Czech Study Bible Translation (CZ)Exodus - 20. chapter - Exodus - chapter 20

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Czech Study Bible Translation (CZ)

Český studijní překlad chce přinést současnému českému čtenáři kvalitní a přesný překlad Bible. Jde o překlad studijní, v co největší míře konkordantní a důsledný. Je určen především pro každodenní studium a výklad Písma Písmem. Jeho nedílnou součástí je proto bohatý odkazový a poznámkový aparát. Naší cílovou skupinou jsou hlavně lidé, kteří chtějí jít hlouběji „do Písma“, ale nemají znalost originálních biblických jazyků. Rádi bychom, aby tento nový překlad navázal na národní písmáckou tradici, na kvality a duchovní význam Bible Kralické. Cílem překladatelského týmu je umožnit českému čtenáři, neznalému původních biblických jazyků, bibli nejen číst, ale skutečně hloubkově studovat.

Čím se ČSP snaží dosáhnout svých cílů? Na rozdíl od většiny jiných překladů se u mnoha veršů snaží nabídnout nejen tu překladovou variantu, která je překladatelům nejbližší, ale v poznámce pod čarou i další možnosti. Pokud je to možné, snaží se být tzv. konkordantní – tedy stejné slovo v originálním jazyce překládat stejným českým slovem. Používá speciálně vyvinutý bohatý poznámkový aparát, který zahrnuje mimořádný záběr desítek tisíc jazykových, historických a výkladových poznámek a odkazů. Poznámky se zabývají textem a faktografií a vyhýbají se teologickým interpretacím. Tím je ČSP dobrým kandidátem pro široké využití všemi křesťany bez ohledu na církevní příslušnost. Obsahuje také dohromady 70 stran dalších příloh a map. Specialitou ČSP je také to, že při jeho vzniku byl využíván unikátní překladatelský software BTr, vyvinutý na míru vedoucím týmu A. Zelinou. ČSP nechce rezignovat ani na krásu. Je přeložen soudobou a srozumitelnou češtinou a jeho netradiční vazbu navrhl přední český výtvarník Aleš Lamr.

Přesné překlady Bible, které umožňují všeobecný přehled, ale i hlubší studium biblických událostí, existuje prakticky ve všech zemích západní kulturní tradice. Jmenujme nejznámější New American Standard Bible (1965-1677), New Revised Standard Version (1989) v angličtině, Revidierte Elberfelder (1993), Schlachter version (1951) v němčině. U nás podobné dílo nemohlo kvůli desetiletím totalitní nesvobody vzniknout. Zaplnění této mezery v duchovním i kulturním dědictví českého národa je úkolem současné generace, která k tomu má znovu všechny podmínky. Český studijní překlad Bible by měl svému čtenáři umožňovat, aby se ve své mateřštině co nejvíce přiblížil původnímu znění, způsobu myšlení a poselství Písma.

 

Guestbook 

 Joe   (4.3.2021 - 17:49)
E-mail: joe.jace.mail.de
Hallo und vielen Dank für die hilfreiche Suchfunktion bei den hebräischen Bibeln – ich benutze sie seit Jahren zur Überprüfung der masoretischen Zählungen von Wortpaaren. Ein Schreibfehler am Ende von Josua 11,16 (Elberfelder 1905) "und das ebirge Israel und seine Niederung", es müsste heißen "und das Gebirge Israel und seine Niederung". Grüße aus Zittau / Sachsen

Danke. Natürlich hast du recht - ich habe es bereits behoben.    Libor

Josef   (4.2.2021 - 15:51)
E-mail: pepas74seznam.cz
Tak tohle mě velmi potěšilo. Je to dobře ovladatelné na rozdíl od jiných zdrojů. Děkuji moc! :)

Lukáš   (24.11.2020 - 10:02)
E-mail: lukasnemecek536gmail.com
Chyba v textu Kat. lit. překlad. Zjevení 11, 10. protože tito dva poroci jim způsobili hodně trápení.

Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Czech Study Bible Translation (CZ)

