SOB (Studijní on-line bible) - Biblický program - free scripture study tool - online bible program

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Webster Concordance - study with Strong numbers

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Webster Concordance - study with Strong numbers

Searching with Strong’s numbers
H1 ~ H8674   (Old Testament)
G1 ~ G5624   (New Testament)
G1801 G1802 G1803 G1804 G1805         G1807G1808G1809G1810G1811

Strong: G1806
ἐξάγω  [eksagó]
(aor. ἐξήγαγον) vyvést [12]
Strong: G1806
Word: εξαγω
Pronounc: ex-ag'-o
Orig: from 1537 and 71; to lead forth:--bring forth (out), fetch (lead) out. G1537 G71
Use: Verb
HE Strong: H935 H2610 H3318 H3772 H3947 H5140 H5647 H5674 H5927 H6403 H6992 H7323 H7971 H8317 H8388 H8582

1) to lead out
Strong: G1806
Word: ἐξάγω
Transliter: exagō
Pronounc: ex-ag'-o
From G1537 and G71; to lead forth: - bring forth (out) fetch (lead) out.
Copyright, Abkürzungsverzeichnis samt grammatikalischen Erklärungen... Strongs Nummer: G1806
ex-ago < 1537 + 71; Vb. (12)
 Gräz.: etw. exportieren; übertr.: jmdn. befreien.
 
 I.) hinausführen
  1) jmdn. irgendwo herausbringen bzw. herausführen. Ge 15:5 Ex 16:3 De 9:12 Mr 15:20 Joh 10:3 Ac 5:19 Heb 8:9* ua.
Strong: G1806
(exágo)
de G1537 y G71; conducir, guiar:- sacar, hacer salir.
----
Diccionario Tuggy
ἐξάγω
.(fut. ἐξάξω; 2 tiempo aoristo ἐξήγαγον). Sacar o llevar o conducir fuera. A.T. אֲבַד aph. Dan 2:12. בּוֹא hi., 1 R. 21(20):39. חָנֵף hi., Dan 11:32. יָצָא qal., 2Re 21:15. La mayoría de las veces יָצָא hi., Eze 47:2. יָצָא hoph., Eze 14:22. כָּרַת ni., Joe 1:5. לָקַח , Jer. 42(35):3. נָזַל hi. Isa 48:21. עָבַר hi., 2Cr 35:24. עָלָה hi., Neh 9:18. פָּלַט pi., Job 23:7. קְטַל pa., Dan 2:14. רוּץ hi., Gén 41:14. שָׁלַח pi., 1 R. 21(20):42. שָׁרַץ , Gén 1:20. תָּאַר , Jos 15:9. תָּעָה hi., Gén 20:13. N.T. Sacar o llevar o conducir fuera : Mar 15:20; Luc 24:50; Jua 10:3; Hch 5:19; Hch 7:36; Hch 7:40; Hch 12:17; Hch 13:17; Hch 16:37; Hch 16:39; Hch 21:38; Heb 8:9.
----
Diccionario Vine NT
exago (ἐξάγω, G1806)
, conducir afuera. Se traduce con el verbo sacar en Mar 15:20 (en tr también en 8:23, donde los mss. más comúnmente aceptados tienen ekfero , llevar afuera); Luc 24:50 ; Jua 10:3 ; Hch 5:19 ; Hch 7:36, Hch 7:40; Hch 12:17; Hch 13:17; Hch 16:37, Hch 16:39; Hch 21:38 ; Heb 8:9
----
Diccionario Swanson

