Czech Study Bible Translation (CZ)2 Samuel - 1. chapter - 2 Samuel - chapter 1

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Czech Study Bible Translation (CZ)

Český studijní překlad chce přinést současnému českému čtenáři kvalitní a přesný překlad Bible. Jde o překlad studijní, v co největší míře konkordantní a důsledný. Je určen především pro každodenní studium a výklad Písma Písmem. Jeho nedílnou součástí je proto bohatý odkazový a poznámkový aparát. Naší cílovou skupinou jsou hlavně lidé, kteří chtějí jít hlouběji „do Písma“, ale nemají znalost originálních biblických jazyků. Rádi bychom, aby tento nový překlad navázal na národní písmáckou tradici, na kvality a duchovní význam Bible Kralické. Cílem překladatelského týmu je umožnit českému čtenáři, neznalému původních biblických jazyků, bibli nejen číst, ale skutečně hloubkově studovat.

Čím se ČSP snaží dosáhnout svých cílů? Na rozdíl od většiny jiných překladů se u mnoha veršů snaží nabídnout nejen tu překladovou variantu, která je překladatelům nejbližší, ale v poznámce pod čarou i další možnosti. Pokud je to možné, snaží se být tzv. konkordantní – tedy stejné slovo v originálním jazyce překládat stejným českým slovem. Používá speciálně vyvinutý bohatý poznámkový aparát, který zahrnuje mimořádný záběr desítek tisíc jazykových, historických a výkladových poznámek a odkazů. Poznámky se zabývají textem a faktografií a vyhýbají se teologickým interpretacím. Tím je ČSP dobrým kandidátem pro široké využití všemi křesťany bez ohledu na církevní příslušnost. Obsahuje také dohromady 70 stran dalších příloh a map. Specialitou ČSP je také to, že při jeho vzniku byl využíván unikátní překladatelský software BTr, vyvinutý na míru vedoucím týmu A. Zelinou. ČSP nechce rezignovat ani na krásu. Je přeložen soudobou a srozumitelnou češtinou a jeho netradiční vazbu navrhl přední český výtvarník Aleš Lamr.

Přesné překlady Bible, které umožňují všeobecný přehled, ale i hlubší studium biblických událostí, existuje prakticky ve všech zemích západní kulturní tradice. Jmenujme nejznámější New American Standard Bible (1965-1677), New Revised Standard Version (1989) v angličtině, Revidierte Elberfelder (1993), Schlachter version (1951) v němčině. U nás podobné dílo nemohlo kvůli desetiletím totalitní nesvobody vzniknout. Zaplnění této mezery v duchovním i kulturním dědictví českého národa je úkolem současné generace, která k tomu má znovu všechny podmínky. Český studijní překlad Bible by měl svému čtenáři umožňovat, aby se ve své mateřštině co nejvíce přiblížil původnímu znění, způsobu myšlení a poselství Písma.

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Czech Study Bible Translation (CZ)

display translators notes

1I stalo se po Saulově smrti, když se David vrátil z boje proti Amálekovcům, že David zůstal dva dny v Siklagu. 2Třetího dne se stalo, že přišel kdosi ze Saulova vojska, měl roztržené roucho a na hlavě prsť. Když přišel k Davidovi, padl k zemi a poklonil se. 3David se ho zeptal: Odkud jdeš? Odpověděl mu: Unikl jsem z izraelského vojska. 4David se ho zeptal: Co se stalo? Pověz mi to. Řekl mu, že lid utekl z boje, mnozí z lidu padli a zemřeli a také Saul a jeho syn Jónatan jsou mrtvi.  5Nato se David zeptal mládence, který mu to oznámil: Jak víš, že Saul a jeho syn Jónatan jsou mrtvi?  6Mládenec, který mu to oznámil, odpověděl: Ocitl jsem se náhodou v pohoří Gilbóa, a hle, Saul se opíral o své kopí a vozba a jezdci ho stíhali. 7Obrátil se, uviděl mě a zavolal na mě. Řekl jsem: Tady jsem. 8Zeptal se mě: Kdo jsi? Odpověděl jsem mu: Jsem Amálekovec. 9Řekl mi: Postav se nade mnou a usmrť mě, neboť mě postihla křeč, ale ještě je ve mně život. 10Postavil jsem se nad ním a usmrtil jsem ho, neboť jsem věděl, že již nebude žít poté, co padl. Potom jsem vzal korunu, která byla na jeho hlavě, a náramek, který měl na paži, a přinesl jsem je sem svému pánu. 11Nato David uchopil své roucho a roztrhl ho, stejně tak i všichni muži, kteří byli s ním. 12Bědovali, plakali a postili se až do večera kvůli Saulovi a jeho synu Jónatanovi, kvůli Hospodinovu lidu a kvůli domu izraelskému, že padli mečem. 13Mládence, který mu to oznámil, se David zeptal: Odkud jsi? Odpověděl: Jsem synem cizince, Amálekovce. 14David mu řekl: Jak to, že ses nebál vztáhnout ruku a zabít Hospodinova pomazaného? 15Pak David zavolal jednoho ze služebníků a řekl: Přistup a zasáhni proti němu. On ho tedy bil, až zemřel. 16David mu řekl: Tvoje krev na tvou hlavu, neboť tvá ústa svědčí proti tobě, když jsi řekl: Já jsem usmrtil Hospodinova pomazaného. 17David zazpíval nad Saulem a jeho synem Jónatanem tento žalozpěv 18a řekl, aby se Judejci učili Píseň o luku; ano, je zapsána v knize Jašarově: 19Nádhera Izraele je pobita na tvých návrších; jak to, že padli hrdinové? 20Neoznamujte to v Gatu, nezvěstujte na ulicích Aškalónu, jinak se budou radovat pelištejské dcery, jinak budou jásat dcery neobřezanců. 21Hory Gilbóa, ať na vás není rosa ani déšť ani pole přinášející dávky, neboť tam byl zneuctěn štít hrdinů, štít Saulův leží nepomazán olejem. 22Bez krve pobitých, bez tuku hrdinů Jónatanův luk neustoupil zpět, Saulův meč nevracel se zpět s prázdnou. 23Saul a Jónatan, milovaní a milí ve svém životě, ani ve své smrti nebyli rozděleni. Byli rychlejší nežli orlové, silnější nežli lvi. 24Dcery izraelské, plačte nad Saulem, který vás oblékal do karmínu a skvostu, jenž kladl zlaté ozdoby na váš oděv. 25Jak to, že padli hrdinové uprostřed boje, Jónatan leží pobit na tvých návrších? 26Je mi úzko kvůli tobě, můj bratře Jónatane, byl jsi mi velmi milý. Tvá láska byla pro mě podivuhodnější nežli láska žen. 27Jak to, že padli hrdinové, přišly vniveč válečné zbraně?


