Bible 21 (CZ - 2015) with deuterocanonical booksLuke - 11. chapter - Luke - chapter 11

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Bible 21 (CZ - 2015) with deuterocanonical books

Přináší nadčasové poselství Bible v současné, čtivé češtině. Usiluje o maximální věrnost původním hebrejským, aramejským a řeckým textům, zároveň však chce oslovit dnešní čtenáře, ať už jsou zvyklí čerpat z této knihy inspiraci pro každý den, anebo ji otevírají poprvé. Druhé vydání (2015) doplněné o deuterokanonické knihy.

PŘEDMLUVA K DRUHÉMU VYDÁNÍ
Šest let po první edici Bible21 máme nesmírnou radost, že můžeme náš překlad představit čtenářům v nové podobě. V roce 2009 jsme byli překvapeni nečekanou odezvou, kterou nové znění v moderní češtině vyvolalo. Nikdo z nás si nepředstavoval, že se o Bibli se bude týdny a měsíce diskutovat v médiích i jinde a především, že nového překladu se během krátké doby rozšíří více než 100 000 výtisků. Upřímně za to děkujeme Bohu, všem podporovatelům a samozřejmě čtenářům! Ohlasům odborné i laické veřejnosti vděčíme za řadu připomínek a návrhů k úpravám a opravám. Také jako překladatelé jsme se textu nadále věnovali, jak s ohledem na přesnost, tak i na srozumitelnost. Výsledkem je několik set (veskrze drobných) změn oproti prvnímu vydání. Část čtenářů, stejně jako česká překladatelská tradice, si rovněž žádala, abychom po vydání Bible v užším, tzv. palestinském kánonu, do budoucna překlad rozšířili také o knihy alexandrijského kánonu, dříve známé jako Apokryfy, nyní nazývané přesněji Deuterokanonické knihy. Podobně jako před námi Český ekumenický překlad, i my nyní ve druhém vydání předkládáme čtenářům Písmo v tomto širším rozsahu.

Zároveň bychom tímto počinem rádi přispěli k letošním připomínkám 600. výročí upálení Mistra Jana Husa, který Bibli do tehdejší češtiny upravoval, biblickou zvěstí žil, zvěstoval ji svým současníkům a pro věrnost jejímu pochopení nakonec položil život. S pokorou a vděčností tedy čtenářům představujeme toto vydání Bible21 jako druhé, opravené, rozšířené a jubilejní. Přejeme čtenářům a jistě i sobě, aby i pro nás v 21. století platilo, co před šesti staletími uvedl Jan Hus ve své Postile: „Boží Písmo jest zákon nad jiné zákony, v němž spravedlivý člověk má mysliti i v noci i ve dne.“

Překladatelé
Praha, květen 2015

Copyright: Vedoucí projektu: Alexandr Flek, B.A., M.Th. Odborná spolupráce: Mgr. Jiří Hedánek (hebrejština, aramejština) Pavel Hoffman, B.A., M.A., M.Div. (řečtina) Zdeněk Sýkora, M.Div. (textová kritika). Vydal BIBLION, o. s., © 2009,2015 Krocínovská 6, 160 00 Praha 6 za podpory Nadačního fondu NBK Vydání druhé, 2015 Citace nepřesahující 500 biblických veršů nebo 50% díla, ve kterém jsou užity, je možné publikovat v jakékoli formě bez písemného svolení vydavatele, pokud taková citace neobsahuje celou knihu nebo více knih Bible. V díle citujícím tento překlad uveďte laskavě následující anotaci: „Citáty označené zkratkou B21 jsou z Bible, překladu 21. století © 2015 BIBLION, o. s. Použito se svolením vydavatele. Všechna práva vyhrazena.“ Pro kratší citace v neprodejných materiálech není výše uvedená plná anotace nutná, citát je však na konci potřeba označit zkratkou „Bible21“ nebo „B21“. Adresa pro objednávky a veškerou korespondenci: BIBLE21, 756 45, Branky 11

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Bible 21 (CZ - 2015) with deuterocanonical books

© 2015 BIBLION, o. s.
Použito se svolením vydavatele. Všechna práva vyhrazena.

1Jednou se na jednom místě modlil, a když přestal, jeden z jeho učedníků mu řekl: „Pane, nauč nás modlit se, jako to Jan učil své učedníky.“2Pověděl jim: „Když se modlíte, říkejte: Otče, ať se posvětí tvé jméno! Ať přijde tvé království! 3Dávej nám denně náš denní chléb 4a odpusť nám naše hříchy – vždyť i my odpouštíme každému, kdo se proviňuje proti nám. A neuveď nás do pokušení.“ 5Potom jim řekl: „Kdo z vás má přítele, za kterým přijde o půlnoci s prosbou: ‚Příteli, půjč mi tři chleby –6navštívil mě přítel, který je na cestách, a nemám, co bych mu nabídl,‘7a on mu zevnitř odpoví: ‚Neobtěžuj, dveře už jsou zamčené a děti jsou se mnou v posteli; nemohu vstát a něco ti dávat‘?8Říkám vám: I kdyby nevstal a nedal mu to kvůli jejich přátelství, zvedne se a dá mu, co potřebuje, kvůli jeho neodbytnosti. 9A tak vám říkám: Proste a bude vám dáno, hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno.10Každý, kdo prosí, dostává, kdo hledá, nalézá a tomu, kdo tluče, bude otevřeno. 11Který z vás otců podá svému synu hada, když tě poprosí o rybu?12A když poprosí o vejce, podáš mu snad štíra?13Jestliže tedy vy, kteří jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš nebeský Otec dá Ducha svatého těm, kteří ho prosí?“ 14Jednou Ježíš vymítal démona němoty. Když démon vyšel a ten němý začal mluvit, zástupy užasly.15Někteří ale říkali: „Vymítá démony Belzebubem, knížetem démonů!“16Jiní ho zase pokoušeli tím, že od něj žádali znamení z nebe. 17On ale znal jejich myšlenky, a tak jim řekl: „Každé království rozdělené samo proti sobě pustne a dům rozdělený proti domu padá.18Pokud je i satan rozdělen sám proti sobě, jak obstojí jeho království? Říkáte přece, že vymítám démony Belzebubem.19A pokud já vymítám démony Belzebubem, kým je vymítají vaši synové? Oni proto budou vašimi soudci.20Vymítám-li však démony Božím prstem, jistě k vám přišlo Boží království. 21Když silný ozbrojenec hlídá svůj palác, jeho majetek je v klidu.22Když ho ale napadne někdo silnější a přemůže ho, vezme mu všechnu výzbroj, na kterou spoléhal, a jeho kořist rozdělí. 23Kdo není se mnou, je proti mně; kdo neshromažďuje se mnou, rozptyluje. 24Když nečistý duch vyjde z člověka, bloudí po vyprahlých místech a hledá odpočinek. Když ho nenajde, řekne si: ‚Vrátím se do svého domu, odkud jsem vyšel.‘25Když přijde a nalezne jej vymetený a ozdobený,26jde a přibere sedm jiných duchů, horších, než je sám. Pak vejdou dovnitř, zabydlí se tam a nakonec tomu člověku bude hůře než na začátku.“ 27Během jeho řeči jedna žena ze zástupu vykřikla: „Blaze lůnu, které tě nosilo, a prsům, jež jsi sál!“ 28On na to řekl: „Spíše blaze těm, kdo slyší Boží slovo a dodržují je.“ 29Zatímco kolem něj houstly davy, Ježíš pokračoval: „Toto pokolení je zlé. Vyžaduje znamení, ale žádné znamení nedostane, kromě znamení Jonášova.30Jako se Jonáš stal znamením pro Ninivské, tak bude Syn člověka znamením pro toto pokolení.31Královna Jihu povstane na soudu s lidmi tohoto pokolení a odsoudí je, neboť přijela z kraje světa, aby slyšela Šalomounovu moudrost, a hle, zde je někdo víc než Šalomoun.32Obyvatelé Ninive povstanou na soudu s tímto pokolením a odsoudí je, neboť po Jonášově kázání činili pokání, a hle, zde je někdo víc než Jonáš. 33Nikdo nerozsvítí lampu, aby ji postavil do skrýše nebo pod nádobu. Staví ji na svícen, aby příchozí viděli světlo.34Tvé oko je lampou těla. Je-li tvé oko štědré, celé tvé tělo je jasné. Když je však lakomé, je i tvé tělo temné.35Dej tedy pozor, ať světlo v tobě není tmou.36Když bude celé tvé tělo jasné a žádná jeho část nebude temná, pak bude celé tak jasné, jako když tě lampa osvěcuje svým jasem.“ 37Když domluvil, jeden farizeus ho pozval k sobě na oběd. Ježíš přišel a hned zamířil ke stolu.38Farizeus se podivil, když uviděl, že se před obědem nejdříve neumyl. 39Pán mu na to řekl: „Vy farizeové leštíte pohár a mísu zvenku, ale vaše nitro je plné hrabivosti a podlosti.40Blázni! Copak Ten, který stvořil vnějšek, nestvořil také vnitřek?41Dejte chudým, co máte v mísách, a hle – všechno vám bude čisté! 42Běda vám farizeům, že dáváte desátky z máty a routy a z kdejaké byliny, ale spravedlnost a Boží lásku opomíjíte. Těmto věcem jste se měli věnovat a tamty nezanedbávat. 43Běda vám farizeům, neboť milujete čestná sedadla na shromážděních a zdravení na náměstích. 44Běda vám, neboť jste jako nezřetelné hroby – lidé po nich chodí, ani to nevědí.“ 45„Mistře,“ ozval se jeden ze znalců Zákona, „když takhle mluvíš, urážíš i nás.“  46„Běda i vám znalcům Zákona!“ odpověděl Ježíš. „Zatěžujete lidi neúnosnými břemeny, ale sami na ta břemena ani prstem nesáhnete.  47Běda vám, že stavíte hroby proroků, které zabili vaši otcové!48Tím jen dosvědčujete a schvalujete skutky svých otců. Oni je totiž zabíjeli a vy jim stavíte hroby.49Proto také Moudrost Boží řekla: ‚Pošlu k nim proroky a apoštoly; některé z nich zabijí a jiné budou pronásledovat.‘50Toto pokolení se proto bude zodpovídat za krev všech proroků, prolévanou od stvoření světa –51od krve Ábelovy až po krev Zachariáše, který zahynul mezi oltářem a chrámem. Ano, říkám vám, toto pokolení se bude zodpovídat. 52Běda vám znalcům Zákona, že jste vzali klíč k poznání! Sami jste nevešli a těm, kdo vcházeli, jste zabránili.“ 53Když pak odešel, začali ho znalci Písma a farizeové zle napadat. Stále znovu se vraceli k jeho výrokům54a snažili se vymyslet, jak by ho chytili za slovo.


