Czech Study Bible Translation (CZ)Nahum - 1. chapter - Nahum - chapter 1

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Czech Study Bible Translation (CZ)

Český studijní překlad chce přinést současnému českému čtenáři kvalitní a přesný překlad Bible. Jde o překlad studijní, v co největší míře konkordantní a důsledný. Je určen především pro každodenní studium a výklad Písma Písmem. Jeho nedílnou součástí je proto bohatý odkazový a poznámkový aparát. Naší cílovou skupinou jsou hlavně lidé, kteří chtějí jít hlouběji „do Písma“, ale nemají znalost originálních biblických jazyků. Rádi bychom, aby tento nový překlad navázal na národní písmáckou tradici, na kvality a duchovní význam Bible Kralické. Cílem překladatelského týmu je umožnit českému čtenáři, neznalému původních biblických jazyků, bibli nejen číst, ale skutečně hloubkově studovat.

Čím se ČSP snaží dosáhnout svých cílů? Na rozdíl od většiny jiných překladů se u mnoha veršů snaží nabídnout nejen tu překladovou variantu, která je překladatelům nejbližší, ale v poznámce pod čarou i další možnosti. Pokud je to možné, snaží se být tzv. konkordantní – tedy stejné slovo v originálním jazyce překládat stejným českým slovem. Používá speciálně vyvinutý bohatý poznámkový aparát, který zahrnuje mimořádný záběr desítek tisíc jazykových, historických a výkladových poznámek a odkazů. Poznámky se zabývají textem a faktografií a vyhýbají se teologickým interpretacím. Tím je ČSP dobrým kandidátem pro široké využití všemi křesťany bez ohledu na církevní příslušnost. Obsahuje také dohromady 70 stran dalších příloh a map. Specialitou ČSP je také to, že při jeho vzniku byl využíván unikátní překladatelský software BTr, vyvinutý na míru vedoucím týmu A. Zelinou. ČSP nechce rezignovat ani na krásu. Je přeložen soudobou a srozumitelnou češtinou a jeho netradiční vazbu navrhl přední český výtvarník Aleš Lamr.

Přesné překlady Bible, které umožňují všeobecný přehled, ale i hlubší studium biblických událostí, existuje prakticky ve všech zemích západní kulturní tradice. Jmenujme nejznámější New American Standard Bible (1965-1677), New Revised Standard Version (1989) v angličtině, Revidierte Elberfelder (1993), Schlachter version (1951) v němčině. U nás podobné dílo nemohlo kvůli desetiletím totalitní nesvobody vzniknout. Zaplnění této mezery v duchovním i kulturním dědictví českého národa je úkolem současné generace, která k tomu má znovu všechny podmínky. Český studijní překlad Bible by měl svému čtenáři umožňovat, aby se ve své mateřštině co nejvíce přiblížil původnímu znění, způsobu myšlení a poselství Písma.

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Josef   (4.2.2021 - 15:51)
E-mail: pepas74seznam.cz
Tak tohle mě velmi potěšilo. Je to dobře ovladatelné na rozdíl od jiných zdrojů. Děkuji moc! :)

Lukáš   (24.11.2020 - 10:02)
E-mail: lukasnemecek536gmail.com
Chyba v textu Kat. lit. překlad. Zjevení 11, 10. protože tito dva poroci jim způsobili hodně trápení.

Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Czech Study Bible Translation (CZ)

display translators notes

1Výnos o Ninive. Kniha vidění Nahuma Elkóšského. 2Hospodin je Bůh žárlivý a mstící se; Hospodin se mstí a je plný hněvu. Hospodin se mstí svým protivníkům, drží hněv proti svým nepřátelům. 3Hospodin je pomalý k hněvu, avšak velký v moci; Hospodin jistě nenechá viníka bez trestu. Jeho cesta je ve vichřici a bouři, oblaka jsou prachem jeho nohou. 4Okřikne moře a vysuší ho, všechny řeky vysuší. Vadne Bášan a Karmel, i květ Libanonu vadne. 5Hory se před ním třesou, kopce se rozplývají, zvedá se před ním země, svět i všichni, kdo na něm bydlí. 6Před jeho rozhořčením kdo obstojí, kdo obstojí před jeho planoucím hněvem? Jeho zloba se rozlévá jako oheň a skály se před ním tříští. 7Hospodin je dobrý, je záštitou v den soužení, zná ty, kteří v něm mají útočiště. 8Avšak valící se povodní učiní konec jeho území, své nepřátele zažene do tmy. 9Co chcete vymýšlet proti Hospodinu? On učiní konec! Soužení dvakrát nepovstane. 10Jako zapletené trní a jako pijani opití svým pitím budou stráveni jako úplně vyschlé strniště.  11Z tebe, Ninive, vyšel ten, kdo vymýšlí zlo proti Hospodinu, ničemný rádce.  12Toto praví Hospodin: Ačkoliv byli plni síly, tak početní, stejně budou zničeni a zajdou. Jako jsem tě pokořil, již tě nepokořím. 13Nyní tedy zlomím jeho jho na tobě a tvá pouta zpřetrhám. 14Hospodin o tobě vydal příkaz: Tvému jménu již nebude získáno potomstvo. Z domu tvých bohů vyhladím tesanou i litou modlu. Nachystám ti hrob, neboť jsi byl shledán lehkým.


