Catholic liturgical translationRomans - 10. chapter - Romans - chapter 10

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Catholic liturgical translation

Český katolický překlad - Nový Zákon čili tzv. "liturgický překlad" (vzniklý pod vedením V. Bognera) vyšel v roce 1988. Překlad vychází z překladu NZ od Ondřeje Petrů.

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Catholic liturgical translation


1Bratři, toužím po tom ve svém srdci a snažně prosím za ně Boha, aby došli spásy.2A svědčím o nich, že mají horlivost pro Boha, ale je to horlivost bez hlubšího poznání.3Upadli do omylu při usuzování, jak Bůh ospravedlňuje, a chtěli k tomu dojít sami, a proto se nepodřídili Božímu způsobu ospravedlnění.4Vždyť cíl Zákona je Kristus, aby v něm dostal ospravedlnění každý, kdo věří.5Mojžíš totiž píše o spravedlnosti ze Zákona toto: 'Ten, kdo ji plní, bude mít skrze ni život'.6Ale o spravedlnosti z víry mluví takto: 'Neříkej si u sebe: Kdo vystoupí do nebe?' - aby totiž Krista přivedl dolů -7ani 'Kdo sestoupí do propasti?' - aby totiž Krista vyvedl z mrtvých. 8Co však říká? 'Blízko tebe je to slovo, máš ho v ústech i ve svém srdci'; to je slovo víry kterou hlásáme. 9Jestliže tedy ústy vyznáváš, že Ježíš je Pán, a v srdci věříš, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen.10Víra v srdci vede ke spravedlnosti, vyznání ústy vede ke spáse.11Písmo přece říká: 'Žádný, kdo v něho věří, nebude zklamán.'12Není totiž žádný rozdíl mezi židem a pohanem; všichni přece mají jednoho a téhož Pána a ten je bohatě štědrý ke všem, kdo ho vzývají.13Vždyť 'každý, kdo bude vzývat jméno Páně, bude spasen'.14Jak ho však mohou vzývat, když v něho neuvěřili? A jak v něj mohou uvěřit, když o něm ještě neslyšeli? Jak o něm však mohou uslyšet bez hlasatele?15Ale jak mohou hlásat, jestliže nebyli posláni? Tak to stojí v Písmu: 'Jak milý je příchod těch, kdo zvěstují dobré věci!'16Ale ne všichni tu radostnou zvěst přijali. Izaiáš přece praví: 'Pane, kdo uvěřil tomu, co jsme hlásali?'17Víra je tedy z hlásání, hlásání pak se děje slovem o Kristu.18Ale ptáme se: Neslyšeli snad o tom? - Ale ano! 'Všude na zemi pronikl jejich hlas, až na konec světa jejich slova.'19Ptám se však dále: Copak to Izrael nepochopil? - Už Mojžíš praví: 'Já vás popudím k žárlivosti kvůli tomu, kdo není národ, kvůli pošetilému národu vás rozhněvám.'20A Izaiáš se odvažuje říci: 'Dal jsem se nalézt těm, kdo mě nehledali, dal jsem se poznat těm, kdo se po mně neptali.'21O Izraelitech však říká: 'Po celý den jsem vztahoval ruce k lidu neposlušnému a vzpurnému.'


Jamieson Fausset Brown Bible Commentary
 1   SAME SUBJECT CONTINUED--HOW ISRAEL CAME TO MISS SALVATION, AND THE GENTILES TO FIND IT. (Rom. 10:1-21)
Brethren, my heart's desire--The word here expresses "entire complacency," that in which the heart would experience full satisfaction.
and prayer--"supplication."
to God for Israel--"for them" is the true reading; the subject being continued from the close of the preceding chapter.
is, that they may be saved--"for their salvation." Having before poured forth the anguish of his soul at the general unbelief of his nation and its dreadful consequences (Rom 9:1-Rom 9:3), he here expresses in the most emphatic terms his desire and prayer for their salvation.

 2   For I bear them record--or, "witness," as he well could from his own sad experience.
that they have a zeal of--"for"
God, but not according to knowledge--(Compare Acts 22:3; Acts 26:9-Acts 26:11; Gal 1:13-Gal 1:14). He alludes to this well-meaning of his people, notwithstanding their spiritual blindness, not certainly to excuse their rejection of Christ and rage against His saints, but as some ground of hope regarding them. (See 1Tim 1:13).

 3   For they being ignorant of God's righteousness--that is, for the justification of the guilty (see on Rom 1:17).
and going about--"seeking"
to establish their own righteousness, have not submitted themselves to the righteousness of God--The apostle views the general rejection of Christ by the nation as one act.

 4   For Christ is the end--the object or aim.
of the law for--justifying
righteousness to every one that believeth--that is, contains within Himself all that the law demands for the justification of such as embrace Him, whether Jew or Gentile (Gal 3:24).

 5   For Moses describeth the righteousness which is of the law, That the man that doeth--"hath done"
those things--which it commands.
shall live in them-- (Lev 18:5). This is the one way of justification and life--by "the righteousness which is of (or, by our own obedience to) the law."

