Czech Study Bible Translation (CZ)2 Samuel - 1. chapter - 2 Samuel - chapter 1

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Czech Study Bible Translation (CZ)

Český studijní překlad chce přinést současnému českému čtenáři kvalitní a přesný překlad Bible. Jde o překlad studijní, v co největší míře konkordantní a důsledný. Je určen především pro každodenní studium a výklad Písma Písmem. Jeho nedílnou součástí je proto bohatý odkazový a poznámkový aparát. Naší cílovou skupinou jsou hlavně lidé, kteří chtějí jít hlouběji „do Písma“, ale nemají znalost originálních biblických jazyků. Rádi bychom, aby tento nový překlad navázal na národní písmáckou tradici, na kvality a duchovní význam Bible Kralické. Cílem překladatelského týmu je umožnit českému čtenáři, neznalému původních biblických jazyků, bibli nejen číst, ale skutečně hloubkově studovat.

Čím se ČSP snaží dosáhnout svých cílů? Na rozdíl od většiny jiných překladů se u mnoha veršů snaží nabídnout nejen tu překladovou variantu, která je překladatelům nejbližší, ale v poznámce pod čarou i další možnosti. Pokud je to možné, snaží se být tzv. konkordantní – tedy stejné slovo v originálním jazyce překládat stejným českým slovem. Používá speciálně vyvinutý bohatý poznámkový aparát, který zahrnuje mimořádný záběr desítek tisíc jazykových, historických a výkladových poznámek a odkazů. Poznámky se zabývají textem a faktografií a vyhýbají se teologickým interpretacím. Tím je ČSP dobrým kandidátem pro široké využití všemi křesťany bez ohledu na církevní příslušnost. Obsahuje také dohromady 70 stran dalších příloh a map. Specialitou ČSP je také to, že při jeho vzniku byl využíván unikátní překladatelský software BTr, vyvinutý na míru vedoucím týmu A. Zelinou. ČSP nechce rezignovat ani na krásu. Je přeložen soudobou a srozumitelnou češtinou a jeho netradiční vazbu navrhl přední český výtvarník Aleš Lamr.

Přesné překlady Bible, které umožňují všeobecný přehled, ale i hlubší studium biblických událostí, existuje prakticky ve všech zemích západní kulturní tradice. Jmenujme nejznámější New American Standard Bible (1965-1677), New Revised Standard Version (1989) v angličtině, Revidierte Elberfelder (1993), Schlachter version (1951) v němčině. U nás podobné dílo nemohlo kvůli desetiletím totalitní nesvobody vzniknout. Zaplnění této mezery v duchovním i kulturním dědictví českého národa je úkolem současné generace, která k tomu má znovu všechny podmínky. Český studijní překlad Bible by měl svému čtenáři umožňovat, aby se ve své mateřštině co nejvíce přiblížil původnímu znění, způsobu myšlení a poselství Písma.

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Czech Study Bible Translation (CZ)