Matthew Henry - Complete Commentary
 1   Prayer is one of the great laws of natural religion. That man is a brute, is a monster, that never prays, that never gives glory to his Maker, nor feels his favour, nor owns his dependence upon him. One great design therefore of Christianity is to assist us in prayer, to enforce the duty upon us, to instruct us in it, and encourage us to expect advantage by it. Now here,
I. We find Christ himself praying in a certain place, probably where he used to pray, Luke 11:1. As God, he was prayed to; as man, he prayed; and, though he was a Son, yet learned he this obedience. This evangelist has taken particular notice of Christ's praying often, more than any other of the evangelists: when he was baptized (Luke 3:21), he was praying; he withdrew into the wilderness, and prayed (Luke 5:16); he went out into a mountain to pray, and continued all night in prayer (Luke 6:12); he was alone praying (Luke 9:18); soon after, he went up into a mountain to pray, and as he prayed he was transfigured (Luke 9:28, Luke 9:29); and here he was praying in a certain place. Thus, like a genuine son of David, he gave himself unto prayer, Pss 109:4. Whether Christ was now alone praying, and the disciples only knew that he was so, or whether he prayed with them, is uncertain; it is most probable that they were joining with him.
II. His disciples applied themselves to him for direction in prayer. When he was praying, they asked, Lord, teach us to pray. Note, The gifts and graces of others should excite us to covet earnestly the same. Their zeal should provoke us to a holy imitation and emulation; why should not we do as well as they? Observe, They came to him with this request, when he ceased; for they would not disturb him when he was at prayer, no, not with this good motion. Every thing is beautiful in its season. One of his disciples, in the name of the rest, and perhaps by their appointment, said, Lord, teach us. Note, Though Christ is apt to teach, yet he will for this be enquired of, and his disciples must attend him for instruction.
Now, 1. Their request is, Lord, teach us to pray; give us a rule or model by which to go in praying, and put words into our mouths. Note, It becomes the disciples of Christ to apply themselves to him for instruction in prayer. Lord, teach us to pray, is itself a good prayer, and a very needful one, for it is a hard thing to pray well and it is Jesus Christ only that can teach us, by his word and Spirit, how to pray. Lord, teach me what it is to pray; Lord, excite and quicken me to the duty; Lord, direct me what to pray for; Lord, give me praying graces, that I may serve God acceptably in prayer; Lord, teach me to pray in proper words; give me a mouth and wisdom in prayer, that I may speak as I ought; teach me what I shall say.
2. Their plea is, As John also taught his disciples. He took care to instruct his disciples in this necessary duty, and we would be taught as they were, for we have a better Master than they had. Dr. Lightfoot's notion of this is, That whereas the Jews' prayers were generally adorations, and praises of God, and doxologies, John taught his disciples such prayers as were more filled up with petitions and requests; for it is said of them that they did deeseis poiountai - make prayers, Luke 5:33. The word signifies such prayers as are properly petitionary. Now, Lord, teach us this, to be added to those benedictions of the name of God which we have been accustomed to from our childhood. According to this sense, Christ did there teach them a prayer consisting wholly of petitions, and even omitting the doxology which had been affixed; and the Amen, which was usually said in the giving of thanks (1Cor 14:16), and in the Psalms, is added to doxologies only. This disciple needed not to have urged John Baptist's example: Christ was more ready to teach than ever John Baptist was, and particularly taught to pray better than John did, or could, teach his disciples.
III. Christ gave them direction, much the same as he had given them before in his sermon upon the mount, Matt 6:9, etc. We cannot think that they had forgotten it, but they ought to have had further and fuller instructions, and he did not, as yet, think fit to give them any; when the Spirit should be poured out upon them from on high, they would find all their requests couched in these few words, and would be able, in words of their own, to expatiate and enlarge upon them. In Matthew he had directed them to pray after this manner; here, When ye pray, say; which intimates that the Lord's prayer was intended to be used both as a form of prayer and a directory.
1. There are some differences between the Lord's prayer in Matthew and Luke, by which it appears that it was not the design of Christ that we should be tied up to these very words, for then there would have been no variation. Here is one difference in the translation only, which ought not to have been, when there is none in the original, and that is in the third petition: As in heaven, so in earth; whereas the words are the very same, and in the same order, as in Matthew. But there is a difference in the fourth petition. In Matthew we pray, Give us daily bread this day: here, Give it us day by day - kath' hemeran . Day by day; that is, Give us each day the bread which our bodies require, as they call for it: not, Give us this day bread for many days to come; but as the Israelites had manna, Let us have bread today for today, and tomorrow for tomorrow ; for thus we may be kept in a continual dependence upon God, as children upon their parents, and may have our mercies fresh from his hand daily, and may find ourselves under fresh obligations to do the work of every day in the day, according as the duty of the day requires, because we have from God the supplies of every day in the day, according as the necessity of the day requires. Here is likewise some difference in the fifth petition. In Matthew it is, Forgive us our debts, as we forgive: here it is, Forgive us our sins; which proves that our sins are our debts. For we forgive; not that our forgiving those that have offended us can merit pardon from God, or be an inducement to him to forgive us (he forgives for his own name's sake, and his Son's sake); but this is a very necessary qualification for forgiveness, and, if God have wrought it in us, we may plead that work of his grace for the enforcing of our petitions for the pardon of our sins: Lord, forgive us, for thou hast thyself inclined us to forgive others. There is another addition here; we plead not only in general, We forgive our debtors, but in particular, We profess to forgive every one that is indebted to us, without exception. We so forgive our debtors as not to bear malice or ill-will to any, but true love to all, without any exception whatsoever. Here also the doxology in the close is wholly omitted, and the Amen; for Christ would leave them at liberty to use that or any other doxology fetched out of David's psalms; or, rather, he left a vacuum here, to be filled up by a doxology more peculiar to the Christian institutes, ascribing glory to Father, Son, and Holy Ghost.
2. Yet it is, for substance, the same; and we shall therefore here only gather up some general lessons from it.
(1.) That in prayer we ought to come to God as children to a Father, a common Father to us and all mankind, but in a peculiar manner a Father to all the disciples of Jesus Christ. Let us therefore in our requests both for others and for ourselves, come to him with a humble boldness, confiding in his power and goodness.
(2.) That at the same time, and in the same petitions, which we address to God for ourselves, we should take in with us all the children of men, as God's creatures and our fellow-creatures. A rooted principle of catholic charity, and of Christian sanctified humanity, should go along with us, and dictate to us throughout this prayer, which is so worded as to be accommodated to that noble principle.
(3.) That in order to the confirming of the habit of heavenly-mindedness in us, which ought to actuate and govern us in the whole course of our conversation, we should, in all our devotions, with an eye of faith look heavenward, and view the God we pray to as our Father in heaven, that we may make the upper world more familiar to us, and may ourselves become better prepared for the future state.
(4.) That in prayer, as well as in the tenour of our lives, we must seek first the kingdom of God and the righteousness thereof, by ascribing honour to his name, his holy name, and power to his government, both that of his providence in the world and that of his grace in the church. O that both the one and the other may be more manifested, and we and others more manifestly brought into subjection to both!
(5.) That the principles and practices of the upper world, the unseen world (which therefore by faith only we are apprized of ), are the great original - the archetupon , to which we should desire that the principles and practices of this lower world, both in others and in ourselves, may be more conformable. Those words, As in heaven, so on earth, refer to all the first three petitions: Father, let thy name be sanctified and glorified, and thy kingdom prevail, and thy will be done on this earth that is now alienated from thy service, as it is in yonder heaven that is entirely devoted to thy service.
(6.) That those who faithfully and sincerely mind the kingdom of God, and the righteousness thereof, may humbly hope that all other things, as far as to Infinite Wisdom seems good, shall be added to them, and they may in faith pray for them. If our first chief desire and care be that God's name may be sanctified, his kingdom come, and his will be done, we may then come boldly to the throne of grace for our daily bread, which will then be sanctified to us when we are sanctified to God, and God is sanctified by us.
