Czech Study Bible Translation (CZ)Amos - 1. chapter - Amos - chapter 1

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Czech Study Bible Translation (CZ)

Český studijní překlad chce přinést současnému českému čtenáři kvalitní a přesný překlad Bible. Jde o překlad studijní, v co největší míře konkordantní a důsledný. Je určen především pro každodenní studium a výklad Písma Písmem. Jeho nedílnou součástí je proto bohatý odkazový a poznámkový aparát. Naší cílovou skupinou jsou hlavně lidé, kteří chtějí jít hlouběji „do Písma“, ale nemají znalost originálních biblických jazyků. Rádi bychom, aby tento nový překlad navázal na národní písmáckou tradici, na kvality a duchovní význam Bible Kralické. Cílem překladatelského týmu je umožnit českému čtenáři, neznalému původních biblických jazyků, bibli nejen číst, ale skutečně hloubkově studovat.

Čím se ČSP snaží dosáhnout svých cílů? Na rozdíl od většiny jiných překladů se u mnoha veršů snaží nabídnout nejen tu překladovou variantu, která je překladatelům nejbližší, ale v poznámce pod čarou i další možnosti. Pokud je to možné, snaží se být tzv. konkordantní – tedy stejné slovo v originálním jazyce překládat stejným českým slovem. Používá speciálně vyvinutý bohatý poznámkový aparát, který zahrnuje mimořádný záběr desítek tisíc jazykových, historických a výkladových poznámek a odkazů. Poznámky se zabývají textem a faktografií a vyhýbají se teologickým interpretacím. Tím je ČSP dobrým kandidátem pro široké využití všemi křesťany bez ohledu na církevní příslušnost. Obsahuje také dohromady 70 stran dalších příloh a map. Specialitou ČSP je také to, že při jeho vzniku byl využíván unikátní překladatelský software BTr, vyvinutý na míru vedoucím týmu A. Zelinou. ČSP nechce rezignovat ani na krásu. Je přeložen soudobou a srozumitelnou češtinou a jeho netradiční vazbu navrhl přední český výtvarník Aleš Lamr.

Přesné překlady Bible, které umožňují všeobecný přehled, ale i hlubší studium biblických událostí, existuje prakticky ve všech zemích západní kulturní tradice. Jmenujme nejznámější New American Standard Bible (1965-1677), New Revised Standard Version (1989) v angličtině, Revidierte Elberfelder (1993), Schlachter version (1951) v němčině. U nás podobné dílo nemohlo kvůli desetiletím totalitní nesvobody vzniknout. Zaplnění této mezery v duchovním i kulturním dědictví českého národa je úkolem současné generace, která k tomu má znovu všechny podmínky. Český studijní překlad Bible by měl svému čtenáři umožňovat, aby se ve své mateřštině co nejvíce přiblížil původnímu znění, způsobu myšlení a poselství Písma.

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Lukáš   (24.11.2020 - 10:02)
E-mail: lukasnemecek536gmail.com
Chyba v textu Kat. lit. překlad. Zjevení 11, 10. protože tito dva poroci jim způsobili hodně trápení.

Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Czech Study Bible Translation (CZ)

