The Jerusalem Bible (CZ)Numbers - 15. chapter - Numbers - chapter 15

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

The Jerusalem Bible (CZ)

Jeruzalémská bible je špičkové dílo katolické biblistiky druhé poloviny 20. století. Vzešla z prací Jeruzalémské biblické školy, založené v roce 1890 z iniciativy dominikánského řádu, v níž se po desítky let převážně francouzští badatelé věnovali studiu a výzkumu na poli biblické filologie, historie a archeologie. Na základě zevrubné a velmi přesné exegetické práce vznikl pak z původních jazyků nejprve francouzský překlad – La Bible de Jérusalem (JB), 1. vydání 1954, definitivní 1973 –, jenž se stal základem pro další edice v hlavních evropských jazycích. Hlavní zásadou jeho tvůrců je nevnášet do biblického překladu literární kvality, které nejsou vlastní originálu. Druhou předností vloženou do tohoto díla jsou úvody k jednotlivým biblickým knihám a pomocný poznámkový aparát, které každému čtenáři Bible dodávají nejdůležitější poznatky interpretační, aniž by ho zbytečně zatěžovaly svým rozsahem. Česká verze Jeruzalémské bible vzniká metodou srovnávacího překladu z francouzštiny (originální znění JB) a původních biblických jazyků (pro přesné rozpoznání předlohy). Její autoři berou v potaz i bohatou tradici českých biblických překladů 20. století, které se můžou stát inspirací, cennou zejména po terminologické stránce. Žádný ale není měřítkem, či dokonce svazujícím břemenem v otázce jazykového stylu. I pro tvůrce české JB je totiž nejdůležitější, aby výsledek jejich práce byl věrný biblickému originálu, s co nejpatrnějším uchováním jeho stylu i literární formy. Manželé Dagmar a František X. Halasovi zahájili práci na českém překladu v roce 1980, v polistopadové době se začalo s publikováním prvních sešitů pracovního vydání. Průběžně pokračují redakční práce, aby česká Jeruzalémská bible vyšla co nejdřív jako celek. Pracovní vydání české verze Jeruzalémské bible je určeno k diskusi mezi odbornou i laickou veřejností. Vyzýváme tedy všechny čtenáře, aby své diskusní příspěvky, připomínky k českému překladu a textové korektury zasílali na adresu redakce: nakladatelství KRYSTAL OP, Husova 8, 110 00 Praha 1, e-mail: krystalop@volny.cz

Copyright: Copyright © František X. a Dagmar Halasovi, Copyright © Krystal OP s.r.o
URL: http://krystal.op.cz/

 

Guestbook 

 Joe   (4.3.2021 - 17:49)
E-mail: joe.jace.mail.de
Hallo und vielen Dank für die hilfreiche Suchfunktion bei den hebräischen Bibeln – ich benutze sie seit Jahren zur Überprüfung der masoretischen Zählungen von Wortpaaren. Ein Schreibfehler am Ende von Josua 11,16 (Elberfelder 1905) "und das ebirge Israel und seine Niederung", es müsste heißen "und das Gebirge Israel und seine Niederung". Grüße aus Zittau / Sachsen

Danke. Natürlich hast du recht - ich habe es bereits behoben.    Libor

Josef   (4.2.2021 - 15:51)
E-mail: pepas74seznam.cz
Tak tohle mě velmi potěšilo. Je to dobře ovladatelné na rozdíl od jiných zdrojů. Děkuji moc! :)

Lukáš   (24.11.2020 - 10:02)
E-mail: lukasnemecek536gmail.com
Chyba v textu Kat. lit. překlad. Zjevení 11, 10. protože tito dva poroci jim způsobili hodně trápení.

Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

The Jerusalem Bible (CZ)

