Czech Study Bible Translation (CZ)Numbers - 1. chapter - Numbers - chapter 1

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Czech Study Bible Translation (CZ)

Český studijní překlad chce přinést současnému českému čtenáři kvalitní a přesný překlad Bible. Jde o překlad studijní, v co největší míře konkordantní a důsledný. Je určen především pro každodenní studium a výklad Písma Písmem. Jeho nedílnou součástí je proto bohatý odkazový a poznámkový aparát. Naší cílovou skupinou jsou hlavně lidé, kteří chtějí jít hlouběji „do Písma“, ale nemají znalost originálních biblických jazyků. Rádi bychom, aby tento nový překlad navázal na národní písmáckou tradici, na kvality a duchovní význam Bible Kralické. Cílem překladatelského týmu je umožnit českému čtenáři, neznalému původních biblických jazyků, bibli nejen číst, ale skutečně hloubkově studovat.

Čím se ČSP snaží dosáhnout svých cílů? Na rozdíl od většiny jiných překladů se u mnoha veršů snaží nabídnout nejen tu překladovou variantu, která je překladatelům nejbližší, ale v poznámce pod čarou i další možnosti. Pokud je to možné, snaží se být tzv. konkordantní – tedy stejné slovo v originálním jazyce překládat stejným českým slovem. Používá speciálně vyvinutý bohatý poznámkový aparát, který zahrnuje mimořádný záběr desítek tisíc jazykových, historických a výkladových poznámek a odkazů. Poznámky se zabývají textem a faktografií a vyhýbají se teologickým interpretacím. Tím je ČSP dobrým kandidátem pro široké využití všemi křesťany bez ohledu na církevní příslušnost. Obsahuje také dohromady 70 stran dalších příloh a map. Specialitou ČSP je také to, že při jeho vzniku byl využíván unikátní překladatelský software BTr, vyvinutý na míru vedoucím týmu A. Zelinou. ČSP nechce rezignovat ani na krásu. Je přeložen soudobou a srozumitelnou češtinou a jeho netradiční vazbu navrhl přední český výtvarník Aleš Lamr.

Přesné překlady Bible, které umožňují všeobecný přehled, ale i hlubší studium biblických událostí, existuje prakticky ve všech zemích západní kulturní tradice. Jmenujme nejznámější New American Standard Bible (1965-1677), New Revised Standard Version (1989) v angličtině, Revidierte Elberfelder (1993), Schlachter version (1951) v němčině. U nás podobné dílo nemohlo kvůli desetiletím totalitní nesvobody vzniknout. Zaplnění této mezery v duchovním i kulturním dědictví českého národa je úkolem současné generace, která k tomu má znovu všechny podmínky. Český studijní překlad Bible by měl svému čtenáři umožňovat, aby se ve své mateřštině co nejvíce přiblížil původnímu znění, způsobu myšlení a poselství Písma.

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Czech Study Bible Translation (CZ)