display translators notes

1Slova Ámose, který byl z chovatelů ovcí v Tekóji, jež viděl o Izraeli ve dnech judského krále Uzijáše a ve dnech izraelského krále Jarobeáma, syna Jóašova, dva roky před zemětřesením.  2Řekl: Hospodin zařve ze Sijónu, z Jeruzaléma vydá svůj hlas; pastviny pastýřů uschnou, vrchol Karmelu vyschne.  3Toto praví Hospodin: Kvůli třem přestoupením Damašku, kvůli čtyřem, to neodvrátím, protože mlátili Gileád železnými smyky: 4Pošlu oheň na dům Chazaelův a stráví Ben-hadadovy paláce. 5Zlomím závoru Damašku, vyhladím vládce z údolí Áven, toho, kdo drží hůl z Bét-Edenu a aramejský lid bude odveden do Kíru, praví Hospodin. 6Toto praví Hospodin: Kvůli třem přestoupením Gazy, kvůli čtyřem, to neodvrátím, protože odvedli všechny vyhnance do zajetí, aby je vydali Edómu: 7Pošlu oheň na hradby Gazy a ten stráví její paláce. 8Vyhladím vládce z Ašdódu a toho, kdo drží hůl z Aškalónu, vztáhnu svoji ruku proti Ekrónu a ostatek Pelištejců zahyne, praví Panovník Hospodin. 9Toto praví Hospodin: Kvůli třem přestoupením Týru, kvůli čtyřem, to neodvrátím, protože vydali všechny vyhnance Edómu a nepamatovali na bratrskou smlouvu: 10Pošlu oheň na hradby Týru a ten stráví jeho paláce. 11Toto praví Hospodin: Kvůli třem přestoupením Edómu, kvůli čtyřem, to neodvrátím, protože pronásledoval mečem svého bratra, udusil své slitování a jeho hněv neustále propuká, jeho rozhořčení trvale zuří: 12Pošlu oheň na Téman a ten stráví paláce Bosry. 13Toto praví Hospodin: Kvůli třem přestoupením synů Amónových, kvůli čtyřem, to neodvrátím, protože rozpárali těhotné Gileádu, aby rozšířili své území: 14Zapálím oheň na hradbách Raby a stráví její paláce za válečného křiku v den boje, za vichru v den vichřice. 15Jejich král půjde do vyhnanství spolu se svými knížaty, praví Hospodin.


Jamieson Fausset Brown Bible Commentary
 1   GOD'S JUDGMENTS ON SYRIA, PHILISTIA, TYRE, EDOM, AND AMMON. (Amos 1:1-Amos 1:15)
The words of Amos--that is, Amos' oracular communications. A heading found only in Jer 1:1.
among the herdmen--rather, "shepherds"; both owning and tending sheep; from an Arabic root, "to mark with pricks," namely, to select the best among a species of sheep and goats ill-shapen and short-footed (as others explain the name from an Arabic root), but distinguished by their wool [MAURER]. God chooses "the weak things of the world to confound the mighty," and makes a humble shepherd reprove the arrogance of Israel and her king arising from prosperity (compare 1Sam 17:40).
which he saw--in supernatural vision (Isa 1:1).
two years before the earthquake--mentioned in Zech 14:5. The earthquake occurred in Uzziah's reign, at the time of his being stricken with leprosy for usurping the priest's functions [JOSEPHUS, Antiquities, 9:10.4]. This clause must have been inserted by Ezra and the compilers of the Jewish canon.

 2   will roar--as a lion (Joel 3:16). Whereas Jehovah is there represented roaring in Israel's behalf, here He roars against her (compare Ps 18:13; Jer 25:30).
from Zion . . . Jerusalem--the seat of the theocracy, from which ye have revolted; not from Dan and Beth-el, the seat of your idolatrous worship of the calves.
habitations . . . mourn--poetical personification. Their inhabitants shall mourn, imparting a sadness to the very habitations.
Carmel--the mountain promontory north of Israel, in Asher, abounding in rich pastures, olives, and vines. The name is the symbol of fertility. When Carmel itself "withers," how utter the desolation! (Song 7:5; Isa 33:9; Isa 35:2; Jer 50:19; Nah 1:4).

 3   Here begins a series of threatenings of vengeance against six other states, followed by one against Judah, and ending with one against Israel, with whom the rest of the prophecy is occupied. The eight predictions are in symmetrical stanzas, each prefaced by "Thus saith the Lord." Beginning with the sin of others, which Israel would be ready enough to recognize, he proceeds to bring home to Israel her own guilt. Israel must not think hereafter, because she sees others visited similarly to herself, that such judgments are matters of chance; nay, they are divinely foreseen and foreordered, and are confirmations of the truth that God will not clear the guilty. If God spares not the nations that know not the truth, how much less Israel that sins wilfully (Luke 12:47-Luke 12:48; Jas 4:17)!
for three transgressions . . . and for four--If Damascus had only sinned once or twice, I would have spared them, but since, after having been so often pardoned, they still persevere so continually, I will no longer "turn away" their punishment. The Hebrew is simply, "I will not reverse it," namely, the sentence of punishment which follows; the negative expression implies more than it expresses; that is, "I will most surely execute it"; God's fulfilment of His threats being more awful than human language can express. "Three and four" imply sin multiplied on sin (compare Exod 20:5; Pro 30:15, Pro 30:18, Pro 30:21; "six and seven," Job 5:19; "once and twice," Job 33:14; "twice and thrice," Margin; "oftentimes," English Version, Job 33:29; "seven and also eight," Eccl 11:2). There may be also a reference to seven, the product of three and four added; seven expressing the full completion of the measure of their guilt (Lev 26:18, Lev 26:21, Lev 26:24; compare Matt 23:32).
threshed--the very term used of the Syrian king Hazael's oppression of Israel under Jehu and Jehoahaz (2Kgs 10:32-33; 2Kgs 13:7). The victims were thrown before the threshing sledges, the teeth of which tore their bodies. So David to Ammon (2Sam 12:31; compare Isa 28:27).

