Czech Study Bible Translation (CZ)Isaiah - 61. chapter - Isaiah - chapter 61

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Czech Study Bible Translation (CZ)

Český studijní překlad chce přinést současnému českému čtenáři kvalitní a přesný překlad Bible. Jde o překlad studijní, v co největší míře konkordantní a důsledný. Je určen především pro každodenní studium a výklad Písma Písmem. Jeho nedílnou součástí je proto bohatý odkazový a poznámkový aparát. Naší cílovou skupinou jsou hlavně lidé, kteří chtějí jít hlouběji „do Písma“, ale nemají znalost originálních biblických jazyků. Rádi bychom, aby tento nový překlad navázal na národní písmáckou tradici, na kvality a duchovní význam Bible Kralické. Cílem překladatelského týmu je umožnit českému čtenáři, neznalému původních biblických jazyků, bibli nejen číst, ale skutečně hloubkově studovat.

Čím se ČSP snaží dosáhnout svých cílů? Na rozdíl od většiny jiných překladů se u mnoha veršů snaží nabídnout nejen tu překladovou variantu, která je překladatelům nejbližší, ale v poznámce pod čarou i další možnosti. Pokud je to možné, snaží se být tzv. konkordantní – tedy stejné slovo v originálním jazyce překládat stejným českým slovem. Používá speciálně vyvinutý bohatý poznámkový aparát, který zahrnuje mimořádný záběr desítek tisíc jazykových, historických a výkladových poznámek a odkazů. Poznámky se zabývají textem a faktografií a vyhýbají se teologickým interpretacím. Tím je ČSP dobrým kandidátem pro široké využití všemi křesťany bez ohledu na církevní příslušnost. Obsahuje také dohromady 70 stran dalších příloh a map. Specialitou ČSP je také to, že při jeho vzniku byl využíván unikátní překladatelský software BTr, vyvinutý na míru vedoucím týmu A. Zelinou. ČSP nechce rezignovat ani na krásu. Je přeložen soudobou a srozumitelnou češtinou a jeho netradiční vazbu navrhl přední český výtvarník Aleš Lamr.

Přesné překlady Bible, které umožňují všeobecný přehled, ale i hlubší studium biblických událostí, existuje prakticky ve všech zemích západní kulturní tradice. Jmenujme nejznámější New American Standard Bible (1965-1677), New Revised Standard Version (1989) v angličtině, Revidierte Elberfelder (1993), Schlachter version (1951) v němčině. U nás podobné dílo nemohlo kvůli desetiletím totalitní nesvobody vzniknout. Zaplnění této mezery v duchovním i kulturním dědictví českého národa je úkolem současné generace, která k tomu má znovu všechny podmínky. Český studijní překlad Bible by měl svému čtenáři umožňovat, aby se ve své mateřštině co nejvíce přiblížil původnímu znění, způsobu myšlení a poselství Písma.

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Czech Study Bible Translation (CZ)

