - Ps 22:18 Ps 34:19
quicken.
Ps 119:25 Ps 119:88 Ps 143:11

 108   Accept.
Num 29:39 Hos 14:2 Heb 13:15
teach.
Ps 119:12 Ps 119:26 Ps 119:130 Ps 119:169

 109   My soul. Rather, "My life naphshee is continually in my hand;" i.e., it is in constant danger; every hour I am on the confines of death. The LXX., Syriac, and Ethiopic read, "in thy hand;" but this is a conjectural and useless alteration.
Judg 12:3 1Sam 19:5 1Sam 20:3 Job 13:14 Rom 8:36 1Cor 15:31 2Cor 11:23
yet do I not.
Ps 119:83 Ps 119:117 Ps 119:152

 110   wicked.
Ps 119:85 Ps 10:8 - Ps 10:18 Ps 124:6 Ps 124:7 Ps 140:5 Ps 141:9 Pro 1:11 Pro 1:12 Jer 18:22
yet I erred.
Ps 119:10 Ps 119:21 Ps 119:51 Ps 119:87 Ps 119:95 Dan 6:10 Luke 20:19 - Luke 20:26

 111   Thy testimonies.
Ps 119:14 Ps 119:127 Ps 119:162 Ps 16:5 Deut 33:4 Isa 54:17 Acts 26:18 Col 1:12 Heb 9:15 1Pet 1:4
for they.
Ps 119:74 Ps 119:92 Ps 119:174 Ps 19:8 Jer 15:16 1Pet 1:8

 112   inclined.
Ps 119:36 Ps 141:4 Josh 24:23 1Kgs 8:58 2Chr 19:3 Phil 2:13
perform. Heb. do. the end.
Ps 119:33 Ps 119:44 1Pet 1:13 Rev 2:10

 113   hate.
Ps 94:11 Isa 55:7 Jer 4:14 Mark 7:21 2Cor 10:5
vain thoughts. Or, "divided thoughts," saiâphim, or, as Gesenius renders, bie Bneybeutigen (in ber Religion) "ambiguities (or indecisions) in Religion;" Luther, Flattergeister, "inconstant fellows;" LXX. [paranomoi,] "transgressors," Vulgate iniqui, "iniquitous," and Jerome, tumultuosos, "tumultuous."
thy law.
Ps 119:97 Ps 119:103

 114   my hiding.
Ps 32:7 Ps 91:1 Ps 91:2 Isa 32:2
my shield.
Ps 3:3 Ps 84:11
I hope.
Ps 119:81 Ps 130:5 Ps 130:6

 115   Depart.
Ps 6:8 Ps 26:5 Ps 26:9 Ps 139:19 Matt 7:23 Matt 25:41 1Cor 15:33
for I will.
Ps 119:106 Josh 24:15

 116   Uphold.
Ps 37:17 Ps 37:24 Ps 41:12 Ps 63:8 Ps 94:18 Isa 41:10 Isa 42:1
and let me.
Ps 25:2 Isa 45:17 Rom 5:5 Rom 9:32 Rom 10:11 1Pet 2:6

 117   Hold.
Ps 17:5 Ps 71:6 Ps 73:23 Ps 139:10 Isa 41:13 John 10:28 John 10:29 Rom 14:4 1Pet 1:5 Jude 1:24
and I will.
Ps 119:6 Ps 119:48 Ps 119:111 Ps 119:112

 118   trodden.
Isa 25:10 Isa 63:3 Mal 4:3 Luke 21:24 Rev 14:20
err.
Ps 119:10 Ps 119:21 Ps 95:10
their deceit.
Ps 119:29 Ps 78:36 Ps 78:37 Ps 78:57 Isa 44:20 Eph 4:22 Eph 5:6 2Thess 2:9 - 2Thess 2:11 2Tim 3:13 1John 2:21 Rev 18:23

 119   Thou. When Thou triest them in the refining fire, they are burnt up, fly off in fumes, or in scorie, which Thou sweepest away.
puttest away. Heb. causest to cease.
1Sam 15:23 Jer 6:30 Ezek 22:18 - Ezek 22:22 Mal 3:2 Mal 3:3 Matt 3:12 Matt 7:23 Matt 13:40 - Matt 13:42 Matt 13:49 Matt 13:50
therefore.
Ps 119:111 Ps 119:126 - Ps 119:128

