SOB (Studijní on-line bible) - Biblický program - free scripture study tool - online bible program

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Webster Concordance - study with Strong numbers

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Webster Concordance - study with Strong numbers

Searching with Strong’s numbers
H1 ~ H8674   (Old Testament)
G1 ~ G5624   (New Testament)
G4160 G4161 G4162 G4163 G4164         G4166G4167G4168G4169G4170

Cognate Strong's numbers: G4167, G750, G4168, G4166

Strong: G4165
ποιμαίνω  [pojmajnó]
(fut. ποιμανῶ, aor. ἐποίμανα) pást, střežit; vést; starat se (τινά o koho), živit [11]
Strong: G4165
Word: ποιμαινω
Pronounc: poy-mah'-ee-no
Orig: from 4166; to tend as a shepherd of (figuratively, superviser):--feed (cattle), rule. G4166
Use: TDNT-6:485,901 Verb
HE Strong: H5090 H7462

1) to feed, to tend a flock, keep sheep
1a) to rule, govern
1a1) of rulers
1a2) to furnish pasture for food
1a3) to nourish
1a4) to cherish one's body, to serve the body
1a5) to supply the requisites for the soul's need

For Synonyms see entry G5824
Strong: G4165
Word: ποιμαίνω
Transliter: poimainō
Pronounc: poy-mah'ee-no
From G4166; to tend as a shepherd (or figuratively superviser): - feed (cattle) rule.
Copyright, Abkürzungsverzeichnis samt grammatikalischen Erklärungen... Strongs Nummer: G4165
poimaino Synonyme siehe: G5824 < 4166 (w. Hirte sein --> hirten); Vb. (11)
 I.) hüten
  1) eigtl.: eine (Schaf)Herde (be)hüten, bewachen, beschützen, weiden; für ihr umfassendes Wohlergehen sorgen. Ps 37:3 Lu 17:7 1Co 9:7
  2) übertr.:
   2a) geistlichen Hirtendienst tun im Regieren, Leiten, Führen und Beschützen d. "Herde Gottes". 1Ch 11:2 Jer 23:2 Mic 7:14 Ac 20:28 Joh 21:16 1Pe 5:2
   2b) viell. eher im Sinne von 1006: sorgen für d. Schafe indem man sie weidet, nährt und pflegt. Ps 23:1 Eze 34:23 Mt 2:6 Re 7:17
   2b) jmdn. heimsuchen. Ps 2:9 Jer 22:22 Re 2:27 12:5 19:15
   2c) sich (in egoistischer Weise) selbst nähren oder weiden. Eze 34:2 Jude 1:12
Strong: G4165
(poimaíno)
de G4166; apacentar como pastor (o figurativamente supervisor):- apacentar, ganado, regir.
----
Diccionario Tuggy
ποιμαίνω
.(fut. ποιμανῶ; 1 tiempo aoristo ἐποίμανα; tiempo perfecto voz pasiva πεποίμασμαι). Cuidar como pastor de ovejas, apacentar, pastorear, guardar, gobernar. A.T. נָהַג pi., Sal 47:15(Sal 48:14). רָעַה qal., Sal. 22(23):1. רָעָה hi., Sal. 77(78):72. N.T., Mat 2:6; Luc 17:7; Jua 21:16; Hch 20:28; 1Co 9:7; 1Pe 5:2; Jud 1:12; Rev 2:27; Rev 7:17; Rev 12:5; Rev 19:15.
----
Diccionario Vine NT
poimaino (ποιμαίνω, G4165)
, actuar como pastor. Se traduce «pastorea» en Jua 21:16 ; Rev 7:17 : «pastoreará»; véanse APACENTAR, Nº 2, REGIR.
poimaino (ποιμαίνω, G4165) , actuar como pastor (de poimen , pastor). Se usa: (a) literalmente (Luc 17:7 , «que … apacienta ganado»; 1Co 9:7); (b) metafóricamente, pastorear; dicho de Cristo (Mat 2:6 , «apacentará»); de aquellos que actúan como pastores espirituales bajo él (Jua 21:16 , «pastorea»; así también 1Pe 5:2 ; Hch 20:28 , «para apacentar», o cuidar; un pastor no se cuida solo de dar de pacer a sus rebaños); de malos pastores (Jud 1:12). Véanse PASTOREAR, REGIR.
poimaino (ποιμαίνω, G4165) , actuar como pastor, apacentar rebaños. Se traduce con el verbo regir en Rev 2:7 ; Rev 12:5; Rev 19:15 : «regirá con vara de hierro»; pasajes en los que se indica que el poder gubernamental ejercido por el pastor será de un firme carácter; en Mat 2:6 : «que apacentará a mi pueblo Israel» (rv , rvr ; vm : «que pastoreará»); véanse APACENTAR, Nº 2, PASTOREARbajo PASTOR, B.
----
Diccionario Swanson

