Poslední příspěvky

Stran: 1 ... 8 9 [10]
91
Chyby a problémy v SOB / Přímý odkaz - neúplná stránka
« Poslední příspěvek od mo kdy Únor 23*, 2014, 09:36:10 odpoledne »
Nejprve děkuji za zpřístupnění tolika českých překladů Bible online v jedné aplikaci.

Chtěl bych SOB použít tak, že z jiného webu odkážu přímo text určité pasáže - a přitom rovnou nastavil i překlad, jazyk rozhraní atd. Tj. jako kdyby si uživatel nastavil toto vše nastavil a do "Přímý odkaz" napsal odkaz.

Když použiji udělám popsanou akci, dostanu
http://www.obohu.cz/bible/index.php?primyodkaz=J+3%2C16&kam=zobrazit&styl=CSP
(a ještě bych si tam třeba pro jistotu přidal jazyk rozhraní, tj. http://www.obohu.cz/bible/index.php?primyodkaz=J+3%2C16&kam=zobrazit&styl=CSP&lang=cz).

Tento odkaz většinou zafunguje, ale občas ne - verše se ukážou, ale zbytek stránky vypadá divně. Nepodařilo se mi najít konkrétní postup, kdy to nezafunguje. Ale např. pro
http://www.obohu.cz/bible/index.php?primyodkaz=J 1,1-18&kam=zobrazit&styl=CSP&lang=CZ (a je jedno, jestli je tam primyodkaz=J 1,1-18 nebo http://www.obohu.cz/bible/index.php?primyodkaz=J%201,1-18&kam=zobrazit&styl=CSP&lang=CZ) se stránka ukáže necelá skoro vždy, i v různých prohlížečích.Snad nedělám nic špatně, prosím o opravu URL, pokud ano. Děkuji.

(A ještě jen uvedu jednu možnost rozšíření: při hledání např. J 1,43 – 2,12, tj. přes jednu kapitolu, se ukáže jen část první uvedené kapitoly. Ale předpokládám, že úprava na zobrazení celého textu by asi znamenala příliš velký zásah do návrhu aplikace - i takto je to určitě dobré...).
92
Chyby a problémy v SOB / Re:PNS - posunuté verše
« Poslední příspěvek od Libor Diviš kdy Únor 19*, 2014, 12:33:51 odpoledne »
Ano, to je možné. Existuje několik systémů dělení veršů (2 nejpoužívanější), a bohužel to potom vypadá tak, jak to vypadá. Pro některé překlady je možné získat dvojí číslování (např. moduly Unbound Bible), ale u většiny to možné není. Ale s tím nic nenadělám. Nejvíc rozdílů v číslování veršů je právě v žalmech. Pokud se jedná o posun o 1 verš, tak to porovnání překladů zas tak velký problém není. Horší je, pokud nesouhlasí ani číslo žalmu (kapitoly).
93
Chyby a problémy v SOB / PNS - posunuté verše
« Poslední příspěvek od David kdy Únor 18*, 2014, 08:48:48 odpoledne »
Přeji hezký den,

při porovnávání ČSP a PNS u Žalmu 45 jsem zjistil, že verše u PNS jsou vůči ČSP (a dokonce i vůči B21, jak jsem později zjistil) posunuté. Vypadá to tedy na chybu v PNS, který do 1. verše vkládá text, který je v jiných překladech ve 2. verši, což komplikuje porovnávání.

S pozdravem David

94
News in SOB / SOB is now skinnable
« Poslední příspěvek od Libor Diviš kdy Únor 15*, 2014, 04:41:56 odpoledne »
Desktop programs often allow you to select the look - mostly color scheme, sometimes different sets of image buttons etc. I said to myself that I want to have a similar option in SOB. Everyone likes a different color, so for now I have prepared 6 color versions - neutral metallic gray, blue, orange, green, red and brown. The choice is as always very simple - by clicking on selected color "of the diamond" in the upper right SOB - under the flags of States.

95
Neuigkeiten in SOB / Virtuelle Tastatur
« Poslední příspěvek od Libor Diviš kdy Únor 15*, 2014, 10:23:32 dopoledne »
In die Standardversion SOB ich schaffte es, virtuelle Tastatur zu implementieren. Diese virtuelle Tastatur ist verwendbar sowohl für einfache und erweiterte Suche.