display translators notes

1Potom Bůh vyhlásil všechna tato slova. Řekl: 2Já Hospodin jsem tvůj Bůh, který jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. 3Nebudeš mít jiné bohy vedle mne. 4Neuděláš si tesanou modlu ani jakékoliv zpodobení toho, co je nahoře na nebi nebo dole na zemi či ve vodě pod zemí. 5Nebudeš se jim klanět a nebudeš jim otročit, neboť já Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivý, který s trestem navštěvuji vinu otců na synech i na třetí a na čtvrté generaci těch, kdo mě nenávidí, 6ale prokazuji milosrdenství tisícům těch, kdo mne milují a zachovávají mé příkazy. 7Nebudeš brát jméno Hospodina, svého Boha, nadarmo, protože Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo bere jeho jméno nadarmo. 8Pamatuj na sobotní den, abys ho posvětil. 9Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci, 10ale sedmý den je sobota patřící Hospodinu, tvému Bohu. Nebudeš dělat žádnou práci ty ani tvůj syn ani tvá dcera, tvůj otrok ani tvá otrokyně, tvé zvíře ani tvůj příchozí, který je ve tvých branách, 11protože šest dní Hospodin dělal nebesa a zemi, moře a všechno, co je v nich, a sedmý den odpočinul. Proto Hospodin požehnal sobotní den a posvětil ho. 12Cti svého otce a svou matku, aby se prodloužily tvé dny na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh. 13Nebudeš vraždit! 14Nebudeš cizoložit! 15Nebudeš krást! 16Nebudeš vydávat proti svému bližnímu falešné svědectví! 17Nebudeš dychtit po domě svého bližního. Nebudeš dychtit po ženě svého bližního ani po jeho otroku ani po jeho otrokyni ani po jeho býku ani po jeho oslu, vůbec po ničem, co patří tvému bližnímu.  18Všechen lid sledoval hřmění a blýskání, zvuk beraního rohu a horu zahalenou kouřem. Když to lid sledoval, roztřásli se a zůstali stát opodál.   19Řekli Mojžíšovi: Mluv s námi ty a budeme naslouchat. Ať s námi nemluví Bůh, abychom nezemřeli.   20Mojžíš lidu odpověděl: Nebojte se, protože Bůh přišel, aby vás vyzkoušel a aby na vás byla bázeň před ním, abyste nehřešili.   21Lid zůstal stát opodál a Mojžíš přistoupil k husté temnotě, kde byl Bůh.  22Hospodin řekl Mojžíšovi: Toto řekneš synům Izraele: Sami jste viděli, že jsem s vámi mluvil z nebe. 23Neuděláte si vedle mne bohy stříbrné, neuděláte si ani bohy zlaté. 24Uděláš mi oltář z hlíny a budeš na něm obětovat své zápaly a své pokojné oběti, svůj brav a svůj skot. Na každém místě, kde nechám připomínat své jméno, přijdu k tobě a požehnám ti. 25Jestliže mi uděláš oltář z kamenů, nesmíš používat kameny tesané, protože když se nad ním rozeženeš svým dlátem, znesvětíš ho. 26A nebudeš vystupovat na můj oltář po stupních, aby se na něm neodhalovala tvá nahota.