Treasury of Scripture Knowledge
 1   Nah 1:1 The majesty of God in goodness to his people, and severity against his enemies.
burden.
Isa 13:1 Isa 14:28 Isa 15:1 Isa 21:1 Isa 22:1 Isa 23:1 Jer 23:33 - Jer 23:37 Zech 9:1
Nineveh.
Gen 10:11 Jonah 3:3 Jonah 3:4 Zeph 2:13

 2   God is jealous, and the Lord revengeth. or, The Lord is a jealous God, and a revenger.
Exod 20:5 Exod 34:14 Deut 4:24 Josh 24:19 Isa 42:13 Ezek 38:18 Ezek 39:25 Joel 2:18 Zech 1:14 Zech 8:2
revengeth.
Deut 32:35 Deut 32:42 Ps 94:1 Isa 59:17 Isa 59:18 Rom 12:19 Rom 13:4 Heb 10:30
is furious. Heb. that hath fury.
Lev 26:28 Job 20:23 Isa 51:17 Isa 51:20 Isa 59:18 Isa 63:3 - Isa 63:6 Isa 66:15 Jer 4:4 Jer 25:15 Jer 36:7 Lam 4:11 Ezek 5:13 Ezek 6:12 Ezek 8:18 Ezek 36:6 Mic 5:15 Zech 8:2
reserveth.
Deut 32:34 Deut 32:35 Deut 32:41 - Deut 32:43 Jer 3:5 Mic 7:18 Rom 2:5 Rom 2:6 2Pet 2:9

 3   slow.
Exod 34:6 Exod 34:7 Neh 9:17 Ps 103:8 Ps 145:8 Joel 2:13 Jonah 4:2 Jas 1:19
great.
Job 9:4 Ps 62:11 Ps 66:3 Ps 147:5 Eph 1:19 Eph 1:20
and will.
Num 14:18 Job 10:14
his way.
Exod 19:16 - Exod 19:18 Deut 5:22 - Deut 5:24 1Kgs 19:11 - 1Kgs 19:13 Job 38:1 Ps 18:7 - Ps 18:15 Ps 50:3 Ps 97:2 - Ps 97:5 Ps 104:3 Isa 19:1 Isa 66:15 Dan 7:13 Hab 3:5 - Hab 3:15 Zech 9:14 Matt 26:64 Rev 1:7

 4   rebuketh.
Job 38:11 Ps 104:7 Ps 106:9 Ps 114:3 Ps 114:5 Isa 50:2 Isa 50:3 Isa 51:10 Amos 5:8 Matt 8:26
and drieth.
Josh 3:13 - Josh 3:15 Ps 74:15 Isa 19:5 - Isa 19:10 Isa 44:27 Ezek 30:12
Bashan.
Isa 33:9 Amos 1:2

 5   mountains.
2Sam 22:8 Ps 29:5 Ps 29:6 Ps 68:8 Ps 97:4 Ps 97:5 Ps 114:4 Ps 114:6 Isa 2:12 - Isa 2:14 Jer 4:24 Hab 3:10 Matt 27:51 Matt 28:2 Rev 20:11
the hills.
Judg 5:5 Ps 46:6 Ps 97:5 Isa 64:1 Isa 64:2 Mic 1:4
the earth.
2Pet 3:7 - 2Pet 3:12

 6   can stand.
Ps 2:12 Ps 76:7 Ps 90:11 Isa 27:4 Jer 10:10 Mal 3:2 Rev 6:17
abide. Heb. stand up. his fury.
Nah 1:2 Deut 32:22 Deut 32:23 Isa 10:16 Lam 2:4 Lam 4:11 Ezek 30:16 Rev 16:1 Rev 16:8