Der Vorteil der virtuellen Tastatur ist, dass man musst nicht auf dem Computer unterstützen viele Sprachen, darunter Griechisch, Hebräisch, Kyrillisch, Chinesisch, etc. installiert haben. Für den gelegentlichen Einsatz bei der Suche können Sie können ganz einfach die Vorteile der virtuellen Tastatur nutzen.

Die virtuelle Tastatur wird durch Klicken auf das Tastatur-Symbol (das neben dem Textfeld für die Eingabe gesuchte Wort befindet) aktiviert:

In SOB Ich programmierte die automatische Einstellung der Sprache der virtuelle Tastatur - nach Sprache aktuell verwendete Übersetzung. Allerdings können Sie sich aus mehr als 100 Varianten von Tastaturen zu wählen.
Wenn Sie einen langen Text in einer fremden Sprache (für die Sie auf Ihrem Computer Tastatur eingestellt haben nicht), Sie für diesen Zweck Schnittstelle auf meinem Server verwenden können (obohu.cz/bible/vk), oder direkt an der virtuellen Tastatur Projektseite  allanguages.info.                                                                                     Libor Diviš
96
News in SOB / Virtual Keyboard
« Poslední příspěvek od Libor Diviš kdy Únor 15*, 2014, 08:47:24 dopoledne »
To the standard version of SOB I implemented a virtual keyboard - usable for both simple and advanced search.

The advantage of the virtual keyboard is that you do not have installed on their computer support for many languages, including Greek, Hebrew, Cyrillic, Chinese, etc. For occasional using when you search, you can easily take advantage of the virtual keyboard.

The virtual keyboard is activated by clicking on the keyboard icon, which is located next to the text field for entering searched word:

Into SOB I programmed automatic seting the language of virtual keyboard, corresponding to the currently used language translation. However, you can choose yourself from more than 100 variations of keyboards.
If you need to write a long text in a language, for which you do not have set keyboard on your computer, you can use for this purpose also interface on my server at obohu.cz/bible/vk, or homepage of project  Virtual Keyboard.                                                                                     Libor Diviš
97
Chyby a problémy v SOB / Re:ČSP - "Hledaný verš nebyl nalezen."
« Poslední příspěvek od Libor Diviš kdy Únor 15*, 2014, 08:36:22 dopoledne »
To bude tím, že verš Exodus 11:17 neexistuje - 11. kapitola končí 10. veršem. Nic není bezchybné. V tomto případě se jedná o podklady od autorů Českého studijního překladu.
98
Novinky v SOB / Virtuální klávesnice
« Poslední příspěvek od Libor Diviš kdy Únor 14*, 2014, 01:45:55 odpoledne »
Do standardní verze Studijní on-line bible se mi podařilo implementovat virtuální klávesnici - použitelnou u jednoduchého i pokročilého vyhledávání.

Výhodou virtuální klávesnice je, že nemusíte mít ve svém počítači nainstalovánu podporu mnoha jazyků, např. řečtiny, hebrejštiny, azbuky, němčiny apod. Pro občasné používání při vyhledávání můžete pohodlně využít možnosti virtuální klávesnice.

Virtuální klávesnice se aktivuje kliknutím na ikonku klávesnice umístěnou vedle textového pole pro zadání hledaného slova:

Do SOB jsem naprogramoval automatické nastavení jazyka virtuální klávesnice na odpovídající jazyk aktuálně používaného překladu. Nicméně máte možnost zvolit si sami, z více než 100 variant klávesnic.
Pokud byste potřebovali napsat delší text v jazyce, pro nějž nemáte v počítači nastavenou klávesnici, můžete k tomuto účelu využít i rozhraní na mém serveru na adrese obohu.cz/bible/vk.                                                                                     Libor Diviš
99
Chyby a problémy v SOB / ČSP - "Hledaný verš nebyl nalezen."
« Poslední příspěvek od David kdy Únor 7*, 2014, 08:00:10 dopoledne »
Zj 1,4 ČSP - když v poznámce ukážu myší na odkaz Ex 11:17, zobrazí se hláška "Hledaný verš nebyl nalezen."
100
Novinky v SOB / Vyhledávání pomocí regulárních výrazů
« Poslední příspěvek od Libor Diviš kdy Leden 27*, 2014, 07:51:44 dopoledne »
25.1.2014