display translators notes

1I stalo se po Saulově smrti, když se David vrátil z boje proti Amálekovcům, že David zůstal dva dny v Siklagu. 2Třetího dne se stalo, že přišel kdosi ze Saulova vojska, měl roztržené roucho a na hlavě prsť. Když přišel k Davidovi, padl k zemi a poklonil se. 3David se ho zeptal: Odkud jdeš? Odpověděl mu: Unikl jsem z izraelského vojska. 4David se ho zeptal: Co se stalo? Pověz mi to. Řekl mu, že lid utekl z boje, mnozí z lidu padli a zemřeli a také Saul a jeho syn Jónatan jsou mrtvi.  5Nato se David zeptal mládence, který mu to oznámil: Jak víš, že Saul a jeho syn Jónatan jsou mrtvi?  6Mládenec, který mu to oznámil, odpověděl: Ocitl jsem se náhodou v pohoří Gilbóa, a hle, Saul se opíral o své kopí a vozba a jezdci ho stíhali. 7Obrátil se, uviděl mě a zavolal na mě. Řekl jsem: Tady jsem. 8Zeptal se mě: Kdo jsi? Odpověděl jsem mu: Jsem Amálekovec. 9Řekl mi: Postav se nade mnou a usmrť mě, neboť mě postihla křeč, ale ještě je ve mně život. 10Postavil jsem se nad ním a usmrtil jsem ho, neboť jsem věděl, že již nebude žít poté, co padl. Potom jsem vzal korunu, která byla na jeho hlavě, a náramek, který měl na paži, a přinesl jsem je sem svému pánu. 11Nato David uchopil své roucho a roztrhl ho, stejně tak i všichni muži, kteří byli s ním. 12Bědovali, plakali a postili se až do večera kvůli Saulovi a jeho synu Jónatanovi, kvůli Hospodinovu lidu a kvůli domu izraelskému, že padli mečem. 13Mládence, který mu to oznámil, se David zeptal: Odkud jsi? Odpověděl: Jsem synem cizince, Amálekovce. 14David mu řekl: Jak to, že ses nebál vztáhnout ruku a zabít Hospodinova pomazaného? 15Pak David zavolal jednoho ze služebníků a řekl: Přistup a zasáhni proti němu. On ho tedy bil, až zemřel. 16David mu řekl: Tvoje krev na tvou hlavu, neboť tvá ústa svědčí proti tobě, když jsi řekl: Já jsem usmrtil Hospodinova pomazaného. 17David zazpíval nad Saulem a jeho synem Jónatanem tento žalozpěv 18a řekl, aby se Judejci učili Píseň o luku; ano, je zapsána v knize Jašarově: 19Nádhera Izraele je pobita na tvých návrších; jak to, že padli hrdinové? 20Neoznamujte to v Gatu, nezvěstujte na ulicích Aškalónu, jinak se budou radovat pelištejské dcery, jinak budou jásat dcery neobřezanců. 21Hory Gilbóa, ať na vás není rosa ani déšť ani pole přinášející dávky, neboť tam byl zneuctěn štít hrdinů, štít Saulův leží nepomazán olejem. 22Bez krve pobitých, bez tuku hrdinů Jónatanův luk neustoupil zpět, Saulův meč nevracel se zpět s prázdnou. 23Saul a Jónatan, milovaní a milí ve svém životě, ani ve své smrti nebyli rozděleni. Byli rychlejší nežli orlové, silnější nežli lvi. 24Dcery izraelské, plačte nad Saulem, který vás oblékal do karmínu a skvostu, jenž kladl zlaté ozdoby na váš oděv. 25Jak to, že padli hrdinové uprostřed boje, Jónatan leží pobit na tvých návrších? 26Je mi úzko kvůli tobě, můj bratře Jónatane, byl jsi mi velmi milý. Tvá láska byla pro mě podivuhodnější nežli láska žen. 27Jak to, že padli hrdinové, přišly vniveč válečné zbraně?


