SOB (Studijní on-line bible) - Biblický program - free scripture study tool - online bible program

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Webster Concordance - study with Strong numbers

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Webster Concordance - study with Strong numbers

Searching with Strong’s numbers
H1 ~ H8674   (Old Testament)
G1 ~ G5624   (New Testament)
G3335 G3336 G3337 G3338 G3339         G3341G3342G3343G3344G3345

Cognate Strong's numbers: G3559, G5282, G2657, G3539, G1270, G2133, G1271, G3540, G4307, G279, G4306, G1425, G2132, G453, G5283, G3563, G1771, G454

Strong: G3340
μετανοέω  [metanoeó]
(aor. μετενόησα) změnit smýšlení; konat pokání, obrátit se (ἀπό / ἔκ τινος od čeho), mít lítost (ἐπί τινι kvůli čemu) [34]
Strong: G3340
Word: μετανοεω
Pronounc: met-an-o-eh'-o
Orig: from 3326 and 3539; to think differently or afterwards, i.e. reconsider (morally, feel compunction):--repent. G3326 G3539
Use: TDNT-4:975,636 Verb
HE Strong: H5162 H7725

1) to change one's mind, i.e. to repent
2) to change one's mind for better, heartily to amend with abhorrence of one's past sins

For Synonyms see entry G5862
Strong: G3340
Word: μετανοέω
Transliter: metanoeō
Pronounc: met-an-o-eh'-o
From G3326 and G3539; to think differently or afterwards that is reconsider (morally to feel compunction): - repent.
Copyright, Abkürzungsverzeichnis samt grammatikalischen Erklärungen... Strongs Nummer: G3340
meta-noeo Synonyme siehe: G5862 < 3326 (Veränderung, Wechsel) + 3539 (d. Sinn); (w. [im]
 Nach[hinein]-bedenken -> um-denken); Vb. (34)
 
 I.) Buße tun
  1) w.: umdenken; sich um-besinnen; seinen Sinn ändern; in sich gehen; sich bekehren d.h. seine böse und sündige Vergangenheit von Herzen bereuen, verneinen und mit ihr brechen. Beinhaltet eine völlige Änderung seiner Haltung gegenüber Gott in allen geistlichen und moralischen Belangen. 1Sa 15:29 Isa 46:8,9 Jer 4:28 8:6 Joe 2:13 Jon 3:10 Mt 3:2 Lu 13:3 Ac 2:38 8:22 2Co 12:21 Re 2:5* ua.
Strong: G3340
(metanoéo)
de G3326 y G3539; pensar diferente o después, i.e. reconsiderar (moralmente sentir compunción):- arrepentirse.
----
Diccionario Tuggy
μετανοέω
. (fut. μετανοήσω; 1 tiempo aoristo μετενόησα). Arrepentirse de, cambiar de actitud, cambiar la manera de vivir. A.T. נָחַם ni., Jer 4:28. שׁוּב hi., Isa 46:8. N.T., Mat 3:2; Mat 4:17; Mat 11:20-21; Mat 12:41; Mar 1:15; Mar 6:12; Luc 10:13; Luc 11:32; Luc 13:3; Luc 13:5; Luc 15:7; Luc 15:10; Luc 16:30; Luc 17:3-4; Hch 2:38; Hch 3:19; Hch 8:22; Hch 17:30; Hch 26:20; 2Co 12:21; Rev 2:5; Rev 2:16; Rev 2:21-22; Rev 3:3; Rev 3:19; Rev 9:20-21; Rev 16:9; Rev 16:11.
----
Diccionario Vine NT
metanoeo (μετανοέω, G3340)
, lit: percibir posteriormente (meta , después, implicando cambio; noeo , percibir; nous , mente, el asiento de la reflexión moral), en contraste a pronoeo , percibir de antemano. Significa, por ello, cambiar de opinión o el propósito, y en el NT involucra siempre un cambio a mejor, una enmienda, y siempre, excepto en Luc 17:3-4, de arrepentimiento del pecado. La palabra se halla en los Evangelios Sinópticos (en Lucas, nueve veces), cinco veces en los Hechos, doce veces en Apocalipsis, ocho en los mensajes a las iglesias (Luc 2:5, dos veces, 16, 21, dos veces, «no quiere arrepentirse»; Luc 3:3, Luc 3:19; las únicas iglesias en este capítulo que no reciben exhortación a este respecto son las de Esmirna y Filadelfia); el único otro pasaje en que se halla es en 2Co 12:21. Véase también la nota general más abajo.
----
Diccionario Swanson