(7.) That in our prayers for temporal blessings we must moderate our desires, and confine them to a competency. The expression here used of day by day is the very same with our daily bread; and therefore some think that we must look for another signification of the word epiousios than that of daily, which we give it, and that it means our necessary bread, that bread that is suited to the craving of our nature, the fruit that is brought out of the earth for our bodies that are made of the earth and are earthly, Pss 104:14.
(8.) That sins are debts which we are daily contracting, and which therefore we should every day pray for the forgiveness of. We are not only going behind with our rent every day by omissions of duty and in duty, but are daily incurring the penalty of the law, as well as the forfeiture of our bond, by our commissions. Every day adds to the score of our guilt, and it is a miracle of mercy that we have so much encouragement given us to come every day to the throne of grace, to pray for the pardon of our sins of daily infirmity. God multiplies to pardon beyond seventy times seven.
(9.) That we have no reason to expect, nor can with any confidence pray, that God would forgive our sins against him, if we do not sincerely, and from a truly Christian principle of charity, forgive those that have at any time affronted us or been injurious to us. Though the words of our mouth be even this prayer to God, if the meditation of our heart at the same time be, as often it is, malice and revenge to our brethren, we are not accepted, nor can we expect an answer of peace.
(10.) That temptations to sin should be as much dreaded and deprecated by us as ruin by sin; and it should be as much our care and prayer to get the power of sin broken in us as to get the guilt of sin removed from us; and though temptation may be a charming, fawning, flattering thing, we must be as earnest with God that we may not be led into it as that we may not be led by that to sin, and by sin to ruin.
(11.) That God is to be depended upon, and sought unto, for our deliverance from all evil; and we should pray, not only that we may not be left to ourselves to run into evil, but that we may not be left to Satan to bring evil upon us. Dr. Lightfoot understands it of being delivered from the evil one, that is, the devil, and suggests that we should pray particularly against the apparitions of the devil and his possessions. The disciples were employed to cast out devils, and therefore were concerned to pray that they might be guarded against the particular spite he would always be sure to have against them.
IV. He stirs up and encourages importunity, fervency, and constancy, in prayer, by showing,
1. That importunity will go far in our dealings with men, Luke 11:5-Luke 11:8. Suppose a man, upon a sudden emergency, goes to borrow a loaf or two of bread of a neighbour, at an unseasonable time of night, not for himself, but for his friend that came unexpectedly to him. His neighbour will be loth to accommodate him, for he has wakened him with his knocking, and put him out of humour, and he has a great deal to say in his excuse. The door is shut and locked, his children are asleep in bed, in the same room with him, and, if he make a noise, he shall disturb them. His servants are asleep, and he cannot make them hear; and, for his own part, he shall catch cold if he rise to give him. But his neighbour will have no nay, and therefore he continues knocking still, and tells him he will do so till he has what he comes for; so that he must give it to him, to be rid of him: He will rise, and give him as many as he needs, because of his importunity. He speaks this parable with the same intent that he speaks that in Luke 18:1 : That men ought always to pray, and not to faint. Not that God can be wrought upon by importunity; we cannot be troublesome to him, nor by being so change his counsels. We prevail with men by importunity because they are displeased with it, but with God because he is pleased with it. Now this similitude may be of use to us,
(1.) To direct us in prayer. [1.] We must come to God with boldness and confidence for what we need, as a man does to the house of his neighbour or friend, who, he knows, loves him, and is inclined to be kind to him. [2.] We must come for bread, for that which is needful, and which we cannot be without. [3.] We must come to him by prayer for others as well as for ourselves. This man did not come for bread for himself, but for his friend. The Lord accepted Job, when he prayed for his friends, Job 42:10. We cannot come to God upon a more pleasing errand than when we come to him for grace to enable us to do good, to feed many with our lips, to entertain and edify those that come to us. [4.] We may come with the more boldness to God in a strait, if it be a strait that we have not brought ourselves into by our own folly and carelessness, but Providence has led us into it. This man would not have wanted bread if his friend had not come in unexpectedly. The care which Providence casts upon us, we may with cheerfulness cast back upon Providence. [5.] We ought to continue instant in prayer, and watch in the same with all perseverance.
(2.) To encourage us in prayer. If importunity could prevail thus with a man who was angry at it, much more with a God who is infinitely more kind and ready to do good to us than we are to one another, and is not angry at our importunity, but accepts it, especially when it is for spiritual mercies that we are importunate. If he do not answer our prayers presently, yet he will in due time, if we continue to pray.
2. That God has promised to give us what we ask of him. We have not only the goodness of nature to take comfort fRom. but the word which he has spoken (Luke 11:9, Luke 11:10): Ask, and it shall be given you; either the thing itself you shall ask or that which is equivalent; either the thorn in the flesh removed, or grace sufficient given in. - We had this before, Matt 7:7, Matt 7:8. I say unto you. We have it from Christ's own mouth, who knows his Father's mind, and in whom all promises are yea and amen. We must not only ask, but we must seek, in the use of means, must second our prayers with our endeavours; and, in asking and seeking, we must continue pressing, still knocking at the same door, and we shall at length prevail, not only by our prayers in concert, but by our particular prayers: Every one that asketh receiveth, even the meanest saint that asks in faith. This poor man cried, and the Lord heard him, Pss 34:6. When we ask of God those things which Christ has here directed us to ask, that his name may be sanctified, that his kingdom may come, and his will be done, in these requests we must be importunate, must never hold our peace day or night; we must not keep silence, nor give God any rest, until he establish, until he make Jerusalem a praise in the earth, Isa 62:6, Isa 62:7.
V. He gives us both instruction and encouragement in prayer from the consideration of our relation to God as a Father. Here is,
1. An appeal to the bowels of earthly fathers: Let any of you that is a father, and knows the heart of a father, a father's affection to a child and care for a child, tell me, if his son ask bread for his breakfast, will he give him a stone to breakfast on? If he ask a fish for his dinner (when it may be a fish-day), will he for a fish give him a serpent, that will poison and sting him? Or, if he shall ask an egg for his supper (an egg and to bed), will he offer him a scorpion? You know you could not be so unnatural to your own children, Luke 11:11, Luke 11:12.
2. An application of this to the blessings of our heavenly Father (Luke 11:13): If ye then, being evil, give, and know how to give, good gifts to your children, much more shall God give you the Spirit. He shall give good things; so it is in Matthew. Observe,
(1.) The direction he gives us what to pray for. We must ask for the Holy Spirit, not only a necessary in order to our praying well, but as inclusive of all the good things we are to pray for; we need no more to make us happy, for the Spirit is the worker of spiritual life, and the earnest of eternal life. Note, The gift of the Holy Ghost is a gift we are every one of us concerned earnestly and constantly to pray for.
(2.) The encouragement he gives us to hope that we shall speed in this prayer: Your heavenly Father will give. It is in his power to give the Spirit; he has all good things to bestow, wrapped up in that one; but that is not all, it is in his promise, the gift of the Holy Ghost is in the covenant, Acts 2:33, Acts 2:38, and it is here inferred from parents' readiness to supply their children's needs, and gratify their desires, when they are natural and proper. If the child ask for a serpent, or a scorpion, the father, in kindness, will deny him, but not if he ask for what is needful, and will be nourishing. When God's children ask for the Spirit, they do, in effect, ask for bread; for the Spirit is the staff of life; nay, he is the Author of the soul's life. If our earthly parents, though evil, be yet so kind, if they, though weak, be yet so knowing, that they not only give, but give with discretion, give what is best, in the best manner and time, much more will our heavenly Father, who infinitely excels the fathers of our flesh both in wisdom and goodness, give us his Holy Spirit. If earthly parents be willing to lay out for the education of their children, to whom they design to leave their estates, much more will our heavenly Father give the spirit of sons to all those whom he has predestinated to the inheritance of sons.