(Swanson 1974)
ἐξάγω (exagō): vb.; ≡ DBLHebr 3655; Strong 1806-LN 15.174 conducir afuera, sacar; escoltar (Mar 15:20; Luc 24:50; Jua 10:3; Hch 7:36; Hch 12:17; Hch 21:38; Heb 8:9; Hch 16:39 v.l.; Hch 23:29 v.l.)
Hомер Стронга: G1806
Оригинал: εξαγω
Транслитерация: ексаго
Произношение: экса́го
Часть речи: Глагол
Этимология: от G1537 и G71 - выводить, выносить. Словарь Дворецкого: εξ-αγω (fut. εξαξω, aor. 2 εξηγαγον) 1) выводить, уводить, вести Пр.: (τινα μαχης и εκ μεγαροιο Гомер (X-IX вв. до н. э.); τινα τηνδε τεν οδον Софокл (ок. 496-406 до н. э.); τινα επ΄ ανθηρον δαπεδον Аристофан (ок. 450-385 до н. э.); τινας ες μαχην Геродот (ок. 484-425 до н. э.)) 2) отправляться, идти Пр.: (επη θηραν Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.)) 3) (о шествии) совершать, справлять Пр.: (τον μυστικον Ιακχον Плутарх (ок. 46-126)) 4) (sc. στρατον) выводить войско, выступать в поход Пр.: γνοντες δε ταυτα εξαγουσι Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.) — приняв эти решения, они выступают в поход 5) вести на казнь Пр.: (τινα Геродот (ок. 484-425 до н. э.), Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.)) 6) вывозить: Пр.: (πολλα ταλαντα εκ της πολεως Лисий (ок. 445-380 до н. э.); σιτον παρα τινος Демосфен (384-322 до н. э.)) τα εξαγομενα (sc. χρηματα) Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.), Платон (427-347 до н. э.), Аристотель (384-322 до н. э.) — вывозимые товары 7) похищать, (тайно) увозить Пр.: (τινα ανδραποδον Лисий (ок. 445-380 до н. э.)) 8) выводить прочь, удалять из организма Пр.: (περιττωσιν Плутарх (ок. 46-126)) 9) отводить Пр.: (υδωρ ταφροις Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.)) 10) вызывать, исторгать Пр.: (τινη δακρυ Эврипид (ок. 480-406 до н. э.) и δακρυον Плутарх (ок. 46-126); med. γελωτα εκ τινος Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.)) εξαγεσθαι πυρ εκ τινος Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.) — высекать огонь из чего-л. 11) med. влечь за собой, причинять Пр.: (πολλους πονους καη πολλας επιμελειας Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.)) 12) производить, рождать Пр.: (τινα προ φοωσδε Гомер (X-IX вв. до н. э.); σκυμνους Аристотель (384-322 до н. э.)) 13) выводить, высиживать (sc. νεοττους Аристотель (384-322 до н. э.)) 14) высовывать Пр.: (γλωττα εξαγομενη μεχρι πορρω Аристотель (384-322 до н. э.)) 15) удалять, изгонять Пр.: (τινα Демосфен (384-322 до н. э.); το υγρον υπο του θερμου Аристотель (384-322 до н. э.)) 16) производить (на свет), приносить Пр.: (καρπον Софокл (ок. 496-406 до н. э.) Апулей (1 в.) Плутарх (ок. 46-126)) 17) продвигать Пр.: (εξω τεν αιμασιαν Демосфен (384-322 до н. э.)) 18) проводить, строить Пр.: ο περιβολος πανταχη εξηχθη της πολεως Лисий (ок. 445-380 до н. э.) — ограда была построена вокруг всего города 19) проводить (в жизнь), претворять Пр.: (εις εργον το προβλημα Плутарх (ок. 46-126)) 20) направлять Пр.: (τους λογους εις αλλας υποθεσεις Плутарх (ок. 46-126)) 21) приводить, доводить Пр.: (τινα επ΄ οικτον Эврипид (ок. 480-406 до н. э.)) εξαχθηναι ολοφυρασθαι υπερ τινος Лисий (ок. 445-380 до н. э.) — быть вынужденным оплакивать что-л. ; εις απασαν αισχυνην εξαχθηναι Плутарх (ок. 46-126) — быть доведенным до крайнего позора 22) побуждать, возбуждать, вовлекать, увлекать Пр.: (τινα επη τα πονηροτερα Лисий (ок. 445-380 до н. э.); τον δημον προς αποστασιν Плутарх (ок. 46-126); εξαχθεης πραξαι τι Демосфен (384-322 до н. э.)) ταυτα επη πλεον εξηχθημεν ειπειν Платон (427-347 до н. э.) — здесь мы расширили рамки своего обсуждения; υπο или δια τινος εξαγομενος Плутарх (ок. 46-126) — движимый (побуждаемый) чем-л. 23) выводить, освобождать Пр.: (αχεων τινα Пиндар (ок. 518-ок. 438 до н. э.); τα ποιηματα του μυθου Плутарх (ок. 46-126)) 24) лишать Пр.: (τινα του βιου и του ζην Плутарх (ок. 46-126) или εκ του ζην Полибий (ок. 200-120 до н. э.); med. φρενων τινα Эврипид (ок. 480-406 до н. э.)) 25) лишать жизни, умерщвлять Пр.: εαυτον ε. Плутарх (ок. 46-126) — покончить жизнь самоубийством; νοσος αυτους εξηγαγεν Плутарх (ок. 46-126) — болезнь унесла их 26) кончаться Пр.: (οι μεγαλοι πονοι συντομως εξαγουσιν Эпикур (341-271 до н. э.) Апулей (1 в.) Плутарх (ок. 46-126)) 27) передавать, выражать Пр.: (ονομα τι προς τεν Ελληνικεν διαλεκτον Плутарх (ок. 46-126)) περη τουτων εμαυτον ουτως εξαγω Диоген Лаэртский (III/IV вв. н. э.) — относительно них вот мои указания.
Numéro de Strong: G1806
Mot: ἐξάγω  (exago)
conduire, emmener, conduire dehors, faire sortir, tirer de, mettre en liberté ; 13
Strong: G1806
Word: ἐξάγω
exago {ex-ag'-o}
源自G1537G71;動詞
➊帶領出去,帶出
Strong: G1806
ἐξάγω (exágō) {ex-ag'-o}
εξαγω - exago de G1537 e G71 v 1 levar para fora


Webster Concordance (1833)
Strong: G1806
Transliter & Pronounc: exago {ex-ag'-o}
Total Webster Occurrences: 18

bring, 1
Acts 16:37

brought, 5
Acts 5:19; Acts 7:36; Acts 7:40; Acts 12:17; Acts 13:17

forth, 1
Acts 5:19

lead, 1
Heb 8:9

leadeth, 1
John 10:3

led, 3
Mark 8:23; Mark 15:20; Luke 24:50

out, 6
Mark 15:20; John 10:3; Acts 7:36; Acts 16:37; Acts 16:39; Acts 21:38
Analytic Septuagint with Strong numbers and morphology (v. יהוה)
Strong: G1806 - ἐξάγω - [197 x]
Display settings Display settings
0.094 s.