(Swanson 3566)
μετανοέω (metanoeō): vb.; ≡ Strong 3340; TDNT 4.975-LN 41.52 arrepentirse, cambio de vida, basado en un cambio completo de actitud y de pensamiento en lo relativo al pecado y la rectitud (Mat 3:2; Mat 12:41; Mar 1:15; Luc 10:13; Luc 15:10; Luc 17:3; Hch 2:38; Hch 3:19; Hch 17:30; 2Co 12:21; Rev 2:5-3:19 (8x) passim; Rev 9:20; Rev 16:9)
Hомер Стронга: G3340
Оригинал: μετανοεω
Транслитерация: метаноео
Произношение: мэтанοэ́о
Часть речи: Глагол
Этимология: от G3326 и G3539 - передумывать, каяться, менять мнение, вразумляться, покаяться, раскаиваться;
LXX: H5162 (נחם‎).
Синонимы: G3338 (μεταμελ(λ)ομαι); Словарь Дворецкого: μετα-νοεω 1) менять мнение, передумывать Пр.: (μετανοησας ειπον Платон (427-347 до н. э.)) ηναγκαζομεθα μ. Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.) — мы были вынуждены изменить мнение 2) раскаиваться, сожалеть Пр.: (περι τινος Плутарх (ок. 46-126) и τινι, επι τινι Лукиан (ок. 120-190); απο τινος, εκ τινος и επι τινι Новый Завет) δεδια, με υστερον μετανοησητε Лукиан (ок. 120-190) — боюсь, не пришлось бы вам впоследствии раскаиваться 3) культ. каяться Пр.: (εν σακκω καη σποδω Новый Завет)
Numéro de Strong: G3340
Mot: μετανοέω  (metanoeo)
"repentez-vous" 5, se repentir, repentance ; 34
Strong: G3340
Word: μετανοέω
metanoeo {met-an-o-eh'-o}
源自G3326G3539;動詞
➊改變一個人的心思
➋悔改,懊悔,轉變
同義字見G5862
Strong: G3340
μετανοέω (metanoéō) {met-an-o-eh'-o}
μετανοεω - metanoeo de G3326 e G3539 tdnt - 4 975 636 v 1 mudar a mente i e arrepender-se 2 mudar a mente para melhor emendar de coracao e com pesar os pecados passados sinonimos ver verbete G5862


Webster Concordance (1833)
Strong: G3340
Transliter & Pronounc: metanoeo {met-an-o-eh'-o}
Total Webster Occurrences: 36

had, 1
Luke 10:13

have, 1
2Cor 12:21

repent, 17
Matt 4:17; Mark 6:12; Luke 13:3; Luke 13:5; Luke 16:30; Luke 17:3; Luke 17:4; Acts 8:22; Acts 17:30; Acts 26:20; Rev 2:5(2); Rev 2:16; Rev 2:21; Rev 2:22; Rev 3:3; Rev 3:19

repented, 10
Matt 11:20; Matt 11:21; Matt 12:41; Luke 10:13; Luke 11:32; 2Cor 12:21; Rev 2:21; Rev 9:20; Rev 16:9; Rev 16:11

repenteth, 2
Luke 15:7; Luke 15:10

they, 1
Rev 9:21

ye, 4
Matt 3:2; Mark 1:15; Acts 2:38; Acts 3:19
Analytic Septuagint with Strong numbers and morphology (v. יהוה)
Strong: G3340 - μετανοέω - [18 x]
Display settings Display settings