 14   The substance of these verses we had in Matt 12:22, etc. Christ is here giving a general proof of his divine mission, by a particular proof of his power over Satan, his conquest of whom was an indication of his great design in coming into the world, which was, to destroy the works of the devil. Here too he gives an earnest of the success of that undertaking. He is here casting out a devil that made the poor possessed man dumb: in Matthew we are told that he was blind and dumb. When the devil was forced out by the word of Christ, the dumb spoke immediately, echoed to Christ's word, and the lips were opened to show forth his praise. Now,
I. Some were affected with this miracle. The people wondered; they admired the power of God, and especially that it should be exerted by the hand of one who made so small a figure, that one who did the work of the Messiah should have so little of that pomp of the Messiah which they expected.
II. Others were offended at it, and, to justify their infidelity, suggested that it was by virtue of a league with Beelzebub, the prince of the devils, that he did this, Luke 11:15. It seems, in the devil's kingdom there are chiefs, which supposes that there are subalterns. Now they would have it thought, or said at least, that there was a correspondence settled between Christ and the devil, that the devil should have the advantage in the main and be victorious at last, but that in order hereto, in particular instances, he should yield Christ the advantage and retire by consent. Some, to corroborate this suggestion, and confront the evidence of Christ's miraculous power, challenged him to give them a sign from heaven (Luke 11:16), to confirm his doctrine by some appearance in the clouds, such as was upon mount Sinai when the law was given; as if a sign from heaven, not disprovable by any sagacity of theirs, could not have been given them as well by a compact and collusion with the prince of the power of the air, who works with power and lying wonders, as the casting out of a devil; nay, that would not have been any present prejudice to his interest, which this manifestly was. Note, Obstinate infidelity will never be at a loss for something to say in its own excuse, though ever so frivolous and absurd. Now Christ here returns a full and direct answer to this cavil of theirs; in which he shows,
1. That it can by no means be imagined that such a subtle prince as Satan is should ever agree to measures that had such a direct tendency to his own overthrow, and the undermining of his own kingdom, Luke 11:17, Luke 11:18. What they objected they kept to themselves, afraid to speak it, lest it should be answered and baffled; but Jesus knew their thoughts, even when they industriously thought to conceal them, and he said, You yourselves cannot but see the groundlessness, and consequently the spitefulness, of this charge; for it is an allowed maxim, confirmed by every day's experience, that no interest can stand that is divided against itself; not the more public interest of a kingdom, nor the private interest of a house or family; if either the one or the other be divided against itself, it cannot stand. Satan would herein act against himself; not only by the miracle which turned him out of possession of the bodies of people, but much more in the doctrine for the explication and confirmation of which the miracle was wrought, which had a direct tendency to the ruin of Satan's interest in the minds of men, by mortifying sin, and turning men to the service of God. Now, if Satan should thus be divided against himself, he would hasten his own overthrow, which you cannot suppose an enemy to do that acts so subtlely for his own establishment, and is so solicitous to have his kingdom stand.
2. That was a very partial ill-natured thing for them to impute that in him to a compact with Satan which yet they applauded and admired in others that were of their own nation (Luke 11:19): By whom do your sons cast them out? Some of your own kindred, as Jews, nay, and some of your own followers, as Pharisees, have undertaken, in the name of the God of Israel, to cast out devils, and they were never charged with such a hellish combination as I am charged with. Note, It is gross hypocrisy to condemn that in those who reprove us which yet we allow in those that flatter us.
3. That, in opposing the conviction of this miracle, they were enemies to themselves, stood in their own light, and put a bar in their own door, for they thrust from them the kingdom of God (Luke 11:20): If I with the finger of God cast out devils, as you may assure yourselves I do, no doubt the kingdom of God is come upon you, the kingdom of the Messiah offers itself and all its advantages to you, and, if you receive it not, it is at your peril. In Matthew it is by the Spirit of God, here by the finger of God; the Spirit is the arm of the Lord, Isa 53:1. His greatest and most mighty works were wrought by his Spirit; but, if the Spirit in this work is said to be the finger of the Lord, it perhaps may intimate how easily Christ did and could conquer Satan, even with the finger of God, the exerting of the divine power in a less and lower degree than in many other instances. He needed not make bare his everlasting arm; that roaring lion, when he pleases, is crushed, like a moth, with a touch of a finger. Perhaps here is an allusion to the acknowledgment of Pharaoh's magicians, when they were run aground (Exod 8:19): This is the finger of God. Now if the kingdom of God be herein come to you, and you be found by those cavils and blasphemies fighting against it, it will come upon you as a victorious force which you cannot stand before.
4. That his casting out devils was really the destroying of them and their power, for it confirmed a doctrine which had a direct tendency to the ruining of his kingdom, Luke 11:21, Luke 11:22. Perhaps there had been some who had cast out the inferior devils by compact with Beelzebub their chief, but that was without any real damage or prejudice to Satan and his kingdom, what he lost one way he gained another. The devil and such exorcists played booty, as we say, and, while the forlorn hope of his army gave ground, the main body thereby gained ground; the interest of Satan in the souls of men was not weakened by it in the least. But, when Christ cast out devils, he needed not do it by any compact with them, for he was stronger than they, and could do it by force, and did it so as to ruin Satan's power and blast his great design by that doctrine and that grace which break the power of sin, and so rout Satan's main body, take from him all his armour, and divide his spoils, which no one devil ever did to another or ever will. Now this is applicable to Christ's victories over Satan both in the world and in the hearts of particular persons, by that power which went along with the preaching of his gospel, and does still. And so we may observe here,
(1.) The miserable condition of an unconverted sinner. In his heart, which was fitted to be a habitation of God, the devil has his palace; and all the powers and the faculties of the soul, being employed by him in the service of sin, are his goods. Note, [1.] The heart of every unconverted sinner is the devil's palace, where he resides and where he rules; he works in the children of disobedience. The heart is a palace, a noble dwelling; but the unsanctified heart is the devil's palace. His will is obeyed, his interests are served, and the militia is in his hands; he usurps the throne in the soul. [2.] The devil, as a strong man armed, keeps this palace, does all he can to secure it to himself, and to fortify it against Christ. All the prejudices with which he hardens men's hearts against truth and holiness are the strong-holds which he erects for the keeping of his palace; this palace is his garrison. [3.] There is a kind of peace in the palace of an unconverted soul, while the devil, as a strong man armed, keeps it. The sinner has a good opinion of himself, is very secure and merry, has no doubt concerning the goodness of his state nor any dread of the judgment to come; he flatters himself in his own eyes, and cries peace to himself. Before Christ appeared, all was quiet, because all went one way; but the preaching of the gospel disturbed the peace of the devil's palace.
(2.) The wonderful change that is made in conversion, which is Christ's victory over this usurper. Satan is a strong man armed; but our Lord Jesus is stronger than he, as God, as Mediator. If we speak of strength, he is strong: more are with us than against us. Observe, [1.] The manner of this victory: He comes upon him by surprise, when his goods are in peace and the devil thinks it is all his own for ever, and overcomes him. Note, The conversion of a soul to God is Christ's victory over the devil and his power in that soul, restoring the soul to its liberty, and recovering his own interest in it and dominion over it. [2.] The evidences of this victory. First, He takes from him all his armour wherein he trusted. The devil is a confident adversary; he trusts to his armour, as Pharaoh to his rivers (Ezek 29:3): but Christ disarms him. When the power of sin and corruption in the soul is broken, when the mistakes are rectified, the eyes opened, the heart humbled and changed, and made serious and spiritual, then Satan's armour is taken away. Secondly, He divides the spoils; he takes possession of them for himself. All the endowments of mind and body, the estate, power, interest, which before were made use of in the service of sin and Satan, are now converted to Christ's service and employed for him; yet this is not all; he makes a distribution of them among his followers, and, and having conquered Satan, gives to all believers the benefit of that victory. Hence Christ infers that, since the whole drift of his doctrine and miracles was to break the power of the devil, that great enemy of mankind, it was the duty of all to join with him and to follow his guidance, to receive his gospel and come heartily into the interests of it; for otherwise they would justly be reckoned as siding with the enemy (Luke 11:23): He that is not with me is against me. Those therefore who rejected the doctrine of Christ, and slighted his miracles, were looked upon as adversaries to him, and in the devil's interest.
5. That there was a vast difference between the devil's going out by compact and his being cast out by compulsion. Those out of whom Christ cast him he never entered into again, for so was Christ's charge (Mark 9:25); whereas, if he had gone out, whenever he saw fit he would have made a re-entry, for that is the way of the unclean spirit, when he voluntarily and with design goes out of a man, Luke 11:24-Luke 11:26. The prince of the devils may give leave, nay, may give order, to his forces to retreat, or make a feint, to draw the poor deluded soul into an ambush; but Christ, as he gives a total, so he gives a final, defeat to the enemy. In this part of the argument he has a further intention, which is to represent the state of those who have had fair offers made them, - among whom, and in whom, God has begun to break the devil's power and overthrow his kingdom, - but they reject his counsel against themselves, and relapse into a state of subjection to Satan. Here we have,
(1.) The condition of a formal hypocrite, his bright side and his dark side. His heart still remains the devil's house; he calls it his own, and he retains his interest in it; and yet, [1.] The unclean spirit is gone out. He was not driven out by the power of converting grace; there was none of that violence which the kingdom of heaven suffers; but he went out, withdrew for a time, so that the man seemed not to be under the power of Satan as formerly, nor so followed with his temptations. Satan is gone, or has turned himself into an angel of light. [2.] The house is swept from common pollutions, by a forced confession of sin, as Pharaoh's - a feigned contrition for it, as Ahab's, - and a partial reformation, as Herod's. There are those that have escaped the pollutions of the world, and yet are still under the power of the god of this world, 2Pet 2:20. The house is swept, but it is not washed; and Christ hath said, If I wash thee not, thou hast no part with me; the house must be washed, or it is none of his. Sweeping takes off only the loose dirt, while the sin that besets the sinner, the beloved sin, is untouched. It is swept from the filth that lies open to the eye of the world, but it is not searched and ransacked for secret filthiness, Matt 23:25. It is swept, but the leprosy is in the wall, and will be till something more be done. [3.] The house is garnished with common gifts and graces. It is not furnished with any true grace, but garnished with the pictures of all graces. Simon Magus was garnished with faith, Balaam with good desires, Herod with a respect for John, the Pharisees with many external performances. It is garnished, but it is like a potsherd covered with silver dross, it is all paint and varnish, not real, not lasting. The house is garnished, but the property is not altered; it was never surrendered to Christ, nor inhabited by the Spirit. Let us therefore take heed of resting in that which a man may have and yet come short.
(2.) Here is the condition of a final apostate, into whom the devil returns after he had gone out: Then goes he, and takes seven other spirits more wicked than himself (Luke 11:26); a certain number for an uncertain, as seven devils are said to be cast out of Mary Magdalene. Seven wicked spirits are opposed to the seven spirits of God, Revel 3:1. These are said to be more wicked than himself. It seems, even devils are not all alike wicked; probably, the degrees of their wickedness, now that they are fallen, are as the degrees of their holiness were while they stood. When the devil would do mischief most effectually, he employs those that are more mischievous than himself. These enter in without any difficulty or opposition; they are welcomed, and they dwell there; there they work, there they rule; and the last state of that man is worse than the first. Note, [1.] Hypocrisy is the high road to apostasy. If the heart remains in the interest of sin and Satan, the shows and shadows will come to nothing; those that have not set that right will not long be stedfast. Where secret haunts of sin are kept up, under the cloak of a visible profession, conscience is debauched, God is provoked to withdraw his restraining grace, and the close hypocrite commonly proves an open apostate, [2.] The last state of such is worse than the first, in respect both of sin and punishment. Apostates are usually the worst of men, the most vain and profligate, the most bold and daring; their consciences are seared, and their sins of all others the most aggravated. God often sets marks of his displeasure upon them in this world, and in the other world they will receive the greater damnation. Let us therefore hear, and fear, and hold fast our integrity.

