Czech Study Bible Translation (CZ)Isaiah - 61. chapter - Isaiah - chapter 61

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Czech Study Bible Translation (CZ)

Český studijní překlad chce přinést současnému českému čtenáři kvalitní a přesný překlad Bible. Jde o překlad studijní, v co největší míře konkordantní a důsledný. Je určen především pro každodenní studium a výklad Písma Písmem. Jeho nedílnou součástí je proto bohatý odkazový a poznámkový aparát. Naší cílovou skupinou jsou hlavně lidé, kteří chtějí jít hlouběji „do Písma“, ale nemají znalost originálních biblických jazyků. Rádi bychom, aby tento nový překlad navázal na národní písmáckou tradici, na kvality a duchovní význam Bible Kralické. Cílem překladatelského týmu je umožnit českému čtenáři, neznalému původních biblických jazyků, bibli nejen číst, ale skutečně hloubkově studovat.

Čím se ČSP snaží dosáhnout svých cílů? Na rozdíl od většiny jiných překladů se u mnoha veršů snaží nabídnout nejen tu překladovou variantu, která je překladatelům nejbližší, ale v poznámce pod čarou i další možnosti. Pokud je to možné, snaží se být tzv. konkordantní – tedy stejné slovo v originálním jazyce překládat stejným českým slovem. Používá speciálně vyvinutý bohatý poznámkový aparát, který zahrnuje mimořádný záběr desítek tisíc jazykových, historických a výkladových poznámek a odkazů. Poznámky se zabývají textem a faktografií a vyhýbají se teologickým interpretacím. Tím je ČSP dobrým kandidátem pro široké využití všemi křesťany bez ohledu na církevní příslušnost. Obsahuje také dohromady 70 stran dalších příloh a map. Specialitou ČSP je také to, že při jeho vzniku byl využíván unikátní překladatelský software BTr, vyvinutý na míru vedoucím týmu A. Zelinou. ČSP nechce rezignovat ani na krásu. Je přeložen soudobou a srozumitelnou češtinou a jeho netradiční vazbu navrhl přední český výtvarník Aleš Lamr.

Přesné překlady Bible, které umožňují všeobecný přehled, ale i hlubší studium biblických událostí, existuje prakticky ve všech zemích západní kulturní tradice. Jmenujme nejznámější New American Standard Bible (1965-1677), New Revised Standard Version (1989) v angličtině, Revidierte Elberfelder (1993), Schlachter version (1951) v němčině. U nás podobné dílo nemohlo kvůli desetiletím totalitní nesvobody vzniknout. Zaplnění této mezery v duchovním i kulturním dědictví českého národa je úkolem současné generace, která k tomu má znovu všechny podmínky. Český studijní překlad Bible by měl svému čtenáři umožňovat, aby se ve své mateřštině co nejvíce přiblížil původnímu znění, způsobu myšlení a poselství Písma.

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Czech Study Bible Translation (CZ)

display translators notes

 1Duch Panovníka Hospodina je na mně, protože mne Hospodin pomazal. Poslal mne přinášet radostnou novinu pokorným, ovázat rány zlomeným v srdci, vyhlásit zajatcům propuštění a vězňům otevření žaláře;  2vyhlásit rok Hospodinovy přízně a den pomsty našeho Boha; potěšit všechny truchlící; 3zajistit pro truchlící na Sijónu, aby jim byla dána čelenka místo popela, olej veselí místo truchlení, závoj chvály místo ducha malomyslnosti. Budou nazváni: Duby spravedlnosti, setba Hospodinova, aby byl oslaven. 4Oni vybudují odvěké trosky, dají povstat místům od počátku opuštěným, obnoví zpustlá města, opuštěná z generace na generaci. 5Cizinci povstanou a budou pást vaše stáda a synové cizozemce budou vašimi oráči a vašimi vinaři. 6A vás budou nazývat Hospodinovými kněžími, budou vám říkat služebníci našeho Boha. Budete užívat majetek národů a jejich slávou se budete chlubit. 7Místo své dvojnásobné hanby, a protože volali: Potupa je jejich podíl!, obdrží ve své zemi dvojnásobný podíl a bude jim patřit věčná radost. 8Neboť já, Hospodin, miluji právo a nenávidím podlou loupež. Dám jim věrně jejich odměnu a uzavřu s nimi věčnou smlouvu. 9Jejich potomstvo bude známé mezi národy a jejich potomci uprostřed lidí. Všichni, kdo je uvidí, uznají, že oni jsou potomstvem, které požehnal Hospodin. 10Velice se budu veselit v Hospodinu, má duše bude jásat v mém Bohu, protože mne oděl rouchem záchrany, zahalil mne pláštěm spravedlnosti. Jsem jako ženich, který má kněžský turban, jako nevěsta, která se zdobí svými předměty. 11Neboť jako země nechává vzejít svůj výhonek a jako zahrada dává vyrůst své setbě, tak Panovník Hospodin dá vyrůst spravedlnosti a chvále přede všemi národy.


