Czech Study Bible Translation (CZ)1 Chronicles - 1. chapter - 1 Chronicles - chapter 1

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Czech Study Bible Translation (CZ)

Český studijní překlad chce přinést současnému českému čtenáři kvalitní a přesný překlad Bible. Jde o překlad studijní, v co největší míře konkordantní a důsledný. Je určen především pro každodenní studium a výklad Písma Písmem. Jeho nedílnou součástí je proto bohatý odkazový a poznámkový aparát. Naší cílovou skupinou jsou hlavně lidé, kteří chtějí jít hlouběji „do Písma“, ale nemají znalost originálních biblických jazyků. Rádi bychom, aby tento nový překlad navázal na národní písmáckou tradici, na kvality a duchovní význam Bible Kralické. Cílem překladatelského týmu je umožnit českému čtenáři, neznalému původních biblických jazyků, bibli nejen číst, ale skutečně hloubkově studovat.

Čím se ČSP snaží dosáhnout svých cílů? Na rozdíl od většiny jiných překladů se u mnoha veršů snaží nabídnout nejen tu překladovou variantu, která je překladatelům nejbližší, ale v poznámce pod čarou i další možnosti. Pokud je to možné, snaží se být tzv. konkordantní – tedy stejné slovo v originálním jazyce překládat stejným českým slovem. Používá speciálně vyvinutý bohatý poznámkový aparát, který zahrnuje mimořádný záběr desítek tisíc jazykových, historických a výkladových poznámek a odkazů. Poznámky se zabývají textem a faktografií a vyhýbají se teologickým interpretacím. Tím je ČSP dobrým kandidátem pro široké využití všemi křesťany bez ohledu na církevní příslušnost. Obsahuje také dohromady 70 stran dalších příloh a map. Specialitou ČSP je také to, že při jeho vzniku byl využíván unikátní překladatelský software BTr, vyvinutý na míru vedoucím týmu A. Zelinou. ČSP nechce rezignovat ani na krásu. Je přeložen soudobou a srozumitelnou češtinou a jeho netradiční vazbu navrhl přední český výtvarník Aleš Lamr.

Přesné překlady Bible, které umožňují všeobecný přehled, ale i hlubší studium biblických událostí, existuje prakticky ve všech zemích západní kulturní tradice. Jmenujme nejznámější New American Standard Bible (1965-1677), New Revised Standard Version (1989) v angličtině, Revidierte Elberfelder (1993), Schlachter version (1951) v němčině. U nás podobné dílo nemohlo kvůli desetiletím totalitní nesvobody vzniknout. Zaplnění této mezery v duchovním i kulturním dědictví českého národa je úkolem současné generace, která k tomu má znovu všechny podmínky. Český studijní překlad Bible by měl svému čtenáři umožňovat, aby se ve své mateřštině co nejvíce přiblížil původnímu znění, způsobu myšlení a poselství Písma.

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Lukáš   (24.11.2020 - 10:02)
E-mail: lukasnemecek536gmail.com
Chyba v textu Kat. lit. překlad. Zjevení 11, 10. protože tito dva poroci jim způsobili hodně trápení.

Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Czech Study Bible Translation (CZ)