 27   We had not this passage in the other evangelists, nor can we tack it, as Dr. Hammond does, to that of Christ's mother and brethren desiring to speak with him (for this evangelist also has related that in Luke 8:19), but it contains an interruption much like that, and, like that, occasion is taken from it for instruction.
1. The applause which an affectionate, honest, well-meaning woman gave to our Lord Jesus, upon hearing his excellent discourses. While the scribes and Pharisees despised and blasphemed them, this good woman (and probably she was a person of some quality) admired them, and the wisdom and power with which he spoke: As he spoke these things (Luke 11:27), with a convincing force and evidence, a certain woman of the company was so pleased to hear how he had confounded the Pharisees, and conquered them, and put them to shame, and cleared himself from their vile insinuations, that she could not forbear crying out, Blessed is the womb that bore thee. What an admirable, what an excellent man is this! Surely never was there a greater or better born of a woman: happy the woman that has him for her son. I should have thought myself very happy to have been the mother of one that speaks as never man spoke, that has so much of the grace of heaven in him, and is so great a blessing to this earth. This was well said, as it expressed her high esteem of Christ, and that for the sake of his doctrine; and it was not amiss that it reflected honour upon the virgin Mary his mother, for it agreed with what she herself had said (Luke 1:48), All generations shall call me blessed; some even of this generation, bad as it was. Note, To all that believe the word of Christ the person of Christ is precious, and he is an honour, 1Pet 2:7. Yet we must be careful, lest, as this good woman, we too much magnify the honour of his natural kindred, and so know him after the flesh, whereas we must now henceforth know him so no more.
2. The occasion which Christ took from this to pronounce them more happy who are his faithful and obedient followers than she was who bore and nursed him. He does not deny what this woman said, nor refuse her respect to him and his mother; but leads her from this to that which was of higher consideration, and which more concerned her: Yea, rather, blessed are they that hear the word of God, and keep it, Luke 11:28. He thinks them so; and his saying that they are so makes them so, and should make us of his mind. This is intended partly as a check to her, for doting so much upon his bodily presence and his human nature, partly as an encouragement to her to hope that she might be as happy as his own mother, whose happiness she was ready to envy, if she would hear the word of God and keep it. Note, Though it is a great privilege to hear the word of God, yet those only are truly blessed, that is, blessed of the Lord, that hear it and keep it, that keep it in memory, and keep to it as their way and rule.