Matthew Henry - Complete Commentary
 1   He that is the best expositor of scripture has no doubt given us the best exposition of these verses, even our Lord Jesus himself, who read this in the synagogue at Nazareth (perhaps it was the lesson for the day) and applied it entirely to himself, saying, This day is this scripture fulfilled in your ears (Luke 4:17, Luke 4:18, Luke 4:21); and the gracious words which proceeded out of his mouth, in the opening of this text, were admired by all that heard them. As Isaiah was authorized and directed to proclaim liberty to the Jews in Babylon, so was Christ, God's messenger, to publish a more joyful jubilee to a lost world. And here we are told,
I. How he was fitted and qualified for this work: The Spirit of the Lord God is upon me, Isa 61:1. The prophets had the Spirit of God moving them at times, both instructing them what to say and exciting them to say it. Christ had the Spirit always resting on him without measure; but to the same intent that the prophets had, as a Spirit of counsel and a Spirit of courage, Isa 11:1-Isa 11:3. When he entered upon the execution of his prophetical office the Spirit, as a dove, descended upon him, Matt 3:16. This Spirit which was upon him he communicated to those whom he sent to proclaim the same glad tidings, saying to them, when he gave them their commission, Receive you the Holy Ghost, thereby ratifying it.
II. How he was appointed and ordained to it: The Spirit of God is upon me, because the Lord God has anointed me. What service God called him to he furnished him for; therefore he gave him his Spirit, because he had by a sacred and solemn unction set him apart to this great office, as kings and priests were of old destined to their offices by anointing. Hence the Redeemer was called the Messiah, the Christ, because he was anointed with the oil of gladness above his fellows. He has sent me; our Lord Jesus did not go unsent; he had a commission from him that is the fountain of power; the Father sent him and gave him commandment. This is a great satisfaction to us, that, whatever Christ said, he had a warrant from heaven for; his doctrine was not his, but his that sent him.
III. What the work was to which he was appointed and ordained.
1. He was to be a preacher, was to execute the office of a prophet. So well pleased was he with the good-will God showed towards men through him that he would himself be the preacher of it, that an honour might thereby be put upon the ministry of the gospel and the faith of the saints might be confirmed and encouraged. He must preach good tidings (so gospel signified) to the meek, to the penitent, and humble, and poor in spirit; to them the tidings of a Redeemer will be indeed good tidings, pure gospel, faithful sayings, and worthy of all acceptation. The poor are commonly best disposed to receive the gospel (James 2:5), and it is likely to profit us when it is received with meekness, as it ought to be; to such Christ preached good tidings when he said, Blessed are the meek.
2. He was to be a healer. He was sent to bind up the broken-hearted, as pained limbs are rolled to give them ease, as broken bones and bleeding wounds are bound up, that they may knit and close again. Those whose hearts are broken for sin, who are truly humbled under the sense of guilt and dread of wrath, are furnished in the gospel of Christ with that which will make them easy and silence their fears. Those only who have experienced the pains of a penitential contrition may expect the pleasure of divine cordials and consolations.
3. He was to be a deliverer. He was sent as a prophet to preach, as a priest to heal, and as a king to issue out proclamations and those of two kinds: - (1.) Proclamations of peace to his friends: He shall proclaim liberty to the captives (as Cyrus did to the Jews in captivity) and the opening of the prison to those that were bound. Whereas, by the guilt of sin, we are bound over to the justice of God, are his lawful captives, sold for sin till payment be made of that great debt, Christ lets us know that he has made satisfaction to divine justice for that debt, that his satisfaction is accepted, and if we will plead that, and depend upon it, and make over ourselves and all we have to him, in a grateful sense of the kindness he has done us, we may be faith sue out our pardon and take the comfort of it; there is, and shall be, no condemnation to us. And whereas, by the dominion of sin in us, we are bound under the power of Satan, sold under sin, Christ lets us know that he has conquered Satan, has destroyed him that had the power of death and his works, and provided for us grace sufficient to enable us to shake off the yoke of sin and to loose ourselves from those bands of our neck. The Son is ready by his Spirit to make us free; and then we shall be free indeed, not only discharged from the miseries of captivity, but advanced to all the immunities and dignities of citizens. This is the gospel proclamation, and it is like the blowing of the jubilee-trumpet, which proclaimed the great