 120   My flesh.
Ps 119:53 Lev 10:1 - Lev 10:3 1Sam 6:20 2Sam 6:8 2Sam 6:9 1Chr 24:16 1Chr 24:17 1Chr 24:30 2Chr 34:21 2Chr 34:27 Isa 66:2 Dan 10:8 - Dan 10:11 Hab 3:16 Phil 2:12 Heb 12:21 Heb 12:28 Heb 12:29 Rev 1:17 Rev 1:18

 121   AIN
I have.
Ps 7:3 - Ps 7:5 Ps 18:20 - Ps 18:24 Ps 75:2 1Sam 24:11 - 1Sam 24:15 1Sam 25:28 2Sam 8:15 Acts 21:16 Acts 25:10 Acts 25:11 2Cor 1:12
leave me.
Ps 37:33 Ps 57:3 Ps 57:4 2Pet 2:9

 122   surety.
Gen 43:9 Pro 22:26 Pro 22:27 Isa 38:14 Phlm 1:18 Phlm 1:19 Heb 7:22
let not.
Ps 119:21 Ps 36:11

 123   Ps 119:81 Ps 119:82 Ps 69:3 Ps 130:6 Ps 143:7 Lam 4:17

 124   Deal.
Ps 119:41 Ps 119:76 Ps 119:77 Ps 119:132 Ps 51:1 Ps 69:13 Ps 69:16 Ps 79:8 Ps 103:10 Ps 130:3 Ps 130:4 Ps 130:7 Dan 9:18 Luke 18:13 2Tim 1:16 - 2Tim 1:18
teach.
Ps 119:12 Ps 119:26 Ps 143:10 - Ps 143:12 Neh 9:20

 125   I am thy.
Ps 119:94 Ps 86:16 Ps 116:16 Rom 6:22
give.
Ps 119:34 Ps 119:66 2Chr 1:7 - 2Chr 1:10 2Cor 3:5 2Cor 3:6 2Tim 2:7 Jas 1:5 Jas 3:13 - Jas 3:17
that I.
Ps 119:11 Ps 119:18 Ps 119:19 Ps 119:29 Pro 9:10 Pro 14:8

 126   time.
Ps 9:19 Ps 102:13 Gen 22:10 Gen 22:11 Gen 22:14 Deut 32:36 Isa 42:14
to work. That is, "to take vengeance," as âsah signifies, Jer 18:23; Mal 3:17, by an ellipsis of the noun. When infidels, profligates, and Pharisees, "make void the law of God," generally, then it is time for God to arise to vindicate His own honour and maintain His cause among men.
they.
Jer 8:8 Hab 1:4 Mal 2:8 Matt 15:6 Rom 3:31 Rom 4:14

 127   I love.
Ps 119:72 Ps 19:10 Pro 3:13 - Pro 3:18 Pro 8:11 Pro 16:16 Matt 13:45 Matt 13:46 Eph 3:8

 128   I esteem.
Ps 119:6 Ps 19:7 Ps 19:8 Deut 4:8 Job 33:27 Pro 30:5 Rom 7:12 Rom 7:14 Rom 7:16 Rom 7:22
all things. Kol, "all" seems to have been omitted by all the versions, except the Chaldee; which reads simply, "all thy precepts;" and this renders the text more perspicuous and unembarrassed.
and I.
Ps 119:104 Ps 119:118

 129   PE
testimonies.
Ps 119:18 Ps 139:6 Isa 9:6 Isa 25:1 Rev 19:10
doth.
Ps 119:2 Ps 119:31 Ps 119:146 Ps 25:10

 130   entrance. Or, "opening;" paithach: the Scriptures give satisfactory light to the mind upon every subject of which they treat; and speedily communicate more useful knowledge to the simplest believer, upon the most important topics, than the acutest philosophers have been able to develop through successive ages.
Ps 119:105 Pro 6:23 Isa 8:20 Luke 1:77 - Luke 1:79 Acts 26:18 2Cor 4:4 2Cor 4:6 Eph 5:13 Eph 5:14 2Pet 1:19
it giveth.
Ps 19:7 Pro 1:4 Pro 1:22 Pro 1:23 Pro 9:4 - Pro 9:6 Rom 16:18 Rom 16:19 2Tim 3:15 - 2Tim 3:17

 131   opened.
Ps 119:20 Ps 42:1 Isa 26:8 Isa 26:9 1Pet 2:2
I longed.
Ps 119:40 Ps 119:162 Ps 119:174 Heb 12:14

 132   Look.
Ps 119:124 Ps 25:18 Exod 4:31 1Sam 1:11 2Sam 16:12 Isa 63:7 - Isa 63:9
as thou usest to do unto those. Heb. according to the customtoward those.
Ps 106:4 2Thess 1:6 2Thess 1:7