display translators notes

1Adam, Šét, Enóš, 2Kénan, Mahalalel, Jered, 3Henoch, Metúšelach, Lámech, 4Noe, Šém, Chám a Jefet. 5Synové Jefetovi: Gomer, Magóg, Mádaj, Jávan, Túbal, Mešek a Tíras. 6Synové Gomerovi: Aškenaz, Rífat a Togarma. 7Synové Jávanovi: Elíša, Taršíš, Kitejci a Dódanci. 8Synové Chámovi: Kúš, Misrajim, Pút a Kenaan. 9Synové Kúšovi: Seba, Chavíla, Sabta, Raema a Sabteka. Synové Raemovi: Šeba a Dedán. 10Kúš zplodil Nimroda. Ten se stal prvním hrdinou na zemi. 11Misrajim zplodil Lúďany, Anámce, Lehábany, Naftúchany, 12Patrúsany, Kaslúchany (z nich vzešli Pelištejci) a Kaftórce. 13Kenaan zplodil Sidóna, svého prvorozeného, a Chéta, 14Jebúsejce, Emorejce, Girgašejce, 15Chivejce, Arkejce, Sínejce, 16Arvádejce, Semárejce a Chamátejce. 17Synové Šémovi: Élam, Ašúr, Arpakšád, Lúd, Aram, Ús, Chúl, Geter a Mešek. 18Arpakšád zplodil Šelacha, Šelach zplodil Hebera. 19Heberovi se narodili dva synové: První se jmenoval Peleg, (protože v jeho dnech byla rozdělena země), a jeho bratr se jmenoval Joktán. 20Joktán zplodil Almódada, Šelefa, Chasarmáveta, Jeracha, 21Hadoráma, Úzala, Diklu, 22Ébala, Abímaela, Šebu, 23Ofíra, Chavílu a Jóbaba. Ti všichni jsou synové Joktánovi. 24Šém, Arpakšád, Šelach, 25Heber, Peleg, Reú, 26Serúg, Náchor, Terach, 27Abram, to je Abraham. 28Synové Abrahamovi: Izák a Izmael. 29Toto je jejich rodopis: Izmaelův prvorozený Nebajót, Kédar, Abdeel, Mibsám, 30Mišma, Dúma, Masa, Chadad, Téma, 31Jetúr, Náfiš a Kedma. Toto jsou synové Izmaelovi. 32Synové Ketúry, Abrahamovy konkubíny: Porodila Zimrána, Jokšána, Medána, Midjána, Jišbaka a Šúacha. Synové Jokšánovi: Šeba a Dedán. 33Synové Midjánovi: Éfa, Éfer, Chanók, Abída a Eldáa. Ti všichni jsou synové Ketúry. 34Abraham zplodil Izáka. Synové Izákovi: Ezau a Izrael. 35Synové Ezauovi: Elífaz, Reúel, Jeúš, Jaelam a Kórach. 36Synové Elífazovi: Téman, Ómar, Sefí, Gátam, Kenaz, Timna a Amálek. 37Synové Reúelovi: Nachat, Zerach, Šama a Miza. 38Synové Seírovi: Lótan, Šóbal, Sibeón, Ana, Díšon, Eser a Díšan. 39Synové Lótanovi: Chorí a Hómam. Lótanova sestra: Timna. 40Synové Šóbalovi: Alján, Manachat, Ébal, Šefí a Ónam. Synové Sibeónovi: Aja a Ana. 41Synové Anovi: Díšon. Synové Díšonovi: Chamrán, Ešbán, Jitrán a Keran. 42Synové Eserovi: Bilhán, Zaavan a Jaakan. Synové Díšonovi: Ús a Aran. 43Toto jsou králové, kteří kralovali v edómské zemi, dříve než se kdo stal králem nad syny Izraele: Bela, syn Beórův; jeho město se jmenovalo Dinhaba. 44Když Bela zemřel, stal se po něm králem Jóbab, syn Zerachův, z Bosry. 45Když Jóbab zemřel, stal se po něm králem Chúšam z témanské země. 46Když Chúšam zemřel, stal se po něm králem Hadad, syn Bedadův, který pobil Midjánce na moábském poli. Jeho město se jmenovalo Avít. 47Když Hadad zemřel, stal se po něm králem Samla z Masreky. 48Když Samla zemřel, stal se po něm králem Šaúl z Rechobótu na řece. 49Když zemřel Šaúl, stal se po něm králem Baal-chanan, syn Akbórův. 50Když Baal-chanan zemřel, stal se po něm králem Hadad. Jeho město se jmenovalo Paí a jeho žena se jmenovala Mehétabel, dcera Matredy, dcera Mezahabova. 51Pak zemřel Hadad. Edómskými náčelníky se stali náčelník Timna, náčelník Alva, náčelník Jetet, 52náčelník Oholíbama, náčelník Éla, náčelník Pínon, 53náčelník Kenaz, náčelník Téman, náčelník Mibsár, 54náčelník Magdíel a náčelník Íram. To byli edómští náčelníci.