year of release (Lev 25:9, Lev 25:40), in allusion to which it is here called the acceptable year of the Lord, the time of our acceptance with God, which is the origin of our liberties; or it is called the year of the Lord because it publishes his free grace, to his own glory, and an acceptable year because it brings glad tidings to us, and what cannot but be very acceptable to those who know the capacities and necessities of their own souls. (2.) Proclamations of war against his enemies. Christ proclaims the day of vengeance of our God, the vengeance he takes, [1.] On sin and Satan, death and hell, and all the powers of darkness, that were to be destroyed in order to our deliverances; these Christ triumphed over in his cross, having spoiled and weakened them, shamed them, and made a show of them openly, therein taking vengeance on them for all the injury they had done both to God and man, Colos 2:15. [2.] On those of the children of men that stand it out against those fair offers. They shall not only be left, as they deserve, in their captivity, but be dealt with as enemies; we have the gospel summed up, Mark 16:16, where that part of it, He that believes shall be saved, proclaims the acceptable year of the Lord to those that will accept of it; but the other part, He that believes not shall be damned, proclaims the day of vengeance of our God, that vengeance which he will take on those that obey not the gospel of Jesus Christ, 2Thes 1:8.
4. He was to be a comforter, and so he is as preacher, healer, and deliverer; he is sent to comfort all who mourn, and who, mourning, seek to him, and not to the world, for comfort. Christ not only provides comfort for them, and proclaims it, but he applies it to them; he does by his Spirit comfort them. There is enough in him to comfort all who mourn, whatever their sore or sorrow is; but this comfort is sure to those who mourn in Zion, who sorrow after a godly sort, according to God, for his residence is in Zion, - who mourn because of Zion's calamities and desolations, and mingle their tears by a holy sympathy with those of all God's suffering people, though they themselves are not in trouble; such tears God has a bottle for (Pss 56:8), such mourners he has comfort in store for. As blessings out of Zion are spiritual blessings, so mourners in Zion are holy mourners, such as carry their sorrows to the throne of grace (for in Zion was the mercy-seat) and pour them out as Hannah did before the Lord. To such as these Christ has appointed by his gospel, and will give by his Spirit (Isa 61:3), those consolations which will not only support them under their sorrows, but turn them into songs of praise. He will give them, (1.) Beauty for ashes. Whereas they lay in ashes, as was usual in times of great mourning, they shall not only be raised out of their dust, but made to look pleasant. Note, The holy cheerfulness of Christians is their beauty and a great ornament to their profession. Here is an elegant paronomasia in the original: He will give them pheer - beauty, for epher - ashes; he will turn their sorrow into joy as quickly and as easily as you can transpose a letter; for he speaks, and it is done. (2.) The oil of joy, which make the face to shine, instead of mourning, which disfigures the countenance and makes it unlovely. this oil of joy the saints have from that oil of gladness with which Christ himself was anointed above his fellows, Hebre 1:9. (3.) The garments of praise, such beautiful garments as were worn on thanksgiving-days, instead of the spirit of heaviness, dimness, or contraction - open joys for secret mournings. The spirit of heaviness they keep to themselves (Zion's mourners weep in secret ); but the joy they are recompensed with they are clothed with as with a garment in the eye of others. Observe, Where God gives the oil of joy he gives the garment of praise. Those comforts which come from God dispose the heart to, and enlarge the heart in, thanksgivings to God. Whatever we have the joy of God must have the praise and glory of.
5. He was to be a planter; for the church is God's husbandry. Therefore he will do all this for his people, will cure their wounds, release them out of bondage, and comfort them in their sorrows, that they may be called trees of righteousness, the planting of the Lord, that they may be such and be acknowledged to be such, that they may be ornaments to God's vineyard and may be fruitful in the fruits of righteousness, as the branches of God's planting, Isa 60:21. All that Christ does for us is to make us God's people, and some way serviceable to him as living trees, planted in the house of the Lord, and flourishing in the courts of our God; and all this that he may be glorified - that we may be brought to glorify him by a sincere devotion and an exemplary conversation (for herein is our Father glorified, that we bring broth much fruit ), that others also may take occasion from God's favour shining on his people, and his grace shining in them, to praise him, and that he may be for ever glorified in his saints.

