Catholic liturgical translationLuke - 8. chapter - Luke - chapter 8

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Catholic liturgical translation

Český katolický překlad - Nový Zákon čili tzv. "liturgický překlad" (vzniklý pod vedením V. Bognera) vyšel v roce 1988. Překlad vychází z překladu NZ od Ondřeje Petrů.

 

Guestbook 

 Joe   (4.3.2021 - 17:49)
E-mail: joe.jace.mail.de
Hallo und vielen Dank für die hilfreiche Suchfunktion bei den hebräischen Bibeln – ich benutze sie seit Jahren zur Überprüfung der masoretischen Zählungen von Wortpaaren. Ein Schreibfehler am Ende von Josua 11,16 (Elberfelder 1905) "und das ebirge Israel und seine Niederung", es müsste heißen "und das Gebirge Israel und seine Niederung". Grüße aus Zittau / Sachsen

Danke. Natürlich hast du recht - ich habe es bereits behoben.    Libor

Josef   (4.2.2021 - 15:51)
E-mail: pepas74seznam.cz
Tak tohle mě velmi potěšilo. Je to dobře ovladatelné na rozdíl od jiných zdrojů. Děkuji moc! :)

Lukáš   (24.11.2020 - 10:02)
E-mail: lukasnemecek536gmail.com
Chyba v textu Kat. lit. překlad. Zjevení 11, 10. protože tito dva poroci jim způsobili hodně trápení.

Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Catholic liturgical translation