 4   Hazael . . . Ben-hadad--A black marble obelisk found in the central palace of Nimroud, and now in the British Museum, is inscribed with the names of Hazael and Ben-hadad of Syria, as well as Jehu of Israel, mentioned as tributaries of "Shalmanubar," king of Assyria. The kind of tribute from Jehu is mentioned: gold, pearls, precious oil, &c. [G. V. SMITH]. The Ben-hadad here is the son of Hazael (2Kgs 13:3), not the Ben-hadad supplanted and slain by Hazael (2Kgs 8:7, 2Kgs 8:15). The phrase, "I will send a fire," that is, the flame of war (Ps 78:63), occurs also in Amos 1:7, Amos 1:10, Amos 1:12, Amos 1:14, and Amos 2:2, Amos 2:5; Jer 49:27; Hos 8:14.

 5   bar of Damascus--that is, the bar of its gates (compare Jer 51:30).
the inhabitant--singular for plural, "inhabitants." HENDERSON, because of the parallel, "him that holdeth the scepter," translates, "the ruler." But the parallelism is that of one clause complementing the other, "the inhabitant" or subject here answering to "him that holdeth the scepter" or ruler there, both ruler and subject alike being cut off.
Aven--the same as Oon or Un, a delightful valley, four hours' journey from Damascus, towards the desert. Proverbial in the East as a place of delight [JOSEPHUS ABASSUS]. It is here parallel to "Eden," which also means "pleasantness"; situated at Lebanon. As JOSEPHUS ABASSUS is a doubtful authority, perhaps the reference may be rather to the valley between Lebanon and Anti-Lebanon, called El-Bekaa, where are the ruins of the Baal-bek temple of the sun; so the Septuagint renders it On, the same name as the city in Egypt bears, dedicated to the sun-worship (Gen 41:45; Heliopolis, "the city of the sun," Ezek 30:17, Margin). It is termed by Amos "the valley of Aven," or "vanity," from the worship of idols in it.
Kir--a region subject to Assyria (Isa 22:6) in Iberia, the same as that called now in Armenian Kur, lying by the river Cyrus which empties itself into the Caspian Sea. Tiglath-pileser fulfilled this prophecy when Ahaz applied for help to him against Rezin king of Syria, and the Assyrian king took Damascus, slew Rezin, and carried away its people captive to Kir.

 6   Gaza--the southernmost of the five capitals of the five divisions of Philistia, and the key to Palestine on the south: hence put for the whole Philistine nation. Uzziah commenced the fulfilment of this prophecy (see 2Chr 26:6).
because they carried away . . . the whole captivity--that is, they left none. Compare with the phrase here, Jer 13:19, "Judah . . . carried captive all of it . . . wholly carried away." Under Jehoram already the Philistines had carried away all the substance of the king of Judah, and his wives and his sons, "so that there was never a son left to him, save Jehoahaz"; and after Amos' time (if the reference includes the future, which to the prophet's eye is as if already done), under Ahaz (2Chr 28:18), they seized on all the cities and villages of the low country and south of Judah.
to deliver them up to Edom--Judah's bitterest foe; as slaves (Amos 1:9; compare Joel 3:1, Joel 3:3, Joel 3:6). GROTIUS refers it to the fact (Isa 16:4) that on Sennacherib's invasion of Judah, many fled for refuge to neighboring countries; the Philistines, instead of hospitably sheltering the refugees, sold them, as if captives in war, to their enemies, the Idumeans.

 7   fire--that is, the flame of war (Num 21:28; Isa 26:11). Hezekiah fulfilled the prophecy, smiting the Philistines unto Gaza (2Kgs 18:8). Foretold also by Isa 14:29, Isa 14:31.