Jamieson Fausset Brown Bible Commentary
 1   AN AMALEKITE BRINGS TIDINGS OF SAUL'S DEATH. (2Sa. 1:1-16)
David had abode two days in Ziklag--Though greatly reduced by the Amalekite incendiaries, that town was not so completely sacked and destroyed, but David and his six hundred followers, with their families, could still find some accommodation.

 2   a man came out of the camp from Saul--As the narrative of Saul's death, given in the last chapter, is inspired, it must be considered the true account, and the Amalekite's story a fiction of his own, invented to ingratiate himself with David, the presumptive successor to the throne. David's question, "How went the matter?" evinces the deep interest he took in the war, an interest that sprang from feelings of high and generous patriotism, not from views of ambition. The Amalekite, however, judging him to be actuated by a selfish principle, fabricated a story improbable and inconsistent, which he thought would procure him a reward. Having probably witnessed the suicidal act of Saul, he thought of turning it to his own account, and suffered the penalty of his grievously mistaken calculation (compare 2Sam 1:9 with 1Sam 31:4-5).

 10   the crown--a small metallic cap or wreath, which encircled the temples, serving the purpose of a helmet, with a very small horn projecting in front, as the emblem of power.
the bracelet that was on his arm--the armlet worn above the elbow; an ancient mark of royal dignity. It is still worn by kings in some Eastern countries.

 13   David said unto the young man . . . Whence art thou?--The man had at the outset stated who he was. But the question was now formally and judicially put. The punishment inflicted on the Amalekite may seem too severe, but the respect paid to kings in the West must not be regarded as the standard for that which the East may think due to royal station. David's reverence for Saul, as the Lord's anointed, was in his mind a principle on which he had faithfully acted on several occasions of great temptation. In present circumstances it was especially important that his principle should be publicly known; and to free himself from the imputation of being in any way accessory to the execrable crime of regicide was the part of a righteous judge, no less than of a good politician.

 17   DAVID LAMENTS SAUL AND JONATHAN. (2Sam 1:17-27)
David lamented with this lamentation--It has always been customary for Eastern people, on the death of great kings and warriors, to celebrate their qualities and deeds in funeral songs. This inimitable pathetic elegy is supposed by many writers to have become a national war song, and to have been taught to the young Israelites under the name of "The Bow," in conformity with the practice of Hebrew and many classical writers in giving titles to their songs from the principal theme (Ps 22:1; Ps 56:1; Ps 60:1; Ps 80:1; Ps 100:1). Although the words "the use of" are a supplement by our translators, they may be rightly introduced, for the natural sense of this parenthetical verse is, that David took immediate measures for instructing the people in the knowledge and practice of archery, their great inferiority to the enemy in this military arm having been the main cause of the late national disaster.

 19   The beauty of Israel is slain upon thy high places--literally, "the gazelle" or "antelope of Israel." In Eastern countries, that animal is the chosen type of beauty and symmetrical elegance of form.
how are the mighty fallen!--This forms the chorus.

 21   let there be no dew, neither let there be rain--To be deprived of the genial atmospheric influences which, in those anciently cultivated hills, seem to have reared plenty of first-fruits in the corn harvests, was specified as the greatest calamity the lacerated feelings of the poet could imagine. The curse seems still to lie upon them; for the mountains of Gilboa are naked and sterile.
the shield of the mighty is vilely cast away--To cast away the shield was counted a national disgrace. Yet, on that fatal battle of Gilboa, many of the Jewish soldiers, who had displayed unflinching valor in former battles, forgetful of their own reputation and their country's honor, threw away their shields and fled from the field. This dishonorable and cowardly conduct is alluded to with exquisitely touching pathos.

 24   Ye daughters of Israel, weep over Saul, who clothed you in scarlet, with other delights, &c.--The fondness for dress, which anciently distinguished Oriental women, is their characteristic still. It appears in their love of bright, gay, and divers colors, in profuse display of ornaments, and in various other forms. The inmost depths of the poet's feeling are stirred, and his amiable disposition appears in the strong desire to celebrate the good qualities of Saul, as well as Jonathan. But the praises of the latter form the burden of the poem, which begins and ends with that excellent prince.


Display settings Display settings יהוהיהוה JehovaJehova