Bible 21 (CZ - 2015) with deuterocanonical booksLuke - 11. chapter - Luke - chapter 11

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Bible 21 (CZ - 2015) with deuterocanonical books

Přináší nadčasové poselství Bible v současné, čtivé češtině. Usiluje o maximální věrnost původním hebrejským, aramejským a řeckým textům, zároveň však chce oslovit dnešní čtenáře, ať už jsou zvyklí čerpat z této knihy inspiraci pro každý den, anebo ji otevírají poprvé. Druhé vydání (2015) doplněné o deuterokanonické knihy.

PŘEDMLUVA K DRUHÉMU VYDÁNÍ
Šest let po první edici Bible21 máme nesmírnou radost, že můžeme náš překlad představit čtenářům v nové podobě. V roce 2009 jsme byli překvapeni nečekanou odezvou, kterou nové znění v moderní češtině vyvolalo. Nikdo z nás si nepředstavoval, že se o Bibli se bude týdny a měsíce diskutovat v médiích i jinde a především, že nového překladu se během krátké doby rozšíří více než 100 000 výtisků. Upřímně za to děkujeme Bohu, všem podporovatelům a samozřejmě čtenářům! Ohlasům odborné i laické veřejnosti vděčíme za řadu připomínek a návrhů k úpravám a opravám. Také jako překladatelé jsme se textu nadále věnovali, jak s ohledem na přesnost, tak i na srozumitelnost. Výsledkem je několik set (veskrze drobných) změn oproti prvnímu vydání. Část čtenářů, stejně jako česká překladatelská tradice, si rovněž žádala, abychom po vydání Bible v užším, tzv. palestinském kánonu, do budoucna překlad rozšířili také o knihy alexandrijského kánonu, dříve známé jako Apokryfy, nyní nazývané přesněji Deuterokanonické knihy. Podobně jako před námi Český ekumenický překlad, i my nyní ve druhém vydání předkládáme čtenářům Písmo v tomto širším rozsahu.

Zároveň bychom tímto počinem rádi přispěli k letošním připomínkám 600. výročí upálení Mistra Jana Husa, který Bibli do tehdejší češtiny upravoval, biblickou zvěstí žil, zvěstoval ji svým současníkům a pro věrnost jejímu pochopení nakonec položil život. S pokorou a vděčností tedy čtenářům představujeme toto vydání Bible21 jako druhé, opravené, rozšířené a jubilejní. Přejeme čtenářům a jistě i sobě, aby i pro nás v 21. století platilo, co před šesti staletími uvedl Jan Hus ve své Postile: „Boží Písmo jest zákon nad jiné zákony, v němž spravedlivý člověk má mysliti i v noci i ve dne.“

Překladatelé
Praha, květen 2015

Copyright: Vedoucí projektu: Alexandr Flek, B.A., M.Th. Odborná spolupráce: Mgr. Jiří Hedánek (hebrejština, aramejština) Pavel Hoffman, B.A., M.A., M.Div. (řečtina) Zdeněk Sýkora, M.Div. (textová kritika). Vydal BIBLION, o. s., © 2009,2015 Krocínovská 6, 160 00 Praha 6 za podpory Nadačního fondu NBK Vydání druhé, 2015 Citace nepřesahující 500 biblických veršů nebo 50% díla, ve kterém jsou užity, je možné publikovat v jakékoli formě bez písemného svolení vydavatele, pokud taková citace neobsahuje celou knihu nebo více knih Bible. V díle citujícím tento překlad uveďte laskavě následující anotaci: „Citáty označené zkratkou B21 jsou z Bible, překladu 21. století © 2015 BIBLION, o. s. Použito se svolením vydavatele. Všechna práva vyhrazena.“ Pro kratší citace v neprodejných materiálech není výše uvedená plná anotace nutná, citát je však na konci potřeba označit zkratkou „Bible21“ nebo „B21“. Adresa pro objednávky a veškerou korespondenci: BIBLE21, 756 45, Branky 11

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Bible 21 (CZ - 2015) with deuterocanonical books

© 2015 BIBLION, o. s.
Použito se svolením vydavatele. Všechna práva vyhrazena.