 29   Christ's discourse in these verses shows two things: -
I. What is the sign we may expect from God for the confirmation of our faith. The great and most convincing proof of Christ's being sent of God, and which they were yet to wait for, after the many signs that had been given them, was the resurrection of Christ from the dead. Here is,
1. A reproof to the people for demanding other signs than what had already been given them in great plenty: The people were gathered thickly together (Luke 11:29), a vast crowd of them, expecting not so much to have their consciences informed by the doctrine of Christ as to have their curiosity gratified by his miracles. Christ knew what brought such a multitude together; they came seeking a sign, they came to gaze, to have something to talk of when they went home; and it is an evil generation which nothing will awaken and convince, no, not the most sensible demonstrations of divine power and goodness.
2. A promise that yet there should be one sign more given them, different from any that had yet been given them, even the sign of Jonas the prophet, which in Matthew is explained as meaning the resurrection of Christ. As Jonas being cast into the sea, and lying there three days, and then coming up alive and preaching repentance to the Ninevites, was a sign to them, upon which they turned from their evil way, so shall the death and resurrection of Christ, and the preaching of his gospel immediately after to the Gentile world, be the last warning to the Jewish nation. If they be provoked to a holy jealousy by this, well and good; but, if this do not work upon them, let them look for nothing but utter ruin: The Son of Man shall be a sign to this generation (Luke 11:30), a sign speaking to them, though a sign spoken against by them.
3. A warning to them to improve this sign; for it was at their peril if they did not. (1.) The queen of Sheba would rise up in judgment against them, and condemn their unbelief, Luke 11:31. She was a stranger to the commonwealth of Israel, and yet so readily gave credit to the report she heard of the glories of a king of Israel, that, notwithstanding the prejudices we are apt to conceive against foreigners, she came from the uttermost parts of the earth to hear his wisdom, not only to satisfy her curiosity, but to inform her mind, especially in the knowledge of the true God and his worship, which is upon record, to her honour; and, behold, a greater than Solomon in here, pleion Solomontos - more than a Solomon is here; that is, says Dr. Hammond, more of wisdom and more heavenly divine doctrine than ever was in all Solomon's words or writings; and yet these wretched Jews will give no manner of regard to what Christ says to them, though he be in the midst of them. (2.) The Ninevites would rise up in judgment against them, and condemn their impenitency (Luke 11:32): They repented at the preaching of Jonas; but here is preaching which far exceeds that of Jonas, is more powerful and awakening, and threatens a much sorer ruin than that of Nineveh, and yet none are startled by it, to turn from their evil way, as the Ninevites did.
II. What is the sign that God expects from us for the evidencing of our faith, and that is the serious practice of that religion which we profess to believe, and a readiness to entertain all divine truths, when brought to us in their proper evidence. Now observe,
1. They had the light with all the advantage they could desire. For God, having lighted the candle of the gospel, did not put it in a secret place, or under a bushel; Christ did not preach in corners. The apostles were ordered to preach the gospel to every creature; and both Christ and his ministers, Wisdom and her maidens, cry in the chief places of concourse, Luke 11:33. It is a great privilege that the light of the gospel is put on a candlestick, so that all that come in may see it, and may see by it where they are and whither they are going, and what is the true, and sure, and only way to happiness.
2. Having the light, their concern was to have the sight, or else to what purpose had they the light? Be the object ever so clear, if the organ be not right, we are never the better: The light of the body is the eye (Luke 11:34), which receives the light of the candle when it is brought into the room. So the light of the soul is the understanding and judgment, and its power of discerning between good and evil, truth and falsehood. Now, according as this is, so the light of divine revelation is to us, and our benefit by it; it is a savour of life unto life, or of death unto death. (1.) If this eye of the soul be single, if it see clear, see things as they are, and judge impartially concerning them, if it aim at truth only, and seek it for its own sake, and have not any sinister by - looks and intentions, the whole body, that is, the whole soul, is full of light, it receives and entertains the gospel, which will bring along with it into the soul both knowledge and joy. This denotes the same thing with that of the good ground, receiving the word and understanding it. If our understanding admits the gospel in its full light, it fills the soul, and it has enough to fill it. And if the soul be thus filled with the light of the gospel, having no part dark, - if all its powers and faculties be subjected to the government and influence of the gospel, and none left unsanctified, - then the whole soul shall be full of light, full of holiness and comfort. It was darkness itself, but now light in the Lord, as when the bright shining of a candle doth give thee light, Luke 11:36. Note, The gospel will come into those souls whose doors and windows are thrown open to receive it; and where it comes it will bring light with it. But, (2.) If the eye of the soul be evil, - if the judgment be bribed and biassed by the corrupt and vicious dispositions of the mind, by pride and envy, by the love of the world and sensual pleasures, - if the understanding be prejudiced against divine truths, and resolved not to admit them, though brought with ever so convincing an evidence, - it is no wonder that the whole body, the whole soul, should be full of darkness, Luke 11:34. How can they have instruction, information, direction, or comfort, from the gospel, that wilfully shut their eyes against it? and what hope is there of such? what remedy for them? The inference hence therefore is, Take heed that the light which is in thee be not darkness, Luke 11:35. Take heed that the eye of the mind be not blinded by partiality, and prejudice, and sinful aims. Be sincere in your enquiries after truth, and ready to receive it in the light, and love, and power of it; and not as the men of this generation to whom Christ preached, who never sincerely desired to know God's will, nor designed to do it, and therefore no wonder that they walked on in darkness, wandered endlessly, and perished eternally.