Matthew Henry - Complete Commentary
 1   Here is, I. The preface of the law-writer, Moses: God spoke all these words, Exod 20:1. The law of the ten commandments is, 1. A law of God's making. They are enjoined by the infinite eternal Majesty of heaven and earth. And where the word of the King of kings is surely there is power. 2. It is a law of his own speaking. God has many ways of speaking to the children of men (Job 33:14); once, yea twice - by his Spirit, by conscience, by providences, by his voice, all which we ought carefully to attend to; but he never spoke, at any time, upon any occasion, as he spoke the ten commandments, which therefore we ought to hear with the more earnest heed. They were not only spoken audibly (so he owned the Redeemer by a voice from heaven, Matt 3:17), but with a great deal of dreadful pomp. This law God had given to man before (it was written in his heart by nature); but sin had so defaced that writing that it was necessary, in this manner, to revive the knowledge of it.
II. The preface of the Law-maker: I am the Lord thy God, Exod 20:2. Herein, 1. God asserts his own authority to enact this law in general: I am the Lord who command thee all that follows. 2. He proposes himself as the sole object of that religious worship which is enjoined in the first four of the commandments. They are here bound to obedience by a threefold cord, which, one would think, could not easily be broken. (1.) Because God is the Lord - Jehovah, self-existent, independent, eternal, and the fountain of all being and power; therefore he has an incontestable right to command us. He that gives being may give law; and therefore he is able to bear us out in our obedience, to reward it, and to punish our disobedience. (2.) He was their God, a God in covenant with them, their God by their own consent; and, if they would not keep his commandments, who would? He had laid himself under obligations to them by promise, and therefore might justly lay his obligations on them by precept. Though that covenant of peculiarity is now no more, yet there is another, by virtue of which all that are baptized are taken into relation to him as their God, and are therefore unjust, unfaithful, and very ungrateful, if they obey him not. (3.) He had brought them out of the land of Egypt; therefore they were bound in gratitude to obey him, because he had done them so great a kindness, had brought them out of a grievous slavery into a glorious liberty. They themselves had been eye-witnesses of the great things God had done in order to their deliverance, and could not but have observed that every circumstance of it heightened their obligation. They were now enjoying the blessed fruits of their deliverance, and in expectation of a speedy settlement in Canaan; and could they think any thing too much to do for him that had done so much for them? Nay, by redeeming them, he acquired a further right to rule them; they owed their service to him to whom they owed their freedom, and whose they were by purchase. And thus Christ, having rescued us out of the bondage of sin, is entitled to the best service we can do him, Luke 1:74. Having loosed our bonds, he has bound us to obey him, Pss 116:16.
III. The law itself. The first four of the ten commandments, which concern our duty to God (commonly called the first table ), we have in these verses. It was fit that those should be put first, because man had a Maker to love before he had a neighbour to love; and justice and charity are acceptable acts of obedience to God only when they flow from the principles of piety. It cannot be expected that he should be true to his brother who is false to his God. Now our duty to God is, in one word, to worship him, that is, to give to him the glory due to his name, the inward worship of our affections, the outward worship of solemn address and attendance. This is spoken of as the sum and substance of the everlasting gospel. Revel 14:7, Worship God.
1. The first commandment concerns the object of our worship, Jehovah, and him only (Exod 20:3): Thou shalt have no other gods before me. The Egyptians, and other neighbouring nations, had many gods, the creatures of their own fancy, strange gods, new gods; this law was prefixed because of that transgression, and, Jehovah being the God of Israel, they must entirely cleave to him, and not be for any other, either of their own invention or borrowed from their neighbours. This was the sin they were most in danger of now that the world was so overspread with polytheism, which yet could not be rooted out effectually but by the gospel of Christ. The sin against this commandment which we are most in danger of is giving the glory and honour to any creature which are due to God only. Pride makes a god of self, covetousness makes a god of money, sensuality makes a god of the belly; whatever is esteemed or loved, feared or served, delighted in or depended on, more than God, that (whatever it is) we do in effect make a god of. This prohibition includes a precept which is the foundation of the whole law, that we take the Lord for our God, acknowledge that he is God, accept him for ours, adore him with admiration and humble reverence, and set our affections entirely upon him. In the last words, before me, it is intimated, (1.) That we cannot have any other God but he will certainly know it. There is none besides him but what is before him. Idolaters covet secresy; but shall not God search this out? (2.) That it is very provoking to him; it is a sin that dares him to his face, which he cannot, which he will not, overlook, nor connive at. See Pss 44:20, Pss 44:21.
2. The second commandment concerns the ordinances of worship, or the way in which God will be worshipped, which it is fit that he himself should have the appointing of. Here is,