Vyhledávání regulárních výrazů [REGEXP]
Stručný návod


    Pokud jste se dosud nesetkali s termínem regulární výrazy, pak vězte, že se jedná o skvělé rozšíření možností jednoduchého vyhledávání v textu. Každý programovací jazyk či textový editor nabízí jiné možnosti, a také obvykle používá trochu odlišnou syntaxi. Pokud pracujete s rozsáhlejšími texty, a potřebujete v nich vyhledávat a upravovat, pak vám vřele doporučuji naučit se s regulárními výrazy pracovat. Pro nástin pochopení jejich užitečnosti vám mohu říci, že bez jejich alespoň částečné znalosti, by ve Studijní on-line bibli byla touto dobou sotva 1/5 překladů...

    Regulární výrazy jsou mocným nástrojem pro hledání textových řetězců pomocí vzorů. Speciální předdefinované metaznaky dovolují specifikovat, zda hledaný řetězec leží na začátku nebo na konci textu / řádku, umožňuje specifikovat znaky, který řetězec obsahuje apod.

    Jednoduché znaky: každý znak zastupuje sebe. Je to jako při normálním hledání. Pokud zadáte slovo jelen, bude se hledat "jelen". Escape sekvence začíná znakem \. Existují některé speciální znaky, např. ^, který znamená, že se bude hledat na začátku řádku. Pokud ale budete chtít přímo znak ^, musíte zadat \^. Podobně pro hledání samotného znaku \ je třeba zadat \\.

    Možnosti používání regulárních výrazů v SOB jsou velmi omezené, přesto však jejich využitím můžete dosáhnout výsledků, kterých by nebylo možno dosáhnout jednoduchým vyhledáváním. V SOB využívám pro vyhledávání funkci MySQL "REGEXP", což je asi jediná podpora regulárních výrazů při databázových dotazech. Tato funkce podporuje pouze následující metaznaky:

    Metaznaky - znaky se zvláštní funkcí
^ (stříška - symbol mocnitele) : začátek řádku
$ (string - symbol dolaru) : konec řádku
. (tečka) : jakýkoliv znak (písmeno, číslice, oddělovače i mezera či tabulátor)


    Čítače - volba počtu výskytů předchozího znaku
* (hvězdička - symbol násobení) : žádný nebo více výskytů znaku, podobně jako {0,}
+ (plus - symbol sčítání) : jeden nebo více výskytů znaku, podobně jako {1,}
? (otazník) : žádný nebo jeden výskyt znaku, podobně jako {0,1}
{n} : přesně n výskytů
{n,} : nejméně n výskytů
{n,m} : nejméně n-krát, ale ne víc než m-krát


    Skupiny - (třídy) znaků
   Je možné specifikovat skupiny znaků. Tato skupina je uzavřena v hranatých závorkách []. Text bude nalezen, pokud vyhovuje jeden znak ze seznamu. Pokud první znak za závorkou je ^, znamená to, že v textu nesmí být obsažen žádný znak ze seznamu. Příklady:
jel[aei]n : najde slova "jelan", "jelen", "jelin"
jel[^ai]n : najde slovo "jelen", ale nenajde "jelin", "jelan" atd.

    Znak - (mínus) znamená rozsah znaků. Potom a-z znamená jakýkoliv znak v rozsahu "a" až "z". Pokud chcete hledat přímo znak "-", musíte použít sekvenci \-. Příklady:
[-az] : vyhovují znaky "a", "z" a "-"
[az-] : vyhovují znaky "a", "z" a "-"
[a\-z] : vyhovují znaky "a", "z" a "-"
[a-z] : vyhovují všechny znaky v rozsahu "a" až "z"
[a-zA-Z] : vyhovují všechna malá a velká písmena v uvedeném rozsahu
[0-9] : vyhovují všechna čísla