 8   Ashdod, &c.--Gath alone is not mentioned of the five chief Philistine cities. It had already been subdued by David; and it, as well as Ashdod, was taken by Uzziah (2Chr 26:6). Gath perhaps had lost its position as one of the five primary cities before Amos uttered this prophecy, whence arose his omission of it. So Zeph 2:4-Zeph 2:5. Compare Jer 47:4; Ezek 25:16. Subsequently to the subjugation of the Philistines by Uzziah, and then by Hezekiah, they were reduced by Psammetichus of Egypt, Nebuchadnezzar, the Persians, Alexander, and lastly the Asmoneans.

 9   Tyrus . . . delivered up the . . . captivity to Edom--the same charge as against the Philistines (Amos 1:6).
remembered not the brotherly covenant--the league of Hiram of Tyre with David and Solomon, the former supplying cedars for the building of the temple and king's house in return for oil and corn (2Sam 5:11; 1Kgs 5:2-6; 1Kgs 9:11-14, 1Kgs 9:27; 1Kgs 9:10-22; 1Chr 14:1; 2Chr 8:18; 2Chr 9:10).

 10   fire--(Compare Amos 1:4, Amos 1:7; Isa. 23:1-18; Eze. 26:1-28:26). Many parts of Tyre were burnt by fiery missiles of the Chaldeans under Nebuchadnezzar. Alexander of Macedon subsequently overthrew it.

 11   Edom . . . did pursue his brother-- (Isa 34:5). The chief aggravation to Edom's violence against Israel was that they both came from the same parents, Isaac and Rebekah (compare Gen 25:24-Gen 25:26; Deut 23:7-Deut 23:8; Obad 1:10, Obad 1:12; Mal 1:2).
cast off all pity--literally, "destroy compassions," that is, did suppress all the natural feeling of pity for a brother in distress.
his wrath for ever--As Esau kept up his grudge against Jacob, for having twice supplanted him, namely, as to the birthright and the blessing (Gen 27:41), so Esau's posterity against Israel (Num 20:14, Num 20:21). Edom first showed his spite in not letting Israel pass through his borders when coming from the wilderness, but threatening to "come out against him with the sword"; next, when the Syrians attacked Jerusalem under Ahaz (compare 2Chr 28:17, with 2Kgs 16:5); next, when Nebuchadnezzar assailed Jerusalem (Ps 137:7-Ps 137:8). In each case Edom chose the day of Israel's calamity for venting his grudge. This is the point of Edom's guilt dwelt on in Obad 1:10-Obad 1:13. God punishes the children, not for the sin of their fathers, but for their own filling up the measure of their fathers' guilt, as children generally follow in the steps of, and even exceed, their fathers' guilt (compare Exod 20:5).

 12   Teman--a city of Edom, called from a grandson of Esau (Gen 36:11, Gen 36:15; Obad 1:8-Obad 1:9); situated five miles from Petra; south of the present Wady Musa. Its people were famed for wisdom (Jer 49:7).
Bozrah--a city of Edom (Isa 63:1). Selah or Petra is not mentioned, as it had been overthrown by Amaziah (2Kgs 14:7).

 13   Ammon--The Ammonites under Nahash attacked Jabesh-gilead and refused to accept the offer of the latter to save them, unless the Jabesh-gileadites would put out all their right eyes (1Sam 11:1, &c.). Saul rescued Jabesh-gilead. The Ammonites joined the Chaldeans in their invasion of Judea for the sake of plunder.
ripped up . . . women with-child--as Hazael of Syria also did (2Kgs 8:12; compare Hos 13:16). Ammon's object in this cruel act was to leave Israel without "heir," so as to seize on Israel's inheritance (Jer 49:1).

 14   Rabbah--the capital of Ammon: meaning "the Great." Distinct from Rabbah of Moab. Called Philadelphia, afterwards, from Ptolemy Philadelphus.
tempest--that is, with an onset swift, sudden, and resistless as a hurricane.
day of the whirlwind--parallel to "the day of battle"; therefore meaning "the day of the foe's tumultuous assault."

 15   their king . . . princes--or else, "their Molech (the idol of Ammon) and his priests" [GROTIUS and Septuagint]. Isa 43:28 so uses "princes" for "priests." So Amos 5:26, "your Molech"; and Jer 49:3, Margin. English Version, however, is perhaps preferable both here and in Jer 49:3; see on Jer 49:3.


Display settings Display settings יהוהיהוה JehovaJehova