Czech Study Bible Translation (CZ)Amos - 1. chapter - Amos - chapter 1

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Czech Study Bible Translation (CZ)

Český studijní překlad chce přinést současnému českému čtenáři kvalitní a přesný překlad Bible. Jde o překlad studijní, v co největší míře konkordantní a důsledný. Je určen především pro každodenní studium a výklad Písma Písmem. Jeho nedílnou součástí je proto bohatý odkazový a poznámkový aparát. Naší cílovou skupinou jsou hlavně lidé, kteří chtějí jít hlouběji „do Písma“, ale nemají znalost originálních biblických jazyků. Rádi bychom, aby tento nový překlad navázal na národní písmáckou tradici, na kvality a duchovní význam Bible Kralické. Cílem překladatelského týmu je umožnit českému čtenáři, neznalému původních biblických jazyků, bibli nejen číst, ale skutečně hloubkově studovat.

Čím se ČSP snaží dosáhnout svých cílů? Na rozdíl od většiny jiných překladů se u mnoha veršů snaží nabídnout nejen tu překladovou variantu, která je překladatelům nejbližší, ale v poznámce pod čarou i další možnosti. Pokud je to možné, snaží se být tzv. konkordantní – tedy stejné slovo v originálním jazyce překládat stejným českým slovem. Používá speciálně vyvinutý bohatý poznámkový aparát, který zahrnuje mimořádný záběr desítek tisíc jazykových, historických a výkladových poznámek a odkazů. Poznámky se zabývají textem a faktografií a vyhýbají se teologickým interpretacím. Tím je ČSP dobrým kandidátem pro široké využití všemi křesťany bez ohledu na církevní příslušnost. Obsahuje také dohromady 70 stran dalších příloh a map. Specialitou ČSP je také to, že při jeho vzniku byl využíván unikátní překladatelský software BTr, vyvinutý na míru vedoucím týmu A. Zelinou. ČSP nechce rezignovat ani na krásu. Je přeložen soudobou a srozumitelnou češtinou a jeho netradiční vazbu navrhl přední český výtvarník Aleš Lamr.

Přesné překlady Bible, které umožňují všeobecný přehled, ale i hlubší studium biblických událostí, existuje prakticky ve všech zemích západní kulturní tradice. Jmenujme nejznámější New American Standard Bible (1965-1677), New Revised Standard Version (1989) v angličtině, Revidierte Elberfelder (1993), Schlachter version (1951) v němčině. U nás podobné dílo nemohlo kvůli desetiletím totalitní nesvobody vzniknout. Zaplnění této mezery v duchovním i kulturním dědictví českého národa je úkolem současné generace, která k tomu má znovu všechny podmínky. Český studijní překlad Bible by měl svému čtenáři umožňovat, aby se ve své mateřštině co nejvíce přiblížil původnímu znění, způsobu myšlení a poselství Písma.

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Czech Study Bible Translation (CZ)

display translators notes

1Slova Ámose, který byl z chovatelů ovcí v Tekóji, jež viděl o Izraeli ve dnech judského krále Uzijáše a ve dnech izraelského krále Jarobeáma, syna Jóašova, dva roky před zemětřesením.  2Řekl: Hospodin zařve ze Sijónu, z Jeruzaléma vydá svůj hlas; pastviny pastýřů uschnou, vrchol Karmelu vyschne.  3Toto praví Hospodin: Kvůli třem přestoupením Damašku, kvůli čtyřem, to neodvrátím, protože mlátili Gileád železnými smyky: 4Pošlu oheň na dům Chazaelův a stráví Ben-hadadovy paláce. 5Zlomím závoru Damašku, vyhladím vládce z údolí Áven, toho, kdo drží hůl z Bét-Edenu a aramejský lid bude odveden do Kíru, praví Hospodin. 6Toto praví Hospodin: Kvůli třem přestoupením Gazy, kvůli čtyřem, to neodvrátím, protože odvedli všechny vyhnance do zajetí, aby je vydali Edómu: 7Pošlu oheň na hradby Gazy a ten stráví její paláce. 8Vyhladím vládce z Ašdódu a toho, kdo drží hůl z Aškalónu, vztáhnu svoji ruku proti Ekrónu a ostatek Pelištejců zahyne, praví Panovník Hospodin. 9Toto praví Hospodin: Kvůli třem přestoupením Týru, kvůli čtyřem, to neodvrátím, protože vydali všechny vyhnance Edómu a nepamatovali na bratrskou smlouvu: 10Pošlu oheň na hradby Týru a ten stráví jeho paláce. 11Toto praví Hospodin: Kvůli třem přestoupením Edómu, kvůli čtyřem, to neodvrátím, protože pronásledoval mečem svého bratra, udusil své slitování a jeho hněv neustále propuká, jeho rozhořčení trvale zuří: 12Pošlu oheň na Téman a ten stráví paláce Bosry. 13Toto praví Hospodin: Kvůli třem přestoupením synů Amónových, kvůli čtyřem, to neodvrátím, protože rozpárali těhotné Gileádu, aby rozšířili své území: 14Zapálím oheň na hradbách Raby a stráví její paláce za válečného křiku v den boje, za vichru v den vichřice. 15Jejich král půjde do vyhnanství spolu se svými knížaty, praví Hospodin.


