The Jerusalem Bible (CZ)Numbers - 22. chapter - Numbers - chapter 22

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

The Jerusalem Bible (CZ)

Jeruzalémská bible je špičkové dílo katolické biblistiky druhé poloviny 20. století. Vzešla z prací Jeruzalémské biblické školy, založené v roce 1890 z iniciativy dominikánského řádu, v níž se po desítky let převážně francouzští badatelé věnovali studiu a výzkumu na poli biblické filologie, historie a archeologie. Na základě zevrubné a velmi přesné exegetické práce vznikl pak z původních jazyků nejprve francouzský překlad – La Bible de Jérusalem (JB), 1. vydání 1954, definitivní 1973 –, jenž se stal základem pro další edice v hlavních evropských jazycích. Hlavní zásadou jeho tvůrců je nevnášet do biblického překladu literární kvality, které nejsou vlastní originálu. Druhou předností vloženou do tohoto díla jsou úvody k jednotlivým biblickým knihám a pomocný poznámkový aparát, které každému čtenáři Bible dodávají nejdůležitější poznatky interpretační, aniž by ho zbytečně zatěžovaly svým rozsahem. Česká verze Jeruzalémské bible vzniká metodou srovnávacího překladu z francouzštiny (originální znění JB) a původních biblických jazyků (pro přesné rozpoznání předlohy). Její autoři berou v potaz i bohatou tradici českých biblických překladů 20. století, které se můžou stát inspirací, cennou zejména po terminologické stránce. Žádný ale není měřítkem, či dokonce svazujícím břemenem v otázce jazykového stylu. I pro tvůrce české JB je totiž nejdůležitější, aby výsledek jejich práce byl věrný biblickému originálu, s co nejpatrnějším uchováním jeho stylu i literární formy. Manželé Dagmar a František X. Halasovi zahájili práci na českém překladu v roce 1980, v polistopadové době se začalo s publikováním prvních sešitů pracovního vydání. Průběžně pokračují redakční práce, aby česká Jeruzalémská bible vyšla co nejdřív jako celek. Pracovní vydání české verze Jeruzalémské bible je určeno k diskusi mezi odbornou i laickou veřejností. Vyzýváme tedy všechny čtenáře, aby své diskusní příspěvky, připomínky k českému překladu a textové korektury zasílali na adresu redakce: nakladatelství KRYSTAL OP, Husova 8, 110 00 Praha 1, e-mail: krystalop@volny.cz

Copyright: Copyright © František X. a Dagmar Halasovi, Copyright © Krystal OP s.r.o
URL: http://krystal.op.cz/

 

Guestbook 

 Joe   (4.3.2021 - 17:49)
E-mail: joe.jace.mail.de
Hallo und vielen Dank für die hilfreiche Suchfunktion bei den hebräischen Bibeln – ich benutze sie seit Jahren zur Überprüfung der masoretischen Zählungen von Wortpaaren. Ein Schreibfehler am Ende von Josua 11,16 (Elberfelder 1905) "und das ebirge Israel und seine Niederung", es müsste heißen "und das Gebirge Israel und seine Niederung". Grüße aus Zittau / Sachsen

Danke. Natürlich hast du recht - ich habe es bereits behoben.    Libor

Josef   (4.2.2021 - 15:51)
E-mail: pepas74seznam.cz
Tak tohle mě velmi potěšilo. Je to dobře ovladatelné na rozdíl od jiných zdrojů. Děkuji moc! :)

Lukáš   (24.11.2020 - 10:02)
E-mail: lukasnemecek536gmail.com
Chyba v textu Kat. lit. překlad. Zjevení 11, 10. protože tito dva poroci jim způsobili hodně trápení.

Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

The Jerusalem Bible (CZ)