display translators notes

1Hospodin promluvil k Mojžíšovi v Sínajské pustině ve stanu setkávání prvního dne druhého měsíce ve druhém roce po jejich vyjití z egyptské země: 2Učiňte soupis celé pospolitosti synů Izraele podle jejich čeledí, podle domu jejich otců, podle počtu jmen všech mužského pohlaví, hlavu za hlavou, 3od věku dvaceti let výše, všech schopných v Izraeli táhnout s armádou. Spočítejte je podle jejich oddílů, ty a Áron. 4S vámi bude vždy jeden muž za pokolení, ten, který je předákem v domě svých otců. 5Toto jsou jména mužů, kteří povstanou s vámi: za Rúbena Elísúr, syn Šedeúrův; 6za Šimeóna Šelumíel, syn Suríšadajův; 7za Judu Nachšón, syn Amínadabův; 8za Isachara Netanel, syn Súarův; 9za Zabulóna Elíab, syn Chelónův; 10za syny Josefovy, za Efrajima Elíšama, syn Amíhudův, za Manasesa Gamlíel, syn Pedásurův; 11za Benjamína Abídan, syn Gideoního; 12za Dana Achíezer, syn Amíšadajův; 13za Ašera Pagíel, syn Okranův; 14za Gáda Eljásaf, syn Deúelův; 15za Neftalího Achíra, syn Énanův. 16Toto byli povolaní z pospolitosti, předáci otcovských pokolení, vůdci izraelských rodů. 17Mojžíš a Áron vzali tyto muže, kteří byli jmenovitě určeni, 18a prvního dne druhého měsíce svolali celou pospolitost a lidé se dávali zapsat podle svých čeledí, podle domu svých otců, podle počtu jmen od věku dvaceti let výše, hlava za hlavou, 19jak přikázal Hospodin Mojžíšovi. Spočítal je v Sínajské pustině. 20Výsledek byl tento: synové Rúbena, Izraelova prvorozeného, byli uvedeni ve svých rodopisech podle svých čeledí, podle domu svých otců, podle počtu jmen, hlava za hlavou, všichni mužského pohlaví od věku dvaceti let výše, všichni schopní táhnout s armádou; 21spočítaných z pokolení Rúbenova bylo čtyřicet šest tisíc pět set. 22Synové Šimeónovi byli uvedeni ve svých rodopisech podle svých čeledí, podle domu svých otců, spočítaní podle počtu jmen, hlava za hlavou, všichni mužského pohlaví od věku dvaceti let výše, všichni schopní táhnout s armádou; 23spočítaných z pokolení Šimeónova bylo padesát devět tisíc tři sta. 24Synové Gádovi byli uvedeni ve svých rodopisech podle svých čeledí, podle domu svých otců, podle počtu jmen od věku dvaceti let výše, všichni schopní táhnout s armádou; 25spočítaných z pokolení Gádova bylo čtyřicet pět tisíc šest set padesát. 26Synové Judovi byli uvedeni ve svých rodopisech podle svých čeledí, podle domu svých otců, podle počtu jmen od věku dvaceti let výše, všichni schopní táhnout s armádou; 27spočítaných z pokolení Judova bylo sedmdesát čtyři tisíc šest set. 28Synové Isacharovi byli uvedeni ve svých rodopisech podle svých čeledí, podle domu svých otců, podle počtu jmen od věku dvaceti let výše, všichni schopní táhnout s armádou; 29spočítaných z pokolení Isacharova bylo padesát čtyři tisíc čtyři sta. 30Synové Zabulónovi byli uvedeni ve svých rodopisech podle svých čeledí, podle domu svých otců, podle počtu jmen od věku dvaceti let výše, všichni schopní táhnout s armádou; 31spočítaných z pokolení Zabulónova bylo padesát sedm tisíc čtyři sta. 32Synové Josefovi: Synové Efrajimovi byli uvedeni ve svých rodopisech podle svých čeledí, podle domu svých otců, podle počtu jmen od věku dvaceti let výše, všichni schopní táhnout s armádou; 33spočítaných z pokolení Efrajimova bylo čtyřicet tisíc pět set. 34Synové Manasesovi byli uvedeni ve svých rodopisech podle svých čeledí, podle domu svých otců, podle počtu jmen od věku dvaceti let výše, všichni schopní táhnout s armádou; 35spočítaných z pokolení Manasesova bylo třicet dva tisíc dvě stě. 36Synové Benjamínovi byli uvedeni ve svých rodopisech podle svých čeledí, podle domu svých otců, podle počtu jmen od věku dvaceti let výše, všichni schopní táhnout s armádou; 37spočítaných z pokolení Benjamínova bylo třicet pět tisíc čtyři sta. 38Synové Danovi byli uvedeni ve svých rodopisech podle svých čeledí, podle domu svých otců, podle počtu jmen od věku dvaceti let výše, všichni schopní táhnout s armádou;  39spočítaných z pokolení Danova bylo šedesát dva tisíc sedm set.  40Synové Ašerovi byli uvedeni ve svých rodopisech podle svých čeledí, podle domu svých otců, podle počtu jmen od věku dvaceti let výše, všichni schopní táhnout s armádou; 41spočítaných z pokolení Ašerova bylo čtyřicet jeden tisíc pět set. 42Synové Neftalího byli uvedeni ve svých rodopisech podle svých čeledí, podle domu svých otců, podle počtu jmen od věku dvaceti let výše, všichni schopní táhnout s armádou; 43spočítaných z pokolení Neftalího bylo padesát tři tisíc čtyři sta. 44Toto jsou ti, kdo byli spočítáni, které spočítali Mojžíš a Áron a izraelští předáci, dvanáct mužů; jeden muž byl vždy za dům svého otce. 45To byli všichni spočítaní synové Izraele podle domu svých otců od věku dvaceti let výše, všichni schopní v Izraeli táhnout s armádou. 46Všech spočítaných bylo šest set tři tisíc pět set padesát. 47Avšak Lévijci podle pokolení svých otců nebyli mezi ně počítáni. 48Hospodin promluvil k Mojžíšovi: 49Pouze pokolení Léviho nepočítej a nečiň jejich soupis mezi syny Izraele. 50Nýbrž ustanov Lévijce nad příbytkem svědectví, nad všemi jeho předměty a nade vším, co k němu patří. Oni budou nosit příbytek a všechny jeho předměty, budou v něm konat bohoslužbu a budou tábořit kolem příbytku. 51Když bude mít příbytek vyrazit na cestu, Lévijci ho složí, a když bude mít příbytek tábořit, Lévijci ho postaví. Když by se přiblížil někdo jiný, bude usmrcen. 52Synové Izraele budou tábořit každý ve svém táboře, každý pod svou zástavou podle svých oddílů. 53Avšak Lévijci ať táboří kolem příbytku svědectví, aby na pospolitost synů Izraele nedopadlo rozhořčení. Lévijci budou konat službu příbytku svědectví. 54Synové Izraele učinili všechno tak, jak přikázal Hospodin Mojžíšovi. Tak to učinili.


