Czech Study Bible Translation (CZ) - Exodus - chapter 20

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Czech Study Bible Translation (CZ)

Český studijní překlad chce přinést současnému českému čtenáři kvalitní a přesný překlad Bible. Jde o překlad studijní, v co největší míře konkordantní a důsledný. Je určen především pro každodenní studium a výklad Písma Písmem. Jeho nedílnou součástí je proto bohatý odkazový a poznámkový aparát. Naší cílovou skupinou jsou hlavně lidé, kteří chtějí jít hlouběji „do Písma“, ale nemají znalost originálních biblických jazyků. Rádi bychom, aby tento nový překlad navázal na národní písmáckou tradici, na kvality a duchovní význam Bible Kralické. Cílem překladatelského týmu je umožnit českému čtenáři, neznalému původních biblických jazyků, bibli nejen číst, ale skutečně hloubkově studovat.

Čím se ČSP snaží dosáhnout svých cílů? Na rozdíl od většiny jiných překladů se u mnoha veršů snaží nabídnout nejen tu překladovou variantu, která je překladatelům nejbližší, ale v poznámce pod čarou i další možnosti. Pokud je to možné, snaží se být tzv. konkordantní – tedy stejné slovo v originálním jazyce překládat stejným českým slovem. Používá speciálně vyvinutý bohatý poznámkový aparát, který zahrnuje mimořádný záběr desítek tisíc jazykových, historických a výkladových poznámek a odkazů. Poznámky se zabývají textem a faktografií a vyhýbají se teologickým interpretacím. Tím je ČSP dobrým kandidátem pro široké využití všemi křesťany bez ohledu na církevní příslušnost. Obsahuje také dohromady 70 stran dalších příloh a map. Specialitou ČSP je také to, že při jeho vzniku byl využíván unikátní překladatelský software BTr, vyvinutý na míru vedoucím týmu A. Zelinou. ČSP nechce rezignovat ani na krásu. Je přeložen soudobou a srozumitelnou češtinou a jeho netradiční vazbu navrhl přední český výtvarník Aleš Lamr.

Přesné překlady Bible, které umožňují všeobecný přehled, ale i hlubší studium biblických událostí, existuje prakticky ve všech zemích západní kulturní tradice. Jmenujme nejznámější New American Standard Bible (1965-1677), New Revised Standard Version (1989) v angličtině, Revidierte Elberfelder (1993), Schlachter version (1951) v němčině. U nás podobné dílo nemohlo kvůli desetiletím totalitní nesvobody vzniknout. Zaplnění této mezery v duchovním i kulturním dědictví českého národa je úkolem současné generace, která k tomu má znovu všechny podmínky. Český studijní překlad Bible by měl svému čtenáři umožňovat, aby se ve své mateřštině co nejvíce přiblížil původnímu znění, způsobu myšlení a poselství Písma.

 

Guestbook 

 Joe   (4.3.2021 - 17:49)
E-mail: joe.jace.mail.de
Hallo und vielen Dank für die hilfreiche Suchfunktion bei den hebräischen Bibeln – ich benutze sie seit Jahren zur Überprüfung der masoretischen Zählungen von Wortpaaren. Ein Schreibfehler am Ende von Josua 11,16 (Elberfelder 1905) "und das ebirge Israel und seine Niederung", es müsste heißen "und das Gebirge Israel und seine Niederung". Grüße aus Zittau / Sachsen

Danke. Natürlich hast du recht - ich habe es bereits behoben.    Libor

Josef   (4.2.2021 - 15:51)
E-mail: pepas74seznam.cz
Tak tohle mě velmi potěšilo. Je to dobře ovladatelné na rozdíl od jiných zdrojů. Děkuji moc! :)

Lukáš   (24.11.2020 - 10:02)
E-mail: lukasnemecek536gmail.com
Chyba v textu Kat. lit. překlad. Zjevení 11, 10. protože tito dva poroci jim způsobili hodně trápení.

Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Czech Study Bible Translation (CZ)