 133   Order.
Ps 119:116 Ps 17:5 Ps 32:8 Ps 121:3 1Sam 2:9
let not.
Ps 19:13 Rom 6:12 - Rom 6:14 Rom 7:23 Rom 7:24

 134   Ps 119:122 Ps 56:1 Ps 56:2 Ps 56:13 Ps 105:43 - Ps 105:45 Ezek 11:17 - Ezek 11:20 Ezek 36:24 - Ezek 36:27 Luke 1:74 Luke 1:75 Acts 9:31

 135   Make.
Ps 4:6 Ps 80:1 Ps 80:3 Ps 80:7 Ps 80:19 Num 6:25 Num 6:26 Job 33:26 Rev 22:4 Rev 22:5
and teach.
Ps 119:12 Ps 119:26 Job 34:32 Job 35:11 Job 36:22 Luke 24:45

 136   Ps 119:53 Ps 119:158 1Sam 15:11 Jer 9:1 Jer 9:18 Jer 13:17 Jer 14:17 Ezek 9:4 Luke 19:41 Rom 9:2 Rom 9:3

 137   Ps 99:4 Ps 103:6 Ps 145:17 Deut 32:4 Ezra 9:15 Neh 9:33 Jer 12:1 Dan 9:7 Dan 9:14 Rom 2:5 Rom 3:5 Rom 3:6 Rom 9:14 Rev 15:3 Rev 15:4 Rev 16:7 Rev 19:2

 138   testimonies.
Ps 119:86 Ps 119:144 Ps 19:7 - Ps 19:9 Deut 4:8 Deut 4:45
righteous. Heb. righteousness. faithful. Heb. faithfulness.
Ps 119:75

 139   zeal.
Ps 69:9 1Kgs 19:10 1Kgs 19:14 John 2:17
consumed me. or, cut me off. because.
Ps 53:4 Matt 9:13 Matt 12:3 - Matt 12:5 Matt 15:4 - Matt 15:6 Matt 21:13 Matt 21:16 Matt 21:42 Matt 22:29 Acts 13:27 Acts 28:23 - Acts 28:27

 140   Thy word. Gold has need to be refined; but thy word is purity itself, reflecting the holiness of Jehovah's character and government, and requiring and leading to purity of heart and life.
pure. Heb. tried, or refined.
Ps 119:128 Ps 12:6 Ps 18:30 Ps 19:8 Pro 30:5 Rom 7:12 Rom 7:16 Rom 7:22 1Pet 2:2 2Pet 1:21

 141   small.
Ps 22:6 Ps 40:17 Pro 15:16 Pro 16:8 Pro 19:1 Isa 53:3 Luke 6:20 Luke 9:58 2Cor 8:9 Jas 2:5
yet do.
Ps 119:109 Ps 119:176 Pro 3:1

 142   Thy righteousness. Men, as Bp. Horne observes, may decree wickedness by a law; or they may change their decrees, and with them what is right to-day may be wrong to-morrow; but the law of God is righteousness, and it is truth, to-day and for ever.
an everlasting.
Ps 119:144 Ps 36:6 Isa 51:6 Isa 51:8 Dan 9:24 2Thess 1:6 - 2Thess 1:10
and thy.
Ps 119:151 Ps 19:9 John 17:17 Eph 4:21

 143   Trouble.
Ps 119:107 Ps 18:4 Ps 18:5 Ps 88:3 - Ps 88:18 Ps 116:3 Ps 130:1 Mark 14:33 Mark 14:34
taken hold on me. Heb. found me. yet thy.
Ps 119:16 Ps 119:47 Ps 119:77 Job 23:12 John 4:34

 144   righteousness.
Ps 119:138 Ps 119:152 Matt 5:18 1Pet 1:23 - 1Pet 1:25
give me.
Ps 119:34 Ps 119:66 Ps 119:73 Ps 119:169 2Cor 4:6 1John 5:20 1John 5:21
understanding.
Pro 10:21 Isa 6:9 Isa 6:10 Isa 27:11 Jer 4:22 Dan 12:10 Hos 4:6 Matt 13:19 John 17:3

 145   KOPH
cried.
Ps 119:10 Ps 61:1 Ps 61:2 Ps 62:8 Ps 86:4 Ps 102:1
*title
Ps 119:145 Ps 142:1 Ps 142:2 1Sam 1:10 1Sam 1:15 Jer 29:13
I will.
Ps 119:44 Ps 119:106 Ps 119:115

