Catholic liturgical translationRomans - 10. chapter - Romans - chapter 10

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Catholic liturgical translation

Český katolický překlad - Nový Zákon čili tzv. "liturgický překlad" (vzniklý pod vedením V. Bognera) vyšel v roce 1988. Překlad vychází z překladu NZ od Ondřeje Petrů.

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Catholic liturgical translation


1Bratři, toužím po tom ve svém srdci a snažně prosím za ně Boha, aby došli spásy.2A svědčím o nich, že mají horlivost pro Boha, ale je to horlivost bez hlubšího poznání.3Upadli do omylu při usuzování, jak Bůh ospravedlňuje, a chtěli k tomu dojít sami, a proto se nepodřídili Božímu způsobu ospravedlnění.4Vždyť cíl Zákona je Kristus, aby v něm dostal ospravedlnění každý, kdo věří.5Mojžíš totiž píše o spravedlnosti ze Zákona toto: 'Ten, kdo ji plní, bude mít skrze ni život'.6Ale o spravedlnosti z víry mluví takto: 'Neříkej si u sebe: Kdo vystoupí do nebe?' - aby totiž Krista přivedl dolů -7ani 'Kdo sestoupí do propasti?' - aby totiž Krista vyvedl z mrtvých. 8Co však říká? 'Blízko tebe je to slovo, máš ho v ústech i ve svém srdci'; to je slovo víry kterou hlásáme. 9Jestliže tedy ústy vyznáváš, že Ježíš je Pán, a v srdci věříš, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen.10Víra v srdci vede ke spravedlnosti, vyznání ústy vede ke spáse.11Písmo přece říká: 'Žádný, kdo v něho věří, nebude zklamán.'12Není totiž žádný rozdíl mezi židem a pohanem; všichni přece mají jednoho a téhož Pána a ten je bohatě štědrý ke všem, kdo ho vzývají.13Vždyť 'každý, kdo bude vzývat jméno Páně, bude spasen'.14Jak ho však mohou vzývat, když v něho neuvěřili? A jak v něj mohou uvěřit, když o něm ještě neslyšeli? Jak o něm však mohou uslyšet bez hlasatele?15Ale jak mohou hlásat, jestliže nebyli posláni? Tak to stojí v Písmu: 'Jak milý je příchod těch, kdo zvěstují dobré věci!'16Ale ne všichni tu radostnou zvěst přijali. Izaiáš přece praví: 'Pane, kdo uvěřil tomu, co jsme hlásali?'17Víra je tedy z hlásání, hlásání pak se děje slovem o Kristu.18Ale ptáme se: Neslyšeli snad o tom? - Ale ano! 'Všude na zemi pronikl jejich hlas, až na konec světa jejich slova.'19Ptám se však dále: Copak to Izrael nepochopil? - Už Mojžíš praví: 'Já vás popudím k žárlivosti kvůli tomu, kdo není národ, kvůli pošetilému národu vás rozhněvám.'20A Izaiáš se odvažuje říci: 'Dal jsem se nalézt těm, kdo mě nehledali, dal jsem se poznat těm, kdo se po mně neptali.'21O Izraelitech však říká: 'Po celý den jsem vztahoval ruce k lidu neposlušnému a vzpurnému.'


