Catholic liturgical translation1 Corinthians - 11. chapter - 1 Corinthians - chapter 11

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Catholic liturgical translation

Český katolický překlad - Nový Zákon čili tzv. "liturgický překlad" (vzniklý pod vedením V. Bognera) vyšel v roce 1988. Překlad vychází z překladu NZ od Ondřeje Petrů.

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Catholic liturgical translation


1Napodobujte mne, jako já napodobuji Krista.2Musím vás pochválit, že na mne ve všem pamatujete a pevně se držíte naučení, jak jsem vám je odevzdal.3Rád bych tedy, abyste si byli vědomi, že hlava každého muže je Kristus, hlavou ženy je muž a hlavou Krista je Bůh.4Proto když se muž modlí nebo promlouvá z vnuknutí a má přitom hlavu přikrytou, zbavuje svou hlavu cti.5Když se však modlí nebo promlouvá z vnuknutí žena s hlavou nepokrytou, zbavuje svou hlavu cti; je to pak jedno a totéž, jako kdyby se dala ostříhat.6Nechce-li se tedy žena zahalovat, ať se dá oholit! Je-li však pro ženu neslušné, aby se stříhala nebo holila, ať si bere závoj.7Muž si ovšem hlavu zahalovat nemá, protože je obrazem a slávou Boží, kdežto žena je slávou muže.8Nepochází přece muž ze ženy, ale žena pochází z muže;9ani nebyl muž stvořen kvůli ženě, ale žena byla stvořena kvůli muži.10Proto má žena nosit na hlavě závoj na znamení své podřízenosti, a to kvůli andělům.11Ostatně v křesťanství je žena závislá na muži a muž zase na ženě.12Neboť jako žena pochází z muže, tak se zase muž rodí ze ženy a všecko pochází od Boha.13Udělejte si proto úsudek sami: je to slušné, aby se žena modlila k Bohu nezahalena?14A neučí vás už sama příroda, že dlouhé vlasy jsou pro muže hanbou,15kdežto pro ženu jsou dlouhé vlasy chloubou? To proto, že dlouhé vlasy jsou jí dány jako závoj.16Chce-li ovšem někdo tvrdohlavě hájit svoje mínění, tomu říkám: u nás to ve zvyku není, ani v ostatních církevních obcích.17A když už jsem v tom nařizování: Nemohu chválit, že když se scházíte, je to spíše ke škodě než k užitku.18Předně slyším, že když se shromažďujete v církevní obci, oddělujete se jedni od druhých, a zčásti tomu věřím.19Nedá se tomu vyhnout, že mezi vámi dojde i k rozštěpení. Tak se aspoň ukáže, kteří z vás jsou opravdu dobří.20Když se tedy scházíte, už to není večeře, jak ji ustanovil Pán.21Každý si totiž bere, co si přinesl k jídlu, takže potom jeden má hlad, a druhý je napilý.22Copak nemáte dost domů, kde byste se mohli najíst a napít? Či pohrdáte církevní obcí Boží, že zahanbujete ty, kdo nic nemají? Co vám na to mám říci? Pochválit vás? V tomhle vás chválit nemohu.23Co jsem od Pána přijal, v tom jsem vás také vyučil: Pán Ježíš právě tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb,24vzdal díky, rozlámal ho a řekl: »Toto je moje tělo, které se za vás vydává. To čiňte na mou památku«.25Podobně vzal po večeři i kalich a řekl: »Tento kalich je nová smlouva, potvrzená mou krví. Kdykoli z něho budete pít, čiňte to na mou památku.«26Kdykoli totiž jíte tento chléb a pijete z tohoto kalicha, zvěstujete smrt Páně, dokud on nepřijde.27Kdo by tedy jedl chléb Páně nebo pil kalich Páně nehodně, proviní se proti tělu a krvi Páně.28Proto musí člověk sám sebe zkoumat, a tak ať chléb jí a z kalicha pije. 29Kdo totiž jí a pije, a tělo Páně nerozlišuje od obyčejného chleba, jí a pije si odsouzení. 30Proto je mezi vámi tolik nemocných a churavých a mnoho jich už umřelo.31Kdybychom se sami správně posuzovali, nebyli bychom trestáni.32Ale když nás Pán trestá, je to k naší nápravě, abychom nebyli odsouzeni s tímto světem.33Proto, moji bratři, když se scházíte k jídlu, čekejte jedni na druhé.34Má-li kdo hlad, ať se nají doma, abyste se nescházeli k potrestání. Ostatní věci pak zařídím, až přijdu.