 7   Lord.
1Chr 16:34 Ezra 3:11 Ps 25:8 Ps 100:5 Ps 136:1 - Ps 136:26 Ps 145:6 - Ps 145:10 Jer 33:11 Lam 3:25 Rom 11:22 1John 4:8 - 1John 4:10
strong hold. or, strength.
Ps 18:1 Ps 18:2 Ps 27:5 Ps 62:6 - Ps 62:8 Ps 71:3 Ps 84:11 Ps 91:1 Ps 91:2 Ps 144:1 Ps 144:2 Pro 18:10 Isa 25:4 Isa 26:1 - Isa 26:4 Isa 32:2
in the.
Ps 20:1 Ps 50:15 Ps 59:16 Ps 86:7 Ps 91:15 Isa 37:3 Isa 37:4
and he.
Ps 1:6 Matt 7:23 John 10:27 Gal 4:9 2Tim 2:19
that.
1Chr 5:20 2Chr 16:8 2Chr 16:9 2Chr 32:8 2Chr 32:11 2Chr 32:21 Ps 84:12 Jer 17:7 Jer 17:8 Dan 3:28 Dan 6:23 Matt 27:43

 8   with.
Isa 8:7 Isa 8:8 Isa 28:17 Ezek 13:13 Dan 9:26 Dan 11:10 Dan 11:22 Dan 11:40 Amos 8:8 Amos 9:5 Amos 9:6 Matt 7:27 2Pet 3:6 2Pet 3:7
the place.
Nah 1:1 Nah 2:8 Zeph 2:13
darkness.
Job 30:15 Pro 4:19 Isa 8:22 Jer 13:16 Matt 8:12

 9   do.
Nah 1:11 Ps 2:1 - Ps 2:4 Ps 21:11 Ps 33:10 Pro 21:30 Isa 8:9 Isa 8:10 Ezek 38:10 Ezek 38:11 Acts 4:25 - Acts 4:28 2Cor 10:5
he.
1Sam 3:12 1Sam 26:8 2Sam 20:10

 10   while they be.
2Sam 23:6 2Sam 23:7 Mic 7:4 1Thess 5:2 1Thess 5:3
drunken.
Nah 3:11 1Sam 25:36 2Sam 13:28 Jer 51:39 Jer 51:57
they shall.
Ps 68:2 Isa 9:18 Isa 10:17 - Isa 10:19 Isa 27:4 Mal 4:1

 11   one.
Nah 1:9 2Kgs 18:13 2Kgs 18:14 2Kgs 18:30 2Kgs 19:22 - 2Kgs 19:25 2Chr 32:15 - 2Chr 32:19 Isa 10:7 - Isa 10:15
wicked counsellor. Heb. counsellor of Belial.
1Sam 2:12 2Sam 20:1 2Chr 13:7

 12   Through, etc. or, If they would have been at peace, so shouldthey have been many, and so should they have been shorn, and he should have passed away. yet.
2Kgs 19:35 2Kgs 19:37 Isa 10:32 - Isa 10:34 Isa 14:24 - Isa 14:27 Isa 17:14 Isa 30:28 - Isa 30:33 Isa 31:8 Isa 37:36
cut down. Heb. shorn.
Isa 7:20
pass.
Nah 1:15 Exod 12:12 Isa 8:8 Dan 11:10
I will.
Isa 30:19 Isa 51:22 Isa 60:18 - Isa 60:20 Joel 2:19 Rev 7:16

 13   will I.
Isa 9:4 Isa 10:27 Isa 14:25 Jer 2:20 Mic 5:5 Mic 5:6
will burst.
Ps 107:14 Jer 5:5

 14   given.
Ps 71:3 Isa 33:13
that.
Ps 109:13 Pro 10:7 Isa 14:20 - Isa 14:22
out.
Exod 12:12 Lev 26:30 Isa 19:1 Isa 46:1 Isa 46:2 Jer 50:2
I will make.
Nah 3:4 - Nah 3:6 2Kgs 19:37 2Chr 32:21
for.
1Sam 3:13 Dan 11:21

 15   upon.
Isa 40:9 Isa 40:10 Isa 52:7 Luke 2:10 Luke 2:14 Acts 10:36 Rom 10:15
keep. Heb. feast. perform.
Ps 107:8 Ps 107:15 Ps 107:21 Ps 107:22 Ps 116:12 - Ps 116:14 Ps 116:17 Ps 116:18
the wicked. Heb. Belial.
Nah 1:11 Nah 1:12
no.
Isa 37:36 - Isa 37:38
he.
Nah 1:14 Isa 29:7 Isa 29:8


Display settings Display settings יהוהיהוה JehovaJehova