Carl Heinrich Riegers - Comments (GER)
Der Apostel zeigt 4) wie GOtt die Heiden durch den Glauben zur Gerechtigkeit bringe, deren die Juden durch den Unglauben verfehlen, und über dem vergeblichen Aufrichten ihrer eigenen Gerechtigkeit sich so am Glaubens =Weg stoßen. Aus diesem und allem im zehnten Kapitel weiter Folgenden sieht man, daß wirklich die scharfen Ausdrücke im Vorhergehenden neunten Kapitel nur zur Brechung des Trotzes in unserer Natur gemeint sind, der weg zur Gnade aber nach GOttes Vorsatz doch Allen offen steht. Aber vom eigenen Ruhm aus den Werken, und allen Prätensionen an GOtt muß man abstehen, sonst gibt es lauter Verstoß, und oft am meisten bei denn, die sich beim Laufen am meisten angreifen. Das Neue Testament und der Vorhalt des Glaubens darin ist ja doch dem jüdischen Volk nicht zu schnell und plötzlich gekommen, daß sei sich nicht hätten fassen können, sondern es war ja schon mit ihrer ganzen vorigen Anstalt unter dem Gesetz auf nichts Anderes abgesehen, als sie zum Glauben vorzubereiten, und sie zu Christus, als dem Ende des Gesetzes, zu leiten. Bei nichts kann sich der Mensch so schmücken, als bei dem Eifer, seine Gerechtigkeit aufzurichten. Da kann man sich oft selbst mit GOttes Namen bedecken, und unter dessen Vorwand sich doch des Heilandes GOttes erwehren. Das war kein geringer Teil vom Leiden JEsu, sonderlich in des Hohenpriesters Palast, der Ihn, aus Eifer um GOtt, bei dem lebendigen GOtt beschworen hat, und doch die Wahrheit GOttes bei sich in Ungerechtigkeit aufgehalten hat. In solchen unreinen Gewissen gibt es die größte Verwirrung. GOttes Recht an sie, und wie sie sich vor der Offenbarung seines Zorns vom Himmel zu fürchten Ursache hätten, und wie froh sie dabei sein sollten, daß sie unter die - im Evangelium verkündigte und auf Retten aus der Sünde eingerichtete Gerechtigkeit fliehen könnten, davon erkennen sie Eines so wenig als das Andere. Mithin, wenn sie schon GOtt zum Vorwand nehmen, so eifern sie doch mehr um das Eigene, das sie aus Unwissenheit für zulänglich halten; und wobei das Aufrichten ihrem Hochmut und Eigendünkel schmeichelt. Aufrichten gefällt eben dem Menschen besser als untertan sein; und es war doch mit dem Gesetz vom Anfang nie darauf angesehen, daß der Mensch dadurch zur Gerechtigkeit und Leben kommen sollte; sondern daß ein Verlangen nach der Gnade erweckt, und sie zum Glauben an Christum geleitet würden. Sobald nun Jemand zu Christo flieht, so sieht er mit dem Gesetz hinaus und kommt zum Ende. Wie er es sonst angreift, wird er bei hunderterlei Veränderungen nie fertig. Wer nun so das Aufrichten seiner eigenen Gerechtigkeit aufgibt, und sich hinter Christum stellt, der ist gerecht, so daß ihm auch das Gesetz Ruhe läßt.

(5-21) - Der Apostel zeigt 5) wie dieser zur Seligkeit angewiesene Glaubens = Weg so leicht, für alle Menschen brauchbar, und ihnen so nahe gebracht sei. Zum Aufrichten ihrer eigenen Gerechtigkeit wollten sie wohl einen Vorwand von Mose und seinem Sagen nehmen: Welcher Mensch das tut, der wird darin leben. Aber Moses hat nicht gesagt, daß es Jemand von uns tun könne. Vielmehr hat Moses selbst schon viele auf die Gerechtigkeit aus dem Glauben leitende Aussprüche getan, wie der Apostel einen dergleichen anführt. Ein Mensch, der das, was er im Gesetz sucht, nicht aufbringen kann, und das, was ihm im Evangelium so nahe wäre, nicht sieht, muß zuletzt auf so schwierige Gedanken kommen, wie wenn in der Höhe und in der Tiefe mit allem angewandten Ernst, nichts auszurichten wäre, wobei man Ruhe für seine Seele fände. Der Unglaube wäre froh, wenn er die Schuld auf GOtt schiebe und vorgeben könnte, er wolle zwar, aber GOtt mache es einem zu schwer. Der Glaube hingegen ist froh, wenn er GOtt die Ehre geben und sagen kann, daß er ihm in Christo Alles nahe gebracht, und ihm einen brauchbaren Weg geöffnet habe. Zu Moses, zu Christi und zu allen Zeiten ist das ein Geschäft des Unglaubens, daß man sich das wieder vom herzen weg in die ferne spielen will, was GOtt nahe bringt. Der Mensch geht lieber in Weitläufigkeiten ein, als in das gute Vertrauen durch Christum zu GOtt. O! wer sich mit Glauben in den Tod und die Auferstehung Christi hinein legen lernt, und auf diesen Namen sich zu berufen anfängt, was für Hilfe aus der Sünde, welche Gerechtigkeit und Freiheit vor dem zu Schanden werden, welche Fülle von Heil wird er finden. Das Höchste aber wird immer durch die niedrigsten Mittel nahe gebracht, damit der Geringe aus dem Staube aufgerichtet, der Hohe aber unter die niedrigen Mittel gedemütigt werde. - Daß GOtt aber mit seiner Offenbarung und seinem Beruf sich nicht an die Juden allein halten werde, davon hat es schon in Mose und den Propheten Spuren genug gegeben. Moses hat ihnen schon so ein Lied aufzuheben gegeben, darin auf das gedeutet war, wie GOtt gegen die Trägheit zum Glauben sie über einem anderen Volk wieder zum Eifer reizen wolle, wie es aber auch bei Vielen über der Mißgunst, womit sie den Fortgang des Evangeliums ansehen, zu einem sündlichen Zorn ausschlagen werde. Und da sich bis in die Zeiten Jesajas hinein des jüdischen Volkes Undank und Widerspruchs = Geist noch viel weiter gezeigt hat, so ging auch dieser Knecht GOttes noch weiter in der Anzeige, wie das Reich GOttes von ihnen genommen, und denen würde gegeben werden, von welchen bessere Früchte zu erwarten wären.


Display settings Display settings
/ / 0.015 s.