 4   Promises are here made to the Jews now returned out of captivity, and settled again in their own land, which are to be extended to the gospel church, and all believers, who through grace are delivered out of spiritual thraldom; for they are capable of being spiritually applied.
I. It is promised that their houses shall be rebuilt (Isa 61:4), that their cities shall be raised out of the ruins in which they had long lain, and be fitted up for their use again: They shall build the old wastes; the old wastes shall be built, the waste cities shall be repaired, the former desolations, even the desolations of many generations, which it was feared would never be repaired, shall be raised up. The setting up of Christianity in the world repaired the decays of natural religion and raised up those desolations both of piety and honesty which had been for many generations the reproach of mankind. An unsanctified soul is like a city that is broken down and has no walls, like a house in ruins; but by the power of Christ's gospel and grace it is repaired, it is put in order again, and fitted to be a habitation of God through the Spirit. And they shall do this, those that are released out of captivity; for we are brought out of the house of bondage that we may serve God, both in building up ourselves to his glory and in helping to build up his church on earth.
II. Those that were so lately servants themselves, working for their oppressors and lying at their mercy, shall now have servants to do their work for them and be at their command, not of their brethren (they are all the Lord's freemen), but of the strangers, and the sons of the alien, who shall keep their sheep, till their ground, and dress their gardens, the ancient employments of Abel, Cain, and Adam: Strangers shall feed your flocks, Isa 61:5. When, by the grace of God, we attain to a holy indifference as to all the affairs of this world, buying as though we possessed not - when, though our hands are employed about them, our hearts are not entangled with them, but reserved entire for God and his service - then the sons of the alien are our ploughmen and vine-dressers.
III. They shall not only be released out of their captivity, but highly preferred and honourably employed (Isa 61:6): While the strangers are keeping your flocks, you shall be keeping the charge of the sanctuary; instead of being slaves to your task-masters, you shall be named the priests of the Lord, a high and holy calling. Priests were princes' peers, and in Hebrew were called by the same name. You shall be the ministers of our God, as the Levites were. Note, Those whom God sets at liberty he sets to work; he delivers them out of the hands of their enemies that they may serve him, Luke 1:74, Luke 1:75; Pss 116:16. But his service is perfect freedom, nay, it is the greatest honour. When God brought Israel out of Egypt he took them to be to him a kingdom of priests, Exod 19:6. And the gospel church is a royal priesthood, 1Pet 2:9. All believers are made to our God kings and priests; and they ought to conduct themselves as such in their devotions and in their whole conversation, with holiness to the Lord written upon their foreheads, that men may call them the priests of the Lord.
IV. The wealth and honour of the Gentile converts shall redound to the benefit and credit of the church, Isa 61:6. The Gentiles shall be brought into the church. Those that were strangers shall become fellow-citizens with the saints; and with themselves they shall bring all they have, to be devoted to the glory of God and used in his service; and the priests, the Lord's ministers, shall have the advantage of it. It will be a great strengthening and quickening, as well as a comfort and encouragement, to all good Christians, to see the Gentiles serving the interests of God's kingdom. 1. They shall eat the riches of the Gentiles, not which they have themselves seized by violence, but which are fairly and honourably presented to them, as gifts brought to the altar, which the priests and their families lived comfortably upon. It is not said, You shall hoard the riches of the Gentiles, and treasure them, but, You shall eat them; for there is nothing better in riches than to use them and to do good with them. 2. They shall boast themselves in their glory. Whatever was the honour of the Gentiles converts before their conversion - their nobility, estates, learning, virtue, or places of trust and power - it shall all turn to the reputation of the church to which they have joined themselves; and whatever is their glory after their conversion - their holy zeal and strictness of conversation, their usefulness, their patient suffering, and all the displays of that blessed change which divine grace has made in them - shall be very much for the glory of God and therefore all good men shall glory in it.
V. They shall have abundance of comfort and satisfaction in their own bosoms, Isa 61:7. The Jews no doubt were thus privileged after their return; they were in a new world, and now knew how to value their liberty and property, the pleasures of which were continually fresh and blooming. Much more do all those rejoice whom Christ has brought into the glorious liberty of God's children, especially when the privileges of their adoption shall be completed in the resurrection of the body. 1. They shall rejoice in their portion; they shall not only have their own again, but (which is a further gift of God) they shall have the comfort of it, and a heart to rejoice in it, Qoh 3:13. Though the houses of the returned Jews, as well as their temple, be much inferior to what they were before the captivity, yet they shall be well pleased with them and thankful for them. It is a portion in their land, their own land, the holy land, Immanuel's land, and therefore they shall rejoice in it, having so lately known what it was to be strangers in a strange land. Those that have God and heaven for their portion have reason to say that they have a worthy portion and to rejoice in it. 2. Everlasting joy shall be unto them, that is, a joyful state of their people, which shall last long, much longer than the captivity had lasted. Yet that joy of the Jewish nation was so much allayed, so often interrupted, and so soon brought to an end, that we must look for the accomplishment of this promise in the spiritual joy which believers have in God and the eternal joy they hope for in heaven. 