Matthew Henry - Complete Commentary
 1   Here is, I. David settling again in Ziklag, his own city, after he had rescued his family and friends out of the hands of the Amalekites (2Sam 1:1): He abode in Ziklag. Thence he was now sending presents to his friends (1Sam 30:26), and there he was ready to receive those that came into his interests; not men in distress and debt, as his first followers were, but persons of quality in their country, mighty men, men of war, and captains of thousands (as we find, 1Chr 12:1, 1Chr 12:8, 1Chr 12:20); such came day by day to him, God stirring up their hearts to do so, till he had a great host, like the host of God, as it is said, 1Chr 12:22. The secret springs of revolutions are unaccountable, and must be resolved into that Providence which turns all hearts as the rivers of water.
II. Intelligence brought him thither of the death of Saul. It was strange that he did not leave some spies about the camp, to bring him early notice of the issue of the engagement, a sign that he desired not Saul's woeful day, nor was impatient to come to the throne, but willing to wait till those tidings were brought to him which many a one would have sent more than half-way to meet. He that believes does not make haste, takes good news when it comes and is not uneasy while it is in the coming. 1. The messenger presents himself to David as an express, in the posture of a mourner for the deceased prince and a subject to the succeeding one. He came with his clothes rent, and made obeisance to David (2Sam 1:2), pleasing himself with the fancy that he had the honour to be the first that did him homage as his sovereign, but it proved he was the first that received from him sentence of death as his judge. He told David he came from the camp of Israel, and intimated the bad posture it was in when he said he had escaped out of it, having much ado to get away with his life, 2Sam 1:3. 2. He gives him a general account of the issue of the battle. David was very desirous to know how the matter went, as one that had more reason than any to be concerned for the public; and he told him very distinctly that the army of Israel was routed, many slain, and, among the rest, Saul and Jonathan, 2Sam 1:4. He named only Saul and Jonathan, because he knew David would be most solicitous to know their fate; for Saul was the man whom he most feared and Jonathan the man whom he most loved. 3. He gives him a more particular account of the death of Saul. It is probable that David had heard, by the report of others, what the issue of the war was, for multitudes resorted to him, it should seem, in consequence; but he was desirous to know the certainty of the report concerning Saul and Jonathan, either because he was not forward to believe it or because he would not proceed upon it to make his own claims till he was fully assured of it. He therefore asks, How knowest thou that Saul and Jonathan are dead? in answer to which the young man tells him a very ready story, putting it past doubt that Saul was dead, for he himself had been not only an eye-witness of his death, but an instrument of it, and therefore David might rely upon his testimony. He says nothing, in his narrative, of the death of Jonathan, knowing how ungrateful that would be to David, but accounts only for Saul, thinking (as David understood it well enough, 2Sam 4:10) that he should be welcome for that, and rewarded as one that brought good tidings. The account he gives of this matter is, (1.) Very particular. That he happened to go to the place where Saul was (2Sam 1:6) as a passenger, not as a soldier, and therefore an indifferent person, that he found Saul endeavouring to run himself through with his own spear, none of his attendants being willing to do it for him; and, it seems, he could not do it dexterously for himself: his hand and heart failed him. The miserable man had not courage enough either to live or die; he therefore called this stranger to him (2Sam 1:7), enquired what countryman he was, for, provided he was not a Philistine, he would gladly receive from his hand the coup de grace (as the French call it concerning those that are broken on the wheel) - the merciful stroke, that might dispatch him out of his pain. Understanding that he was an Amalekite (neither one of his subjects nor one of his enemies), he begs this favour from him (2Sam 1:9): Stand upon me, and slay me. He is now sick of his dignity and willing to be trampled upon, sick of his life and willing to be slain. Who then would be inordinately fond of life or honour? The case may he such, even with those that have no hope in their death, that yet they may desire to die, and death flee from them, Revel 9:6. Anguish has come upon me; so we read it, as a complaint of the pain and terror his spirit was seized with. If his conscience now brought to mind the javelin he had cast at David, his pride, malice, and perfidiousness, and especially the murder of the priests, no marvel that anguish came upon him: moles (they say) open their eyes when they are dying. Sense of unpardoned guilt will make death indeed the king of terrors. Those that have baffled their convictions will perhaps, in their dying moments, be overpowered by them. The margin reads it as a complaint of the inconvenience of his clothes; that his coat of mail which he had for defence, or his embroidered coat which he had for ornament, hindered him, that he could not get the spear far enough into his body, or so straitened him, now that his body swelled with anguish, that he could not expire. Let no man's clothes be his pride, for it may so happen that they may be his burden and snare. Hereupon, saith our young man, I stood upon him, and slew him (2Sam 1:10) at which word, perhaps, he observed David look upon him with some show of displeasure, and therefore he excuses himself in the next words: For I was sure he could not live; his life was whole in him indeed, but he would certainly have fallen into the hands of the Philistines or given himself another thrust. (2.) It is doubtful whether this story be true. If it be, the righteousness of God is to be observed, that Saul, who spared the Amalekites in contempt of the divine command, received his death's wound from an Amalekite. But most interpreters think that it was false, and that, though he might happen to be present, yet he was not assisting in the death of Saul, but told David so in expectation that he would reward him for it, as having done him a piece of good service. Those who would rejoice at the fall of an enemy are apt to measure others by themselves, and to think that they will do so too. But a man after God's own heart is not to be judged of by common men. I am not clear whether this young man's story was true or no: it may consist with the narrative in the chapter before, and be an addition to it, as Peter's account of the death of Judas (Acts 1:18) is to the narrative, Matt 27:5. What is there called a sword may here be called a spear, or when he fell upon his sword he leaned on his spear. (3.) However he produced that which was proof sufficient of the death of Saul, the crown that was upon his head and the bracelet that was on his arm. It should seem Saul was so foolishly fond of these as to wear them in the field of battle, which made him a fair mark for the archers, by distinguishing him from those about him; but as pride (we say) feels no cold, so it fears no danger, from that which gratifies it. These fell into the hands of this Amalekite. Saul spared the best of their spoil, and now the best of his came to one of that devoted nation. He brought them to David, as the rightful owner of them now that Saul was dead, not doubting but by his officiousness herein to recommend himself to the best preferments in his court or camp. The tradition of the Jews is that this Amalekite was the son of Doeg (for the Amalekites were descendants from Edom), and that Doeg, who they suppose was Saul's armour-bearer, before he slew himself gave Saul's crown and bracelet (the ensigns of his royalty) to his son, and bade him carry them to David, to curry favour with him. But this is a groundless conceit. Doeg's son, it is likely, was so well known to Saul that he needed not ask him as he did this Amalekite (2Sam 1:8), Who art thou? David had been long waiting for the crown, and now it was brought to him by an Amalekite. See how God can serve his own purposes of kindness to his people, even by designing (ill-designing) men, who aim at nothing but to set up themselves.