display translators notes

1Jahve promluvil k Mojžíšovi a řekl:2„Promluv k Izraelitům, řekneš jim: Až vejdete do země, v níž budete bydlet a kterou vám dávám,3a budete konat žertvu ohněm pro Jahva jako celopal nebo oběť, buď ke splnění nějakého slibu, nebo jako dobrovolný obětní dar, anebo u příležitosti svých slavností - a tak připravovat z vašeho skotu či bravu vůni upokojení pro Jahva -,4přinese obětující jako svůj osobní obětní dar Jahvovi nekrvavou oběť jedné desetiny výražkové mouky uhnětené se čtvrtinou hínu oleje.5K celopalu nebo k oběti vykonáš navíc úlitbu jedné čtvrtiny hínu vína na každého beránka.6K beranovi vykonáš nekrvavou oběť dvou desetin výražkové mouky uhnětené se třetinou hínu oleje7a úlitbu jedné třetiny hínu vína, které přineseš jako vůni upokojení pro Jahva.8Přinášíš-li býka jako celopal nebo jako oběť, abys splnil nějaký slib, nebo jako pokojnou oběť Jahvovi,9přinese se navíc ke zvířeti nekrvavá oběť tří desetin výražkové mouky uhnětené s polovinou hínu oleje10a přineseš úlitbu půl hínu vína jako žertvu ohněm ve vůni upokojení pro Jahva.11Tak se to bude dělat u každého býka, každého berana nebo každého kusu bravu, ovce či kozy.12Podle počtu obětních zvířat, která máte zabít, to budete tak dělat u každého z nich až do chvíle, kdy už žádné nezbude.13Tak to bude dělat každý muž z vašeho lidu, když bude přinášet žertvu ohněm ve vůni upokojení pro Jahva.14A bude-li s vámi nebo s vašimi potomky žít nějaký cizinec, bude přinášet žertvu ohněm ve vůni upokojení pro Jahva: jak to děláte vy, tak to bude dělat15shromáždění. Pro vás i pro cizince bude jen jeden zákon. Je to trvalý zákon pro vaše potomky: před Jahvem tomu bude tak pro vás i pro cizince.16Bude jen jeden zákon a jedno právo pro vás i pro cizince, který u vás sídlí.“17Jahve promluvil k Mojžíšovi a řekl:18„Promluv k Izraelitům, řekneš jim: Až vejdete do země, do níž vás vedu,19budete muset, až budete jíst chléb oné země, konat vyzdvižení pro Jahva.20Jako prvotinu ze svých díží vyzdvihnete jeden koláč; toto vyzdvižení vykonáte jako vyzdvižení z humna.21Dar Jahvovi vyzdvihnete z toho nejlepšího ze svých díží. To se týká vašich potomků.22Nedodržíte-li nedopatřením některé z oněch přikázání, která Jahve vypočetl Mojžíšovi23(vše, co Jahve nařídil Mojžíšovým prostřednictvím vám i vašim pokolením ode dne, kdy to všechno nařídil),24bude se dít toto: Stalo-li se mimoděk ono nedopatření obci, vykoná celá obec celopal jednoho mladého býka jako vůni upokojení pro Jahva spolu s nekrvavou obětí a úlitbou přidruženými podle pravidla a přinese v oběť za hřích jednoho kozla.25Kněz provede nad celou obcí Izraelitů smírný obřad a jim bude odpuštěno, protože je to nedopatření. Až přinesou svůj obětní dar v žertvu ohněm pro Jahva a předloží před Jahva svou oběť za hřích, aby napravili své nedopatření,26bude odpuštěno celé obci Izraelitů a také cizinci, který sídlí mezi nimi, protože lid bez rozdílu jednal nedopatřením.27Zhřešila-li nedopatřením jediná osoba, přinese v oběť za hřích roční kůzle.28Kněz provede před Jahvem smírný obřad nad osobou, která pobloudila oním hříchem z nedopatření; vykoná nad ní smírný obřad a jí bude odpuštěno,29ať jde o domorodce z Izraelitů anebo o cizince, který se mezi nimi usídlil. Pro toho, kdo jedná nedopatřením, budete mít jen jeden zákon.30Ale ten, kdo jedná s rozmyslem, ať je to domorodec nebo cizinec, uráží Jahva. Takový jedinec bude vyloučen ze středu svého lidu:31pohrdl Jahvovým slovem a přestoupil jeho přikázání. Tento jedinec musí být odstraněn, jeho vina je v něm.“32V době, kdy Izraelité byli na poušti, byl jeden muž přistižen, jak v sobotní den sbírá dříví.33Ti, kdo ho přistihli při sbírání dříví, ho přivedli k Mojžíšovi, Áronovi a celé obci.34Dali ho pod dobrou stráž, neboť nebylo dosud stanoveno, jak se s ním má naložit.35Jahve řekl Mojžíšovi: „Ten muž musí být vydán na smrt. Ať ho celá obec za táborem ukamenuje.“36Celá obec ho vyvedla z tábora a kamenovala ho, až zemřel, jak to Jahve nařídil Mojžíšovi. 37Jahve promluvil k Mojžíšovi a řekl:  38„Promluv k Izraelitům; řekneš jim pro jejich pokolení, aby si udělali střapce k cípům svých oděvů a přidělali si k těm střapcům na cípech nit z fialového purpuru.  39Budete tedy mít střapec a při pohledu na něj si připomenete všechna Jahvova přikázání. Budete je pak plnit, aniž byste se už řídili žádostivostí svých srdcí a svých očí, které vás zaváděly ke smilstvu.  40Tak se rozpomenete na všechna má přikázání, budete je plnit a budete zasvěcenými svého Boha.  41Já Jahve, váš Bůh, jsem vás vyvedl z egyptské země, abych vám byl Bohem, já Jahve, váš Bůh. 

Display settings Display settings