(1.) The prohibition: we are here forbidden to worship even the true God by images, Exod 20:4, Exod 20:5. [1.] The Jews (at least after the captivity) thought themselves forbidden by this commandment to make any image or picture whatsoever. Hence the very images which the Roman armies had in their ensigns are called an abomination to them (Matt 24:15), especially when they were set up in the holy place. It is certain that it forbids making any image of God (for to whom can we liken him? Isa 40:18, Isa 40:15), or the image of any creature for a religious use. It is called the changing of the truth of God into a lie (Roma 1:25), for an image is a teacher of lies; it insinuates to us that God has a body, whereas he is an infinite spirit, Hab 2:18. It also forbids us to make images of God in our fancies, as if he were a man as we are. Our religious worship must be governed by the power of faith, not by the power of imagination. They must not make such images or pictures as the heathen worshipped, lest they also should be tempted to worship them. Those who would be kept from sin must keep themselves from the occasions of it. [2.] They must not bow down to them occasionally, that is, show any sign of respect or honour to them, much less serve them constantly, by sacrifice or incense, or any other act of religious worship. When they paid their devotion to the true God, they must not have any image before them, for the directing, exciting, or assisting of their devotion. Though the worship was designed to terminate in God, it would not please him if it came to him through an image. The best and most ancient lawgivers among the heathen forbade the setting up of images in their temples. This practice was forbidden in Rome by Numa, a pagan prince; yet commanded in Rome by the pope, a Christian bishop, but, in this, anti-christian. The use of images in the church of Rome, at this day, is so plainly contrary to the letter of this command, and so impossible to be reconciled to it, that in all their catechisms and books of devotion, which they put into the hands of the people, they leave out this commandment, joining the reason of it to the first; and so the third commandment they call the second, the fourth the third, etc.; only, to make up the number ten, they divide the tenth into two. Thus have they committed two great evils, in which they persist, and from which they hate to be reformed; they take away from God's word, and add to his worship.
(2.) The reasons to enforce this prohibition (Exod 20:5, Exod 20:6), which are, [1.] God's jealousy in the matters of his worship: I am the Lord Jehovah, and thy God, am a jealous God, especially in things of this nature. This intimates the care he has of his own institutions, his hatred of idolatry and all false worship, his displeasure against idolaters, and that he resents every thing in his worship that looks like, or leads to, idolatry. Jealousy is quicksighted. Idolatry being spiritual adultery, as it is very often represented in scripture, the displeasure of God against it is fitly called jealousy. If God is jealous herein, we should be so, afraid of offering any worship to God otherwise than as he has appointed in his word. [2.] The punishment of idolaters. God looks upon them as haters of him, though they perhaps pretend love to him; he will visit their iniquity, that is, he will very severely punish it, not only as a breach of his law, but as an affront to his majesty, a violation of the covenant, and a blow at the root of all religion. He will visit it upon the children, that is, this being a sin for which churches shall be unchurched and a bill of divorce given them, the children shall be cast out of covenant and communion together with the parents, as with the parents the children were at first taken in. Or he will bring such judgments upon a people as shall be the total ruin of families. If idolaters live to be old, so as to see their children of the third or fourth generation, it shall be the vexation of their eyes, and the breaking of their hearts, to see them fall by the sword, carried captive, and enslaved. Nor is it an unrighteous thing with God (if the parents died in their iniquity, and the children tread in their steps, and keep up false worships, because they received them by tradition from their fathers), when the measure is full, and God comes by his judgments to reckon with them, to bring into the account the idolatries their fathers were guilty of. Though he bear long with an idolatrous people, he will not bear always, but by the fourth generation, at furthest, he will begin to visit. Children are dear to their parents; therefore, to deter men from idolatry, and to show how much God is displeased with it, not only a brand of infamy is by it entailed upon families, but the judgments of God may for it be executed upon the poor children when the parents are dead and gone. [3.] The favour God would show to his faithful worshippers: Keeping mercy for thousands of persons, thousands of generations of those that love me, and keep my commandments. This intimates that the second commandment, though, in the letter of it, it is only a prohibition of false worships, yet includes a precept of worshipping God in all those ordinances which he has instituted. As the first commandment requires the inward worship of love, desire, joy, hope, and admiration, so the second requires the outward worship of prayer and praise, and solemn attendance on God's word. Note, First, Those that truly love God will make it their constant care and endeavour to keep his commandments, particularly those that relate to his worship. Those that love God, and keep those commandments, shall receive grace to keep his other commandments. Gospel worship will have a good influence upon all manner of gospel obedience. Secondly, God has mercy in store for such. Even they need mercy, and cannot plead merit; and mercy they shall find with God, merciful protection in their obedience and a merciful recompence of it. Thirdly, This mercy shall extend to thousands, much further than the wrath threatened to those that hate him, for that reaches but to the third or fourth generation. The streams of mercy run now as full, as free, and as fresh, as ever.
3. The third commandment concerns the manner of our worship, that it be done with all possible reverence and seriousness, Exod 20:7. We have here,
(1.) A strict prohibition: Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain. It is supposed that, having taken Jehovah for their God, they would make mention of his name (for thus all people will walk every one in the name of his god ); this command gives a needful caution not to mention it in vain, and it is still as needful as ever. We take God's name in vain, [1.] By hypocrisy, making a profession of God's name, but not living up to that profession. Those that name the name of Christ, but do not depart from iniquity, as that name binds them to do, name it in vain; their worship is vain (Matt 15:7-Matt 15:9), their oblations are vain (Isa 1:11, Isa 1:13), their religion is vain, James 1:26. [2.] By covenant-breaking; if we make promises to God, binding our souls with those bonds to that which is good, and yet perform not to the Lord our vows, we take his name in vain (Matt 5:33), it is folly, and God has no pleasure in fools (Qoh 5:4), nor will he be mocked, Galat 6:7. [3.] By rash swearing, mentioning the name of God, or any of his attributes, in the form of an oath, without any just occasion for it, or due application of mind to it, but as a by-word, to no purpose at all, or to no good purpose. [4.] By false swearing, which, some think, is chiefly intended in the letter of the commandment; so it was expounded by those of old time. Thou shalt not forswear thyself, Matt 5:33. One part of the religious regard the Jews were taught to pay to their God was to swear by his name, Deut 10:20. But they affronted him, instead of doing him honour, if they called him to be witness to a lie. [5.] By using the name of God lightly and carelessly, and without any regard to its awful significancy. The profanation of the forms of devotion is forbidden, as well as the profanation of the forms of swearing; as also the profanation of any of those things whereby God makes himself known, his word, or any of his institutions; when they are either turned into charms and spells, or into jest and sport, the name of God is taken in vain.