1Jednou se na jednom místě modlil, a když přestal, jeden z jeho učedníků mu řekl: „Pane, nauč nás modlit se, jako to Jan učil své učedníky.“2Pověděl jim: „Když se modlíte, říkejte: Otče, ať se posvětí tvé jméno! Ať přijde tvé království! 3Dávej nám denně náš denní chléb 4a odpusť nám naše hříchy – vždyť i my odpouštíme každému, kdo se proviňuje proti nám. A neuveď nás do pokušení.“ 5Potom jim řekl: „Kdo z vás má přítele, za kterým přijde o půlnoci s prosbou: ‚Příteli, půjč mi tři chleby –6navštívil mě přítel, který je na cestách, a nemám, co bych mu nabídl,‘7a on mu zevnitř odpoví: ‚Neobtěžuj, dveře už jsou zamčené a děti jsou se mnou v posteli; nemohu vstát a něco ti dávat‘?8Říkám vám: I kdyby nevstal a nedal mu to kvůli jejich přátelství, zvedne se a dá mu, co potřebuje, kvůli jeho neodbytnosti. 9A tak vám říkám: Proste a bude vám dáno, hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno.10Každý, kdo prosí, dostává, kdo hledá, nalézá a tomu, kdo tluče, bude otevřeno. 11Který z vás otců podá svému synu hada, když tě poprosí o rybu?12A když poprosí o vejce, podáš mu snad štíra?13Jestliže tedy vy, kteří jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš nebeský Otec dá Ducha svatého těm, kteří ho prosí?“ 14Jednou Ježíš vymítal démona němoty. Když démon vyšel a ten němý začal mluvit, zástupy užasly.15Někteří ale říkali: „Vymítá démony Belzebubem, knížetem démonů!“16Jiní ho zase pokoušeli tím, že od něj žádali znamení z nebe. 17On ale znal jejich myšlenky, a tak jim řekl: „Každé království rozdělené samo proti sobě pustne a dům rozdělený proti domu padá.18Pokud je i satan rozdělen sám proti sobě, jak obstojí jeho království? Říkáte přece, že vymítám démony Belzebubem.19A pokud já vymítám démony Belzebubem, kým je vymítají vaši synové? Oni proto budou vašimi soudci.20Vymítám-li však démony Božím prstem, jistě k vám přišlo Boží království. 21Když silný ozbrojenec hlídá svůj palác, jeho majetek je v klidu.22Když ho ale napadne někdo silnější a přemůže ho, vezme mu všechnu výzbroj, na kterou spoléhal, a jeho kořist rozdělí. 23Kdo není se mnou, je proti mně; kdo neshromažďuje se mnou, rozptyluje. 24Když nečistý duch vyjde z člověka, bloudí po vyprahlých místech a hledá odpočinek. Když ho nenajde, řekne si: ‚Vrátím se do svého domu, odkud jsem vyšel.‘25Když přijde a nalezne jej vymetený a ozdobený,26jde a přibere sedm jiných duchů, horších, než je sám. Pak vejdou dovnitř, zabydlí se tam a nakonec tomu člověku bude hůře než na začátku.“ 27Během jeho řeči jedna žena ze zástupu vykřikla: „Blaze lůnu, které tě nosilo, a prsům, jež jsi sál!“ 28On na to řekl: „Spíše blaze těm, kdo slyší Boží slovo a dodržují je.“ 29Zatímco kolem něj houstly davy, Ježíš pokračoval: „Toto pokolení je zlé. Vyžaduje znamení, ale žádné znamení nedostane, kromě znamení Jonášova.30Jako se Jonáš stal znamením pro Ninivské, tak bude Syn člověka znamením pro toto pokolení.31Královna Jihu povstane na soudu s lidmi tohoto pokolení a odsoudí je, neboť přijela z kraje světa, aby slyšela Šalomounovu moudrost, a hle, zde je někdo víc než Šalomoun.32Obyvatelé Ninive povstanou na soudu s tímto pokolením a odsoudí je, neboť po Jonášově kázání činili pokání, a hle, zde je někdo víc než Jonáš. 33Nikdo nerozsvítí lampu, aby ji postavil do skrýše nebo pod nádobu. Staví ji na svícen, aby příchozí viděli světlo.34Tvé oko je lampou těla. Je-li tvé oko štědré, celé tvé tělo je jasné. Když je však lakomé, je i tvé tělo temné.35Dej tedy pozor, ať světlo v tobě není tmou.36Když bude celé tvé tělo jasné a žádná jeho část nebude temná, pak bude celé tak jasné, jako když tě lampa osvěcuje svým jasem.“ 37Když domluvil, jeden farizeus ho pozval k sobě na oběd. Ježíš přišel a hned zamířil ke stolu.38Farizeus se podivil, když uviděl, že se před obědem nejdříve neumyl. 39Pán mu na to řekl: „Vy farizeové leštíte pohár a mísu zvenku, ale vaše nitro je plné hrabivosti a podlosti.40Blázni! Copak Ten, který stvořil vnějšek, nestvořil také vnitřek?41Dejte chudým, co máte v mísách, a hle – všechno vám bude čisté! 42Běda vám farizeům, že dáváte desátky z máty a routy a z kdejaké byliny, ale spravedlnost a Boží lásku opomíjíte. Těmto věcem jste se měli věnovat a tamty nezanedbávat. 43Běda vám farizeům, neboť milujete čestná sedadla na shromážděních a zdravení na náměstích. 44Běda vám, neboť jste jako nezřetelné hroby – lidé po nich chodí, ani to nevědí.“ 45„Mistře,“ ozval se jeden ze znalců Zákona, „když takhle mluvíš, urážíš i nás.“  46„Běda i vám znalcům Zákona!“ odpověděl Ježíš. „Zatěžujete lidi neúnosnými břemeny, ale sami na ta břemena ani prstem nesáhnete.  47Běda vám, že stavíte hroby proroků, které zabili vaši otcové!48Tím jen dosvědčujete a schvalujete skutky svých otců. Oni je totiž zabíjeli a vy jim stavíte hroby.49Proto také Moudrost Boží řekla: ‚Pošlu k nim proroky a apoštoly; některé z nich zabijí a jiné budou pronásledovat.‘50Toto pokolení se proto bude zodpovídat za krev všech proroků, prolévanou od stvoření světa –51od krve Ábelovy až po krev Zachariáše, který zahynul mezi oltářem a chrámem. Ano, říkám vám, toto pokolení se bude zodpovídat. 52Běda vám znalcům Zákona, že jste vzali klíč k poznání! Sami jste nevešli a těm, kdo vcházeli, jste zabránili.“ 53Když pak odešel, začali ho znalci Písma a farizeové zle napadat. Stále znovu se vraceli k jeho výrokům54a snažili se vymyslet, jak by ho chytili za slovo.


