SOB (Studijní on-line bible) - Biblický program - free scripture study tool - online bible program

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Webster Concordance - study with Strong numbers

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Webster Concordance - study with Strong numbers

Searching with Strong’s numbers
H1 ~ H8674   (Old Testament)
G1 ~ G5624   (New Testament)
G388 G389 G390 G391 G392         G394G395G396G397G398

Strong: G393
ἀνατέλλω  [anatelló]
(aor. ἀνέτειλα, pf. ἀνατέταλκα) 1. (tr.) nechat vycházet (o slunci) 2. (intr.) vycházet; pocházet [9]
Strong: G393
Word: ανατελλω
Pronounc: an-at-el'-lo
Orig: from 303 and the base of 5056; to (cause to) arise:--(a-, make to) rise, at the rising of, spring (up), be up. G303 G5056
Use: TDNT-1:351,57 Verb
HE Strong: H935 H1121 H1869 H2224 H2232 H3318 H6079 H6315 H6524 H6605 H6779 H6965 H7823

1) rise
1a) to cause to rise
1a1) of the earth bring forth plants
1b) to rise, arise, to rise from, be descended from
1b1) of sun moon and stars)
Strong: G393
Word: ἀνατέλλω
Transliter: anatellō
Pronounc: an-at-el'-lo
From G303 and the base of G5056; to (cause to) arise: - (a- make to) rise at the rising of spring (up) be up.
Copyright, Abkürzungsverzeichnis samt grammatikalischen Erklärungen... Strongs Nummer: G393
ana-tello < 303 + Urspr. von 5056; Vb. (9)
 
 I.) aufgehen
  1) tr.: aufgehen oder hervorsprossen lassen (d. Erde die Pflanzen). Mt 5:45
  2) intr.: aufgehen (von Sonne, Mond und Sternen), Wolken d. aufziehen, von etw. das aus etw. hervorgeht. Ge 32:31 Ex 22:3 Isa 9:1 58:10 Mt 4:16 13:6 Mr 4:6 ua.
  3) übertr.: hervorbrechen (mit Anspielung auf d. Aufgehen von Sonne und Sternen). Jer 23:5 Heb 7:14
Strong: G393
(anatélo)
de G303 y la base de G5056; (hacer) levantarse:- hacer salir.
----
Diccionario Tuggy
ἀνατέλλω
. (fut. ἀνατελῶ; 1 tiempo aoristo ἀνέτειλα; tiempo perfecto ἀνατέταλκα).
A) intransitivo Hacer salir, hacer nacer, producir : Gén 3:18; Mat 5:45.
B) intrans. Levantarse, crecer, nacer, salir : Gén 32:32(31), Éxo 22:2(3). Mat 4:16 : Mat 13:6; Mar 4:6; Mar 16:2; Luc 12:54; Heb 7:14; Stg 1:11; 2Pe 1:19.
----
Diccionario Vine NT
anatelo (ἀνατέλλω, G393)
, subir. Se utiliza especialmente de cosas en la creación natural, p.ej., de la salida del sol, de la luna y de las estrellas; metafóricamente, de la luz, en Mat 4:16 : «resplandeció» (rvr ; rv : «esclareció»; rvr77 : «ha amanecido»); del sol (Mat 5:45 ; Mat 13:6; Mar 4:6; Mar 16:2; Stg 1:11 , siempre con el verbo salir); de una nube (Luc 12:54 : «sale»); de la estrella de la mañana (2Pe 1:19 : «salga»); en Heb 7:14 , metafóricamente, de la encarnación de Cristo: «nuestro Señor vino de la tribu de Judá», más lit., «nuestro Señor se ha levantado fuera de Judá», como del levantarse del sol. Véanse RESPLANDECER, VENIR.¶
Nota : Un nombre correspondiente, anatole , significa el este, esto es, el lugar de la salida del sol.

anatelo (ἀνατέλλω, G393) , levantarse. Se traduce con el verbo resplandecer en Mat 4:16 (rvr ; rv : «esclareció»; rvr77 : «ha amanecido»; Besson: «se … levantó»). Véanse SALIR, VENIR.
----
Diccionario Swanson

(Swanson 422)
ἀνατέλλω (anatellō): vb.; ≡ Strong 393; TDNT 1.351-1. LN 15.104 levantar, salir, amanecer, mayormente en referencia a la salida del sol (Mat 5:45; Mat 13:6; Mar 4:6; Stg 1:11+), nube (Luc 12:54), estrella (2Pe 1:19+); 2. LN 14.41 alba, amanecer (Mat 4:16; Mar 16:2+); 3. LN 10.35 ser descendiente (Heb 7:14+)
Hомер Стронга: G393
Оригинал: ανατελλω
Транслитерация: анателло
Произношение: анатэ́лло
Часть речи: Глагол
Этимология: от G303 и основы G5056 - 1. перех. выращивать, порождать; 2. неперех. подниматься, вздыматься, восходить. Словарь Дворецкого: ανα-τελλω поэт. αντελλω 1) выращивать или (по)рождать, производить, создавать Пр.: (αμβροσιην τοις ιπποις Гомер (X-IX вв. до н. э.); Δημητρος σταχυν Эсхил (525/4-456 до н. э.); μυρια κακα απο τινος Софокл (ок. 496-406 до н. э.); φλοξ ανατελλομενα Пиндар (ок. 518-ок. 438 до н. э.)) α. τον ηλιον Новый Завет — велеть восходить солнцу 2) вытекать Пр.: (εκ της λιμνης Геродот (ок. 484-425 до н. э.)) 3) восходить Пр.: (προς ηελιον ανατελλοντα Геродот (ок. 484-425 до н. э.); σεληνη ανατελλει Аристофан (ок. 450-385 до н. э.)) 4) подниматься, вздыматься Пр.: (καπνος ανατελλων Плутарх (ок. 46-126)) 5) вырастать Пр.: (αντελλουσα θριξ Эсхил (525/4-456 до н. э.); οδοντες ανατελλουσιν Аристотель (384-322 до н. э.))
Numéro de Strong: G393
Mot: ἀνατέλλω  (anatello)
lever, levé, paraître, sortir ; 9
Strong: G393
Word: ἀνατέλλω
anatello {an-at-el'-lo}
源自G303G5056的字根;動詞
➊使升起,使躍出(太5:45)
➋升起,躍出,開始展現
➌成為後裔(來7:14)
Strong: G393
ἀνατέλλω (anatéllō) {an-at-el'-lo}
ανατελλω - anatello de G303 e a raiz de G5056 tdnt - 1 351 57 v 1 levantar elevar nascer 1a gerar aumento causar crescimento 1a1 da terra produzir plantas 1b levantar surgir originar-se de ser descendente de 1b1 do sol lua e estrelas


Webster Concordance (1833)
Strong: G393
Transliter & Pronounc: anatello {an-at-el'-lo}
Total Webster Occurrences: 11

arise, 1
2Pet 1:19

maketh, 1
Matt 5:45

rise, 1
Matt 5:45

risen, 3
Matt 13:6; Mark 4:6; Jas 1:11

rising, 2
Mark 16:2; Luke 12:54

shone, 1
Matt 4:16

sprang, 1
Heb 7:14

when, 1
Mark 4:6
Analytic Septuagint with Strong numbers and morphology (v. יהוה)
Strong: G393 - ἀνατέλλω - [51 x]
Display settings Display settings