display translators notes

 1Duch Panovníka Hospodina je na mně, protože mne Hospodin pomazal. Poslal mne přinášet radostnou novinu pokorným, ovázat rány zlomeným v srdci, vyhlásit zajatcům propuštění a vězňům otevření žaláře;  2vyhlásit rok Hospodinovy přízně a den pomsty našeho Boha; potěšit všechny truchlící; 3zajistit pro truchlící na Sijónu, aby jim byla dána čelenka místo popela, olej veselí místo truchlení, závoj chvály místo ducha malomyslnosti. Budou nazváni: Duby spravedlnosti, setba Hospodinova, aby byl oslaven. 4Oni vybudují odvěké trosky, dají povstat místům od počátku opuštěným, obnoví zpustlá města, opuštěná z generace na generaci. 5Cizinci povstanou a budou pást vaše stáda a synové cizozemce budou vašimi oráči a vašimi vinaři. 6A vás budou nazývat Hospodinovými kněžími, budou vám říkat služebníci našeho Boha. Budete užívat majetek národů a jejich slávou se budete chlubit. 7Místo své dvojnásobné hanby, a protože volali: Potupa je jejich podíl!, obdrží ve své zemi dvojnásobný podíl a bude jim patřit věčná radost. 8Neboť já, Hospodin, miluji právo a nenávidím podlou loupež. Dám jim věrně jejich odměnu a uzavřu s nimi věčnou smlouvu. 9Jejich potomstvo bude známé mezi národy a jejich potomci uprostřed lidí. Všichni, kdo je uvidí, uznají, že oni jsou potomstvem, které požehnal Hospodin. 10Velice se budu veselit v Hospodinu, má duše bude jásat v mém Bohu, protože mne oděl rouchem záchrany, zahalil mne pláštěm spravedlnosti. Jsem jako ženich, který má kněžský turban, jako nevěsta, která se zdobí svými předměty. 11Neboť jako země nechává vzejít svůj výhonek a jako zahrada dává vyrůst své setbě, tak Panovník Hospodin dá vyrůst spravedlnosti a chvále přede všemi národy.


Treasury of Scripture Knowledge
 1   Isa 61:1 The office of Christ.
Isa 61:4 The forwardness;
Isa 61:7 and blessing of the faithful.
Spirit.
Isa 11:2 - Isa 11:5 Isa 42:1 Isa 59:21 Matt 3:16 Luke 4:18 Luke 4:19 John 1:32 John 1:33 John 3:34
anointed.
Ps 2:6
*marg:
Isa 61:1 Ps 45:7 Dan 9:24 John 1:41 Acts 4:27 Acts 10:38 Heb 1:9
to preach.
Isa 52:9 Ps 22:26 Ps 25:9 Ps 69:32 Ps 149:4 Matt 5:3 - Matt 5:5 Matt 11:5 Luke 7:22
to bind.
Isa 57:15 Isa 66:2 Ps 34:18 Ps 51:17 Ps 147:3 Hos 6:1 2Cor 7:6
to proclaim. The proclaiming of perfect liberty to the bound, and the year of acceptance with Jehovah, is a manifest allusion to the proclaiming of the year of the jubilee by sound of trumpet; and our Saviour, by applying this text to himself, plainly declares the typical design of that institution.
Isa 42:7 Isa 49:9 Isa 49:24 Isa 49:25 Ps 102:20 Jer 34:8 Zech 9:11 Zech 9:12 John 8:32 - John 8:36 Acts 26:18 Rom 6:16 - Rom 6:22 Rom 7:23 - Rom 7:25 2Tim 2:25 2Tim 2:26

 2   the acceptable.
Lev 25:9 - Lev 25:13 Luke 4:19 2Cor 6:2
and.
Isa 34:8 Isa 35:4 Isa 59:17 Isa 59:18 Isa 63:1 - Isa 63:6 Isa 66:14 Ps 110:5 Ps 110:6 Jer 46:10 Mal 4:1 - Mal 4:3 Luke 21:22 - Luke 21:24 1Thess 2:16 2Thess 1:7 - 2Thess 1:9
to comfort.
Isa 25:8 Isa 57:18 Isa 66:10 - Isa 66:12 Jer 31:13 Matt 5:4 Luke 6:21 Luke 7:44 - Luke 7:50 John 16:20 - John 16:22 2Cor 1:4 2Cor 1:5 2Thess 2:16 2Thess 2:17

 3   beauty.
Isa 12:1 Esth 4:1 - Esth 4:3 Esth 8:15 Esth 9:22 Ps 30:11 Ezek 16:8 - Ezek 16:13
the oil.
Ps 23:5 Ps 45:7 Ps 104:15 Eccl 9:8 John 16:20
the garment.
Isa 61:10 Zech 3:5 Luke 15:22 Rev 7:9 - Rev 7:14
called.
Isa 60:21 Ps 92:12 - Ps 92:15 Jer 17:7 Jer 17:8 Matt 7:17 - Matt 7:19
that he.
Matt 5:16 John 15:8 1Cor 6:20 Phil 1:11 2Thess 1:10 1Pet 2:9 1Pet 4:9 - 1Pet 4:11 1Pet 4:14