(2.) A severe penalty: The Lord will not hold him guiltless; magistrates, who punish other offences, may not think themselves concerned to take notice of this, because it does not immediately offer injury either to private property or the public peace; but God, who is jealous for his honour, will not thus connive at it. The sinner may perhaps hold himself guiltless, and think there is no harm in it, and that God will never call him to an account for it. To obviate this suggestion, the threatening is thus expressed, God will not hold him guiltless, as he hopes he will; but more is implied, namely, that God will himself be the avenger of those that take his name in vain, and they will find it a fearful thing to fall into the hands of the living God.
4. The fourth commandment concerns the time of worship. God is to be served and honoured daily, but one day in seven is to be particularly dedicated to his honour and spent in his service. Here is,
(1.) The command itself (Exod 20:8): Remember the sabbath day to keep it holy; and (Exod 20:10), In it thou shalt do no manner of work. It is taken for granted that the sabbath was instituted before; we read of God's blessing and sanctifying a seventh day from the beginning (Gen 2:3), so that this was not the enacting of a new law, but the reviving of an old law. [1.] They are told what is the day they must religiously observe - a seventh, after six days' labour; whether this was the seventh by computation from the first seventh, or from the day of their coming out of Egypt, or both, is not certain: now the precise day was notified to them (Exod 16:23), and from this they were to observe the seventh. [2.] How it must be observed. First, As a day of rest; they were to do no manner of work on this day in their callings or worldly business. Secondly, As a holy day, set apart to the honour of the holy God, and to be spent in holy exercises. God, by blessing it, had made it holy; they, by solemnly blessing him, must keep it holy, and not alienate it to any other purpose than that for which the difference between it and other days was instituted. [3.] Who must observe it: Thou, and thy son, and thy daughter; the wife is not mentioned, because she is supposed to be one with the husband and present with him, and, if he sanctify the sabbath, it is taken for granted that she will join with him; but the rest of the family are specified. Children and servants must keep the sabbath, according to their age and capacity: in this, as in other instances of religion, it is expected that masters of families should take care, not only to serve the Lord themselves, but that their houses also should serve him, at least that it may not be through their neglect if they do not, Josh 24:15. Even the proselyted strangers must observe a difference between this day and other days, which, if it laid some restraint upon them then, yet proved a happy indication of God's gracious purpose, in process of time, to bring the Gentiles into the church, that they might share in the benefit of sabbaths. Compare Isa 56:6, Isa 56:7. God takes notice of what we do, particularly what we do on sabbath days, though we should be where we are strangers. [4.] A particular memorandum put upon this duty: Remember it. It is intimated that the sabbath was instituted and observed before; but in their bondage in Egypt they had lost their computation, or were restrained by their task-masters, or, through a great degeneracy and indifference in religion, they had let fall the observance of it, and therefore it was requisite they should be reminded of it. Note, Neglected duties remain duties still, notwithstanding our neglect. It also intimates that we are both apt to forget it and concerned to remember it. Some think it denotes the preparation we are to make for the sabbath; we must think of it before it comes, that, when it does come, we may keep it holy, and do the duty of it.
(2.) The reasons of this command. [1.] We have time enough for ourselves in those six days, on the seventh day let us serve God; and time enough to tire ourselves, on the seventh it will be a kindness to us to be obliged to rest. [2.] This is God's day: it is the sabbath of the Lord thy God, not only instituted by him, but consecrated to him. It is sacrilege to alienate it; the sanctification of it is a debt. [3.] It is designed for a memorial of the creation of the world, and therefore to be observed to the glory of the Creator, as an engagement upon ourselves to serve him and an encouragement to us to trust in him who made heaven and earth. By the sanctification of the sabbath, the Jews declared that they worshipped the God that made the world, and so distinguished themselves from all other nations, who worshipped gods which they themselves made. [4.] God has given us an example of rest, after six days' work: he rested the seventh day, took a complacency in himself, and rejoiced in the work of his hand, to teach us, on that day, to take a complacency in him, and to give him the glory of his works, Pss 92:4. The sabbath began in the finishing of the work of creation, so will the everlasting sabbath in the finishing of the work of providence and redemption; and we observe the weekly sabbath in expectation of that, as well as in remembrance of the former, in both conforming ourselves to him we worship. [5.] He has himself blessed the sabbath day and sanctified it. He has put an honour upon it by setting it apart for himself; it is the holy of the Lord and honourable: and he has put blessings into it, which he has encouraged us to expect from him in the religious observance of that day. It is the day which the Lord hath made, let not us do what we can to unmake it. He has blessed, honoured, and sanctified it, let not us profane it, dishonour it, and level that with common time which God's blessing has thus dignified and distinguished.