 37   Christ here says many of those things to a Pharisee and his guests, in a private conversation at table, which he afterwards said in a public discourse in the temple (Mt. 23); for what he said in public and private was of a piece. He would not say that in a corner which he durst not repeat and stand to in the great congregation; nor would he give those reproofs to any sort of sinners in general which he durst not apply to them in particular as he met with them; for he was, and is, the faithful Witness. Here is,
I. Christ's going to dine with a Pharisee that very civilly invited him to his house (Luke 11:37); As he spoke, even while he was speaking, a certain Pharisee interrupted him with a request to him to come and dine with him, to come forthwith, for it was dinner-time. We are willing to hope that the Pharisee was so well pleased with his discourse that he was willing to show him respect, and desirous to have more of his company, and therefore gave him this invitation and bade him truly welcome; and yet we have some cause to suspect that it was with an ill design, to break off his discourse to the people, and to have an opportunity of ensnaring him and getting something out of him which might serve for matter of accusation or reproach, Luke 11:53, Luke 11:54. We know not the mind of this Pharisee; but, whatever it was, Christ knew it: if he meant ill, he shall know Christ does not fear him; if well, he shall know Christ is willing to do him good: so he went in, and sat down to meat. Note, Christ's disciples must learn of him to be conversable, and not morose. Though we have need to be cautious what company we keep, yet we need not be rigid, nor must we therefore go out of the world.
II. The offence which the Pharisee took at Christ, as those of that sort had sometimes done at the disciples of Christ, for not washing before dinner, Luke 11:38. He wondered that a man of his sanctity, a prophet, a man of so much devotion, and such a strict conversation, should sit down to meat, and not first wash his hands, especially being newly come out of a mixed company, and there being in the Pharisee's dining-room, no doubt, all accommodations set ready for it, so that he need not fear being troublesome; and the Pharisee himself and all his guests, no doubt, washing, so that he could not be singular; what, and yet not wash? What harm had it been if he had washed? Was it not strictly commanded by the canons of their church? It was so, and therefore Christ would not do it, because he would witness against their assuming a power to impose that as a matter of religion which God commanded them not. The ceremonial law consisted in divers washings, but this was none of them, and therefore Christ would not practise it, no not in complaisance to the Pharisee who invited him, nor though he knew that offence would be taken at his omitting it.
III. The sharp reproof which Christ, upon this occasion, gave to the Pharisees, without begging pardon even of the Pharisee whose guest he now was; for we must not flatter our best friends in any evil thing.
1. He reproves them for placing religion so much in those instances of it which are only external, and fall under the eye of man, while those were not only postponed, but quite expunged, which respect the soul, and fall under the eye of God, Luke 11:39, Luke 11:40. Now observe here, (1.) The absurdity they were guilty of: You Pharisees make clean the outside only, you wash your hands with water, but do not wash your hearts from wickedness; these are full of covetousness and malice, covetousness of men's goods, and malice against good men. Those can never be reckoned cleanly servants that wash only the outside of the cup out of which their master drinks, or the platter out of which he eats, and take no care to make clean the inside, the filth of which immediately affects the meat or drink. The frame or temper of the mind in every religious service is as the inside of the cup and platter; the impurity of this infects the services, and therefore to keep ourselves free from scandalous enormities, and yet to live under the dominion of spiritual wickedness, is as great an affront to God as it would be for a servant to give the cup into his master's hand, clean wiped from all the dust on the outside, but within full of cobwebs and spiders. Ravening and wickedness, that is, reigning worldliness and reigning spitefulness, which men think they can find some cloak and cover for, are the dangerous damning sins of many who have made the outside of the cup clean from the more gross, and scandalous, and inexcusable sins of whoredom and drunkenness. (2.) A particular instance of the absurdity of it: Ye fools, did not he that made that which is without make that which is within also? Luke 11:40. Did not that God who in the law of Moses appointed divers ceremonial washings, with which you justify yourselves in these practices and impositions, appoint also that you should cleanse and purify your hearts? He who made laws for that which is without, did not he even in those laws further intend something within, and by other laws show how little he regarded the purifying of the flesh, and the putting away of the filth of that, if the heart be not made clean? Or, it may have regard to God not only as a Lawgiver, but (which the words seem rather to import) as a Creator. Did not God, who made us these bodies (and they are fearfully and wonderfully made ), make us these souls also, which are more fearfully and wonderfully made? Now, if he made both, he justly expects we should take care of both; and therefore not only wash the body, which he is the former of, and make the hands clean in honour of his work, but wash the spirit, which he is the Father of, and get the leprosy in the heart cleansed.
To this he subjoins a rule for making our creature-comforts clean to us (Luke 11:41): Instead of washing your hands before you go to meat, give alms of such things as you have ( ta enonta - of such things as are set before you, and present with you ); let the poor have their share out of them, and then all things are clean to you, and you may use them comfortably. Here is a plain allusion to the law of Moses, by which it was provided that certain portions of the increase of their land should be given to the Levite, the stranger, the fatherless, and the widow; and, when that was done, what was reserved for their own use was clean to them, and they could in faith pray for a blessing upon it, Deut 26:12-Deut 26:15. Then we can with comfort enjoy the gifts of God's bounty ourselves when we send portions to them for whom nothing is prepared, Neh 8:10. Job ate not his morsel alone, but the fatherless ate thereof, and so it was clean to him (Job 31:17); clean, that is, permitted and allowed to be used, and then only can it be used comfortably. Note, What we have is not our own, unless God have his dues out of it; and it is by liberality to the poor that we clear up to ourselves our liberty to make use of our creature-comforts.
2. He reproves them for laying stress upon trifles, and neglecting the weighty matters of the law, Luke 11:42. (1.) Those laws which related only to the means of religion they were very exact in the observance of, as particularly those concerning the maintenance of the priests: Ye pay tithe of mint and rue, pay it in kind and to the full, and will not put off the priests with a modus decimandi or compound for it. By this they would gain reputation with the people as strict observers of the law, and would make an interest in the priests, in whose power it was many a time to do them a kindness; and no wonder if the priests and the Pharisees contrived how to strengthen one another's hands. Now Christ does not condemn them for being so exact in paying tithes ( these things ought ye to have done ), but to think that this would atone for the neglect of their greater duties; for, (2.) Those laws which relate to the essentials of religion they made nothing of: You pass over judgment and the love of God, you make no conscience of giving men their dues and God your hearts.
3. He reproves them for their pride and vanity, and affectations of precedency and praise of men (Luke 11:43): Ye love the uppermost seats in the synagogues (or consistories where the elders met for government); if you have not those seats, you are ambitious of them; if you have, you are proud of them; and you love greetings in the markets, to be complimented by the people and to have their cap and knee. It is not sitting uppermost, or being greeted, that is reproved, but loving it.
4. He reproves them for their hypocrisy, and their colouring over the wickedness of their hearts and lives with specious pretences (Luke 11:44): You are as graves overgrown with grass, which therefore appear not, and the men that walk over them are not aware of them, and so they contract the ceremonial pollution which by the law arose from the touch of a grave. These Pharisees were within full of abominations, as a grave of putrefaction; full of covetousness, envy, and malice; and yet they concealed it so artfully with a profession of devotion, that it did not appear, so that they who conversed with them, and followed their doctrine, were defiled with sin, infected with their corruptions and ill morals, and yet, they making a show of piety, suspected no danger by them. The contagion insinuated itself, and was insensibly caught, and those that caught it thought themselves never the worse.
IV. The testimony which he bore also against the lawyers or scribes, who made it their business to expound the law according to the tradition of the elders, as the Pharisees did to observe the law according to that tradition.