3. This shall be a double recompence to them, and more than double, for all the reproach and vexation they have lain under in the land of their captivity: For your shame you shall have double honour, and in your land you shall possess double wealth, to what you lost; the blessing of God upon it, and the comfort you shall have in it, shall make an abundant reparation for all the damages you have received. You shall be owned not only as God's sons, but as his first-born (Exod 4:22), and therefore entitled to a double portion. As the miseries of their captivity were so great that in them they are said to have received double for all their sins (Isa 40:2), so the joys of their return shall be so great that in them they shall receive double for all their shame. The former is applicable to the fulness of Christ's satisfaction, in which God received double for all our sins; the latter to the fulness of heaven's joys, in which we shall receive more than double for all our services and sufferings. Job's case illustrates this: when God turned again his captivity, he gave him twice as much as he had before.
VI. God will be their faithful guide and a God in covenant with them (Isa 61:8): I will direct their work in truth. God by his providence will order their affairs for the best, according to the word of his truth. He will guide them in the ways of true prosperity, by the rules of true policy. He will by his grace direct the works of good people in the right way, the true way that leads to happiness; he will direct them to be done in sincerity and then they are pleasing to him. God desires truth in the inward parts; and, if we do our works in truth, he will make an everlasting covenant with us; for to those that walk before him and are upright he will certainly be a God all-sufficient. Now, as a reason both of this and of the foregoing promise, that God will recompense to them double for their shame, those words come in, in the former part of the verse, I the Lord love judgment. He loves that judgment should be done among men, both between magistrates and subjects and between neighbour and neighbour, and therefore he hates all injustice; and, when wrongs are done to his people by their oppressors and persecutors, he is displeased with them, not only because they are done to his people, but because they are wrongs, and against the eternal rules of equity. If men do not do justice, he loves to do judgment himself in giving redress to those that suffer wrong and punishing those that do wrong. God pleads his people's injured cause, not only because he is jealous for them, but because he is jealous for justice. To illustrate this, it is added that he hates robbery for burnt-offering. He hates injustice even in his own people, who honour him with what they have in their burnt-offerings, much more does he hate it when it is against his own people; if he hates robbery when it is for burnt-offerings to himself, much more when it is for burnt-offerings to idols, and when not only his people are robbed of their estates, but he is robbed of his offerings. It is a truth much to the honour of God that ritual services will never atone for the violation of moral precepts, nor will it justify any man's robbery to say, It was for burnt-offerings, or Corban - It is a gift. Behold, to obey is better than sacrifice, to do justly and love mercy better than thousands of rams; nay, that robbery is most of all hateful to God which is covered with this pretence, for it makes the righteous God to be the patron of unrighteousness. Some make this a reason of the rejection of the Jews upon the bringing in of the Gentiles (Isa 61:6), because they were so corrupt in their morals, and, while they tithed mint and cummin, made nothing of judgment and mercy (Matt 23:23), whereas God loves judgment and insists upon that, and he hates both robbery for burnt offerings and burnt-offerings for robbery too, as that of the Pharisees, who made long prayers that they might the more plausibly devour widows' houses. Others read these words thus: I hate rapine by iniquity, that is, the spoil which the enemies of God's people had unjustly made of them; God hated this, and therefore would reckon with them for it.
VII. God will entail a blessing upon their posterity after them (Isa 61:9): Their seed (the children of those persons themselves that are now the blessed of the Lord, or their successors in profession, the church's seed) shall be accounted to the Lord for a generation, Pss 22:30. 1. They shall signalize themselves and make their neighbours to take notice of them: They shall be known among the Gentiles, shall distinguish themselves by the gravity, seriousness, humility, and cheerfulness of their conversation, especially by that brotherly love by which all men shall know them to be Christ's disciples. And, they thus distinguishing themselves, God shall dignify them, by making them the blessings of their age and instruments of his glory, and by giving them remarkable tokens of his favour, which shall make them eminent and gain them respect from all about them. Let the children of godly parents love in such a manner that they may be known to be such, that all who observe them may see in them the fruits of a good education, and an answer to the prayers that were put up for them; and then they may expect that God will make them known, by the fulfilling of that promise to them, that the generation of the upright shall be blessed. 2. God shall have the glory of this, for every one shall attribute it to the blessing of God; all that see them shall see so much of the grace of God in them, and his favour towards them, that they shall acknowledge them to be the seed which the Lord has blessed and doth bless, for it includes both. See what it is to be blessed of God. Whatever good appears in any it must be taken notice of as the fruit of God's blessing and he must be glorified in it.