 12   We have here the laws of the second table, as they are commonly called, the last six of the ten commandments, comprehending our duty to ourselves and to one another, and constituting a comment upon the second great commandment, Thou shalt love thy neighbour as thyself. As religion towards God is an essential branch of universal righteousness, so righteousness towards men is an essential branch of true religion. Godliness and honesty must go together.
I. The fifth commandment concerns the duties we owe to our relations; those of children to their parents are alone specified: Honour thy father and thy mother, which includes, 1. A decent respect to their persons, an inward esteem of them outwardly expressed upon all occasions in our conduct towards them. Fear them (Lev 19:3), give them reverence, Hebre 12:9. The contrary to this is mocking at them and despising them, Prov 30:17. 2. Obedience to their lawful commands; so it is expounded (Ephes 6:1-Ephes 6:3): Children, obey your parents, come when they call you, go where they send you, do what they bid you, refrain from what they forbid you; and this, as children, cheerfully, and from a principle of love. Though you have said, We will not, yet afterwards repent and obey, Matt 21:29. 3. Submission to their rebukes, instructions, and corrections; not only to the good and gentle, but also to the froward, out of conscience towards God. 4. Disposing of themselves with the advice, direction, and consent, of parents, not alienating their property, but with their approbation. 5. Endeavouring, in every thing, to be the comfort of their parents, and to make their old age easy to them, maintaining them if they stand in need of support, which our Saviour makes to be particularly intended in this commandment, Matt 15:4-Matt 15:6. The reason annexed to this commandment is a promise: That thy days may be long in the land which the Lord thy God giveth thee. Having mentioned, in the preface to the commandments, has bringing them out of Egypt as a reason for their obedience, he here, in the beginning of the second table, mentions his bringing them into Canaan, as another reason; that good land they must have upon their thoughts and in their eye, now that they were in the wilderness. They must also remember, when they came to that land, that they were upon their good behaviour, and that, if they did not conduct themselves well, their days should be shortened in that land, both the days of particular persons who should be cut off from it, and the days of their nation which should be removed out of it. But here a long life in that good land is promised particularly to obedient children. Those that do their duty to their parents are most likely to have the comfort of that which their parents gather for them and leave to them; those that support their parents shall find that God, the common Father, will support them. This promise is expounded (Ephes 6:3), That it may be well with thee, and thou mayest live long on the earth. Those who, in conscience towards God, keep this and the rest of God's commandments, may be sure that it shall be well with them, and that they shall live as long on earth as Infinite Wisdom sees good for them, and that what they may seem to be cut short of on earth shall be abundantly made up in eternal life, the heavenly Canaan which God will give them.
II. The sixth commandment concerns our own and our neighbour's life (Exod 20:13): Thou shalt not kill; thou shalt not do any thing hurtful or injurious to the health, ease, and life, of thy own body, or any other person's unjustly. This is one of the laws of nature, and was strongly enforced by the precepts given to Noah and his sons, Gen 9:5, Gen 9:6. It does not forbid killing in lawful war, or in our own necessary defence, nor the magistrate's putting offenders to death, for those things tend to the preserving of life; but it forbids all malice and hatred to the person of any (for he that hateth his brother is a murderer ), and all personal revenge arising therefrom; also all rash anger upon sudden provocations, and hurt said or done, or aimed to be done, in passion: of this our Saviour expounds this commandment, Matt 5:22. And, as that which is worst of all, it forbids persecution, laying wait for the blood of the innocent and excellent ones of the earth.
III. The seventh commandment concerns our own and our neighbour's chastity: Thou shalt not commit adultery, Exod 20:14. This is put before the sixth by our Saviour (Mark 10:19): Do not commit adultery, do not kill; for our chastity should be as dear to us as our lives, and we should be as much afraid of that which defiles the body as of that which destroys it. This commandment forbids all acts of uncleanness, with all those fleshly lusts which produce those acts and war against the soul, and all those practices which cherish and excite those fleshly lusts, as looking, in order to lust, which, Christ tells us, is forbidden in this commandment, Matt 5:28.
IV. The eighth commandment concerns our own and our neighbour's wealth, estate, and goods: Thou shalt not steal, Exod 20:15. Though God had lately allowed and appointed them to spoil the Egyptians in a way of just reprisal, yet he did not intend that it should be drawn into a precedent and that they should be allowed thus to spoil one another. This command forbids us to rob ourselves of what we have by sinful spending, or of the use and comfort of it by sinful sparing, and to rob others by removing the ancient landmarks, invading our neighbour's rights, taking his goods from his person, or house, or field, forcibly or clandestinely, over-reaching in bargains, nor restoring what is borrowed or found, withholding just debts, rents, or wages, and (which is worst of all) to rob the public in the coin or revenue, or that which is dedicated to the service of religion.
V. The ninth commandment concerns our own and our neighbour's good name: Thou shalt not bear false witness, Exod 20:16. This forbids, 1. Speaking falsely in any matter, lying, equivocating, and any way devising and designing to deceive our neighbour. 2. Speaking unjustly against our neighbour, to the prejudice of his reputation; and (which involves the guilty of both), 3. Bearing false witness against him, laying to his charge things that he knows not, either judicially, upon oath (by which the third commandment, and the sixth of eighth, as well as this, are broken), or extrajudicially, in common converse, slandering, backbiting, tale-bearing, aggravating what is done amiss and making it worse than it is, and any way endeavouring to raise our own reputation upon the ruin of our neighbour's.
VI. The tenth commandment strikes at the root: Thou shalt not covet, Exod 20:17. The foregoing commands implicitly forbid all desire of doing that which will be an injury to our neighbour; this forbids all inordinate desire of having that which will be a gratification to ourselves. O that such a man's house were mine! Such a man's wife mine! Such a man's estate mine! This is certainly the language of discontent at our own lot, and envy at our neighbour's; and these are the sins principally forbidden here. St. Paul, when the grace of God caused the scales to fall from his eyes, perceived that this law, Thou shalt not covet, forbade all those irregular appetites and desires which are the first-born of the corrupt nature, the first risings of the sin that dwelleth in us, and the beginnings of all the sin that is committed by us: this is that lust which, he says, he had not known the evil of, if this commandment, when it came to his conscience in the power of it, had not shown it to him, Roma 7:7. God give us all to see our face in the glass of this law, and to lay our hearts under the government of it!