Treasury of Scripture Knowledge
 1   Luke 11:1 Christ teaches us to pray, and that instantly;
Luke 11:11 assuring us that God will give all good things to them that ask him.
Luke 11:14 He, casting out a dumb devil, rebukes the blasphemous Pharisees;
Luke 11:27 and shows who are blessed;
Luke 11:29 preaches to the people;
Luke 11:37 and reprehends the outward shew of holiness in the Pharisees, scribes, and lawyers.
that.
Luke 6:12 Luke 9:18 Luke 9:28 Luke 22:39 - Luke 22:45 Heb 5:7
teach.
Ps 10:17 Ps 19:14 Rom 8:26 Rom 8:27 Jas 4:2 Jas 4:3 Jude 1:20

 2   When.
Eccl 5:2 Hos 14:2 Matt 6:6 - Matt 6:8
Our.
Isa 63:16 Matt 6:9 - Matt 6:15 Rom 1:7 Rom 8:15 1Cor 1:3 2Cor 1:2 Gal 1:4 Eph 1:2 Phil 1:2 Phil 4:20 Col 1:2 1Thess 1:1 1Thess 1:3 1Thess 3:11 - 1Thess 3:13 2Thess 1:1 2Thess 1:2 2Thess 2:16
which.
2Chr 20:6 Ps 11:4 Eccl 5:2 Dan 2:28 Matt 5:16 Matt 10:32
Hallowed.
Lev 10:3 Lev 22:23 1Kgs 8:43 2Kgs 19:19 Ps 57:11 Ps 72:18 Ps 72:19 Ps 108:5 Ezek 36:23 Hab 2:14 Rev 15:4
Thy kingdom.
Luke 10:9 - Luke 10:11 Isa 2:2 - Isa 2:5 Dan 2:44 Dan 7:18 Dan 7:27 Rev 11:15 Rev 19:6 Rev 20:4
Thy will.
Ps 103:20 Isa 6:2 Isa 6:3 Matt 6:10

 3   Give.
Exod 16:15 - Exod 16:22 Pro 30:8 Isa 33:16 Matt 6:11 Matt 6:34 John 6:27 - John 6:33
day by day. or, for the day.


