Český studijní překladLeviticus (Třetí Mojžíšova) - 3. kapitola

1 Bude-li jeho obětním darem obětní hod pokojné oběti, jestliže chce přinést ze skotu samce či samici, přinese před יהוה zvíře bez vady.
2 Položí ruku na hlavu svého obětního daru a zabije ho u vchodu do stanu setkávání. Synové Áronovi, kněží, pokropí krví oltář ze všech stran.
3 Z obětního hodu pokojné oběti přinese jako ohnivou oběť יהוה tuk pokrývající vnitřnosti a všechen tuk, který je na vnitřnostech;
4 obě ledviny a tuk, který je na nich a na slabinách, a jaterní lalok, který odstraní s ledvinami.
5 Synové Áronovi to budou obětovat na oltáři se zápalnou obětí, která je na dříví na ohni, jako ohnivou oběť, příjemnou vůni יהוה.
6 Bude-li jeho obětní dar pro obětní hod pokojné oběti pro יהוה z bravu, přinese samce či samici bez vady.
7 Přináší-li jako svůj obětní dar jehně, přinese ho před יהוה,
8 na hlavu svého obětního daru položí ruku a zabije ho před stanem setkávání. Synové Áronovi pokropí krví oltář ze všech stran.
9 Z obětního hodu pokojné oběti přinese jako ohnivou oběť יהוה jeho tuk: celý tučný ocas, který odstraní u kostrče, tuk pokrývající vnitřnosti a všechen tuk, který je na vnitřnostech,
10 obě ledviny a tuk, který je na nich a na slabinách, a jaterní lalok, který odstraní s ledvinami.
11 Kněz to bude obětovat na oltáři jako pokrm ohnivé oběti יהוה.
12 Bude-li jeho obětním darem koza, přivede ji před יהוה,
13 položí ruku na její hlavu a zabije ji před stanem setkávání. Synové Áronovi pokropí její krví oltář ze všech stran.
14 Z ní přinese svůj obětní dar jako ohnivou oběť יהוה: tuk pokrývající vnitřnosti a všechen tuk, který je na vnitřnostech,
15 obě ledviny a tuk, který je na nich a na slabinách, a jaterní lalok, který odstraní s ledvinami.
16 Kněz je bude obětovat na oltáři jako pokrm ohnivé oběti, příjemnou vůni. Všechen tuk patří יהוה.
17 To je věčné ustanovení pro vaše generace ve všech vašich sídlech: nebudete jíst žádný tuk a žádnou krev.

Zobrazit poznámky překladatelů

Exodus (2. Mojžíšova) 2. kapitola     4. kapitola Numeri (4. Mojžíšova)

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100