 6   But the--justifying
righteousness which is of faith speaketh on this wise--"speaketh thus"--its language or import is to this effect (quoting in substance Deut 30:13-Deut 30:14).
Say not in thine heart, Who shall ascend into heaven? that is, to bring Christ down, &c.--that is, "Ye have not to sigh over the impossibility of attaining to justification; as if one should say, oh! if I could but get someone to mount up to heaven and fetch me down Christ, there might be some hope, but since that cannot be, mine is a desperate case."

 7   Or, Who shall descend, &c.--another case of impossibility, suggested by Pro 30:4, and perhaps also Amos 9:2 --probably proverbial expressions of impossibility (compare Ps 139:7-Ps 139:10; Pro 24:7, &c.).

 8   But what saith it? It saith--continuing the quotation from Deut 30:14.
The word is nigh thee--easily accessible.
in thy mouth--when thou confessest Him.
and in thine heart--when thou believest on Him. Though it is of the law which Moses more immediately speaks in the passage quoted, yet it is of the law as Israel shall be brought to look upon it when the Lord their God shall circumcise their heart "to love the Lord their God with all their heart" (Rom 10:6); and thus, in applying it, the apostle (as OLSHAUSEN truly observes) is not merely appropriating the language of Moses, but keeping in the line of his deeper thought.
that is, the word of faith, which we preach--that is, the word which men have to believe for salvation (compare 1Tim 4:6).

 9   That if thou shalt, &c.--So understanding the words, the apostle is here giving the language of the true method of justification; and this sense we prefer (with CALVIN, BEZA, FERME, LOCKE, JOWETT). But able interpreters render the words, "For," or "Because if thou shalt," &c. [Vulgate, LUTHER, DE WETTE, STUART, PHILIPPI, ALFORD, Revised Version]. In this case, these are the apostle's own remarks, confirming the foregoing statements as to the simplicity of the gospel method of salvation.
confess with thy mouth the Lord Jesus--that is, probably, "If thou shalt confess Jesus [to be] the Lord," which is the proper manifestation or evidence of faith (Matt 10:32; 1John 4:15). This is put first merely to correspond with the foregoing quotation--"in thy mouth and in thine heart." So in 1Pet 1:10 the "calling of believers" is put before their "election," as that which is first "made sure," although in point of time it comes after it.
and shalt believe in thine heart that God hath raised--"that God raised"
him from the dead, &c.--(See on Rom 4:25). In Rom 10:10 the two things are placed in their natural order.

 10   For with the heart man believeth unto--justifying
righteousness; and with the mouth confession is made unto salvation--This confession of Christ's name, especially in times of persecution, and whenever obloquy is attached to the Christian profession, is an indispensable test of discipleship.

 11   For the scripture saith--in Isa 28:16, a glorious Messianic passage.
Whosoever believeth on him shall not be ashamed--Here, as in Rom 9:33, the quotation is from the Septuagint, which renders those words of the original, "shall not make haste" (that is, fly for escape, as from conscious danger), "shall not be put to shame," which comes to the same thing.

 12   For there is no difference--or "distinction"
between Jew and Greek; for the same Lord over all--that is, not God (as CALVIN, GROTIUS, OLSHAUSEN, HODGE), but Christ, as will be seen, we think, by comparing Rom 10:9, Rom 10:12-Rom 10:13 and observing the apostle's usual style on such subjects. (So CHRYSOSTOM, MELVILLE, BENGEL, MEYER, DE WETTE, FRITZSCHE, THOLUCK, STUART, ALFORD, PHILIPPI).
is rich--a favorite Pauline term to express the exuberance of that saving grace which is in Christ Jesus.
unto all that call upon him--This confirms the application of the preceding words to Christ; since to call upon the name of the Lord Jesus is a customary expression. (See Acts 7:59-Acts 7:60; Acts 9:14, Acts 9:21; Acts 22:16; 1Cor 1:2; 2Tim 2:22).

 13   For--saith the scripture
whosoever--The expression is emphatic, "Everyone whosoever"
shall call upon the name of the Lord shall be saved-- (Joel 2:32); quoted also by Peter, in his great Pentecostal sermon (Acts 2:21), with evident application to Christ.

 14   How then shall they call on him in whom they have not believed? and . . . believe in him of whom they have not heard? and . . . hear without a preacher? and . . . preach except . . . sent?--that is, "True, the same Lord over all is rich unto all alike that call upon Him. But this calling implies believing, and believing hearing, and hearing preaching, and preaching a mission to preach: Why, then, take ye it so ill, O children of Abraham, that in obedience to our heavenly mission (Acts 26:16-Acts 26:18) we preach among the Gentiles the unsearchable riches of Christ?"

 15   as it is written-- (Isa 52:7).
How beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace, &c.--The whole chapter of Isaiah from which this is taken, and the three that follow, are so richly Messianic, that there can be no doubt "the glad tidings" there spoken of announce a more glorious release than of Judah from the Babylonish captivity, and the very feet of its preachers are called "beautiful" for the sake of their message.