 4   forgive us.
1Kgs 8:34 1Kgs 8:36 Ps 25:11 Ps 25:18 Ps 32:1 - Ps 32:5 Ps 51:1 - Ps 51:3 Ps 130:3 Ps 130:4 Isa 43:25 Isa 43:26 Dan 9:19 Hos 14:2 Matt 6:12 1John 1:8 - 1John 1:10
for.
Matt 6:14 Matt 6:15 Matt 11:25 Matt 11:26 Matt 18:35 Eph 4:31 Eph 4:32 Col 3:13 Jas 2:13
lead.
Luke 8:13 Luke 22:46 Matt 6:13 Matt 26:41 1Cor 10:13 2Cor 12:7 2Cor 12:8 Rev 2:10 Rev 3:10
but.
Gen 48:16 Ps 121:7 John 17:15 2Thess 3:3 2Tim 4:18

 5   Luke 18:1 - Luke 18:8

 6   in his journey. or, out of his way.
Luke 11:6

 7   Trouble.
Luke 7:6 Gal 6:17
the door.
Luke 13:25 Matt 25:10

 8   because of.
Luke 18:1 - Luke 18:8 Gen 32:26 Matt 15:22 - Matt 15:28 Rom 15:30 2Cor 12:8 Col 2:1 Col 4:12

 9   I say.
Luke 13:24 Matt 6:29 Matt 21:31 Mark 13:37 Rev 2:24
Ask.
Ps 50:15 Ps 118:5 Jer 33:3 Matt 7:7 Matt 7:8 Matt 21:22 Mark 11:24 John 4:10 John 14:13 John 15:7 John 15:16 John 16:23 John 16:24 2Cor 12:8 2Cor 12:9 Heb 4:16 Jas 1:5 Jas 5:15 1John 3:22 1John 5:14 1John 5:15
seek.
Luke 13:24 Ps 27:4 Ps 27:8 Ps 34:4 Ps 34:10 Ps 105:3 Ps 105:4 Song 3:1 - Song 3:4 Song 5:6 Isa 45:19 Isa 55:6 Isa 55:7 Jer 29:12 Dan 9:3 Amos 5:4 - Amos 5:6 John 1:45 - John 1:49 Acts 10:4 - Acts 10:6 Rom 2:7 Heb 11:6
knock.
Luke 13:25 2Cor 6:2

 10   Luke 18:1 Ps 31:22 Lam 3:8 Lam 3:18 Lam 3:54 - Lam 3:58 Jonah 2:2 - Jonah 2:8 Jas 4:3 Jas 5:11

 11   a son.
Isa 49:15 Matt 7:9

 12   offer. Gr. give. a scorpion.
Luke 10:19 Ezek 2:6 Rev 9:10

 13   being.
Gen 6:5 Gen 6:6 Gen 8:21 Job 15:14 - Job 15:16 Ps 51:5 John 3:5 John 3:6 Rom 7:18 Titus 3:3
know.
Isa 49:15 Matt 7:11 Heb 12:9 Heb 12:10
how.
Matt 6:30 Rom 5:9 Rom 5:10 Rom 5:17 Rom 8:32 2Cor 3:9 - 2Cor 3:11
heavenly.
Luke 11:2 Luke 15:30 - Luke 15:32 Matt 5:16 Matt 5:45 Matt 6:14 Matt 6:32
give the.
Pro 1:23 Isa 44:3 Isa 44:4 Ezek 36:27 Joel 2:28 Matt 7:11 John 4:10 John 7:37 - John 7:39

 14   Matt 9:32 Matt 9:33 Matt 12:22 Matt 12:23 Mark 7:32 - Mark 7:37

 15   He.
Matt 9:34 Matt 12:24 - Matt 12:30 Mark 3:22 - Mark 3:30 John 7:20 John 8:48 John 8:52 John 10:20
Beelzebub. Gr. Beelzebul. and so.
Luke 11:18 Luke 11:19