 18   I. The extraordinary terror with which the law was given. Never was any thing delivered with such awful pomp; every word was accented, and every sentence paused, with thunder and lightning, much louder and brighter, no doubt, than ordinary. And why was the law given in this dreadful manner, and with all this tremendous ceremony? 1. It was designed (once for all) to give a sensible discovery of the glorious majesty of God, for the assistance of our faith concerning it, that, knowing the terror of the Lord, we may be persuaded to live in his fear. 2. It was a specimen of the terrors of the general judgment, in which sinners will be called to an account for the breach of this law: the archangel's trumpet will then sound an alarm, to give notice of the Judge's coming, and a fire shall devour before him. 3. It was an indication of the terror of those convictions which the law brings into conscience, to prepare the soul for the comforts of the gospel. Thus was the law given by Moses in such a way as might startle, affright, and humble men, that the grace and truth which came by Jesus Christ might be the more welcome. The apostle largely describes this instance of the terror of that dispensation, as a foil to set off our privileges, as Christians, in the light, liberty, and joy, of the New Testament dispensation, Hebre 12:18, etc.
II. The impression which this made, for the present, upon the people; they must have had stupid hearts indeed, if this had not affected them. 1. They removed, and stood afar off, Exod 20:18. Before God began to speak, they were thrusting forward to gaze (Exod 19:21); but now they were effectually cured of their presumption, and taught to keep their distance. 2. They entreated that the word should not be so spoken to them any more (Hebre 12:19), but begged that God would speak to them by Moses, Exod 20:19. Hereby they obliged themselves to acquiesce in the mediation of Moses, they themselves nominating him as a fit person to deal between them and God, and promising to hearken to him as to God's messenger; hereby also they teach us to acquiesce in that method which Infinite Wisdom takes, of speaking to us by men like ourselves, whose terror shall not make us afraid, nor their hand be heavy upon us. Once God tried the expedient of speaking to the children of men immediately, but it was found that they could not bear it; it rather drove men from God than brought them to him, and, as it proved in the issue, though it terrified them, it did not deter them from idolatry, for soon after this they worshipped the golden calf. Let us therefore rest satisfied with the instructions given us by the scriptures and the ministry; for, if we believe not them, neither should we be persuaded though God should speak to us in thunder and lightning, as he did from Mount Sinai: here that matter was determined.
III. The encouragement Moses gave them, by explaining the design of God in his terror (Exod 20:20): Fear not, that is, Think not that the thunder and fire are designed to consume you, which was the thing they feared (Exod 20:19, lest we die ); thunder and lightning constituted one of the plagues of Egypt, but Moses would not have them think they were sent to them on the same errand on which they were sent to the Egyptians: no, they were intended, 1. To prove them, to try how they would like dealing with God immediately, without a mediator, and so to convince them how admirably well God had chosen for them, in putting Moses into that office. Ever since Adam fled, upon hearing God's voice in the garden, sinful man could not bear either to speak to God or hear from him immediately. 2. To keep them to their duty, and prevent their sinning against God. He encourages them, saying, Fear not, and yet tells them that God thus spoke to them, that his fear might be before their face. We must not fear with amazement - with that fear which has torment, which only works upon the fancy for the present, sets us a trembling, genders to bondage, betrays us to Satan, and alienates us from God; but we must always have in our minds a reverence of God's majesty, a dread of his displeasure, and an obedient regard to his sovereign authority over us: this fear will quicken us to our duty and make us circumspect in our walking. Thus stand in awe, and sin not, Pss 4:4.
IV. The progress of their communion with God by the mediation of Moses, Exod 20:21. While the people continued to stand afar off, conscious of guilt and afraid of God's wrath, Moses drew near unto the thick darkness; he was made to draw near, so the word is: Moses, of himself, durst not have ventured into the thick darkness, if God had not called him, and encouraged him, and, as some of the rabbies suppose, sent an angel to take him by the hand, and lead him up. Thus it is said of the great Mediator, I will cause him to draw near (Jer 30:21), and by him it is that we also are introduced, Ephes 3:12.

