SOB (Studijní on-line bible) - Biblický program - free scripture study tool - online bible program

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Webster Concordance - study with Strong numbers

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Lukáš   (24.11.2020 - 10:02)
E-mail: lukasnemecek536gmail.com
Chyba v textu Kat. lit. překlad. Zjevení 11, 10. protože tito dva poroci jim způsobili hodně trápení.

Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Webster Concordance - study with Strong numbers

Searching with Strong’s numbers
H1 ~ H8674   (Old Testament)
G1 ~ G5624   (New Testament)
G2398 G2399 G2400 G2401 G2402         G2404G2405G2406G2407G2408

Strong: G2403
Ἰεζάβελ, ἡ  [Iezabel]
(neskl.) Jezabel (žena v Tyatirách: *Zj 2:20) [1]
Strong: G2403
Word: Ιεζαβηλ
Pronounc: ee-ed-zab-ale'
Orig: of Hebrew origin H348; Jezabel (i.e. Jezebel), a Tyrian woman (used as a synonym of a termagant or false teacher):--Jezabel.
Use: TDNT-3:217,348 Noun Feminine
HE Strong: H348

Jezebel = "chaste"

1) wife of Ahab, an impious and cruel queen who protected idolatry and persecuted the prophets
2) the symbolic name of a woman who pretended to be a prophetess, and who, addicted to antinomianism, claimed Christian liberty of eating things sacrificed to idols
Strong: G2403
Word: Ἰεζαβήλ
Transliter: Iezabēl
Pronounc: ee-ed-zab-ale'
Of Hebrew origin [H348];
Jezabel (that is Jezebel) a Tyrian woman (used as a synonym of a termagant or false teacher): - Jezabel.
Copyright, Abkürzungsverzeichnis samt grammatikalischen Erklärungen... Strongs Nummer: G2403
Iezabel < hebr. H348 (Isebel = "Unberührt, keusch ?"); N.pr.fem. (1)
 
 I.) Isebel
  1) Gemahlin Ahabs, durch die der Kult phönizischer Götter in Israel begünstigt wurde. Daher Bild eines götzendienerischen Menschen. 1Ki 16:31 Re 2:20
Strong: G2403
(Iezabél)
de origen hebreo [H348]; Jezabel, mujer de Tiro (usada como sinónimo de una maestra arpía y falsa):- Jezabel.
----
Diccionario Tuggy
Ἰεζαβήλ
, . Nombre propio indeclinable Jezabel :אִיזֶבֶל , 1Re 16:31. Rev 2:20.
----
Diccionario Swanson

(Swanson 2630)
Ἰεζάβελ (Iezabel),(hē): s.pr.fem.; ≡ DBLHebr 374; Strong 2403; TDNT 3.217-LN 93.164 Jezabel (Rev 2:20+)
Hомер Стронга: G2403
Оригинал: Ιεζαβελ
Транслитерация: Иезавел
Произношение: Иэзави́л
Часть речи: Существительное женского рода
Этимология: еврейского происхождения H348 - Иезавель (1. жена Ахава, самолюбивая и жестокая царица, защищавшая поклонение финикийскому Ваалу и преследовавшая пророков Иеговы; 2. женщина, выдававшая себя за пророчицу в церкви города Фиатир, провозглашавшая христианам ложную свободу есть идоложертвенное мясо); см. евр. H348 (אּיזָ֫בֶל).  
Numéro de Strong: G2403
Mot: Ἰεζαβήλ  (Iezabel)
Jézabel 1; 1
Strong: G2403
Word: Ἰεζαβήλ
Iezabel {ee-ed-zab-ale'}
源自希伯來文H348;陰性專有名詞
耶洗別:追趕
➊亞哈王的妻子,是個殘忍,不敬拜真神的王后,保護偶像崇拜,並迫害先知
➋一名婦女的象徵性名字。她自稱為女先知,沉溺於唯信仰論(antinomianism),主張基督徒可任意吃獻給偶像的祭品(啓2:20)
Strong: G2403
Ἰεζαβήλ (Iezabḗl) {ee-ed-zab-ale'}
ιεζαβελ - iezabel de origem hebraica H348 איזבל tdnt - 3 217 348 n pr f jezabel = virtuosa 1 esposa de acabe rainha impia e cruel que defendeu a idolatria e perseguiu os profetas 2 nome simbolico de uma mulher que aparentava ser uma profetisa e que devota ao antinomianismo exigiu a liberdade crista de comer coisas sacrificadas a idolos


Webster Concordance (1833)
Strong: G2403
Transliter & Pronounc: Iezabel {ee-ed-zab-ale'}
Total Webster Occurrences: 1

Jezebel, 1
Rev 2:20
Analytic Septuagint with Strong numbers and morphology (v. יהוה)
Strong: G2403 - Ἰεζάβελ, ἡ - [20 x]
Display settings Display settings