    Metaznaky - alternativy
    Ve vzoru lze také specifikovat sérii alternativ, jako oddělovač slouží znak | (svislá čára). Příklady:
jelen|jelan|jelin : najde "jelen", "jelan" nebo "jelin" (podobně jako jel(e|a|i)n)
 Nezapomeňte ale na to, že znak | uvnitř [] je interpretován jako obyčejný znak!!!)
 Pokud tedy uvedete [jelen|jelan|jelin], ve skutečnosti jste zadali, že chcete hledat jeden ze znaků "jeln|ai"
 Příklad správného použití alternativ: jel(en|ínek) najde "jelen" nebo "jelínek"    Praktická ukázka použití
    Chceme např. zjistit orientační počet výskytů slov související s tématem "věčnost". Víme, že v bibli jsou použity překlady jako "věčný", "věkovitý", "navěky", "věky věků" apod. Pokud budeme hledat společnou část, narazíme rychle na hned několik problémů. Prvním problémem je, že máme dvě společné části - "věč" a "věk". To znamená, že budeme muset provést minimálně 2 hledání, a výsledky nějak sloučit. To je však ten jednodušší problém. Druhý problém je mnohem závažnější. Společná část "věk" totiž není pouze součástí hledaných slov "věky a věků", ale i slov "věk" a také např. "člověk". Co tedy s tím? Tady pomohou jedině naše oblíbené regulární výrazy... :-)

Hledaný výraz:
- potřebujeme najít varianty s "věk" i "věč":
- zkusíme hledat např. v celé Bibli 21, a vyzkoušíme vyhledávací výraz vě(č|k)
- výsledkem je 1320 nalezených výskytů, včetně slov jako "věk" nebo "člověk". Své hledání budeme muset trochu upřesnit...
- upravíme svůj dotaz o možná následující písmena: za "věč" může následovat pouze "n", za "věk" nás zajímají pouze písmena "y", "ů" a případně "o".
- takže nový dotaz upravíme takto: vě(č|k)(n|o|ů|y)
- počet vyhledaných míst se snížil na 517, a vidíme, že se nám zobrazuje skutečně pouze požadované téma věčnosti.
- výraz ještě můžeme kosmeticky vylepšit o možnost zvýraznění předložky "na" v případě slova "navěky":
- takže dotaz by mohl vypadat např. takto: (na)?vě(č|k)(n|o|ů|y)
- pro připomenutí: otazník znamená žádný nebo jeden výskyt předchozího znaku, což je v tomto případě obsah závorky (na)
- počet výskytů zůstal stejný (517), jen nyní máme příjemněji zvýrazněny hledané výrazy
- můžeme dokonce zajistit zvýraznění celých slov obsahujících hledaný řetězec či řetězce - např. takto: (na)?vě(čn|ky|ků|ko)[^ \.,;:!\?<]*
- jak vidíte, upravil jsem alternativy na dvojznakové - na hledání (čn/ky/ků/ko) namísto dvou jednopísmenných podmínek
- na konci je příkaz pro vyhledání zbytku slova - cokoli kromě mezery, tečky, čárky, středníku, dvojtečky, vykřičníku, otazníku a symbolu "<", což je symbol začátku HTML tagů. Všimněte si, že před metaznaky "." a "?" je nutné vložit zpětné lomítko "\"!

       No řekněte sami - není to nádhera? :-)    Praktická ukázka použití č.2
    Nyní nás pro změnu bude zajímat všechno, co se týká konkrétního věku. V tomto případě nebude možné vytvořit dokonalý výraz pro vyhledání pouze požadovaných informací, ale i tak nám regulární výrazy dramaticky usnadní práci. Budeme muset vyhledávat výraz "věk" a také výraz "let". Bohužel ne každý výskyt výrazu "let" se bude týkat věku - např. délky života.... :-(