 22   Moses having gone into the thick darkness, where God was, God there spoke in his hearing only, privately and without terror, all that follows hence to the end of ch. 23, which is mostly an exposition of the ten commandments; and he was to transmit it by word of mouth first, and afterwards in writing, to the people. The laws in these verses related to God's worship.
I. They are here forbidden to make images for worship (Exod 20:22, Exod 20:23): You have seen that I have talked with you from heaven (such was his wonderful condescension, much more than for some mighty prince to talk familiarly with a company of poor beggars); now you shall not make gods of silver.
1. This repetition of the second commandment comes in here, either (1.) As pointing to that which God had chiefly in view in giving them this law in this manner, that is, their peculiar addictedness to idolatry, and the peculiar sinfulness of that crime. Ten commandments God had given them, but Moses is ordered to inculcate upon them especially the first two. They must not forget any of them, but they must be sure to remember those. Or, (2.) As pointing to that which might properly be inferred from God's speaking to them as he had done. He had given them sufficient demonstration of his presence among them; they needed not to make images of him, as if he were absent. Besides, they had only seen that he talked with them; they had seen no manner of similitude, so that they could not make any image of God; and his manifesting himself to them only by a voice plainly showed them that they must not make any such image, but keep up their communion with God by his word, and not otherwise.
2. Two arguments are here hinted against image-worship: - (1.) That thereby they would affront God, intimated in that, You shall not make with me gods. Though they pretended to worship them but as representations of God, yet really they made them rivals with God, which he would not endure. (2.) That thereby they would abuse themselves, intimated in that, You shall not make unto you gods; while you think by them to assist your devotion, you will really corrupt it, and put a cheat upon yourselves. At first, it should seem, they made their images for worship of gold and silver, pretending, by the richness of those metals, to honour God, and, by the brightness of them, to affect themselves with his glory; but, even in these, they changed the truth of God into a lie, and so, by degrees, were justly given up to such strong delusions as to worship images of wood or stone.
II. They are here directed in making altars for worship: it is meant of occasional altars, such as they reared now in the wilderness, before the tabernacle was erected, and afterwards upon special emergencies, for present use, such as Gideon built (Judg 6:24), Manoah (Judg 13:19), Samuel (1Sam 7:17), and many others. We may suppose, now that the people of Israel were, with this glorious discovery which God had made of himself to them, that many of them would incline, in this pang of devotion, to offer sacrifice to God; and, it being necessary to a sacrifice that there be an alter, they are here appointed,
1. To make their altars very plain, either of earth or of unhewn stone, Exod 20:24, Exod 20:25. That they might not be tempted to think of a graven image, they must not so much as hew into shape the stones that they made their altars of, but pile them up as they were, in the rough. This rule being prescribed before the establishment of the ceremonial law, which appointed altars much more costly, intimates that, after the period of that law, plainness should be accepted as the best ornament of the external services of religion, and that gospel-worship should not be performed with external pomp and gaiety. The beauty of holiness needs no paint, nor do those do any service to the spouse of Christ that dress her in the attire of a harlot, as the church of Rome does: an altar of earth does best.
2. To make their altars very low (Exod 20:26), so that they might not go up by steps to them. That the higher the altar was, and the nearer heaven, the more acceptable the sacrifice was, was a foolish fancy of the heathen, who therefore chose high places; in opposition to this, and to show that it is the elevation of the heart, not of the sacrifice, that God looks at, they were here ordered to make their altars low. We may suppose that the altars they reared in the wilderness, and other occasional altars, were designed only for the sacrifice of one beast at a time; but the altar in Solomon's temple, which was to be made much longer and broader, that it might contain many sacrifices at once, was made ten cubits high, that the height might bear a decent proportion to the length and breadth; and to that it was requisite they should go up by steps, which yet, no doubt, were so contrived as to prevent the inconvenience here spoken of, the discovering of their nakedness thereon.
III. They are here assured of God's gracious acceptance of their devotions, wherever they were paid according to his will (Exod 20:24): In all places where I record my name, or where my name is recorded (that is, where I am worshipped in sincerity), I will come unto thee, and I will bless thee. Afterwards, God chose one particular place wherein to record his name: but that being taken away now under the gospel, when men are encouraged to pray every where, this promise revives in its full extent, that, wherever God's people meet in his name to worship him, he will be in the midst of them, he will honour them with his presence, and reward them with the gifts of his grace; there he will come unto them, and will bless them, and more than this we need not desire for the beautifying of our solemn assemblies.


Display settings Display settings יהוהיהוה JehovaJehova