 16   But they have not all obeyed the gospel--that is, the Scripture hath prepared us to expect this sad result.
For Esaias saith, Lord, who hath believed our report?--that is,"Where shall one find a believer?" The prophet speaks as if next to none would believe: The apostle softens this into "They have not all believed."

 17   So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God--"This is another confirmation of the truth that faith supposes the hearing of the Word, and this a commission to preach it."

 18   But I say, Have they not heard?--"Did they not hear?" Can Israel, through any region of his dispersion, plead ignorance of these glad tidings?
Yes, verily, their sound went--"their voice went out"
into all the earth, and their words unto the end of the world--These beautiful words are from Ps 19:4. Whether the apostle quoted them as in their primary intention applicable to his subject (as OLSHAUSEN, ALFORD, &c.), or only "used scriptural language to express his own ideas, as is done involuntarily almost by every preacher in every sermon" [HODGE], expositors are not agreed. But though the latter may seem the more natural since "the rising of the Sun of righteousness upon the world" (Mal 4:2), "the Dayspring from on high visiting us, giving light to them that sat in darkness, and guiding our feet into the way of peace" (Luke 1:78-Luke 1:79), must have been familiar and delightful to the apostle's ear, we cannot doubt that the irradiation of the world with the beams of a better Sun by the universal diffusion of the Gospel of Christ, must have a mode of speaking quite natural, and to him scarcely figurative.

 19   But I say, Did not Israel know?--know, from their own Scriptures, of God's intention to bring in the Gentiles?
First--that is First in the prophetic line [DE WETTE].
Moses saith, &c.--"I will provoke you to jealousy ('against') [them that are] not a nation, and against a nation without understanding will I anger you" (Deut 32:21). In this verse God warns His ancient people that because they had (that is, in aftertimes would) moved Him to jealousy with their "no-gods," and provoked Him to anger with their vanities, He in requital would move them to jealousy by receiving into His favor a "no-people," and provoke them to anger by adopting a nation void of understanding.

 20   But Esaias is very bold, and saith--that is, is still plainer, and goes even the length of saying.
I was found of them that sought me not--until I sought them.
I was made--"became"
manifest unto them that asked not after me--until the invitation from Me came to them. That the calling of the Gentiles was meant by these words of the prophet (Isa 65:1) is manifest from what immediately follows, "I said, Behold Me, behold Me, unto a nation that was not called by My name."

 21   But to--rather, "with regard to"
Israel he saith, All day--"All the day"
long I have stretched out my hands--"did I stretch forth"
my hands--the attitude of gracious entreaty.
unto a disobedient and gainsaying people--These words, which immediately follow the announcement just quoted of the calling of the Gentiles, were enough to forewarn the Jews both of God's purpose to eject them from their privileges, in favor of the Gentiles, and of the cause of it on their own part.
Note, (1) Mere sincerity, and even earnestness in religion--though it may be some ground of hope for a merciful recovery from error--is no excuse, and will not compensate, for the deliberate rejection of saving truth, when in the providence of God presented for acceptance (Rom 10:1-Rom 10:3; and see on Rom 9:7, Note 7). (2) The true cause of such rejection of saving truth, by the otherwise sincere, is the prepossession of the mind by some false notions of its own. So long as the Jews "sought to set up their own righteousness," it was in the nature of things impossible that they should "submit themselves to the righteousness of God"; the one of these two methods of acceptance being in the teeth of the other (Rom 10:3). (3) The essential terms of salvation have in every age been the same: "Whosoever will" is invited to "take of the water of life freely," Rev 22:17 (Rom 10:13). (4) How will the remembrance of the simplicity, reasonableness, and absolute freeness of God's plan of salvation overwhelm those that perish from under the sound of it (Rom 10:4-Rom 10:13). (5) How piercingly and perpetually should that question--"HOW SHALL THEY HEAR WITHOUT A PREACHER?"--sound in the ears of all churches, as but the apostolic echo of their Lord's parting injunction, "PREACH THE GOSPEL TO EVERY CREATURE" (Mark 16:15), and how far below the proper standard of love, zeal, and self-sacrifice must the churches as yet be, when with so plenteous a harvest the laborers are yet so few (Matt 9:37-Matt 9:38), and that cry from the lips of pardoned, gifted, consecrated men--"Here am I, send me" (Isa 6:8), is not heard everywhere (Rom 10:14-Rom 10:15)! (6) The blessing of a covenant relation to God is the irrevocable privilege of no people and no Church; it can be preserved only by fidelity, on our part, to the covenant itself (Rom 10:19). (7) God is often found by those who apparently are the farthest from Him, while He remains undiscovered by those who think themselves the nearest (Rom 10:20-Rom 10:21). (8) God's dealings even with reprobate sinners are full of tenderness and compassion; all the day long extending the arms of His mercy even to the disobedient and gainsaying. This will be felt and acknowledged at last by all who perish, to the glory of God's forbearance and to their own confusion (Rom 10:21).


Display settings Display settings
/ / 0.03 s.