 11   Here is, I. David's reception of these tidings. So far was he from falling into a transport of joy, as the Amalekite expected, that he fell into a passion of weeping, rent his clothes (2Sam 1:11), mourned and fasted (2Sam 1:12), not only for his people Israel and Jonathan his friend but for Saul his enemy. This he did, not only as a man of honour, in observance of that decorum which forbids us to insult over those that are fallen, and requires us to attend our relations to the grave with respect, whatever we lost by their life or got by their death, but as a good man and a man of conscience, that had forgiven the injuries Saul had done him and bore him no malice. He knew it, before his son wrote it (Prov 24:17, Prov 24:18), that if we rejoice when our enemy falls the Lord sees it, and it displeases him; and that he who is glad at calamities shall not go unpunished, Prov 17:5. By this it appears that those passages in David's psalms which express his desire of, and triumph in, the ruin of his enemies, proceeded not from a spirit of revenge, nor any irregular passion, but from a holy zeal for the glory of God and the public good; for by what he did here, when he heard of Saul's death, we may perceive that his natural temper was very tender, and that he was kindly affected even to those that hated him. He was very sincere, no question, in his mourning for Saul, and it was not pretended, or a copy of his countenance only. His passion was so strong, on this occasion, that it moved those about him; all that were with him, at least in complaisance to him, rent their clothes, and they fasted till even, in token of their sorrow; and probably it was a religious fast: they humbled themselves under the hand of God, and prayed for the repairing of the breaches made upon Israel by this defeat.
II. The reward he gave to him that brought him the tidings. Instead of preferring him, he put him to death, judged him out of his own mouth, as a murderer of his prince, and ordered him to be forthwith executed for the same. What a surprise was this to the messenger, who thought he should have favour shown him for his pains. In vain did he plead that he had Saul's order for it, that it was a real kindness to him, that he must inevitably have died; all those pleas are overruled: Thy mouth has testified against thee, saying, I have slain the Lord's anointed (2Sam 1:16), therefore thou must die. Now,
1. David herein did not do unjustly. For, (1.) The man was an Amalekite. This, lest he should have mistaken it in his narrative, he made him own a second time, 2Sam 1:13. That nation, and all that belonged to it, were doomed to destruction, so that, in slaying him, David did what his predecessor should have done and was rejected for not doing. (2.) He did himself confess the crime, so that the evidence was, by the consent of all laws, sufficient to convict him; for every man is presumed to make the best of himself. If he did as he said, he deserved to die for treason (2Sam 1:14), doing that which, it is probable, he heard Saul's own armour-bearer refuse to do; if not, yet by boasting that he had done it he plainly showed that if there had been occasion he would have done it, and would have made nothing of it; and, by boasting of it to David, he showed what opinion he had of him, that he would rejoice in it, as one altogether like himself, which was an intolerable affront to him who had himself once and again refused to stretch forth his hand against the Lord's anointed. And his lying to David, if indeed it was a lie, was highly criminal, and proved, as sooner or later that sin will prove, lying against his own head.
2. He did honourably and well. Hereby he demonstrated the sincerity of his grief, discouraged all others from thinking by doing the like to ingratiate themselves with him, and did that which might probably oblige the house of Saul and win upon them, and recommend him to the people as one that was zealous for public justice, without regard to his own private interest. We may learn from it that to give assistance to any in murdering themselves, directly or indirectly, if done wittingly, incurs the guilt of blood, and that the lives of princes ought to be, in a special manner, precious to us.