 16   Matt 12:38 Matt 12:39 Matt 16:1 - Matt 16:4 Mark 8:11 Mark 8:12 John 6:30 1Cor 1:22

 17   knowing.
Matt 9:4 Matt 12:25 Mark 3:23 - Mark 3:26 John 2:25 Rev 2:23
Every.
2Chr 10:16 - 2Chr 10:19 2Chr 13:16 2Chr 13:17 Isa 9:20 Isa 9:21 Isa 19:2 Isa 19:3

 18   Satan.
Matt 12:26
ye say.
Luke 11:15 Matt 12:31 - Matt 12:34 Jas 3:5 - Jas 3:8

 19   by.
Luke 9:49 Matt 12:27 Matt 12:28
shall.
Luke 11:31 Luke 11:32 Luke 19:22 Job 15:6 Matt 12:41 Matt 12:42 Rom 3:19

 20   the finger.
Exod 8:19 Matt 12:28
the kingdom. For the destruction of the kingdom of Satan plainly implies the setting up of the kingdom of God. The reasoning of the Pharisees (ver. 17, and Matt 12:24, Matt 12:25,) was not expressed, and Jesus knowing their thoughts, gave ample proof of his omniscience. This, with our Lord's masterly confutation of their reasonings, by a conclusion drawn from their own premises, one would have supposed might have humbled and convinced those men; but the most conclusive reasoning, and the most astonishing miracles, were lost upon a people who were obstinately determined to disbelieve every thing that was good relative to Jesus of Nazareth.
Luke 10:9 Luke 10:11 Dan 2:44 Acts 20:25 Acts 28:23 - Acts 28:28 2Thess 1:5

 21   Matt 12:29 Mark 3:27

 22   Gen 3:15 Isa 27:1 Isa 49:24 Isa 49:25 Isa 53:12 Isa 63:1 - Isa 63:4 Col 2:15 1John 3:8 1John 4:4 Rev 20:1 - Rev 20:3

 23   Luke 9:50 Matt 12:30 Rev 3:15 Rev 3:16

 24   the unclean.
Matt 12:43 - Matt 12:45
he walketh.
Job 1:7 Job 2:2 1Pet 5:8
dry.
Judg 6:37 - Judg 6:40 Ps 63:1 Isa 35:1 Isa 35:2 Isa 35:7 Isa 41:17 - Isa 41:19 Isa 44:3 Ezek 47:8 - Ezek 47:11 Eph 2:2
seeking.
Pro 4:16 Isa 48:22 Isa 57:20 Isa 57:21
I will.
Mark 5:10 Mark 9:25

 25   he findeth.
2Chr 24:17 - 2Chr 24:22 Ps 36:3 Ps 81:11 Ps 81:12 Ps 125:5 Matt 12:44 Matt 12:45 2Thess 2:9 - 2Thess 2:12 2Pet 2:10 - 2Pet 2:19 Jude 1:8 - Jude 1:13

 26   more.
Matt 23:15
and the.
Zeph 1:6 Matt 12:45 John 5:14 Heb 6:4 - Heb 6:8 Heb 10:26 - Heb 10:31 2Pet 2:20 - 2Pet 2:22 1John 5:16 Jude 1:12 Jude 1:13

 27   Blessed.
Luke 1:28 Luke 1:42 Luke 1:48

 28   Luke 6:47 Luke 6:48 Luke 8:21 Ps 1:1 - Ps 1:3 Ps 112:1 Ps 119:1 - Ps 119:6 Ps 128:1 Isa 48:17 Isa 48:18 Matt 7:21 - Matt 7:25 Matt 12:48 - Matt 12:50 John 13:17 Jas 1:21 - Jas 1:25 1John 3:21 - 1John 3:24 Rev 22:14

 29   when.
Luke 12:1 Luke 14:25 Luke 14:26
This is.
Luke 11:50 Luke 9:41 Isa 57:3 Isa 57:4 Matt 3:7 Matt 23:34 - Matt 23:36 Mark 8:38 John 8:44 Acts 7:51 Acts 7:52
they.
Matt 12:38 Matt 12:39 Matt 16:1 - Matt 16:4 Mark 8:11 Mark 8:12 John 2:18 John 6:30 1Cor 1:22