Betrachtungen über die Bücher der Bibel (Synopsis) - J. N. Darby (DE)
Kapitel 1-3

Das erste, was bemerkt werden muß, ist, daß Gott Sein Volk genau zählt (mustert), und einmal auf diese Weise erkannt, ordnet Er sie um Sein Zelt: ein holdseliger Gedanke, auf diese Weise erkannt und um Gott Selbst gelagert zu werden! Hier bezog sich das nicht auf die Berufung durch den Glauben, sondern auf Familien, Häuser und Stämme. Beim Lagern während der Ruhe oder bei ihrem Gang wurde diese Ordnung sorgfältig aufrechterhalten, es war aber die Ordnung einer Nation und ihrer Stämme. Gott wohnte dort, aber die Einheit des Leibes, oder des Geistes, oder die Vereinigung in irgendeinem Sinne hatten da keinen Raum.

Drei Stämme an jeder Seite des Hofes bewahrten das Zelt Jehovas. Levi allein wurde herausgenommen, um dem Dienste Gottes geweiht zu werden; darum lagerte der Stamm Levi nach seinen Vaterhäusern unmittelbar rund um den Hof. Mose, Aaron und die Priester wurden dem Eingang gegenüber hingestellt, durch den Gott genaht wurde. Die geringsten Dinge im Wort verdienen beachtet zu werden. Psalm 80  wird ganz durch die Lage der Stämme erschlossen. In den letzten Tagen der Verwüstung Israels bittet der Geist des Psalmisten Gott, sie zu führen und Seine Macht zu erweisen, wie Er es tat, als Er sie durch die Wüste führte; er bat um die Macht Seiner Gegenwart auf die Lade des Zeugnisses, so wie Gott sie erwiesen hatte und wie im Augenblick des Aufbruchs Israel gesagt wurde: „Stehe auf, Jehova, daß deine Feinde sich zerstreuen."" Ephraim, Benjamin und Manasse waren im Lager Israels der Lade am nächsten, deshalb heißt es in Vers 2 dieses Psalms: „Vor Ephraim und Benjamin und Manasse.""

Beim Aufbruch des Lagers war die angegebene Ordnung die, daß die von den Leviten umringte Lade inmitten der Stämme sein sollte, so wie es war, wenn das Lager ruhte (Kap. 2, 17). Dieses Zelt war in ihrer Mitte wie in der Mitte eines Heeres, das sie bewachte, und wenn das Lager ruhte, war es der Sammelpunkt der Anbetung und des Zutritts. Sie warteten der Hut des Herrn.

In Kapitel 4. Mo 10 werden wir sehen, daß eine andere Anordnung gegeben wurde anstelle dieser.

In Kapitel 3 werden die Leviten nach den Gedanken Gottes zum Dienst abgesondert.

Sie sind ein Bild von der Kirche, oder eher von den Gliedern der Kirche in ihrem Dienst, gleichwie die Priester ein Bild von den Christen sind, die zum Throne Gottes nahen, obwohl beides nur ein Schatten ist, nicht ein vollkommenes Bild.

Die Leviten waren Gott dargebrachte Erstlinge, denn sie waren anstelle der Erstgeborenen, in denen Gott Israel zu Sich genommen hatte, als Er die Erstgeborenen Ägyptens schlug.