Matthew Henry - Complete Commentary
 1   This paragraph has Adam for its first word and Abraham for its last. Between the creation of the former and the birth of the latter were 2000 years, almost the one-half of which time Adam himself lived. Adam was the common father of our flesh, Abraham the common father of the faithful. By the breach which the former made of the covenant of innocency, we were all made miserable; by the covenant of grace made with the latter, we all are, or may be, made happy. We all are, by nature, the seed of Adam, branches of that wild olive. Let us see to it that, by faith, we become the seed of Abraham (Roma 4:11, Roma 4:12), that we be grafted into the good olive and partake of its root and fatness.
I. The first four verses of this paragraph, and the last four, which are linked together by Shem (1Chr 1:4, 1Chr 1:24), contain the sacred line of Christ from Adam to Abraham, and are inserted in his pedigree, Luke 3:34-Luke 3:38, the order ascending as here it descends. This genealogy proves the falsehood of that reproach, As for this man, we know not whence he is. Bishop Patrick well observes here that, a genealogy being to be drawn of the families of the Jews, this appears as the peculiar glory of the Jewish nation, that they alone were able to derive their pedigree from the first man that God created, which no other nation pretended to, but abused themselves and their posterity with fabulous accounts of their originals, the Arcadians fancying that they were before the moon, the people of Thessaly that they sprang from stones, the Athenians that they grew out of the earth, much like the vain imaginations which some of the philosophers had of the origin of the universe. The account which the holy scripture gives both of the creation of the world and of the rise of nations carries with it as clear evidences of its own truth as those idle traditions do of their own vanity and falsehood.
II. All the verses between repeat the account of the replenishing of the earth by the sons of Noah after the flood. 1. The historian begins with those who were strangers to the church, the sons of Japhet, who were planted in the isles of the Gentiles, those western parts of the world, the countries of Europe. Of these he gives a short account (1Chr:1:5-7), because with these the Jews had hitherto had little or no dealings. 2. He proceeds to those who had many of them been enemies to the church, the sons of Ham, who moved southward towards Africa and those parts of Asia which lay that way. Nimrod the son of Cush began to be an oppressor, probably to the people of God in his time. But Mizraim, from whom came the Egyptians, and Canaan, from whom came the Canaanites, are both of them names of great note in the Jewish story; for with their descendants the Israel of God had severe struggles to get out of the land of Egypt and into the land of Canaan; and therefore the branches of Mizraim are particularly recorded (1Chr 1:11, 1Chr 1:12), and of Canaan, (1Chr:1:13-16). See at what a rate God valued Israel when he gave Egypt for their ransom (Isa 43:3), and cast out all these nations before them, Pss 80:8. 3. He then gives an account of those that were the ancestors and allies of the church, the posterity of Shem, (1Chr:1:17-23). These peopled Asia, and spread themselves eastward. The Assyrians, Syrians, Chaldeans, Persians, and Arabians, descended from these. At first the originals of the respective nations were known; but at this day, we have reason to think, the nations are so mingled with one another, by the enlargement of commerce and dominion, the transplanting of colonies, the carrying away of captives, and many other circumstances, that no one nation, no, nor the greatest part of any, is descended entire from any one of these fountains. Only this we are sure of, that God has created of one blood all nations of men; they have all descended from one Adam, one Noah. Have we not all one father? Has not one God created us? Mal 2:10. Our register hastens to the line of Abraham, breaking off abruptly from all the other families of the sons of Noah but that of Arphaxad, from whom Christ was to come. The great promise of the Messiah (says bishop Patrick) was translated from Adam to Seth, from him to Shem, from him to Eber, and so to the Hebrew nation, who were entrusted, above all nations, with that sacred treasure, till the promise was performed and the Messiah had come, and then that nation was made not a people.