Hledaný výraz:
- abychom omezili hledání výrazu "věk" pouze na téma věku, stačí před výraz vložit mezeru " věk"
- zkusíme hledat např. opět v celé Bibli 21
- výsledkem je 136 nalezených výskytů, bohužel však včetně slov jako "věky" nebo "věků". Své hledání budeme muset trochu upřesnit...
- upravíme svůj dotaz tak, že zakážeme následující písmena - o, ů a y. Vyhledávací výraz nyní vypadá takto: " věk[^ůyo]"
- počet vyhledaných míst se snížil na 56, a vidíme, že se nám zobrazuje skutečně pouze požadované téma věku.
- nyní potřebujeme přidat ještě hledání výrazu "let".
- výraz by mohl vypadat nějak takto: ( věk[^ůyo])|( let)
- počet výskytů vzrostl na 417, ale lepší už to asi nebude :-)    Praktická ukázka použití č.3
    Nyní nás budou zajímat místa v bibli, kde je číselnou hodnotou uveden počet let. Úkol je pro regulární výrazy velice jednoduchý, znamená to najít číslo následované mezerou a výrazem "let". Výraz by tedy mohl vypadat např. takto: [0-9]+( let) nebo [0-9]{1,}( let)

vysvětlení:
- výraz [0-9]+ znamená, že chceme najít všechna libovolně dlouhá čísla (+ za výrazem znamená minimálně 1 výskyt, max. není omezeno)
- výraz [0-9]{1,} znamená totéž, co předchozí varianta. Zjistil jsem však, že v SOB tyto výrazy někdy poskytují trochu odlišné výsledky!
- výsledkem hledání v celé Bibli 21 je 63 výskytů
- co kdyby nás však zajímaly pouze délky kratší než 100 let? Stačilo by hledat pouze jedno a dvoumístná čísla...
- obvykle máme více možností řešení. Můžeme např. hledat cokoli kromě čísla, následované jedno až dvoumístným číslem: "[^0-9][0-9]{1,2}( let)"
- jednodušší možností je hledat mezeru, následovanou jedno až dvoumístným číslem: " [0-9]{1,2}( let)"
- počet výskytů bude v obou případech 13.
- ale co když jsou některé číselné údaje psány čísly a jiné přepisem, nebo jsou pouze přepisem?
- finální dotaz by mohl vypadat např. takto: " [^ ]{2,20}( let)[^ \.,;:!\?\)<]*" (na začátku je mezera!)
- díky tomuto výrazu budou nalezeny všechny zmínky o letech, včetně číselných i nečíselných hodnot, a včetně případné koncovky za "let".
- ale časový údaj může mít i formu roků namísto let. Uděláme proto stejnou podmínku i pro roky...
- finální výraz by tedy mohl vypadat nějak takto: "( [^ ]{2,20}( let)[^ \.,;:!\?\)<]*)|( [^ ]{2,20}( rok)[^ \.,;:!\?\)<]*)"    Hledání v překladech s poznámkami a Strongovými čísly
    Pokud budete hledat pomocí regulárních výrazů v překladech s poznámkami či Strongovými čísly, doporučuji Vám nezapomenout ošetřit konec slova od HTML tagů. Např. Strongova čísla jsou v databázi umístěna bez mezery za daným slovem, uzavřená mezi dvě hvězdičky (např. Bůh*H430*), zkratka morfologie řeckého textu je uzavřená mezi složené závorky (např. {N-GSF}) a na aktivní kód se vše převádí až v SOB - právě pomocí regulárních výrazů. Podobně odkaz na poznámky je u některých překladů realizován formou horního indexu hned za příslušným slovem - tedy tagem <sup> (pozn.). Vzhledem k tomu, že všechny HTML tagy začínají symbolem <, mělo by stačit při hledání konec hledaného výrazu ošetřit podmínkou [^<], resp. tuto podmínku přidat do stávající - např. [^ \.,;:!\?\)<]*.    + nebo {1,} ?
 - + obvykle přináší stejné výsledky jako {1,} (minimálně 1 výskyt, maximálně bez omezení), ale zjistil jsem, že v SOB tomu tak vždy není. Vyzkoušejte prosím sami a porovnejte výsledky!    [ae] nebo (a|e) ?
- stejná situace jako v předchozím případě. Obvykle oba výrazy přináší stejné výsledky, ale zjistil jsem, že v SOB je spolehlivější varianta s klasickými závorkami. Preferujte proto prosím variantu (a|e) !!!


    Pro snazší pochopení práce s regulárními výrazy jsem připravil videonávod:  Vyhledávání v SOB s pomocí regulárních výrazů  (22:09 minut)
                              Libor Diviš (autor SOB)
Stran: 1 ... 8 9 [10]