 17   When David had rent his clothes, mourned, and wept, and fasted, for the death of Saul, and done justice upon him who made himself guilty of it, one would think he had made full payment of the debt of honour he owed to his memory; yet this is not all: we have here a poem he wrote on that occasion; for he was a great master of his pen as well as of his sword. By this elegy he designed both to express his own sorrow for this great calamity and to impress the like on the minds of others, who ought to lay it to heart. The putting of lamentations into poems made them, 1. The more moving and affecting. The passion of the poet, or singer, is, by this way, wonderfully communicated to the readers and hearers. 2. The more lasting. Thus they were made, not only to spread far, but to continue long, from generation to generation. Those might gain information by poems that would not read history. Here we have,
I. The orders David gave with this elegy (2Sam 1:18): He bade them teach the children of Judah (his own tribe, whatever others did) the use of the bow, either. 1. The bow used in war. Not but that the children of Judah knew how to use the bow (it was so commonly used in war, long before this, that the sword and bow were put for all weapons of war, Gen 48:22), but perhaps they had of late made more use of slings, as David in killing Goliath, because cheaper, and David would have them now to see the inconvenience of these (for it was the archers of the Philistines that bore so hard upon Saul, 1Sam 21:3), and to return more generally to the use of the bow, to exercise themselves in this weapon, that they might be in a capacity to avenge the death of their prince upon the Philistines, and to outdo them at their own weapon. It was a pity but those that had such good heads and hearts as the children of Judah should be well armed. David hereby showed his authority over and concern for the armies of Israel, and set himself to rectify the errors of the former reign. But we find that the companies which had now come to David to Ziklag were armed with bows (1Chr 12:2); therefore, 2. Some understand it either of some musical instrument called a bow (to which he would have the mournful ditties sung) or of the elegy itself: He bade them teach the children of Judah Kesheth, the bow, that is, this song, which was so entitled for the sake of Jonathan's bow, the achievements of which are here celebrated. Moses commanded Israel to learn his song (Deut 31:19), so David his. Probably he bade the Levites teach them. It is written in the book of Jasher, there it was kept upon record, and thence transcribed into this history. That book was probably a collection of state-poems; what is said to be written in that book (Josh 10:13) is also poetical, a fragment of an historical poem. Even songs would be forgotten and lost if they were not committed to writing, that best conservatory of knowledge.
II. The elegy itself. It is not a divine hymn, nor given by inspiration of God to be used in divine service, nor is there any mention of God in it; but it is a human composition, and therefore was inserted, not in the book of Psalms (which, being of divine original, is preserved), but in the book of Jasher, which, being only a collection of common poems, is long since lost. This elegy proves David to have been,
1. A man of an excellent spirit, in four things: -
(1.) He was very generous to Saul, his sworn enemy. Saul was his father-in-law, his sovereign, and the anointed of the Lord; and therefore, though he had done him a great deal of wrong, David does not wreak his revenge upon his memory when he is in his grave; but like a good man, and a man of honour, [1.] He conceals his faults; and, though there was no preventing their appearance in his history, yet they should not appear in this elegy. Charity teaches us to make the best we can of every body and to say nothing of those of whom we can say no good, especially when they are gone. De mortuis nil nisi bonum - Say nothing but good concerning the dead. We ought to deny ourselves the satisfaction of making personal reflections upon those who have been injurious to us, much more drawing their character thence, as if every man must of necessity be a bad man that has done ill by us. Let the corrupt part of the memory be buried with the corrupt part of the man - earth to earth, ashes to ashes; let the blemish be hidden and a veil drawn over the deformity. [2.] He celebrates that which was praiseworthy in him. He does not commend him for that which he was not, says nothing of his piety or fidelity. Those funeral commendations which are gathered out of the spoils of truth are not at all to the praise of those on whom they are bestowed, but very much the dispraise of those who unjustly misplace them. But he has this to say in honour of Saul himself, First, That he was anointed with oil (2Sam 1:21), the sacred oil, which signified his elevation to, and qualification for, the government. Whatever he was otherwise, the crown of the anointing oil of his God was upon him, as is said of the high priest (Lev 21:12), and on that account he was to be honoured, because God, the fountain of honour, had honoured him. Secondly, That he was a man of war, a mighty man (2Sam:1:19-21), that he had often been victorious over the enemies of Israel and vexed them whithersoever he turned, 1Sam 14:47. His sword returned not empty, but satiated with blood and spoil, 2Sam 1:22. His disgrace and fall at last must not make his former successes and services to be forgotten. Though his sun set under a cloud, time was when it shone brightly. Thirdly, That take him with Jonathan he was a man of a very agreeable temper, that recommended himself to the affections of his subjects (2Sam 1:23): Saul and Jonathan were lovely and pleasant. Jonathan was always so, and Saul was so as long