Catholic liturgical translationLeviticus - 11. chapter - Leviticus - chapter 11

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Catholic liturgical translation

Český katolický překlad - Nový Zákon čili tzv. "liturgický překlad" (vzniklý pod vedením V. Bognera) vyšel v roce 1988. Překlad vychází z překladu NZ od Ondřeje Petrů.

 

Guestbook 

 Joe   (4.3.2021 - 17:49)
E-mail: joe.jace.mail.de
Hallo und vielen Dank für die hilfreiche Suchfunktion bei den hebräischen Bibeln – ich benutze sie seit Jahren zur Überprüfung der masoretischen Zählungen von Wortpaaren. Ein Schreibfehler am Ende von Josua 11,16 (Elberfelder 1905) "und das ebirge Israel und seine Niederung", es müsste heißen "und das Gebirge Israel und seine Niederung". Grüße aus Zittau / Sachsen

Danke. Natürlich hast du recht - ich habe es bereits behoben.    Libor

Josef   (4.2.2021 - 15:51)
E-mail: pepas74seznam.cz
Tak tohle mě velmi potěšilo. Je to dobře ovladatelné na rozdíl od jiných zdrojů. Děkuji moc! :)

Lukáš   (24.11.2020 - 10:02)
E-mail: lukasnemecek536gmail.com
Chyba v textu Kat. lit. překlad. Zjevení 11, 10. protože tito dva poroci jim způsobili hodně trápení.

Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Catholic liturgical translation


1Hospodin promluvil k Mojžíšovi a Áronovi a řekl jim:2„Řekněte Izraelitům: Ze všech zvířat na zemi smíte jíst tyto živočichy:3Všechna zvířata, která mají kopyta rozdělená štěpící rýhou a přežvykují, taková smíte jíst.4Avšak z přežvýkavců a z těch, kteří mají rozdělená kopyta, nesmíte jíst velblouda. Je sice přežvýkavec, ale nemá rozdělená kopyta. Bude pro vás nečistý.5Nesmíte jíst damana. Je sice přežvýkavec, ale nemá rozdělená kopyta. Bude pro vás nečistý.6Nesmíte jíst zajíce. Je sice přežvýkavec, ale nemá rozdělená kopyta. Bude pro vás nečistý.7Nesmíte jíst vepře. Má sice kopyta rozdělená štěpící rýhou, ale nepřežvykuje. Bude pro vás nečistý.8Nesmíte jíst jejich maso ani se dotknout jejich zdechliny. Budou pro vás nečistí.9Ze všeho, co je ve vodě, smíte jíst toto: všechno ve vodě, v mořích i v řekách, co má ploutve a šupiny smíte jíst.10Ale všechno, co v moři a řekách nemá ploutve a šupiny, ze všeho, co se hemží ve vodě, a ze všech ostatních živočichů ve vodě bude pro vás ohavností11a ohavností to zůstane; nesmíte jíst jejich maso a jejich zdechlinu budete mít v opovržení.12Všechno ve vodě, co nemá ploutve ani šupiny, bude pro vás ohavností.13Budete mít v opovržení tyto ptáky – nesmíte je jíst, budou pro vás ohavností; orla, orlosupa, orla mořského,14luňáka a různé druhy jestřábů, 15všechny druhy havranů, 16pštrosa, poštolku, racka a různé druhy sokolů,17sýčka, kormorána a výra,18sovu pálenou, pelikána a supa,19čápa a různé druhy volavek, dudka a netopýra.20Všichni drobní okřídlenci pohybující se po čtyřech budou pro vás ohavností.21Ze všech drobných okřídlenců pohybujících se po čtyřech však smíte jíst ty, kteří mají takové nožky, že mohou skákat po zemi.22Z nich smíte jíst tyto: různé druhy kobylek, různé druhy sarančat, různé druhy cvrčků a různé druhy koníků.23Ale všichni ostatní drobní okřídlenci se čtyřmi nožkami budou pro vás ohavností.24A těmito živočichy se poskvrníte: každý, kdo se dotkne jejich zdechliny, bude nečistý až do večera25a každý, kdo ponese jakoukoli část jejich zdechliny, musí si vyprat oděv a bude nečistý až do večera:26všechen dobytek, který má kopyta, ale bez štěpící rýhy nebo ne-přežvykuje, bude pro vás nečistý. Každý, kdo se ho dotkne, bude nečistý.27Také všechna divoká zvířata ze čtvernožců, která našlapují na tlapy, budou pro vás nečistá. Každý, kdo se dotkne jejich zdechliny, bude nečistý až do večera.28Každý, kdo ponese jejich zdechlinu, musí si vyprat oděv a zůstane nečistý až do večera. Tito živočichové budou pro vás nečistí.29Z drobných živočichů hemžících se po zemi budou pro vás nečistí: krysa, myš, různé druhy ještěrů,30gekon, varan, ještěrka, scink a chameleon.31Ti budou pro vás nečistí ze všech drobných živočichů. Každý, kdo se jich mrtvých dotkne, bude nečistý až do večera.32Když některý z nich mrtvý na něco spadne, bude to nečisté: každý dřevěný předmět, tkanina, kůže nebo pytlovina – jakýkoli předmět určený k užívání. Musí se ponořit do vody a zůstane nečistý až do večera. Potom bude čistý.33A obsah jakékoli hliněné nádoby, do níž spadne některý z těchto živočichů, bude nečistý. Tu nádobu musíte rozbít.34Každý pokrm, který lze jinak jíst, přijde-li do styku s tou vodou, bude nečistý. A každý nápoj, který lze jinak pít, bude nečistý, byl-li v takové nádobě.35I všechno ostatní, na co spadne zdechlina těchto živočichů, bude nečisté. Pec nebo kamna se musejí rozbořit; jsou nečisté a nečisté pro vás zůstanou.36Jenom pramen a cisterna s nashromážděnou vodou zůstanou čisté. Kdo se však dotkne takové zdechliny v nich, bude nečistý.37Když spadne taková zdechlina na obilí připravené k setí, zůstane čisté.38Když však na obilí nateče voda a spadne na ně taková zdechlina, bude pro vás nečisté.39Uhyne-li kus dobytka, který je dovoleno jíst, pak ten, kdo se dotkne jeho zdechliny, bude nečistý až do večera.40Ten, kdo sní něco z jeho zdechliny, vypere si oděv a zůstane nečistý až do večera. Ten, kdo by nesl jeho zdechlinu, vypere si oděv a zůstane nečistý až do večera.41Všichni drobní živočichové hemžící se po zemi jsou ohavnost. Nesmějí se jíst.42Žádné z těch, kteří lezou po břiše nebo chodí po čtyřech či více nohách, vůbec žádné drobné živočichy hemžící se po zemi nesmíte jíst, neboť jsou ohavnost.43Nezohavujte se hemžícími se živočichy. Neposkvrňujte se jimi, abyste neupadli do stavu nečistoty,44protože já jsem Hospodin, váš Bůh. Posvěťte se a buďte svati, neboť já jsem svatý. A neznečišťujte se žádnými drobnými živočichy hemžícími se po zemi.45Neboť já jsem Hospodin, který vás vyvedl z egyptské země, abych byl vaším Bohem. Buďte svati, neboť já jsem svatý.“46To je ustanovení o zvířatech, ptácích i všech živočiších, kteří se pohybují ve vodě, a o všech těch, kteří se hemží po zemi,47pro rozlišováni nečistého od čistého, živočichů, které je dovoleno jíst, od těch, kteří se jíst nesmějí.

Display settings Display settings יהוהיהוה