 28   All nations but the seed of Abraham are already shaken off from this genealogy: they have no part nor lot in this matter. The Lord's portion is his people. Of them he keeps an account, knows them by name; but those who are strangers to him he beholds afar off. Not that we are to conclude that therefore no particular persons of any other nation but the seed of Abraham found favour with God. It was a truth, before Peter perceived it, that in every nation he that feared God and wrought righteousness was accepted of him. Multitudes will be brought to heaven out of all nations (Revel 7:9), and we are willing to hope there were many, very many, good people in the world, that lay out of the pale of God's covenant of peculiarity with Abraham, whose names were in the book of life, though not descended from any of the following families written in this book. The Lord knows those that are his. But Israel was a chosen nation, elect in type; and no other nation, in its national capacity, was so dignified and privileged as the Jewish nation was. That is the holy nation which is the subject of the sacred story; and therefore we are next to shake off all the seed of Abraham but the posterity of Jacob only, which were all incorporated into one nation and joined to the Lord, while the other descendants from Abraham, for aught that appears, were estranged both from God and from one another.
I. We shall have little to say of the Ishmaelites. They were the sons of the bondwoman, that were to be cast out and not to be heirs with the child of the promise; and their case was to represent that of the unbelieving Jews, who were rejected (Galat 4:22, etc.), and therefore there is little notice taken of that nation. Ishmael's twelve sons are just named here (1Chr:1:29-31), to show the performance of the promise God made to Abraham, in answer to his prayer for him, that, for Abraham's sake, he should become a great nation, and particularly that he should beget twelve princes, Gen 17:20.
II. We shall have little to say of the Midianites, who descended from Abraham's children by Keturah. They were children of the east (probably Job was one of them), and were separated from Isaac, the heir of the promise (Gen 25:6), and therefore they are only named here, 1Chr 1:32. The sons of Jokshan, the son of Keturah, are named also, and the sons of Midian (1Chr 1:32, 1Chr 1:33), who became most eminent, and perhaps gave denomination to all these families, as Judah to the Jews.
III. We shall not have much to say of the Edomites. They had an inveterate enmity to God's Israel; yet because they descended from Esau, the son of Isaac, we have here an account of their families, and the names of some of their famous men, 1Chr 1:35 to the end. Some slight differences there are between some of the names here, and as we had them in Gen. 36, whence this whole account is taken. Three of four names that were written with a Vau there are written with a Jod here, probably the pronunciation being altered, as is usual in other languages. we now write many words very differently from what they were written but 200 years ago. Let us take occasion, from the reading of these genealogies, to think, 1. Of the multitudes that have gone through this world, have acted their part in it, and then quitted it. Job, even in his early day, saw not only every man drawing after him, but innumerable before him, Job 21:33. All these, and all theirs, had their day; many of them made a mighty noise and figure in the world; but their day came to fall, and their place knew them no more. The paths of death are trodden paths, but vestigia nulla retrorsum - none can retrace their steps. 2. Of the providence of God, which keeps up the generations of men, and so preserves that degenerate race, though guilty and obnoxious, in being upon earth. How easily could he cut it off without either a deluge or a conflagration! Write but all the children of men childless, as some are, and in a few years the earth will be eased of the burden under which it groans; but the divine patience lets the trees that cumber the ground not only grow, but propagate. As one generation, even of sinful men, passes away, another comes (Qoh 1:4; Num 32:14), and will do so while the earth remains. Destroy it not, for a blessing is in it.


Display settings Display settings יהוהיהוה JehovaJehova