as he concurred with him. Take them together, and in the pursuit of the enemy, never were men more bold, more brave; they were swifter than eagles and stronger than lions. Observe, Those that were most fierce and fiery in the camp were no less sweet and lovely in the court, as amiable to the subject as they were formidable to the foe; a rare combination of softness and sharpness they had, which makes any man's temper very happy. It may be understood of the harmony and affection that for the most part subsisted between Saul and Jonathan: they were lovely and pleasant one to another, Jonathan a dutiful son, Saul an affectionate father; and therefore dear to each other in their lives, and in their death they were not divided, but kept close together in the stand they made against the Philistines, and fell together in the same cause. Fourthly, That he had enriched his country with the spoils of conquered nations, and introduced a more splendid attire. When they had a king like the nations, they must have clothes like the nations; and herein he was, in a particular manner, obliging to his female subjects, 2Sam 1:24. The daughters of Israel he clothed in scarlet, which was their delight.
(2.) He was very grateful to Jonathan, his sworn friend. Besides the tears he shed over him, and the encomiums he gives of him in common with Saul, he mentions him with some marks of distinction (2Sam 1:25): O Jonathan! thou wast slain in thy high places! which (compared with 2Sam 1:19) intimates that he meant him by the beauty of Israel, which, he there says, was slain upon the high places. He laments Jonathan as his particular friend (2Sam 1:26): My brother, Jonathan; not so much because of what he would have been to him if he had lived, very serviceable no doubt in his advancement to the throne and instrumental to prevent those long struggles which, for want of his assistance, he had with the house of Saul (had this been the only ground of his grief it would have been selfish), but he lamented him for what he had been: Very pleasant hast thou been unto me; but that pleasantness is now over, and I am distressed for thee. He had reason to say that Jonathan's love to him was wonderful; surely never was the like, for a man to love one who he knew was to take the crown over his head, and to be so faithful to his rival: this far surpassed the highest degree of conjugal affection and constancy. See here, [1.] That nothing is more delightful in this world than a true friend, that is wise and good, that kindly receives and returns our affection, and is faithful to us in all our true interests. [2.] That nothing is more distressful than the loss of such a friend; it is parting with a piece of one's self. It is the vanity of this world that what is most pleasant to us we are most liable to be distressed in. The more we love the more we grieve.
(3.) He was deeply concerned for the honour of God; for this is what he has an eye to when he fears lest the daughters of the uncircumcised, that are out of covenant with God, should triumph over Israel, and the God of Israel, 2Sam 1:20. Good men are touched in a very sensible part by the reproaches of those that reproach God.
(4.) He was deeply concerned for the public welfare. It was the beauty of Israel that was slain (2Sam 1:19) and the honour of the public that was disgraced: The mighty have fallen (this is three times lamented, 2Sam 1:19, 2Sam 1:25, 2Sam 1:27), and so the strength of the people is weakened. Public losses are most laid to heart by men of public spirit. David hoped God would make him instrumental to repair those losses and yet laments them.
2. A man of a fine imagination, as well as a wise and holy man. The expressions are all excellent, and calculated to work upon the passions. (1.) The embargo he would fain lay upon Fame is elegant (2Sam 1:20): Tell it not in Gath. It grieved him to the heart to think that it would be proclaimed in the cities of the Philistines, and that they would insult over Israel upon it, and the more in remembrance of the triumphs of Israel over them formerly, when they sang, Saul has slain his thousands; for this would now be retorted. (2.) The curse he entails on the mountains of Gilboa, the theatre on which this tragedy was acted: Let there be no dew upon you, nor fields of offerings, 2Sam 1:21. This is a poetical strain, like that of Job, Let the day perish wherein I was born. Not as if David wished that any part of the land of Israel might be barren, but, to express his sorrow for the thing, he speaks with a seeming indignation at the place. Observe, [1.] How the fruitfulness of the earth depends upon heaven. The worst thing he could wish to the mountains of Gilboa was barrenness and unprofitableness to man: those are miserable that are useless. It was the curse Christ pronounced on the fig-tree, Never fruit grow on thee more, and that took effect - the fig-tree withered away: this, on the mountains of Gilboa, did not. But, when he wished them barren, he wished there might be no rain upon them; and, if the heavens be brass, the earth will soon be iron. [2.] How the fruitfulness of the earth must therefore be devoted to heaven, which is intimated in his calling the fruitful fields fields of offerings. Those fruits of their land that were offered to God were the crown and glory of it: and therefore the failure of the offerings is the saddest consequent of the failure of the corn. See Joel 1:9. To want that wherewith we should honour God is worse than to want that wherewith we should sustain ourselves. This is the reproach David fastens upon the mountains of Gilboa, which, having been stained with royal blood, thereby forfeited celestial dews. In this elegy Saul had a more honourable interment than that which the men of Jabesh-Gilead gave him.


Display settings Display settings יהוהיהוה JehovaJehova