 4   Isa 49:6 - Isa 49:8 Isa 58:12 Ezek 36:23 - Ezek 36:26 Ezek 36:33 - Ezek 36:36 Amos 9:14 Amos 9:15

 5   Isa 14:1 Isa 14:2 Isa 60:10 - Isa 60:14 Eph 2:12 - Eph 2:20

 6   named.
Isa 60:17 Isa 66:21 Exod 19:6 Rom 12:1 1Pet 2:5 1Pet 2:9 Rev 1:6 Rev 5:10 Rev 20:6
called.
Ezek 14:11 1Cor 3:5 1Cor 4:1 2Cor 6:4 2Cor 11:23 Eph 4:11 Eph 4:12
ye shall eat.
Isa 23:18 Isa 60:5 - Isa 60:7 Isa 60:10 Isa 60:11 Isa 60:16 Isa 66:12 Acts 11:28 - Acts 11:30 Rom 15:26 Rom 15:27

 7   your shame.
Isa 40:2 Deut 21:17 2Kgs 2:9 Job 42:10 Zech 9:12 2Cor 4:17
everlasting.
Isa 35:10 Isa 51:11 Isa 60:19 Isa 60:20 Ps 16:11 Matt 25:46 2Thess 2:16

 8   I the Lord.
Ps 11:7 Ps 33:5 Ps 37:28 Ps 45:7 Ps 99:4 Jer 9:24 Zech 8:16 Zech 8:17
I hate.
Isa 1:11 - Isa 1:13 1Sam 15:21 - 1Sam 15:24 Jer 7:8 - Jer 7:11 Amos 5:21 - Amos 5:24 Matt 23:14
I will direct.
Ps 25:8 - Ps 25:12 Ps 32:8 Pro 3:6 Pro 8:20 2Thess 3:5
I will make.
Isa 55:3 Gen 17:7 2Sam 23:5 Ps 50:5 Jer 32:40 Heb 13:20 Heb 13:21

 9   their seed.
Isa 44:3 Gen 22:18 Zech 8:13 Rom 9:3 Rom 9:4
they are.
Isa 65:23 Ps 115:14 Acts 3:26 Rom 11:16 - Rom 11:24

 10   will greatly.
Isa 35:10 Isa 51:11 1Sam 2:1 Neh 8:10 Ps 28:7 Hab 3:18 Zech 10:7 Luke 1:46 Luke 1:47 Rom 5:11 Phil 3:1 - Phil 3:3 Phil 4:4 1Pet 1:8 Rev 19:7 Rev 19:8
for.
Isa 61:3 Isa 52:1 2Chr 6:41 Ps 132:9 Ps 132:16 Luke 15:22 Rom 3:22 Rom 13:14 Rom 14:17 Gal 3:27 Phil 3:9 Rev 4:4 Rev 7:9 - Rev 7:14 Rev 21:2
as a.
Isa 49:18 Ps 45:8 Ps 45:9 Ps 45:13 Ps 45:14 Jer 2:32 Ezek 16:8 - Ezek 16:16 Rev 19:7 Rev 19:8 Rev 21:2 Rev 21:9
decketh himself. Heb. decketh as a priest.
Exod 28:2 - Exod 28:43
with her.
Gen 24:53

 11   as the earth.
Isa 55:10 Isa 55:11 Isa 58:11 Song 4:16 Song 5:1 Matt 13:3 Matt 13:8 Matt 13:23 Mark 4:26 - Mark 4:32
so.
Isa 45:8 Isa 62:1 Ps 72:3 Ps 72:16 Ps 85:11
praises.
Isa 60:18 Isa 62:7 1Pet 2:9


Display settings Display settings יהוהיהוה JehovaJehova
/ / 0.029 s.