 30   Luke 24:46 Luke 24:47 Jonah 1:17 Jonah 2:10 Jonah 3:2 - Jonah 3:10 Matt 12:40 - Matt 12:42

 31   queen.
1Kgs 10:1 1Kgs 10:2 - 1Kgs 10:13 2Chr 9:1 Matt 12:42
rise.
Isa 54:17 Jer 3:11 Rom 2:27 Heb 11:7
a greater.
Luke 3:22 Luke 9:35 Isa 9:6 Isa 9:7 Col 1:15 - Col 1:19

 32   men.
Jonah 3:5 - Jonah 3:10
a greater.
Jonah 1:2 Jonah 1:3 Jonah 4:1 - Jonah 4:4 Jonah 4:9 Heb 7:26

 33   when.
Luke 8:16 Luke 8:17 Matt 5:15 Mark 4:21 Mark 4:22
a bushel.
Matt 5:15
may see.
Matt 5:16 Matt 10:27 John 11:9 John 12:46 Phil 2:15 Phil 2:16

 34   light of.
Ps 119:18 Matt 6:22 Matt 6:23 Mark 8:18 Acts 26:18 Eph 1:17
single.
Acts 2:46 2Cor 1:12 2Cor 11:3 Eph 6:5 Col 3:22
but.
Gen 19:11 2Kgs 6:15 - 2Kgs 6:20 Ps 81:12 Pro 28:22 Isa 6:10 Isa 29:10 Isa 42:19 Isa 44:18 Jer 5:21 Mark 4:12 Mark 7:22 Acts 13:11 Rom 11:8 - Rom 11:10 2Cor 4:4 2Thess 2:9 - 2Thess 2:12

 35   Pro 16:25 Pro 26:12 Isa 5:20 Isa 5:21 Jer 8:8 Jer 8:9 John 7:48 John 7:49 John 9:39 - John 9:41 Rom 1:22 Rom 2:19 - Rom 2:23 1Cor 1:19 - 1Cor 1:21 1Cor 3:18 - 1Cor 3:20 Jas 3:13 - Jas 3:17 2Pet 1:9 2Pet 2:18 Rev 3:17

 36   the whole.
Ps 119:97 - Ps 119:105 Pro 1:5 Pro 2:1 - Pro 2:11 Pro 4:18 Pro 4:19 Pro 6:23 Pro 20:27 Isa 8:20 Isa 42:16 Hos 6:3 Matt 13:11 Matt 13:12 Matt 13:52 Mark 4:24 Mark 4:25 2Cor 4:6 Eph 4:14 Col 3:16 2Tim 3:15 - 2Tim 3:17 Heb 5:14 Jas 1:25 2Pet 3:18
the bright shining of a candle. Gr. a candle by its brightshining.


 37   Luke 7:36 Luke 14:1 1Cor 9:19 - 1Cor 9:23

 38   he marvelled.
Matt 15:2 Matt 15:3 Mark 7:2 - Mark 7:5 John 3:25

 39   Now.
Matt 23:25 Gal 1:14 2Tim 3:5 Titus 1:15
but.
Luke 16:15 Gen 6:5 2Chr 25:2 2Chr 31:20 2Chr 31:21 Pro 26:25 Pro 30:12 Jer 4:14 Matt 12:33 - Matt 12:35 Matt 15:19 John 12:6 John 13:2 Acts 5:3 Acts 8:21 - Acts 8:23 Jas 4:8
ravening.
Ps 22:13 Ezek 22:25 Ezek 22:27 Zeph 3:3 Matt 7:15

 40   fools.
Luke 12:20 Luke 24:25 Ps 14:1 Ps 75:4 Ps 75:5 Ps 94:8 Pro 1:22 Pro 8:5 Jer 5:21 Matt 23:17 Matt 23:26 1Cor 15:36
did.
Gen 1:26 Gen 2:7 Num 16:22 Ps 33:15 Ps 94:9 Zech 12:1 Heb 12:9

 41   rather.
Luke 12:33 Luke 14:12 - Luke 14:14 Luke 16:9 Luke 18:22 Luke 19:8 Deut 15:8 - Deut 15:10 Job 13:16 - Job 13:20 Ps 41:1 Ps 112:9 Pro 14:31 Pro 19:17 Eccl 11:1 Eccl 11:2 Isa 58:7 - Isa 58:11 Dan 4:27 Matt 5:42 Matt 6:1 - Matt 6:4 Matt 25:34 - Matt 25:40 Matt 26:11 Acts 9:36 - Acts 9:39 Acts 10:31 Acts 10:32 Acts 11:29 Acts 24:17 2Cor 8:7 - 2Cor 8:9 2Cor 8:12 2Cor 9:6 - 2Cor 9:15 Eph 4:28 Heb 6:10 Heb 13:16 Jas 1:27 Jas 2:14 - Jas 2:16 1John 3:16 1John 3:17
of such things as ye have. or, as you are able. all.
Acts 10:15 Rom 14:14 - Rom 14:18 1Tim 4:4 1Tim 4:5 Titus 1:15