Auf diese Weise ist die Kirche als die Erstlinge der Schöpfung Gottes dem Herrn heilig [1]. Da die Zahl der Erstgeborenen größer war als die der Leviten, wurden die übrigen als ein Zeichen dafür gelöst, daß sie Gott gehörten, und die Leviten wurden zum Besitztum Gottes für Seinen Dienst (V. 12. 13). Es ist dasselbe in bezug auf die Kirche: sie gehört Gott völlig, um Ihm hienieden zu dienen.

Daneben aber wurden die Leviten vollständig Aaron, dem Hohenpriester gegeben, denn der Dienst der Kirche oder ihrer Glieder hängt voll und ganz von Christo in der Gegenwart Gottes ab, und er hat keinen anderen Gegenstand als den, was Ihn betrifft und mit Ihm verbunden ist, und dem Platze und dem Dienste entfließt, den Er Selbst Gott in der wahrhaftigen Hütte darbringt - indem sie hienieden die Ziele ausführt, für die Er droben im Heiligtum ist; dies steht in direkter Verbindung mit dem Heiligtum, was für uns der Himmel ist, denn wir gehören dem Himmel an, und unser Wandel und unser ganzer Dienst bezieht sich auf ihn und wird durch unsere Verbindung mit ihm gekennzeichnet. Unser Bürgertum (lebendige Beziehung) ist im Himmel, wir reinigen uns selbst, gleichwie Er rein ist, und wir sind dazu berufen Gottes würdig zu wandeln, der uns in Sein Reich und in Seine Herrlichkeit berufen hat - würdig des Herrn zu allem Wohlgefallen. Da aber der Vorhang zerrissen ist, sind wir jedoch viel voller mit diesen Dingen verbunden, als es die Leviten selbst dem Vorbilde nach waren. Der Dienst der Heiligen hat keinen Wert (im Gegenteil, er ist Sünde), außer wenn er mit dem Priestertum verbunden ist (d. h. mit Christo droben, in der Gegenwart Gottes für uns, mit dem wir tatsächlich auch in dieser Nähe verbunden sind - Priester durch Gnade); deshalb ist alles in direkter Beziehung zu Ihm in diesem himmlischen Charakter vollendet.

Infolgedessen ist unser Dienst in allen seinen Einzelheiten absolut nichts nütze, wenn er nicht mit unserer Gemeinschaft mit dem Herrn und mit dem Priestertum Christi verbunden ist. Christus ist „Sohn über sein Haus"". „Es sind Verschiedenheiten von Diensten, aber derselbe Herr."" Der Heilige Geist gibt die Befähigung und die Begabung zum Dienst, aber beim Ausüben dieser Befähigung und dieser Begabung sind wir Knechte Christi.

Somit haben wir diese drei Grundsätze in bezug auf den Dienst: erstens sind wir erlöst, befreit von den Gerichten, unter denen die Feinde Gottes stehen, da wir aus der Mitte dieser Feinde herausgenommen sind; zweitens als eine Folge dieser ersten Tatsache gehören wir absolut Gott; um einen Preis erkauft, gehören wir nicht uns selbst, sondern Gott, wir sollen Gott in unseren Leibern, die Sein sind, verherrlichen; drittens sind wir voll und ganz Christo, der das Haupt des Hauses Gottes, der Priester ist, für den Dienst Seiner Hütte gegeben. Glückselige Knechtschaft, glückliche Selbstverleugnung, wahre Befreiung von einer Welt der Sünde! Der Dienst wird in Abhängigkeit von Christo und in Gemeinschaft mit dem Herrn geleistet: er ist mit dem Priestertum verbunden und fließt von Ihm und ist mit Ihm verbunden, und auch mit dem Ort, wo Er ist, mit dem Er unsere Hoffnungen, unser Leben, und die Zuneigungen unserer Herzen verbunden hat. Von diesem Standpunkte aus und im Hinblick darauf dienen wir: „Jeden Menschen vollkommen in Christo darzustellen.""

Der Dienst scheint auf die Stiftshütte beschränkt zu sein, d. h. daß er inmitten des Volkes Gottes und in Verbindung mit ihrem Herzunahen zu Gott ausgeübt wird. Denn das Predigen des Evangeliums an die Außenstehenden bildete keinen Teil des jüdischen Systems, das ein Schatten, aber nicht ein vollkommenes Bild des gegenwärtigen Zustandes der Dinge war. Das Evangelium ist der Ausdruck der Gnade, die die Sünder besucht, um ihre Errettung zu bewirken, eine Liebe, die aktiv ausgeht. Hier wird uns die Einsetzung der Leviten dem Grundsatze nach dargestellt; weiterhin werden wir ihre Reinigung und ihre Weihung für Gott finden.