 146   and I shall keep. or, that I may keep.
Ps 119:134 Judg 10:15 Judg 10:16 Matt 1:21 Titus 2:14 Titus 3:4 - Titus 3:8

 147   I prevented. That is, I anticipated, or rose before, the morning dawn; and was before hand with the light itself.
Ps 5:3 Ps 21:3 Ps 42:8 Ps 88:13 Ps 130:6 Isa 26:9 Mark 1:35
hoped.
Ps 119:74 Ps 119:81 Ps 56:4 Ps 130:5 Heb 6:17 - Heb 6:19

 148   eyes.
Ps 119:62 Ps 63:1 Ps 63:6 Ps 139:17 Ps 139:18 Lam 2:19 Luke 6:12
the night watches. The ancient Jews divided the night into three watches of four hours each, beginning at six o'clock in the evening; before the last of which, "the day break," or "morning watch," as the LXX. and Vulgate read, the Psalmist was awake.


 149   Hear.
Ps 5:2 Ps 5:3 Ps 55:2 Ps 64:1
according unto.
Ps 51:1 Ps 69:16 Ps 109:21 Isa 63:7
quicken me.
Ps 119:25 Ps 119:40 Ps 119:154 Ps 119:156

 150   draw nigh.
Ps 22:11 - Ps 22:13 Ps 22:16 Ps 27:2 1Sam 23:16 2Sam 17:16 Matt 26:46 Matt 26:47
for from.
Ps 50:17 Job 21:14 Pro 1:7 Pro 1:22 Pro 28:9 Eph 2:13 Eph 2:14

 151   near.
Ps 46:1 Ps 75:1 Ps 139:2 Ps 145:18 Deut 4:7 Matt 1:23
all.
Ps 119:138 Ps 119:142

 152   thy testimonies.
Ps 119:144 Ps 119:160 Ps 89:34 - Ps 89:37 Ps 111:7 Ps 111:8 Eccl 3:14 Luke 21:33

 153   RESH
Consider.
Ps 119:159 Ps 9:13 Ps 13:3 Ps 13:4 Ps 25:19 Exod 3:7 Exod 3:8 Neh 9:32 Lam 2:20 Lam 5:1
for I.
Ps 119:16 Ps 119:98 Ps 119:109 Ps 119:141 Ps 119:176

 154   Plead.
Ps 35:1 Ps 43:1 1Sam 24:15 Job 5:8 Pro 22:23 Jer 11:20 Jer 50:34 Jer 51:36 Mic 7:9 1John 2:1
quicken.
Ps 119:25 Ps 119:40

 155   Salvation.
Ps 18:27 Job 5:4 Isa 46:12 Isa 57:19 Eph 2:17 Eph 2:18
for they.
Ps 10:4 Job 21:14 Job 21:15 Pro 1:7 Luke 16:24 Rom 3:11

 156   Great. Heb. Many. are thy.
Ps 51:1 Ps 86:5 Ps 86:13 Ps 86:15 1Chr 21:13 Isa 55:7 Isa 63:7
quicken.
Ps 119:149

 157   Many.
Ps 3:1 Ps 3:2 Ps 22:12 Ps 22:16 Ps 25:19 Ps 56:2 Ps 118:10 - Ps 118:12 Matt 24:9 Matt 26:47 Acts 4:27
yet do I.
Ps 119:51 Ps 119:110 Ps 44:17 Job 17:9 Job 23:11 Isa 42:4 Acts 20:23 Acts 20:24 1Cor 15:58

 158   Ps 119:53 Ps 119:136 Ezek 9:4 Mark 3:5

 159   Consider.
Ps 119:97 Ps 119:153 2Kgs 20:3 Neh 5:19 Neh 13:22
quicken.
Ps 119:88

 160   Thy word is true from the beginning. Heb. The beginning ofthe word is true.
Ps 119:86 Ps 119:138 Pro 30:5 2Tim 3:16
and every one.
Ps 119:75 Ps 119:142 Ps 119:144 Ps 119:152 Eccl 3:14 Matt 5:18

 161   SCHIN
Princes.
Ps 119:23 Ps 119:157 1Sam 21:15 1Sam 24:9 - 1Sam 24:15 1Sam 26:18 John 15:25
my heart.
Ps 4:4 Gen 39:9 Gen 42:18 2Kgs 22:19 Neh 5:15 Job 31:23 Isa 66:2 Jer 36:23 - Jer 36:25

 162   rejoice.
Ps 119:72 Ps 119:111 Jer 15:16
as one.
1Sam 30:16 Pro 16:19 Isa 9:3