 42   woe.
Matt 23:13 Matt 23:23 Matt 23:27
for.
Luke 18:12
and pass.
Deut 10:12 Deut 10:13 1Sam 15:22 Pro 21:3 Isa 1:10 - Isa 1:17 Isa 58:2 - Isa 58:6 Jer 7:2 - Jer 7:10 Jer 7:21 Jer 7:22 Mic 6:8 Mal 1:6 Mal 2:17 John 5:42 Titus 2:11 Titus 2:12 1John 4:20
and not.
Lev 27:30 - Lev 27:33 2Chr 31:5 - 2Chr 31:10 Neh 10:37 Eccl 7:18 Mal 3:8

 43   for.
Luke 14:7 - Luke 14:11 Luke 20:46 Pro 16:18 Matt 23:6 Mark 12:38 Mark 12:39 Rom 12:10 Phil 2:3 Jas 2:2 - Jas 2:4 3John 1:9

 44   for.
Num 19:16 Ps 5:9 Hos 9:8 Matt 23:27 Matt 23:28 Acts 23:3

 45   thou.
1Kgs 22:8 Jer 6:10 Jer 20:8 Amos 7:10 - Amos 7:13 John 7:7 John 7:48 John 9:40

 46   Woe.
Isa 10:1 Matt 23:2 - Matt 23:4 Gal 6:13
ye yourselves.
Isa 58:6

 47   for.
Matt 23:29 - Matt 23:33 Acts 7:51 1Thess 2:15

 48   ye bear.
Josh 24:22 Job 15:6 Ps 64:8 Ezek 18:19
for.
2Chr 36:16 Matt 21:35 - Matt 21:38 Heb 11:35 - Heb 11:38 Jas 5:10

 49   the wisdom. Probably by the Wisdom of God we are to understand the [logos *G3056*,] or Word of God, that is, our Lord himself; this being a dignified and oriental mode of expression for I say, as it is in the parallel passage.
Pro 1:2 - Pro 1:6 Pro 8:1 - Pro 8:12 Pro 9:1 - Pro 9:3 1Cor 1:30 Col 2:3
I will.
Luke 24:47 Matt 23:34 Acts 1:8 Eph 4:11
and some.
Luke 21:16 Luke 21:17 Matt 22:6 John 16:2 Acts 7:57 - Acts 7:60 Acts 8:1 Acts 8:3 Acts 9:1 Acts 9:2 Acts 12:1 Acts 12:2 Acts 22:4 Acts 22:5 Acts 22:20 Acts 26:10 Acts 26:11 2Cor 11:24 2Cor 11:25

 50   the blood.
Gen 9:5 Gen 9:6 Num 35:33 2Kgs 24:4 Ps 9:12 Isa 26:21 Rev 18:20 - Rev 18:24
may.
Exod 20:5 Jer 7:29 Jer 51:56

 51   the blood of Abel.
Gen 4:8 - Gen 4:11 Heb 11:4 Heb 12:24 1John 3:12
Zacharias.
2Chr 24:20 - 2Chr 24:22 Zech 1:1 Matt 23:35
It shall.
Jer 7:28

 52   for.
Luke 19:39 Luke 19:40 Mal 2:7 Matt 23:13 John 7:47 - John 7:52 John 9:24 - John 9:34 Acts 4:17 Acts 4:18 Acts 5:40
hindered. or, forbad.


 53   to urge.
Ps 22:12 Ps 22:13 Isa 9:12
to speak.
Luke 20:20 Luke 20:27 Jer 18:18 Jer 20:10 1Cor 13:5

 54   seeking.
Ps 37:32 Ps 37:33 Ps 56:5 Ps 56:6 Matt 22:15 Matt 22:18 Matt 22:35 Mark 12:13


Display settings Display settings JehošuaJehošua