Wir können hier bemerken, daß in bezug auf das, was am erhabensten in der Berufung der Kirche ist, alle ihre Glieder eins sind. Mit Ausnahme des Hohenpriesters verrichteten die Priester alle gleich oder zusammen den Dienst des Darbringens der Opfergaben für Gott. So ist es auch bei der Kirche: alle ihre Glieder nahen Gott gleicherweise und stehen in derselben Beziehung zu Ihm. (Ein Priester, der für einen anderen Israeliten handelte, der eine Opfergabe gebracht hatte oder welcher gesündigt hatte, stellte eher Christum Selbst dar.)

Andererseits war die Ordnung des Dienstes der Leviten durch den unumschränkten Willen Gottes bestimmt, der einen jeden an seinen Platz setzte. So ist es in dem Dienst der Kirche, die größten Unterschiede werden gefunden werden, jedem wird aber sein Platz angewiesen.

Ich glaube, daß dasselbe in der Herrlichkeit stattfinden wird (vgl. Eph 4; 1. Kor 12 ). Alle werden dem Bilde des Sohnes gleichgestaltet, demgemäß aber, wie ein jeder vom Heiligen Geist für den Dienst erfüllt wurde, und mithin nach den Ratschlüssen Gottes, so werden sie, je nachdem wem es vom Vater gegeben ist, zur Rechten oder zur Linken zu sitzen, über zehn oder über fünf Städte bestellt. Alle zusammen gehen sie in die Freude ihres Herrn ein. Wir sind alle Brüder, die nur einen Lehrer haben. Der Lehrer aber schenkt einem jeden Gnade nach Seinem Willen, im Einklang mit den Ratschlüssen Gottes des Vaters. Der, welcher brüderliche Einheit leugnet, leugnet die alleinige Autorität des Lehrers. Der, welcher die Verschiedenheiten von Diensten leugnet, leugnet ebenso die Autorität des Lehrers, der über Seine Knechte verfügt, wie Er will, und Der sie Seiner Weisheit und Seinen göttlichen Rechten gemäß erwählt.

--------------------------------------

Fußnoten:

[1] Ich rede hier immer von der Kirche in ihren einzelnen Gliedern, um auf die Klasse der Personen hinzuweisen.

Einleitung

Das dritte Buch Mose enthält die Offenbarung Gottes, der auf dem Throne sitzt, wo Er Platz nimmt, damit das Volk, soweit es kommen konnte, Ihm nahen sollte, die Offenbarung des Priestertums, das dem Throne so nahe gebracht wurde, wie der Mensch Zugang zu ihm haben konnte; dann auch die Verkündigung der Gebote wegen dieser zwei großen Tatsachen, insofern sie die Allgemeinheit des Volkes angingen.

Im vierten Buch Mose haben wir den Dienst und den Wandel des Volkes - sinnbildlich von den Heiligen beim Durchziehen dieser Welt, und folglich das, was sich auf die Leviten und auf die Reise durch die Wüste bezieht. So wie das dritte Buch Mose mit Regelungen und Warnungen betreffs des Besitzes des Landes endete, und zwar in bezug auf die Rechte Gottes und mithin auf die Rechte des Volkes, so führt uns das vierte Buch Mose durch die Wüste bis zu dem Augenblick des Einzuges des Volkes in das Land am Ende der Reise durch die Wüste, und es redet von jener Gnade, die das Volk zum Schluß rechtfertigt, trotz all ihrer Treulosigkeit.

Es ist wichtig, im Sinn zu behalten, daß, was die Wirksamkeit der Erlösung betrifft, das Volk am Sinai zu Gott gebracht wurde (2. Mo 15, 13; 19, 4 ). In dieser Hinsicht war alles vollendet (vergleiche den Schächer am Kreuze und Kol 1, 12). Die Reise durch die Wüste ist eine Sache für sich; sie ist nicht Teil des Vorsatzes Gottes, sondern Seiner Wege mit uns. Darum kommt hier das „wenn"" vor, und die Zeit der Prüfung. Wenn Jordan und Schilfmeer sich vereinigen - Auszug und Einzug - (nur die Lade ging in den Jordan) ging es nicht um Gericht oder um Feinde. Es ist die erfahrungsgemäße Verwirklichung unseres Todes und unserer Auferstehung mit Christo. Was aber die Reise anbetrifft, müssen wir das Ziel erreichen, um einziehen zu können.


Display settings Display settings יהוהיהוה JehovaJehova