 10   Some make this the song of joy and praise to be sung by the prophet in the name of Jerusalem, congratulating her on the happy change of her circumstances in the accomplishment of the foregoing promises; others make it to be spoken by Christ in the name of the New Testament church triumphing in gospel grace. We may take in both, the former as a type of the latter. We are here taught to rejoice with holy joy, to God's honour, 1. In the beginning of this good work, the clothing of the church with righteousness and salvation, Isa 61:10. Upon this account I will greatly rejoice in the Lord. Those that rejoice in God have cause to rejoice greatly, and we need not fear running into an extreme in the greatness of our joy when we make God the gladness of our joy. The first gospel song begins like this, My soul doth magnify the Lord, and my spirit hath rejoiced in God my Saviour, Luke 1:46, Luke 1:47. There is just matter for this joy, and all the reason in the world why it should terminate in God; for salvation and righteousness are wrought out and brought in, and the church is clothed with them. The salvation God wrought for the Jews, and that righteousness of his in which he appeared for them, and that reformation which appeared among them, made them look as glorious in the eyes of all wise men as if they had been clothed in robes of state or nuptial garments. Christ has clothed his church with an eternal salvation (and that is truly great) by clothing it with the righteousness both of justification and sanctification. The clean linen is the righteousness of saints, Revel 19:8. Observe how these tow are put together; those, and those only, shall be clothed with the garments of salvation hereafter that are covered with the robe of righteousness now: and those garments are rich and splendid clothing, like the priestly garments (for so the word signifies) with which the bridegroom decks himself. The brightness of the sun itself is compared to them. Pss 19:5, He is as a bridegroom coming out of his chamber, completely dressed. Such is the beauty of God's grace in those that are clothed with the robe of righteousness, that by the righteousness of Christ are recommended to God's favour and by the sanctification of the Spirit have God's image renewed upon them; they are decked as a bride to be espoused to God, and taken into covenant with him; they are decked as a priest to be employed for God, and taken into communion with him. 2. In the progress and continuance of this good work, Isa 61:11. It is not like a day of triumph, which is glorious for the present, but is soon over. No; the righteousness and salvation with which the church is clothed are durable clothing; so they are said to be, Isa 23:18. The church, when she is pleasing herself with the righteousness and salvation that Jesus Christ has clothed her with, rejoices to think that these inestimable blessings shall both spring for future ages and spread to distant regions. (1.) They shall spring forth for ages to come, as the fruits of the earth which are produced very year, from generation to generation. As the earth, even that which lies common, brings forth her bud, the tender grass at the return of the year, and as the garden enclosed causes the things that are sown in it to spring forth in their season, so duly, so constantly, so powerfully, and with such advantage to mankind will the Lord God cause righteousness and praise to spring forth, by virtue of the covenant of grace, as, in the former case, by virtue of the covenant of providence. See what the promised blessings are - righteousness and praise (for those that are clothed with righteousness show forth the praises of him that clothed them); these shall spring forth under the influence of the dew of divine grace. Though it may sometimes be winter with the church, when those blessings seem to wither and do not appear, yet the root of them is fixed, a spring-time will come, when through the reviving beams of the approaching Sun of righteousness they shall flourish again. (2.) They shall spread far, and spring forth before all the nations; the great salvation shall be published and proclaimed to all the world and the ends of the earth shall see it.


Display settings Display settings יהוהיהוה JehovaJehova
/ / 0.016 s.