Treasury of Scripture Knowledge
 1   1Cor 11:1 He reproves them, because in holy assemblies,
1Cor 11:4 their men prayed with their heads covered,
1Cor 11:6 and women with their heads uncovered;
1Cor 11:17 and because generally their meetings were not for the better, but for the worse;
1Cor 11:21 as, namely, in profaning with their own feast the Lord's supper.
1Cor 11:25 Lastly, he calls them to the first institution thereof.
Be ye.
1Cor 4:16 1Cor 10:33 Phil 3:17 1Thess 1:6 2Thess 3:9 Heb 6:12
even.
Rom 15:2 Rom 15:3 Eph 5:1 Eph 5:2 Phil 2:4 Phil 2:5

 2   I praise.
1Cor 11:17 1Cor 11:22 Pro 31:28 - Pro 31:31
that.
1Cor 4:17 1Cor 15:2
keep.
1Cor 7:17 Luke 1:6 1Thess 4:1 1Thess 4:2 2Thess 2:15 2Thess 3:6
ordinances. or, traditions.


 3   the head of every.
Eph 1:22 Eph 1:23 Eph 4:15 Eph 5:23 Phil 2:10 Phil 2:11 Col 1:18 Col 2:10 Col 2:19
and the head of the.
Gen 3:16 Eph 5:22 Eph 5:24 Col 3:18 1Tim 2:11 1Tim 2:12 1Pet 3:1 1Pet 3:5 1Pet 3:6
and the head of Christ.
1Cor 3:23 1Cor 15:27 1Cor 15:28 Isa 49:3 - Isa 49:6 Isa 52:13 Isa 55:4 Isa 61:1 - Isa 61:4 Matt 28:18 John 3:34 - John 3:36 John 5:20 - John 5:30 John 14:28 John 17:2 - John 17:5 Eph 1:20 - Eph 1:22 Phil 2:7 - Phil 2:11

 4   or.
1Cor 12:10 1Cor 12:28 1Cor 14:1 - 1Cor 14:25
having.
1Cor 11:14 2Sam 15:30 2Sam 19:4

 5   or.
Luke 2:36 Acts 2:17 Acts 21:9
shaven.
Deut 21:12

 6   but.
Num 5:18 Deut 22:5

 7   he is.
Gen 1:26 Gen 1:27 Gen 5:1 Gen 9:6 Ps 8:6 Jas 3:9
but.
1Cor 11:3 Gen 3:16

 8   Gen 2:21 Gen 2:22 1Tim 2:13

 9   the man.
Gen 2:18 Gen 2:20 Gen 2:23 Gen 2:24

 10   power. That is, a covering in sign that she is under the power of her husband. [Exousia *G1849*,] appears here to be used for the sign or token of being under power or authority, that is, a veil, as Theophylact, (Ecumenius, and Photius) explain; and so one MS. of the Vulgate, the Sixtine edition, and some copies of the Itala, have velamen.
Gen 20:16 Gen 24:64 Gen 24:65
because.
Eccl 5:6 Matt 18:10 Heb 1:14

 11   1Cor 7:10 - 1Cor 7:14 1Cor 12:12 - 1Cor 12:22 Gal 3:28

 12   but.
1Cor 8:6 Pro 16:4 Rom 11:36 Heb 1:2 Heb 1:3

 13   1Cor 10:15 Luke 12:57 John 7:24

 14   if.
2Sam 14:26
it is.
1Cor 14:35

 15   covering. or, veil.
1Cor 11:15

 16   seem.
1Tim 6:3 1Tim 6:4
such.
Acts 21:21 Acts 21:24
the churches.
1Cor 7:17 1Cor 14:33 1Cor 14:34 1Cor 16:1 1Thess 2:14

 17   I praise.
1Cor 11:2 1Cor 11:22 Lev 19:17 Pro 27:5 Rom 13:3 1Pet 2:14
that ye.
1Cor 11:20 1Cor 11:34 1Cor 14:23 1Cor 14:26 Isa 1:13 Isa 1:14 Isa 58:1 - Isa 58:4 Jer 7:9 Jer 7:10 Heb 10:25

 18   I hear.
1Cor 1:10 - 1Cor 1:12 1Cor 3:3 1Cor 5:1 1Cor 6:1
divisions. or, schisms.
1Cor 1:10 1Cor 3:3

 19   there.
Matt 18:7 Luke 17:1 Acts 20:30 1Tim 4:1 1Tim 4:2 2Pet 2:1 2Pet 2:2
heresies. or, sects.
Acts 5:17 Acts 15:5 Acts 24:5 Acts 24:14 Acts 26:5 Acts 28:22 Gal 5:20 Titus 3:10
*Gr:
1Cor 11:19
which.
Deut 13:3 Luke 2:35 2Cor 13:5 - 2Cor 13:7
*Gr:
1Cor 11:19 1John 2:19