Treasury of Scripture Knowledge
 1   Amos 1:1 The time when Amos prophesied.
Amos 1:3 He shews God's judgment upon Syria,
Amos 1:6 upon the Philistines,
Amos 1:9 upon Tyrus,
Amos 1:11 upon Edom,
Amos 1:13 upon Ammon.
The words.
Jer 1:1 Jer 7:27
who.
Amos 7:14 Exod 3:1 1Kgs 19:19 Ps 78:70 - Ps 78:72 Matt 4:18 1Cor 1:27
Tekoa.
2Sam 14:2 2Chr 11:6 2Chr 20:20 Jer 6:1
he saw.
Isa 1:1 Mic 1:1
in the.
2Kgs 14:21 2Kgs 15:1 2Kgs 15:2
Azariah.
2Chr 26:1 - 2Chr 26:23 Hos 1:1 Matt 1:8 Matt 1:9
and in.
Amos 7:9 - Amos 7:11 2Kgs 14:23 - 2Kgs 14:29
the earthquake.
Zech 14:5

 2   The Lord.
Amos 3:7 Amos 3:8 Pro 20:2 Isa 42:13 Jer 25:30 Hos 13:8 Joel 2:11 Joel 3:16
the habitations.
Amos 4:7 Amos 4:8 Isa 33:9 Jer 12:4 Jer 14:2 Joel 1:9 - Joel 1:13 Joel 1:16 - Joel 1:18
Carmel.
1Sam 25:2 Isa 35:2 Jer 50:19 Nah 1:4

 3   For.
Amos 1:6 Amos 1:9 Amos 1:11 Amos 1:13 Amos 2:1 Amos 2:4 Amos 2:6 Job 5:19 Job 19:3 Pro 6:16 Eccl 11:2
Damascus.
Isa 7:8 Isa 8:4 Isa 17:1 Jer 49:23 - Jer 49:27 Zech 9:1
and for four. or, yea, for four. turn away the punishmentthereof. or, convert it, or, let it be quiet, and so.
Amos 1:6 Amos 1:9 - Amos 2:16
because.
1Kgs 19:17 2Kgs 8:12 2Kgs 10:32 2Kgs 10:33 2Kgs 13:3 2Kgs 13:7 Isa 41:15

 4   I will.
Amos 1:7 Amos 1:10 Amos 1:12 Amos 1:14 Amos 2:2 Amos 2:5 Judg 9:19 Judg 9:20 Judg 9:57 Jer 17:27 Jer 49:27 Ezek 30:8 Ezek 39:6 Hos 8:14
Hazael.
1Kgs 19:15 2Kgs 8:7 - 2Kgs 8:15
Benhadad.
1Kgs 20:1 - 1Kgs 20:22 2Kgs 6:24 2Kgs 13:3 2Kgs 13:25 2Chr 16:2

 5   break.
Isa 43:14 Jer 50:36 Jer 51:30 Lam 2:9 Nah 3:13
the plain of Aven. or, Bikath-aven. Probably Heliopolis, now Baalbek, situated between Libanus and Antilibanus, 56 miles N. W. of Damascus, according to Antoninus, and celebrated for its temple of the sun.
the house of Eden. or, Beth-eden. Probably the village of Eden, in Mount Lebanon, marks the site of this place. It is delightfully situated by the side of a most rich and cultivated valley, contains about 400 or 500 families, and is, according to modern authorities, about 20 miles S. E. of Tripoli, and five miles from the cedars.
the people.
Amos 9:7 2Kgs 16:9