display translators notes

1Potom Bůh vyhlásil všechna tato slova. Řekl: 2Já Hospodin jsem tvůj Bůh, který jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. 3Nebudeš mít jiné bohy vedle mne. 4Neuděláš si tesanou modlu ani jakékoliv zpodobení toho, co je nahoře na nebi nebo dole na zemi či ve vodě pod zemí. 5Nebudeš se jim klanět a nebudeš jim otročit, neboť já Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivý, který s trestem navštěvuji vinu otců na synech i na třetí a na čtvrté generaci těch, kdo mě nenávidí, 6ale prokazuji milosrdenství tisícům těch, kdo mne milují a zachovávají mé příkazy. 7Nebudeš brát jméno Hospodina, svého Boha, nadarmo, protože Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo bere jeho jméno nadarmo. 8Pamatuj na sobotní den, abys ho posvětil. 9Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci, 10ale sedmý den je sobota patřící Hospodinu, tvému Bohu. Nebudeš dělat žádnou práci ty ani tvůj syn ani tvá dcera, tvůj otrok ani tvá otrokyně, tvé zvíře ani tvůj příchozí, který je ve tvých branách, 11protože šest dní Hospodin dělal nebesa a zemi, moře a všechno, co je v nich, a sedmý den odpočinul. Proto Hospodin požehnal sobotní den a posvětil ho. 12Cti svého otce a svou matku, aby se prodloužily tvé dny na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh. 13Nebudeš vraždit! 14Nebudeš cizoložit! 15Nebudeš krást! 16Nebudeš vydávat proti svému bližnímu falešné svědectví! 17Nebudeš dychtit po domě svého bližního. Nebudeš dychtit po ženě svého bližního ani po jeho otroku ani po jeho otrokyni ani po jeho býku ani po jeho oslu, vůbec po ničem, co patří tvému bližnímu.  18Všechen lid sledoval hřmění a blýskání, zvuk beraního rohu a horu zahalenou kouřem. Když to lid sledoval, roztřásli se a zůstali stát opodál.   19Řekli Mojžíšovi: Mluv s námi ty a budeme naslouchat. Ať s námi nemluví Bůh, abychom nezemřeli.   20Mojžíš lidu odpověděl: Nebojte se, protože Bůh přišel, aby vás vyzkoušel a aby na vás byla bázeň před ním, abyste nehřešili.   21Lid zůstal stát opodál a Mojžíš přistoupil k husté temnotě, kde byl Bůh.  22Hospodin řekl Mojžíšovi: Toto řekneš synům Izraele: Sami jste viděli, že jsem s vámi mluvil z nebe. 23Neuděláte si vedle mne bohy stříbrné, neuděláte si ani bohy zlaté. 24Uděláš mi oltář z hlíny a budeš na něm obětovat své zápaly a své pokojné oběti, svůj brav a svůj skot. Na každém místě, kde nechám připomínat své jméno, přijdu k tobě a požehnám ti. 25Jestliže mi uděláš oltář z kamenů, nesmíš používat kameny tesané, protože když se nad ním rozeženeš svým dlátem, znesvětíš ho. 26A nebudeš vystupovat na můj oltář po stupních, aby se na něm neodhalovala tvá nahota.


Matthew Henry - Concise Commentary
 1   God speaks many ways to the children of men; by conscience, by providences, by his voice, to all which we ought carefully to attend; but he never spake at any time so as he spake the TEN COMMANDMENTS. This law God had given to man before; it was written in his heart; but sin so defaced it, that it was necessary to revive the knowledge of it. The law is spiritual, and takes knowledge of the secret thoughts, desires, and dispositions of the heart. Its grand demand is love, without which outward obedience is mere hypocrisy. It requires perfect, unfailing, constant obedience; no law in the world admits disobedience to itself. Whosoever shall keep the whole law, and yet offend in one point, he is guilty of all, James 2:10. Whether in the heart or the conduct, in thought, word, or deed, to omit or to vary any thing, is sin, and the wages of sin is death.

 3   The first four of the ten commandments, commonly called the FIRST table, tell our duty to God. It was fit that those should be put first, because man had a Maker to love, before he had a neighbour to love. It cannot be expected that he should be true to his brother, who is false to his God. The first commandment concerns the object of worship, JEHOVAH, and him only. The worship of creatures is here forbidden. Whatever comes short of perfect love, gratitude, reverence, or worship, breaks this commandment. Whatsoever ye do, do all the glory of God. The second commandment refers to the worship we are to render to the Lord our God. It is forbidden to make any image or picture of the Deity, in any form, or for any purpose; or to worship any creature, image, or picture. But the spiritual import of this command extends much further. All kinds of superstition are here forbidden, and the using of mere human inventions in the worship of God. The third commandment concerns the manner of worship, that it be with all possible reverence and seriousness. All false oaths are forbidden. All light appealing to God, all profane cursing, is a horrid breach of this command. It matters not whether the word of God, or sacred things, all such-like things break this commandment, and there is no profit, honour, or pleasure in them. The Lord will not hold him guiltless that taketh his name in vain. The form of the fourth commandment, Remember, shows that it was not now first given, but was known by the people before. One day in seven is to be kept holy. Six days are allotted to worldly business, but not so as to neglect the service of God, and the care of our souls. On those days we must do all our work, and leave none to be done on the sabbath day. Christ allowed works of necessity, charity, and piety; for the sabbath was made for man, and not man for the sabbath, Mark 2:27; but all works of luxury, vanity, or self-indulgence in any form, are forbidden. Trading, paying wages, settling accounts, writing letters of business, worldly studies, trifling visits, journeys, or light conversation, are not keeping this day holy to the Lord. Sloth and indolence may be a carnal, but not a holy rest. The sabbath of the Lord should be a day of rest from worldly labour, and a rest in the service of God. The advantages from the due keeping of this holy day, were it only to the health and happiness of mankind, with the time it affords for taking care of the soul, show the excellency of this commandment. The day is blessed; men are blessed by it, and in it. The blessing and direction to keep holy are not limited to the seventh day, but are spoken of the sabbath day.

