SOB (Studijní on-line bible) - Biblický program - free scripture study tool - online bible program

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Webster Concordance - study with Strong numbers

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Lukáš   (24.11.2020 - 10:02)
E-mail: lukasnemecek536gmail.com
Chyba v textu Kat. lit. překlad. Zjevení 11, 10. protože tito dva poroci jim způsobili hodně trápení.

Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Webster Concordance - study with Strong numbers

Searching with Strong’s numbers
H1 ~ H8674   (Old Testament)
G1 ~ G5624   (New Testament)
G3343 G3344 G3345 G3346 G3347         G3349G3350G3351G3352G3353

Cognate Strong's numbers: G1777, G2722, G568, G3353, G472, G2192

Strong: G3348
μετέχω  [metechó]
(aor. μετέσχον, pf. μετέσχηκα) mít podíl, podílet se, mít účast (τινός i ἔκ τινος na čem); požívat (τινός co) ¦¦ πᾶς γὰρ ὁ μετέχων γάλακτος (*Žd 5:13) každý totiž, kdo pije mléko [8]
Strong: G3348
Word: μετεχω
Pronounc: met-ekh'-o
Orig: from 3326 and 2192; to share or participate; by implication, belong to, eat (or drink):--be partaker, pertain, take part, use. G3326 G2192
Use: TDNT-2:830,286 Verb
HE Strong: H6256

1) to be or become partaker
2) to partake
Strong: G3348
Word: μετέχω
Transliter: metechō
Pronounc: met-ekh'-o
From G3326 and G2192; to share or participate; by implication belong to eat (or drink): - be partaker pertain take part use.
Copyright, Abkürzungsverzeichnis samt grammatikalischen Erklärungen... Strongs Nummer: G3348
met-echo Synonyme siehe: G6002 < 3326 (teilend) + 2192, (w. mit-haben); Vb. (8)
 
 I.) mitteilhaben
  1) an etw. einen Anteil haben bzw. erhalten, zu etw. gehören, Teilhaber werden mit...; etw. abbekommen von (z.B. seinen zustehenden Teil). Pr 1:18 5:17 1Co 9:10,12 10:17,21,30 Heb 2:14 5:13 7:13
Strong: G3348
(metéjo)
de G3326 y G2192; compartir o participar; por implicación pertenecer a, comer (o beber):- participar.
----
Diccionario Tuggy
μετέχω
.(fut. μεθέξω; 2 tiempo aoristo μετέσχον; tiempo perfecto μετέσχηκα).
A) Usos comunes. Participar de, comer, nutrirse, tener (autoridaD) :אֵת Pro 5:17. 1Co 9:10; 1Co 9:12; 1Co 10:17; 1Co 10:21; 1Co 10:30; Heb 2:14; Heb 5:13.
B) Usos especiales. Pertenecer a : Heb 7:13.
----
Diccionario Vine NT
meteco (μετέχω, G3348)
, participar de, compartir en (meta , con; eco , tener), relacionado con B, Nº 5. Se traduce «de recibir» en 1Co 9:10 (vha , vm : «de participar»); «participar» en v. 12 (rv : «tienen»); «participamos» (1Co 10:17); «participar» (rv : «ser participes»; v. 21); «participo» (v. 30); «participó de lo mismo», esto es, de carne y sangre; cf. con Nº 1 en este mismo v.; en Heb 5:13 , metafóricamente, de recibir una enseñanza espiritual elemental: «que participa de la leche»; en Heb 7:13 , se dice de Cristo (el antitipo de Melquisedec), «es» (rv , rvr ; vm : «pertenecía»), de su pertenencia a otra tribu que la de Leví. Véanse RECIBIR, SER.
----
Diccionario Swanson

(Swanson 3576)
μετέχω (metechō): vb.; ≡ Strong 3348; TDNT 2.830-1. LN 57.6 participar en, participar en la posesión de (1Co 9:10, 1Co 9:12+); 2. LN 23.2 comer, beber, participar en el consumo (1Co 10:17, 1Co 10:30; Heb 5:13+); 3. LN 34.31 pertenecer a, ser miembro de un grupo (Heb 2:14; Heb 7:13+; Luc 1:34 v.l. BAGD); 4. LN 34.32 τραπέζης μετέχω (trapezēs metechō), pertenecer a un grupo religioso (1Co 10:21+)
Hомер Стронга: G3348
Оригинал: μετεχω
Транслитерация: метехо
Произношение: мэтэ́хо
Часть речи: Глагол
Этимология: от G3326 и G2192 - участвовать, принимать участие, иметь долю, быть (со)причастным. Словарь Дворецкого: μετ-εχω эол. πεδεχω иметь долю, принимать участие, участвовать, быть причастным Пр.: (τινος Эсхил (525/4-456 до н. э.) etc. , τινι Лисий (ок. 445-380 до н. э.) etc. , реже τι Софокл (ок. 496-406 до н. э.) etc.) μοιραν τιμεων μ. Геродот (ок. 484-425 до н. э.) — иметь долю в почестях, т. е. пользоваться равными (с другими) правами; ξυν σοη μετειχον των ισων Софокл (ок. 496-406 до н. э.) — я разделял(а) твою судьбу; μ. ισον (sc. μερος) αγαθων τινι Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.) — пользоваться всеми благами наравне с кем-л. ; αρχων μ. Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.) — иметь право занимать государственные посты; του λογου μ. Геродот (ок. 484-425 до н. э.) — быть причастным к заговору; μ. των πεντακισχιλιων Лисий (ок. 445-380 до н. э.) — быть в числе пяти тысяч; μ. του γαλακτος Новый Завет — питаться молоком; μ. ταφου μερος Эсхил (525/4-456 до н. э.) — найти свою могилу, т. е. быть похороненным; τη αυτονομω οικησει (dat. γαυσαε или medi) μ. Лисий (ок. 445-380 до н. э.) — вместе жить в независимости; τα ειδη μετεχει των γενων Аристотель (384-322 до н. э.) — виды сопричастны родам, т. е. входят в роды.
Numéro de Strong: G3348
Mot: μετέχω  (metecho)
avoir part, jouir, participer, manger, appartenir ; 8
Strong: G3348
Word: μετέχω
metecho {met-ekh'-o}
源自G3326G2192;動詞
➊分享,有份,參與
➋一同吃喝,享受
Strong: G3348
μετέχω (metéchō) {met-ekh'-o}
μετεχω - metecho de G3326 e G2192 tdnt - 2 830 286 v 1 ser ou tornar-se participante 2 compartilhar


Webster Concordance (1833)
Strong: G3348
Transliter & Pronounc: metecho {met-ekh'-o}
Total Webster Occurrences: 10

are, 1
1Cor 10:17

he, 1
Heb 2:14

part, 1
Heb 2:14

partaker, 2
1Cor 9:10; 1Cor 10:30

partakers, 3
1Cor 9:12; 1Cor 10:17; 1Cor 10:21

pertaineth, 1
Heb 7:13

useth, 1
Heb 5:13
Analytic Septuagint with Strong numbers and morphology (v. יהוה)
Strong: G3348 - μετέχω - [2 x]
Display settings Display settings