 6   three.
Amos 1:3 Amos 1:9 Amos 1:11
Gaza.
1Sam 6:17 2Chr 28:18 Isa 14:29 - Isa 14:31 Jer 47:4 Jer 47:5 Ezek 25:15 Ezek 25:16 Zeph 2:4 - Zeph 2:7 Zech 9:5 Acts 8:26
carried, etc. or, carried them away with an entire captivity.
2Chr 21:16 2Chr 21:17 2Chr 28:18 Joel 3:6
to Edom.
Amos 1:9 Amos 1:11 Ezek 35:5 Obad 1:11

 7   I will.
Deut 32:35 Deut 32:41 - Deut 32:43 Ps 75:7 Ps 75:8 Ps 94:1 - Ps 94:5 Zeph 2:4 Rom 12:19
a fire.
Amos 1:4 2Kgs 18:8 2Chr 26:6 Jer 25:18 - Jer 25:20 Jer 47:1 Zech 9:5 - Zech 9:7

 8   I will cut.
Isa 20:1 Jer 47:5 Ezek 25:16
turn.
Ps 81:14 Isa 1:25 Zech 13:7
and the.
Isa 14:29 - Isa 14:31 Jer 47:4 Jer 47:5 Ezek 25:16 Zeph 2:4 - Zeph 2:7

 9   Tyrus.
Isa 23:1 - Isa 23:18 Jer 47:4 Ezek 26:1 - Ezek 28:26 Joel 3:4 - Joel 3:8 Zech 9:2 - Zech 9:4
because.
Amos 1:6 Amos 1:11
brotherly covenant. Heb. covenant of brethren.
2Sam 5:11 1Kgs 5:1 - 1Kgs 5:11 1Kgs 9:11 - 1Kgs 9:14 2Chr 2:8 - 2Chr 2:16

 10   Amos 1:4 Amos 1:7 - Amos 2:16 Ezek 26:12 Zech 9:4

 11   Edom.
Isa 21:11 Isa 21:12 Isa 34:1 - Isa 34:17 Isa 63:1 - Isa 63:7 Jer 49:7 - Jer 49:22 Ezek 25:12 - Ezek 25:14 Ezek 35:1 - Ezek 35:15 Obad 1:1 - Obad 1:14 Mal 1:4
because.
Gen 27:40 Gen 27:41 Num 20:14 - Num 20:21 Deut 2:4 - Deut 2:8 Deut 23:7 2Chr 28:17 Ps 83:3 - Ps 83:8 Ps 137:7 Lam 4:21 Lam 4:22 Ezek 25:12 Ezek 35:5 Ezek 35:6 Ezek 35:11 Joel 3:19 Obad 1:10 - Obad 1:14 Mal 1:2
did cast off all pity. Heb. corrupted his compassions. kept.
Ps 85:5 Eccl 7:9 Isa 57:16 Mic 7:18 Eph 4:26 Eph 4:27 Eph 5:1

 12   Teman.
Gen 36:11 Jer 49:7 Jer 49:20 Obad 1:9 Obad 1:10
Bozrah.
Gen 36:33 Isa 34:6 Jer 49:13 Jer 49:22

 13   the children.
Deut 2:19 Jer 49:1 - Jer 49:6 Ezek 25:2 - Ezek 25:7 Zeph 2:8
and for.
Deut 23:3 Deut 23:4 Judg 10:7 - Judg 10:9 Judg 11:15 - Judg 11:28 1Sam 11:1 1Sam 11:2 2Sam 10:1 - 2Sam 10:8 2Kgs 24:2 2Chr 20:1 2Chr 20:10 Neh 2:19 Neh 4:7 - Neh 4:23 Ps 83:7
because.
Hos 13:16
ripped up the woman with child. or, divided the mountains. enlarge.
Isa 5:8 Jer 49:1 Ezek 35:10 Hab 2:5 Hab 2:6

 14   Rabbah.
Deut 3:11 2Sam 12:26 Jer 49:2 Ezek 25:5
with shouting.
Amos 2:2 Job 39:25 Isa 9:5
with a.
Ps 83:15 Isa 30:30 Dan 11:40 Zech 7:14

 15   Jer 49:3


Display settings Display settings יהוהיהוה JehovaJehova