(Swanson 4477)
ποιμαίνω (poimainō): vb.; ≡ DBLHebr 8286; Strong 4165; TDNT 6.485-1. LN 44.3 pastor, cuidador de ovejas o cabras (Luc 17:7; 1Co 9:7+); 2. LN 36.2 guiar y ayudar (Mat 2:6; Jua 21:16; Hch 20:28; 1Pe 5:2; Jud 1:12; Rev 7:17+); 3. LN 37.57 regir, con la implicación de compromiso directo (Rev 2:27; Rev 12:5; Rev 19:15+)
Hомер Стронга: G4165
Оригинал: ποιμαινω
Транслитерация: поимаино
Произношение: пимэ́но
Часть речи: Глагол
Этимология: от G4166 - пасти; перен. окружать заботой, лелеять, беречь;
Синонимы: G1006 (βοσκω). Словарь Дворецкого: ποιμαινω (fut. ποιμανω; Новый Завет impf. iter. ποιμανεσκον) 1) пасти Пр.: (μηλα Гомер (X-IX вв. до н. э.); ποιμνας Эврипид (ок. 480-406 до н. э.); τα προβατα Новый Завет) 2) быть пастухом Пр.: (ο εν αγρω εποιμαινεν Лисий (ок. 445-380 до н. э.)) π. επ΄ οεσσι Гомер (X-IX вв. до н. э.) — быть овчаром 3) бродить Пр.: χθονος πας πεποιμανται τοπος Эсхил (525/4-456 до н. э.) — каждое место страны обойдено (мною) 4) окружать заботой, беречь, лелеять Пр.: (ικετην Эсхил (525/4-456 до н. э.); ζωας αωτον Пиндар (ок. 518-ок. 438 до н. э.); το σωμα Платон (427-347 до н. э.)) 5) умерять, успокаивать Пр.: (ερωτα Феокрит (ок. 300-ок. 260 до н. э.)) 6) обманывать Пр.: (τινα ονοματων κομψευμασι Лукиан (ок. 120-190))
Numéro de Strong: G4165
Mot: ποιμαίνω  (poimaino)
paître, se repaître, paître les troupeaux ; 11
Strong: G4165
Word: ποιμαίνω
poimaino {poy-mah'-ee-no}
源自G4166;動詞
➊餵養,照顧畜群,牧羊ⓐ統治,管理:①領袖的治理②教會的管理ⓑ滋養,供應草料或食物
同義詞見G5824
Strong: G4165
ποιμαίνω (poimaínō) {poy-mah'-ee-no}
ποιμαινω - poimaino de G4166 tdnt - 6 485 901 v 1 apascentar cuidar do rebanho tomar conta das ovelhas 1a reger governar 1a1 de regentes 1a2 prover pasto para alimentacao 1a3 nutrir 1a4 cuidar do corpo de alguem servir o corpo 1a5 suprir o necessario para as necessidades da alma sinonimos ver verbete G5824


Webster Concordance (1833)
Strong: G4165
Transliter & Pronounc: poimaino {poy-mah'-ee-no}
Total Webster Occurrences: 11

cattle, 1
Luke 17:7

feed, 4
John 21:16; Acts 20:28; 1Pet 5:2; Rev 7:17

feedeth, 1
1Cor 9:7

feeding, 1
Jude 1:12

rule, 4
Matt 2:6; Rev 2:27; Rev 12:5; Rev 19:15
Analytic Septuagint with Strong numbers and morphology (v. יהוה)
Strong: G4165 - ποιμαίνω - [50 x]
Display settings Display settings