display translators notes

1Potom Izraelité odešli a šli tábořit do moabských stepí za Jordán, k Jerichu.2Siporův syn Balak viděl všechno, co Izrael udělal Amoritům;3Moaba zachvátila hrůza před tím lidem, byl totiž velice četný. Moab měl z Izraelitů strach;4řekl starším Madianu: „Hleďte na to množství, které kolem nás všechno spásá, jako spásá vůl polní trávu.“ Králem Moabu byl tenkrát Siporův syn Balak.5Vypravil posly k Beorovu synovi Balaamovi do Petoru na Řece v zemi synů Amavových. Říkal mu: „Hle, ten lid, jenž vyšel z Egypta, pokryl celou zem; usadil se naproti mně.6Přijď tedy, prosím tě, a proklej mi ten lid, neboť on je mocnější než já. Tak ho budeme s to porazit a zahnat ze země. Já totiž vím: komu požehnáš, je požehnaný, koho prokleješ, je prokletý.“7Starší Moabu a starší Madianu odešli se mzdou pro věštce v rukou. Vyhledali Balaama a vyřídili mu Balakova slova.8Řekl jim: „Zůstaňte tu přes noc a odpovím vám podle toho, co mi řekne Jahve.“ Moabská knížata zůstala u Balaama.9Bůh přišel k Balaamovi a řekl mu: „Kdo jsou ti muži, kteří jsou u tebe?“10Balaam Bohu odpověděl: „Moabský král, Siporův syn Balak, mi vzkázal toto:11Hle, ten lid, jenž vyšel z Egypta, pokryl celou zem. Přijď tedy a proklej mi ho; já s ním pak budu s to válčit a zahnat ho.“ 12Bůh řekl Balaamovi: „Nepůjdeš s nimi. Nebudeš proklínat ten lid, neboť je požehnaný.“ 13Balaam ráno vstal a řekl knížatům, jež poslal Balak: „Odejděte do své země, neboť Jahve odmítá pustit mě s vámi.“14Moabská knížata vstala, odebrala se k Balakovi a řekla mu: „Balaam odmítl s námi přijít.“15Balak vypravil opět knížata, ale ve větším počtu a váženější než ta první.16Odebrali se k Balaamovi a řekli mu: „Tak promluvil Siporův syn Balak: Neodmítej, prosím tě, a přijď až ke mně.17Neboť ti prokáži převeliké pocty a udělám vše, co mi řekneš. Přijď tedy a proklej mi ten lid.“18Balaam Balakovým vyslancům takto odpověděl: „I kdyby mi Balak dal svůj dům plný stříbra a zlata, nemohl bych v ničem překročit příkaz Jahva, svého Boha, ať v malé či velké věci.19Teď tu i vy zůstaňte přes noc a já seznám, co by mi Jahve ještě mohl říci.“20Bůh za Balaamem v noci přišel a řekl mu: „Nepřišli pro tebe ti muži? Vstaň a odejdi s nimi. Uděláš však jen to, co ti řeknu.“21Ráno Balaam vstal, osedlal si oslici a odešel s moabskými knížaty.22Jeho odchod vzbudil Jahvův hněv a Jahvův Anděl se mu postavil do cesty, aby mu zabránil projít. On seděl na oslici, doprovázeli ho dva jeho chlapci.23A oslice viděla Jahvova Anděla, jak stojí na cestě s obnaženým mečem v ruce; odbočila z cesty do polí. Ale Balaam bil oslici, aby ji přivedl zpět na cestu.24Jahvův Anděl se potom postavil do úvozu mezi vinice, napravo i nalevo byla zeď.25Oslice viděla Jahvova Anděla, přitiskla se ke zdi a dřela o ni Balaamovi nohu. Zase ji bil.26Jahvův Anděl se přesunul a postavil se do soutěsky, kde nebylo možno uhnout napravo ani nalevo.27Když oslice viděla Jahvova Anděla, lehla si pod Balaamem. Balaam se rozhněval a bil oslici holí.28Tu otevřel Jahve oslici ústa a ona Balaamovi řekla: „Co jsem ti udělala, že jsi mě takhle třikrát zbil?“29Balaam oslici odpověděl: „Protože sis ze mne tropila blázny! Kdybych byl měl v ruce meč, už bych tě byl zabil.“30Oslice Balaamovi řekla: „Což nejsem tvá oslice, na níž jezdíš odjakživa až dodnes? Což mám ve zvyku se k tobě takhle chovat?“ On odpověděl: „Ne.“31Tu Jahve otevřel Balaamovi oči. On uviděl Jahvova Anděla, jak stojí s obnaženým mečem na cestě. Uklonil se a padl tváří k zemi.32Jahvův Anděl mu řekl: „Proč jsi takhle tu svou oslici třikrát zbil? To já jsem ti přišel zahradit cestu; neboť pokud jsem tu já, ta cesta nikam nepovede.33Oslice mě viděla a po třikrát se mi vyhnula. To jsi měl štěstí, že se vyhnula, protože bych tě byl už zabil. Ji bych však byl nechal naživu.“34Balaam Jahvovu Andělu odpověděl: „Zhřešil jsem. Nevěděl jsem totiž, že přede mnou na té cestě stojíš. A teď, pokud se ti to nelíbí, se vrátím.“35Jahvův Anděl Balaamovi odpověděl: „Jdi s těmi muži. Jenom neříkej nic víc, než co ti budu říkat.“ Balaam odešel s knížaty, jež k němu vypravil Balak.36Balak se tedy dozvěděl, že Balaam přichází, a vydal se mu naproti směrem k Ar Moabu, na hranici Arnonu, na sám konec území.37Balak řekl Balaamovi: „Což jsem pro tebe nevypravil posly? Proč jsi ke mně nepřišel? Cožpak jsem nebyl s to tě poctít?“38Balaam Balakovi odpověděl: „Přišel jsem k tobě a jsem zde. Smím teď něco říci? To slovo, které mi do úst vloží Bůh, to řeknu.“39Balaam s Balakem odešli. Došli do Kirjat-Chusotu.40Balak zabil skot i brav a kusy z něho předložil Balaamovi a knížatům, jež ho doprovázela.41Potom vzal Balak ráno Balaama a vyvedl ho na Bamot-Baal, odkud mohl dohlédnout na kraj tábora.

Display settings Display settings