 20   this is not to eat. or, ye cannot eat.
1Cor 11:20

 21   in.
1Cor 11:23 - 1Cor 11:25 1Cor 10:16 - 1Cor 10:18
and one.
2Pet 2:13 Jude 1:12

 22   have.
1Cor 11:34
or.
1Cor 10:32 1Cor 15:9 Acts 20:28 1Tim 3:5 1Tim 3:15
that have not. or, that are poor.
Pro 17:5 Jas 2:5 Jas 2:6

 23   I have.
1Cor 15:3 Deut 4:5 Matt 28:20 Gal 1:1 Gal 1:11 Gal 1:12 1Thess 4:2
the same.
Matt 26:2 Matt 26:17 Matt 26:34
took.
Matt 26:26 - Matt 26:28 Mark 14:22 - Mark 14:24 Luke 22:19 Luke 22:20 Acts 20:7

 24   eat.
1Cor 5:7 1Cor 5:8 Ps 22:26 Ps 22:29 Pro 9:5 Song 5:1 Isa 25:6 Isa 55:1 - Isa 55:3 John 6:53 - John 6:58
this.
1Cor 11:27 1Cor 11:28 1Cor 10:3 1Cor 10:4 1Cor 10:16 1Cor 10:17
in remembrance. or, for a remembrance.
Exod 12:14 Josh 4:7 Ps 111:4 Song 1:4 Isa 26:8 Matt 26:13

 25   This.
1Cor 11:27 1Cor 11:28
the new.
Luke 22:20 2Cor 3:6 2Cor 3:14 Heb 9:15 - Heb 9:20 Heb 13:20

 26   ye do shew. or, shew ye. till.
1Cor 4:5 1Cor 15:23 John 14:3 John 21:22 Acts 1:11 1Thess 4:16 2Thess 1:10 2Thess 2:2 2Thess 2:3 Heb 9:28 2Pet 3:10 1John 2:28 Jude 1:14 Rev 1:7 Rev 20:11 Rev 20:12 Rev 22:20

 27   whosoever.
1Cor 10:21 Lev 10:1 - Lev 10:3 Num 9:10 Num 9:13 2Chr 30:18 - 2Chr 30:20 Matt 22:11 John 6:51 John 6:63 John 6:64 John 13:18 - John 13:27
shall be.
1Cor 11:29

 28   let a.
1Cor 11:31 Ps 26:2 - Ps 26:7 Lam 3:40 Hag 1:5 Hag 1:7 Zech 7:5 - Zech 7:7 2Cor 13:5 Gal 6:4 1John 3:20 1John 3:21
and so.
Num 9:10 - Num 9:13 Matt 5:23 Matt 5:24

 29   damnation. or, judgment. [Krima *G2917*,] judgment, or punishment, not damnation, for it was inflicted upon the disorderly and profane for their amendment.
1Cor 11:30 1Cor 11:32 - 1Cor 11:34 Rom 13:2
*Gr:
1Cor 11:29 Jas 3:1 Jas 5:12
*marg:
1Cor 11:29
not.
1Cor 11:24 1Cor 11:27 Eccl 8:5 Heb 5:14

 30   many.
1Cor 11:32 Exod 15:26 Num 20:12 Num 20:24 Num 21:6 - Num 21:9 2Sam 12:14 - 2Sam 12:18 1Kgs 13:21 - 1Kgs 13:24 Ps 38:1 - Ps 38:8 Ps 78:30 Ps 78:31 Ps 89:31 - Ps 89:34 Amos 3:2 Heb 12:5 - Heb 12:11 Rev 3:19
sleep.
1Cor 15:51 Acts 13:36 1Thess 4:14

 31   1Cor 11:28 Ps 32:3 - Ps 32:5 Jer 31:18 - Jer 31:20 Luke 15:18 - Luke 15:20 1John 1:9 Rev 2:5 Rev 3:2 Rev 3:3

 32   we are.
1Cor 11:30 Deut 8:5 Job 5:17 Job 5:18 Job 33:18 - Job 33:30 Job 34:31 Job 34:32 Ps 94:12 Ps 94:13 Ps 118:18 Pro 3:11 Pro 3:12 Isa 1:5 Jer 7:28 Zeph 3:2 Heb 12:5 - Heb 12:11
condemned.
Rom 3:19 1John 5:19

 33   1Cor 11:33

 34   if any.
1Cor 11:21 1Cor 11:22
condemnation. or, judgment. will I.
1Cor 7:17 Titus 1:5
when.
1Cor 4:19 1Cor 16:2 1Cor 16:5


Display settings Display settings