 12   The laws of the SECOND table, that is, the last six of the ten commandments, state our duty to ourselves and to one another, and explain the great commandment, Thou shalt love thy neighbour as thyself, Luke 10:27. Godliness and honesty must go together. The fifth commandment concerns the duties we owe to our relations. Honour thy father and thy mother, includes esteem of them, shown in our conduct; obedience to their lawful commands; come when they call you, go where they send you, do what they bid you, refrain from what they forbid you; and this, as children, cheerfully, and from a principle of love. Also submission to their counsels and corrections. Endeavouring, in every thing, to comfort parents, and to make their old age easy; maintaining them if they need support, which our Saviour makes to be particularly intended in this commandment, Matt 15:4-Matt 15:6. Careful observers have noted a peculiar blessing in temporal things on obedient, and the reverse on disobedient children. The sixth commandment requires that we regard the life and the safety of others as we do our own. Magistrates and their officers, and witnesses testifying the truth, do not break this command. Self-defence is lawful; but much which is not deemed murder by the laws of man, is such before God. Furious passions, stirred up by anger or by drunkenness, are no excuse: more guilty is murder in duels, which is a horrible effect of a haughty, revengeful spirit. All fighting, whether for wages, for renown, or out of anger and malice, breaks this command, and the bloodshed therein is murder. To tempt men to vice and crimes which shorten life, may be included. Misconduct, such as may break the heart, or shorten the lives of parents, wives, or other relatives, is a breach of this command. This command forbids all envy, malice, hatred, or anger, all provoking or insulting language. The destruction of our own lives is here forbidden. This commandment requires a spirit of kindness, longsuffering, and forgiveness. The seventh commandment concerns chastity. We should be as much afraid of that which defiles the body, as of that which destroys it. Whatever tends to pollute the imagination, or to raise the passions, falls under this law, as impure pictures, books, conversation, or any other like matters. The eighth commandment is the law of love as it respects the property of others. The portion of worldly things allotted us, as far as it is obtained in an honest way, is the bread which God hath given us; for that we ought to be thankful, to be contented with it, and, in the use of lawful means, to trust Providence for the future. Imposing upon the ignorance, easiness, or necessity of others, and many other things, break God's law, though scarcely blamed in society. Plunderers of kingdoms though above human justice, will be included in this sentence. Defrauding the public, contracting debts without prospect of paying them, or evading payment of just debts, extravagance, all living upon charity when not needful, all squeezing the poor in their wages; these, and such things, break this command; which requires industry, frugality, and content, and to do to others, about worldly property, as we would they should do to us. The ninth commandment concerns our own and our neighbour's good name. This forbids speaking falsely on any matter, lying, equivocating, and any way devising or designing to deceive our neighbour. Speaking unjustly against our neighbour, to hurt his reputation. Bearing false witness against him, or in common conversation slandering, backbiting, and tale-bearing; making what is done amiss, worse than it is, and in any way endeavouring to raise our reputation upon the ruin of our neighbour's. How much this command is every day broken among persons of all ranks! The tenth commandment strikes at the root; Thou shalt not covet. The others forbid all desire of doing what will be an injury to our neighbour; this forbids all wrong desire of having what will gratify ourselves.

 18   This law, which is so extensive that we cannot measure it, so spiritual that we cannot evade it, and so reasonable that we cannot find fault with it, will be the rule of the future judgment of God, as it is for the present conduct of man. If tried by this rule, we shall find our lives have been passed in transgressions. And with this holy law and an awful judgment before us, who can despise the gospel of Christ? And the knowledge of the law shows our need of repentance. In every believer's heart sin is dethroned and crucified, the law of God is written, and the image of God renewed. The Holy Spirit enables him to hate sin and flee from it, to love and keep this law in sincerity and truth; nor will he cease to repent.

 22   Moses having entered into the thick darkness, God there spake in his hearing all that follows from hence to the end of Chapter 23, which is mostly an exposition of the ten commandments. The laws in these verses relate to God's worship. The Israelites are assured of God's gracious acceptance of their devotions. Under the gospel, men are encouraged to pray every where, and wherever God's people meet in his name to worship him, he will be in the midst of them; there he will come unto them, and will bless them.


Display settings Display settings יהוהיהוה JehovaJehova