 163   hate.
Ps 119:29 Ps 119:113 Ps 119:128 Ps 101:7 Pro 6:16 - Pro 6:19 Pro 30:8 Amos 5:15 Rom 12:9 Eph 4:25 Rev 22:15

 164   Seven times. That is, probably many times, or frequently, as the term seven frequently denotes; but Rabbi Solomon says that this is to be understood literally; for they praised God twice in the morning before reading the decalogue, and once after; twice in the evening before the same reading, and twice after; making in the whole seven times.
Ps 119:62 Ps 55:17
because.
Ps 48:11 Ps 97:8 Rev 19:2

 165   Great.
Pro 3:1 Pro 3:2 Pro 3:17 Isa 32:17 Isa 57:21 John 14:27 Gal 5:22 Gal 5:23 Gal 6:15 Gal 6:16 Phil 4:7
nothing shall offend them. Heb. they shall have no stumblingblock.
Isa 8:13 - Isa 8:15 Isa 28:13 Isa 57:14 Matt 13:21 Matt 24:24 1Pet 2:6 - 1Pet 2:8

 166   Lord.
Ps 119:81 Ps 119:174 Ps 130:5 - Ps 130:7 Gen 49:18
and done.
Ps 4:5 Ps 24:3 - Ps 24:5 Ps 50:23 John 7:17 1John 2:3 1John 2:4

 167   soul.
Ps 119:6 - Ps 119:8 Ps 119:97 Ps 119:111 Ps 119:159 John 14:21 - John 14:24 John 15:9 John 15:10 Heb 10:16
and I love.
Ps 40:8 Rom 7:22

 168   for all my.
Ps 44:20 Ps 44:21 Ps 98:8 Ps 139:3 Job 34:21 Pro 5:21 Jer 23:24 Heb 4:13 Rev 2:23

 169   TAU
Let my cry.
Ps 119:145 Ps 18:6 2Chr 30:27
give me.
Ps 119:144 1Chr 22:12 2Chr 1:10 Pro 2:3 - Pro 2:5 Dan 2:21 Jas 1:5

 170   deliver me.
Ps 119:41 Ps 89:20 - Ps 89:25 Gen 32:9 - Gen 32:12 2Sam 7:25

 171   my lips, etc. Or, more literally, and accordant with the context. "My lips shall pour forth (tabbânah) praise; for (kee) thou hast taught me thy statues."
Ps 119:7 Ps 50:23 Ps 71:17 Ps 71:23 Ps 71:24

 172   tongue.
Ps 119:13 Ps 119:46 Ps 37:30 Ps 40:9 Ps 40:10 Ps 78:4 Deut 6:7 Matt 12:34 Matt 12:35 Eph 4:29 Col 4:6
for all thy.
Ps 119:86 Ps 119:138 Ps 119:142 Rom 7:12 Rom 7:14

 173   Let.
Ps 119:94 Ps 119:117 Isa 41:10 - Isa 41:14 Mark 9:24 2Cor 12:9 Eph 6:10 - Eph 6:20 Phil 4:13
for.
Ps 119:30 Ps 119:35 Ps 119:40 Ps 119:111 Deut 30:19 Josh 24:15 Josh 24:22 1Kgs 3:11 1Kgs 3:12 Pro 1:29 Luke 10:42

 174   longed.
Ps 119:81 Ps 119:166 Gen 49:18 2Sam 23:5 Pro 13:12 Song 5:8 Rom 7:22 - Rom 7:25 Rom 8:23 - Rom 8:25 Phil 1:23
and thy law.
Ps 119:16 Ps 119:24 Ps 119:47 Ps 119:77 Ps 119:111 Ps 119:162 Ps 119:167 Ps 1:2

 175   Let my.
Ps 9:13 Ps 9:14 Ps 30:9 Ps 51:14 Ps 51:15 Ps 118:18 Ps 118:19 Isa 38:19
and let thy.
Ps 119:75 Isa 26:8 Isa 26:9 Rom 8:28 1Cor 11:31 1Cor 11:32 2Cor 4:17

 176   gone astray.
Isa 53:6 Ezek 34:6 Ezek 34:16 Matt 10:6 Matt 15:24 Matt 18:12 Matt 18:13 Luke 15:4 - Luke 15:7 John 10:16 1Pet 2:25
seek.
Song 1:4 Jer 31:18 Luke 19:10 Gal 4:9 Phil 2:13 Jas 1:17
for I do.
Ps 119:61 Ps 119:93 Hos 4:6


Display settings Display settings יהוהיהוה