1Potom chodil od města k městu, od vesnice k vesnici a kázal a hlásal radostnou zvěst o Božím království. Bylo s ním Dvanáct apoštolů2a některé ženy, které byly uzdraveny od zlých duchů a nemocí: Marie, zvaná Magdalská, z které vyšlo sedm zlých duchů,3dále Jana, manželka Herodova správce Chuzy, Zuzana a mnoho jiných, které se o ně staraly ze svého majetku.4Když se k Ježíšovi sešel velký zástup a z mnoha měst k němu přicházeli, promluvil v podobenství:5»Jeden rozsévač vyšel rozsévat. A jak rozséval, padlo některé zrno na okraj cesty; bylo pošlapáno a ptáci ho sezobali.6Jiné padlo na skálu; vzrostlo sice, ale pak uschlo, protože nemělo vláhu.7Jiné zrno padlo do trní; trní vzrostlo zároveň s ním a udusilo ho.8Jiné padlo na dobrou půdu; vzrostlo a přineslo stonásobný užitek.« A důrazně prohlásil: »Kdo má uši k slyšení, slyš!«9Jeho učedníci se ho ptali, co to podobenství znamená.10Odpověděl jim: »Vám je dáno znát tajemství Božího království, ale ostatním jen v podobenstvích, 'aby se dívali, ale neviděli, slyšeli, ale nerozuměli.'11Toto podobenství znamená: Semeno je slovo Boží.12Na okraji cesty, to jsou ti, kdo ho vyslechnou, potom však přichází ďábel a bere jim to slovo ze srdce, aby neuvěřili a nebyli zachráněni.13Na skále, to jsou ti, kdo s radostí slovo přijmou, když ho slyší, nemají však kořen; na chvilku uvěří, ale v době pokušení odpadají.14Co padlo do trní, to jsou ti, kdo ho vyslechnou, ale pak jdou a dusí ho starostmi, bohatstvím a požitky, takže nedozrají k užitku.15Co je pak v dobré půdě, to jsou ti, kdo to slovo vyslechli a uchovávají ho v dobrém a upřímném srdci a s trpělivostí přinášejí užitek.16Nikdo nerozsvítí svítilnu a nepřikryje ji nádobou ani ji nedá pod postel, ale postaví ji na podstavec, aby ti, kdo vcházejí, dobře viděli.17Nic totiž není skryto, co nebude zjeveno, a nic není utajeno, co by se nepoznalo a nevyšlo najevo.18Dávejte tedy pozor, ať dobře posloucháte! Neboť kdo má, tomu bude dáno, ale kdo nemá, tomu bude vzato i to, co myslí, že má.«19Přišla za ním jeho matka a příbuzní, ale pro množství lidí se k němu nemohli dostat.20Oznámili mu: »Tvoje matka a příbuzní stojí venku a rádi by tě viděli.«21Ale on jim odpověděl: »Moje matka a moji příbuzní jsou ti, kdo slyší a plní Boží slovo.« Utišení bouře; uzdravení posedlého v gadarském kraji22Jednoho dne vstoupil na loď se svými učedníky a řekl jim: »Přeplavme se na druhý břeh jezera!«23Odrazili tedy; a zatímco se plavili, usnul. Tu se snesla na jezero větrná bouře, vlny se hnaly přes ně a octli se v nebezpečí.24Přistoupili proto k němu, budili ho a volali: »Mistře, Mistře, hyneme!« Probudil se, pohrozil větru a rozbouřeným vlnám, i ustaly a zavládlo ticho.25Jim pak řekl: »Kdepak je vaše víra?« Oni celí ustrašení a udivení si mezi sebou říkali: »Kdo to asi je, že rozkáže i vichřici a vodě, a poslouchají ho?«26Připluli do gerazenské krajiny, která leží naproti Galileji.27Sotva vystoupil na zem, běžel proti němu nějaký muž z města, který byl posedlý zlými duchy. Dlouhý čas už nenosil šaty a nebydlel v domě, ale v skalních hrobech.28Jakmile uviděl Ježíše, vykřikl, vrhl se před ním na zem a mocným hlasem volal: »Co je ti po mně, Ježíši, synu nejvyššího Boha? Prosím tě, netrap mě!«29Ježíš totiž nečistému duchu přikázal, aby z toho člověka vyšel. Měl ho totiž už dlouho v moci, a proto ho spoutávali na rukou řetězy a na nohou okovy a hlídali, ale on ta pouta vždy přerval a byl hnán zlým duchem do pustin.30Ježíš se ho zeptal: »Jak se jmenuješ?« Odpověděl: »Pluk«, protože do něho vešlo mnoho zlých duchů.31A ti ho prosili, aby jim nenařizoval odejít do propasti.32Páslo se tam na hoře velké stádo vepřů. Zlí duchové ho prosili, aby jim dovolil do nich vejít, a on jim to dovolil.33Vyšli tedy zlí duchové z toho člověka a vstoupili do vepřů. A to stádo se hnalo po příkrém srázu do jezera a utopilo se.34Jakmile pasáci uviděli, co se stalo, utekli a oznámili to v městě i po dvorcích.35Lidé se šli podívat, co se stalo. Když přišli k Ježíšovi a nalezli toho člověka, z kterého vyšli zlí duchové, jak tam sedí Ježíšovi u nohou, oblečený a při zdravé mysli, padla na ně bázeň.36Ti, kdo na vlastní oči viděli, jak byl ten posedlý zachráněn, jim to vypravovali.37Všichni obyvatelé gerazenského kraje prosili Ježíše, aby od nich odešel, protože se jich zmocnila velká bázeň. On vstoupil na loď, aby se vrátil.38Muž, z kterého vyhnal zlé duchy, ho prosil, aby směl zůstat u něho. On však ho propustil se slovy:39»Vrať se domů a vypravuj, jak veliké dobrodiní ti Bůh prokázal.« Odešel tedy a po celém městě rozhlašoval, jak veliké dobrodiní mu prokázal Ježíš.40Když se Ježíš vracel, lid ho přivítal, protože všichni na něj čekali.41A hle - přišel jeden muž - jmenoval se Jairos a byl představeným synagógy. Padl Ježíšovi k nohám a prosil ho, aby přišel do jeho domu,42protože měl jedinou dceru, asi dvanáctiletou, a ta umírala. Cestou tam se na Ježíše lidé v zástupech tlačili. 43Byla tam jedna žena, která už dvanáct let trpěla krvácením, utratila na lékaře celé své jmění a nikdo ji nemohl uzdravit. 44Přistoupila zezadu a dotkla se střapce jeho šatů, a okamžitě se jí krvácení zastavilo.45Ježíš se zeptal: »Kdo se mě to dotkl?« Když to všichni popírali, řekl mu Petr: »Mistře, plno lidí se na tebe tlačí a tísní tě!«46Ale Ježíš na tom trval: »Někdo se mě dotkl. Já jsem přece pocítil, že ze mě vyšla zázračná moc.«47Když žena viděla, že se to neutajilo, celá rozechvělá přišla, padla před ním na zem a přede všemi lidmi vypravovala, proč se ho dotkla a jak byla okamžitě uzdravena.48On jí na to řekl: »Dcero, tvá víra tě zachránila. Jdi v pokoji!«49Zatímco ještě mluvil, přišel někdo z domu představeného synagógy se zprávou: »Tvá dcera je mrtvá. Už Mistra neobtěžuj!«50Ježíš to uslyšel a řekl mu: »Neboj se, jen věř, a bude zachráněna!«51Když přišel k domu, nedovolil, aby tam s ním někdo vešel kromě Petra, Jana a Jakuba spolu s otcem a matkou toho děvčete.52Všichni nad ní plakali a naříkali. On však řekl: »Neplačte! Neumřela, jenom spí.«53Posmívali se mu, protože věděli, že zemřela.54On však ji vzal za ruku a zavolal: »Dívko, vstaň!«55A vrátil se jí život a okamžitě vstala. Poručil, aby jí dali jíst.56Její rodiče byli z toho celí užaslí. On jim však nařídil, aby nikomu neříkali o tom, co se stalo.

Display settings Display settings