1. There was one of that profession who resented what he said against the Pharisees (Luke 11:45): Master, thus saying thou reproachest us also, for we are scribes; and we are therefore hypocrites? Note, It is a common thing for unhumbled sinners to call and count reproofs reproaches. It is the wisdom of those who desire to have their sin mortified to make a good use of reproaches that come from ill will, and to turn them into reproofs. If we can in this way hear of our faults, and amend them, it is well: but it is the folly of those who are wedded to their sins, and resolved not to part with them, to make an ill use of the faithful and friendly admonitions given them, which come from love, and to have their passions provoked by them as if they were intended for reproaches, and therefore fly in the face of their reprovers, and justify themselves in rejecting the reproof. Thus the prophet complained (Jer 6:10): The word of the Lord is to them a reproach; they have no delight in it. This lawyer espoused the Pharisee's cause, and so made himself partaker of his sins.
2. Our Lord Jesus thereupon took them to task (Luke 11:46): Woe unto you also, ye lawyers; and again (Luke 11:52): Woe unto you lawyers. They blessed themselves in the reputation they had among the people, who thought them happy men, because they studied the law, and were always conversant with that, and had the honour of instructing the people in the knowledge of that; but Christ denounced woes against them, for he sees not as man sees. This was just upon him for taking the Pharisee's part, and quarrelling with Christ because he reproved them. Note, Those who quarrel with the reproofs of others, and suspect them to be reproaches to them, do but get woes of their own by so doing.
(1.) The lawyers are reproved for making the services of religion more burdensome to others, but more easy to themselves, than God had made them (Luke 11:46): You lade men with burdens grievous to be borne, by your traditions, which bind them out from many liberties God has allowed them, and bind them up to many slaveries which God never enjoined them, to show your authority, and to keep people in awe; but you yourselves touch them not with one of your fingers; that is, [1.] You will not burden yourselves with them, nor be yourselves bound by those restraints with which you hamper others. They would seem, by the hedges they pretended to make about the law, to be very strict for the observance of the law; but, if you could see their practices, you would find that they not only make nothing of those hedges themselves, but make nothing of the law itself neither: thus the confessors of the Romish church are said to do with their penitents. [2.] You will not lighten them to those you have power over; you will not touch them, that is, either to repeal them or to dispense with them when you find them to be burdensome and grievous to the people. They would come in with both hands to dispense with a command of God, but not with a finger to mitigate the rigour of any of the traditions of the elders.
(2.) They are reproved for pretending a veneration for the memory of the prophets whom their fathers killed, when yet they hated and persecuted those in their own day who were sent to them on the same errand, to call them to repentance, and direct them to Christ, Luke 11:47-Luke 11:49. [1.] These hypocrites, among other pretences of piety, built the sepulchres of the prophets; that is, they erected monuments over their graves, in honour of them, probably with large inscriptions containing high encomiums of them. They were not so superstitious as to enshrine their relics, or to think their devotions the more acceptable to God for being offered at the tombs of the martyrs; they did not burn incense or pray to them, or plead their merits with God; they did not add that iniquity to their hypocrisy; but, as if they owned themselves the children of the prophets, their heirs and executors, they repaired and beautified the monuments sacred to their pious memory. [2.] Notwithstanding this, they had an inveterate enmity to those in their own day that came to them in the spirit and power of those prophets; and, though they had not yet had an opportunity of carrying it far, yet they would soon do it, for the Wisdom of God said, that is, Christ himself would so order it, and did now foretel it, that they would slay and persecute the prophets and apostles that should be sent them. The Wisdom of God would thus make trial of them, and discover their odious hypocrisy, by sending them prophets, to reprove them for their sins and warn them of the judgments of God. Those prophets should prove themselves apostles, or messengers sent from heaven, by signs, and wonders, and gifts of the Holy Ghost. Or, I will send them prophets under the style and title of apostles, who yet shall produce as good an authority as any of the old prophets did; and these they shall not only contradict and oppose, but slay and persecute, and put to death. Christ foresaw this, and yet did not otherwise than as became the Wisdom of God in sending them, for he knew how to bring glory to himself in the issue, by the recompences reserved both for the persecutors and the persecuted in the future state. [3.] That therefore God will justly put another construction upon their building the tombs of the prophets than what they would be thought to intend, and it shall be interpreted their allowing the deeds of their fathers (Luke 11:45); for, since by their present actions it appeared that they had no true value for their prophets, the building of their sepulchres shall have this sense put upon it, that they resolved to keep them in their graves whom their fathers had hurried thither. Josiah, who had a real value for prophets, thought it enough not to disturb the grave of the man of God at Bethel: Let no man move his bones, 2Kgs 23:17, 2Kgs 23:18. If these lawyers will carry the matter further, and will build their sepulchres, it is such a piece of over-doing as gives cause to suspect an ill design in it, and that it is meant as a cover for some design against prophecy itself, like the kiss of a traitor, as he that blesseth his friend with a loud voice, rising early in the morning, it shall be counted a curse to him, Prov 27:14.
[4.] That they must expect no other than to be reckoned with, as the fillers up of the measure of persecution, Luke 11:50, Luke 11:51. They keep up the trade as it were in succession, and therefore are responsible for the debts of the company, even those it has been contracting all along from the blood of Abel, when the world began, to that of Zacharias, and so forward to the end of the Jewish state; it shall all be required of this generation, this last generation of the Jews, whose sin in persecuting Christ's apostles would exceed any of the sins of that kind that their fathers were guilty of, and so would bring wrath upon them to the uttermost, 1Thes 2:15, 1Thes 2:16. Their destruction by the Romans was so terrible that it might well be reckoned the completing of God's vengeance upon that persecuting nation.
(3.) They are reproved for opposing the gospel of Christ, and doing all they could to obstruct the progress and success of it, Luke 11:52. [1.] They had not, according to the duty of their place, faithfully expounded to the people those scriptures of the Old Testament which pointed at the Messiah, which if they had been led into the right understanding of by the lawyers, they would readily have embraced him and his doctrine: but, instead of that, they had perverted those texts, and had cast a mist before the eyes of the people, by their corrupt glosses upon them, and this is called taking away the key of knowledge; instead of using that key for the people, and helping them to use it aright, they hid it from them; this is called, in Matthew, shutting up the kingdom of heaven against men, Matt 23:13. Note, those who take away the key of knowledge shut up the kingdom of heaven. [2.] They themselves did not embrace the gospel of Christ, though by their acquaintance with the Old Testament they could not but know that the time was fulfilled, and the kingdom of God was at hand; they saw the prophecies accomplished in that kingdom which our Lord Jesus was about to set up, and yet would not themselves enter into it. Nay, [3.] Them that without any guidance or assistance of theirs were entering in they did all they could to hinder and discourage, by threatening to cast them out of the synagogue, and otherwise terrifying them. It is bad for people to be averse to revelation, but much worse to be adverse to it.
Lastly, In the close of the chapter we are told how spitefully and maliciously the scribes and Pharisees contrived to draw him into a snare, Luke 11:53, Luke 11:54. They could not bear those cutting reproofs which they must own to be just; but what he had said against them in particular would not bear an action, nor could they ground upon it any criminal accusation, and therefore, as if, because his reproofs were warm, they hoped to stir him up to some intemperate heat and passion, so as to put him off his guard, they began to urge him vehemently, to be very fierce upon him, and to provoke him to speak of many things, to propose dangerous questions to him, laying wait for something which might serve the design they had of making him either odious to the people, or obnoxious to the government, or both. Thus did they seek occasion against him, like David's enemies that did every day wrest his words, Pss 56:5. Evil men dig up mischief. Note, Faithful reprovers of sin must expect to have many enemies, and have need to set a watch before the door of their lips, because of their observers that watch for their halting. The prophet complains of those in his time who make a man an offender for a word, and lay a snare for him that reproveth in the gate, Isa 29:21. That we may bear trials of this kind with patience, and get through them with prudence, let us consider him who endured such contradiction of sinners against himself.


Display settings Display settings JehošuaJehošua